Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 559/15 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim z 2016-03-31

II Ca 789/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, odsetka maksymalna, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, czterokrotność stopy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, rozliczenie wierzytelności, księga rachunkowa powoda, umowa cesji wierzytelności, odsetka maksymalna, dokument prywatny, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, umowa pożyczki, wyciąg z umowy cesji, wierzyciel, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, czterokrotność stopy, pozwany, kapitał pożyczki, zachód, przelew wierzytelności, roszczenie o zaległe odsetki
Zobacz»

III Ca 126/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 1 września 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, narodowy bank polski, cesja, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, czterokrotność, odsetka maksymalna, odsetki umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa pożyczki, odsetka karna, przelewana wierzytelność, spółka komandytowa, narodowy bank polski, umowa przelewu wierzytelności, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, nakaz zapłaty sądu rejonowego, cesja, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, stopa referencyjna, czterokrotność, kapitał pożyczki, odsetka maksymalna, odsetki umowne, ustanie członkostwa, stopa kredytu lombardowego narodowego, cedent
Zobacz»

I C 252/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wysokość czterokrotności stopy, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, cesja, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, dowód na istnienie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, umowa bankowa, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wysokość czterokrotności stopy kredytu, pozwany, treść stosunku zobowiązaniowego, wysokość czterokrotności stopy, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, cesja, nabycie wierzytelności, przelew, pozew, strona powodowa
Zobacz»

I C 1334/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, wysokość czterokrotności stopy, pozew, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pierwotny wierzyciel, odbitka, wysokość czterokrotności stopy, źródło wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, pozew, odsetki umowne, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka w wysokości czterokrotności, wypowiedzenie, wysokość czterokrotności stopy kredytu, ksero, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, nabycie wierzytelności
Zobacz»

III Ca 773/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 16 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, odsetki umowne, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, naliczanie odsetek karnych, bank, odsetki umowne, umowa sprzedaży wierzytelności, przelew, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, bankowy tytuł egzekucyjny, niespłacony kredyt, naliczanie odsetek umownych, zbywca, podstawa do naliczania odsetek, cesja, załącznik, wypowiedzenie umowy pożyczki, wyciąg, pozwany, nabywca
Zobacz»

I C 1158/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, wysokość czterokrotności stopy, pozew, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z załącznika, pierwotny wierzyciel, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, wysokość czterokrotności stopy, źródło wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, pozew, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, kserokopia, wysokość czterokrotności stopy kredytu, ksero, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, lista wierzytelności, dokument
Zobacz»

I C 42/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 9 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, czterokrotność stopy, odsetka, cesja, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, czterokrotność stopy lombardowej, czterokrotność stopy, kwota niespłaconego kapitału, odsetka karna, odsetka, wysokość ceny nabycia, okres kredytowania, cesja, kredyt, pozwany, zaspokojony wierzyciel, przeniesienie wierzytelności, ugoda, tajemnica handlowa, roszczenie o zaległe odsetki, spłata kapitału, stopa procentowa, przelew, bankowy tytuł egzekucyjny
Zobacz»

I C 727/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, odsetka maksymalna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kredyt, pozew, odsetki umowne, stopa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, wyrok zaoczny, kserokopia, bank, odsetka maksymalna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, kredyt, pozwany, umowa bankowa, pozew, uzasadniona wątpliwość, zawiadomienie o przelewie, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, odsetka umowna i karna, odsetki umowne, stopa
Zobacz»

V ACa 271/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 stycznia 2017

Data publikacji: 15 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, opóźnienie, umowa kredytów, odsetki umowne, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, odsetka ustawowa za opóźnienie, umowa sprzedaży wierzytelności, opóźnienie, umowa kredytów, umowa kredytowa, odsetki umowne, dzień zapłaty, kredytodawca, cedent, rata kredytowa, przelew wierzytelności, przedmiot przelewu, pozwany, przesyłka, wypowiedzenie umowy kredytu, kwota należności główna, cesja, kapitał, wierzytelności niewymagalne
Zobacz»

V ACa 842/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 stycznia 2018

Data publikacji: 17 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, umowa kredytów, odsetka za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, pierwotny wierzyciel, dochodzona wierzytelność, umowa kredytów, pozwany, dzień sporządzenia umowy, przedmiot umowy cesji, skapitalizowana odsetka, zmienna stopa procentowa, przeniesienie wierzytelności, udzielony kredyt, roczne oprocentowanie, fakt zawarcia umowy kredytu, odsetka za opóźnienie, wysokość wierzytelności, należność główna, bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie upominawcze, umowa konsolidacyjna
Zobacz»

