Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 513/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim z 2015-12-30

I C 372/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 16 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 98%

Wspólna treść

kamień pomorski, e, wydział cywilny, grudzień, sprawa z powództwa, zapłata, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • ciężar dowodu
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, nieuiszczony koszt sądowy, tysiąc, e, zwrot kosztu procesu, wydział cywilny, skarb państwa, grudzień, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, pozwany, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I C 140/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 16 listopada 2016

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 98%

Wspólna treść

kamień pomorski, e, wydział cywilny, sprawa z powództwa, zapłata, wyrok, rzeczypospolita polska, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • ciężar dowodu
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, obciążanie powódki, gmina, e, wydział cywilny, listopad, koszt procesu, sprawa z powództwa, zapłata, rozprawa, wyrok, rzeczypospolita polska, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I C 218/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

kamień pomorski, e, zapłata, wydział cywilny, sprawa z powództwa, grudzień, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, nieuiszczony koszt sądowy, tysiąc złoty, e, dzień zapłaty, pozwany, zwrot kosztu procesu, zapłata, ustawowe odsetki, wydział cywilny, kwota, skarb państwa, styczeń, sprawa z powództwa, rozprawa, grudzień, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład
Zobacz»

I C 514/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 5 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

kamień pomorski, e, zapłata, wydział cywilny, sprawa z powództwa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, nieuiszczony koszt sądowy, tysiąc złoty, skarb państwa, e, dzień zapłaty, pozwany, zapłata, ustawowe odsetki, kwota, wydział cywilny, listopad, sprawa z powództwa, wrzesień, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
Zobacz»

I Ns 59/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 17 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kamień pomorski, e, grudzień, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, wyznaczenie zarządcy, udział gminy, zarządca nieruchomości, udział w sprawach, uczestnik, e, postanowienie, grudzień, koszt postępowań, miejsce, rozprawa, apelacja, wniosek, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
Zobacz»

I C 82/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 4 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kamień pomorski, e, wydział cywilny, grudzień
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, opłata roczna za użytkowanie, zwrot ze skarbu państwa, starosta, niewykorzystaną część, ustalenie opłaty rocznej, część zaliczki, nieruchomość skarbu państwa, wysokość opłaty rocznej, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wydział ksiąg wieczysty, skarb państwa sądu, skarbowe państwo, e, zwrot kosztu procesu, tysiąc, wydział cywilny, koszt zastępstwa procesowy, kwota, grudzień
Zobacz»

I Ns 241/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 23 marca 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kamień pomorski, wydział cywilny, protokolant, skład
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, spłata udziałów, nieuiszczony koszt sądowy, wyłączna własność, zniesienie współwłasności, współwłasność nieruchomości, tysiąc, skarb państwa, kwota, gmina, zwrot kosztu, koszt postępowań, marzec, wydział cywilny, postanowienie, termin, rozprawa, wniosek, protokolant, skład
Zobacz»

II Ca 1471/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2018

Data publikacji: 8 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kamień pomorski, wydział cywilny, sprawa z powództwa, zapłata, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, apelacja powoda od wyroku, rozpoznanie na rozprawie, wydział cywilny odwoławczy, wyrok sądu rejonowy, rozprawa w dniach, koszt postępowania apelacyjnego, wydział cywilny, czerwiec, sprawa z powództwa, zapłata, pozwany, skutek apelacji, październik, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I C 379/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 10 listopada 2015

Data publikacji: 2 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kamień pomorski, e, sprawa z powództwa, zapłata, wyrok, protokolant
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, opis wyroku, pouczenie o sprzeciwie, wyrok zaoczny, rejonowy wydział, fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, przeprowadzenie rozprawy, pełnomocnik powódki, zarządzenie, e, rozprawa w dniach, listopad, siedziba, pozwany, sprawa z powództwa, zapłata, apelacja, wyrok, protokolant
Zobacz»

I C 172/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 28 grudnia 2015

Data publikacji: 15 marca 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kamień pomorski, e, wydział cywilny, grudzień, sprawa z powództwa, zapłata, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, powództwo spółdzielni mieszkaniowej, sprawa z powództwa spółdzielni, e, zwrot kosztu procesu, wydział cywilny, zastępstwo procesowe, grudzień, sprawa z powództwa, zapłata, pozwany, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I Ns 79/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 30 grudnia 2015

Data publikacji: 19 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kamień pomorski, wydział cywilny, grudzień, protokolant, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, syndyk masy upadłości, udział uczestnika, ustanowienie służebności przesyłu, nieuiszczony koszt sądowy, wnioskodawca, sprawa z wnioskiem, tysiąc, wydział cywilny, postanowienie, skarb państwa, grudzień, koszt postępowań, rozprawa, kwota, protokolant, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
Zobacz»

II Ca 226/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 września 2014

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kamień pomorski
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, oświadczenie o potrąceniu, potrącenie wzajemne wierzytelności, pozwany, kwota, wyrok sądu rejonowy, należność, postępowanie egzekucyjne, wykonawcza wykonalność, wierzyciel, umorzenie wierzytelności, wszczęcie egzekucji, pretensja główna, wyegzekwowana część, odsetka, komornik sądowy, klauzula wykonalności, jednoczesne zrzeczenie
Zobacz»

II Ca 1404/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 maja 2018

Data publikacji: 7 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kamień pomorski, wydział cywilny, sprawa z powództwa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, wydanie lokali, apelacja powoda od wyroku, rozpoznanie na rozprawie, wydział cywilny odwoławczy, wyrok sądu rejonowy, rozprawa w dniach, koszt postępowania apelacyjnego, wydział cywilny, maj, sprawa z powództwa, pozwany, skutek apelacji, październik, wyrok, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
Zobacz»

I C 388/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 13 stycznia 2016

Data publikacji: 4 marca 2016

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kamień pomorski, e, wydział cywilny, sprawa z powództwa
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, rata w wysokościach, wyrok należności, pierwsza rata, kolejny miesiąc, następujący sposób, ostatni dzień, rygor natychmiastowej wykonalności, należność główna, tysiąc, wyrok w punktach, płatność, e, styczeń, zwrot kosztu procesu, ustawowe odsetki, wydział cywilny, pozwany, zastępstwo procesowe, sprawa z powództwa
Zobacz»

II AKa 29/22

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2022

Data publikacji: 30 września 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kamień pomorski, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, rozpoznanie, skład, sprawa, dzień
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, wyrok łączny sądu okręgowy, apelacja wniesiona przez obrońców, prokuratura rejonowa, wydział karny w składzie, kwiecień, ponowne rozpoznanie, udział, zaskarżony wyrok, listopad, skutek apelacji, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, rozpoznanie, skład, sprawa, dzień
Zobacz»

I Ns 17/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 24 marca 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kamień pomorski, e
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, zasada wspólności ustawowej, własność małżonków, część małżonków, wyłączna własność, ewidencja zasobów, współwłasność w udziałach, powierzchnia, spłata udziałów, kwota, geodeta, zniesienie współwłasności, współwłasność nieruchomości, wydział ksiąg wieczysty, e, nieuiszczony koszt sądowy, termin, tysiąc, projekt, gmina
Zobacz»

I C 447/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 24 marca 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kamień pomorski, e, zapłata, powództwo
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, odsetka w wysokości czterokrotności, wysokość czterokrotności stopy kredytu, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, umowne odsetki, przeprowadzenie rozprawy, siedziba, stosunek roczny, rygor natychmiastowej wykonalności, wyrok zaoczny, zakres powództwa, tysiąc, wyrok w punktach, e, dzień zapłaty, pozwany, zwrot kosztu procesu, rozprawa w dniach, zapłata, powództwo
Zobacz»

I C 430/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 7 grudnia 2015

Data publikacji: 4 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kamień pomorski, zapłata, e, wydział cywilny, grudzień, sprawa z powództwa, wyrok
 • Ważne frazy
  • fundusz inwestycyjny, kamień pomorski, tysiąc, odsetka w wysokości czterokrotności, wysokość czterokrotności stopy kredytu, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, umowne odsetki, stosunek roczny, dzień zapłaty, zapłata, odsetki ustawowe, e, zwrot kosztu procesu, kwota, wydział cywilny, pozwany, koszt zastępstwa procesowy, grudzień, sprawa z powództwa, wyrok
Zobacz»

II K 282/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 14 listopada 2017

Data publikacji: 3 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kamień pomorski
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, wysokość wyroków, opieka nad małoletnią córką, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb, obowiązek opieki, opłata w sprawach karnych, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, ustawa obowiązków, renta