I1 C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zestawienie wierzytelności, wierzytelność hipoteczna, poprzednik prawny powodów, siedziba, minimalna rata, istnienie przedmiotowego roszczenia, portfel wierzytelności, numer, umowa przelewu, wierzytelność wchodząca w skład, przelew wierzytelności, wyciąg z załącznika, czterokrotność stopy procentowej kredytu, umowa wierzytelności, termin zapłaty kwot, dzień wniesienia pozwu, pozew do dnia zapłaty, polska w stosunkach
Zobacz»

X C 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 24 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, prokura, wykaz wierzytelności, cesja, integralna część umowy, forma pisemna, pozwany, pełnomocnik banku, załącznik do umowy cesji, wyciąg z księgi, informacja komornika, strona banku, wydruk, umowa pożyczki gotówkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przejście wierzytelności, rygor nieważności, egzekucja, wysokość czterokrotności stopy kredytu, odsetka
Zobacz»

I C 320/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 4 lipca 2016

Data publikacji: 19 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, poprzednik prawny strony powodowej, umowa kredytu gotówkowego, ugoda bankowa, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, wierzytelność wynikająca z umowy, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny, należność główna, przelew, cesja wierzytelności, umowa cesji, zobowiązanie, wierzytelność strony powodowej, zindywidualizowanie, warunek spłaty, umowa sprzedaży wierzytelności, stosunek zobowiązaniowy, przedłożenie dokumentów
Zobacz»

I C 3305/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

umowa kredytu gotówkowego, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg z załącznika, umowa kredytu gotówkowego, bank, kredytobiorca, nabycie wierzytelności, przelew, kopia, strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny, dokument, podpis, wierzyciel, aneks, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nabywca, sądowa klauzula wykonalności, dzień przeniesienia
Zobacz»

I C 1740/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 14 września 2016

Data publikacji: 13 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa kredytu gotówkowego, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa kredytu gotówkowego, cesja, uwierzytelniona kserokopia, wierzytelność przysługująca zbywcy, siedziba, przedmiot cesji, oświadczenie banku, numer, droga przelewu, umowa cesji, spółka, aport, legitymacja, wierzytelności pieniężne, umowa objęcia akcji, cena nabycia, umowa przelewu wierzytelności, zawieranie umowy przelewu, element stosunku zobowiązaniowego
Zobacz»

XI C 2339/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 października 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

umowa kredytu gotówkowego, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, bank, umowa kredytu gotówkowego, kalendarz spłat, załącznik do umowy sprzedaży, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, bankowy tytuł egzekucyjny, zakupiona wierzytelność, zapłata ceny, wyciąg z księgi rachunkowej, nabycie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, cedent, dzień od dnia podpisania, cesja wierzytelności, podstawa umowy przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, umowa cesji, wykaz wierzytelności
Zobacz»

I C 388/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 1 sierpnia 2018

Data publikacji: 10 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, odsetka za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, cesja wierzytelności, siedziba, strona powodowa, ustawowa odsetka za opóźnienie, załącznik do umowy cesji, odsetka za opóźnienie, wyciąg z załącznika, przelew, brak dostarczenia, kamienna góra, brak wymagalności, ilość pieniędzy, pozwany, harmonogram, pierwotny wierzyciel, gatunek, pożyczkobiorca, kserokopia umowy cesji, przejęta wierzytelność
Zobacz»

XII C 2292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 17 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, cesja wierzytelności, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, kolumna, załącznik, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dotychczasowy wierzyciel, dokument, umowa przeniesienia wierzytelności, zestawienie wierzytelności, przedmiotowa umowa kredytu, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu, umowa bankowa, nabywca
Zobacz»

I Ca 290/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 24 września 2014

Data publikacji: 21 października 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, odsetki umowne, umowa kredytu gotówkowego, pozew, wysokość czterokrotności stopy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z załącznika, cesja wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, weryfikacja twierdzeń pozwu, droga przelewu wierzytelności, czterokrotność stopy lombardowej, pozwany, odsetki umowne, umowa kredytu gotówkowego, pozew, wysokość czterokrotności stopy, skuteczność umowy, cedent, ramowy charakter, wysokość wierzytelności, właściwość zobowiązania, ważna umowa przelewu wierzytelności, uzasadniające dochodzone roszczenie, załącznik do umowy, wyciąg umowy przelewu
Zobacz»

I C 128/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Limanowej

Data orzeczenia: 21 lipca 2020

Data publikacji: 31 sierpnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, wysokość odsetek maksymalnych, odsetki umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, wierzytelnością klienta, cesja wierzytelności, niespłacone odsetki, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, nabywca wierzytelności, kwota udzielonej pożyczki, prowizja, cedent, wysokość odsetek maksymalnych, odsetki kapitałowe, pożyczkobiorca, pozwany, pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki, pożyczkodawca, odsetki umowne, dłużnik
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirela Piławka-Nadskakulska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Romualda Bożek-Makówka
Data wytworzenia informacji: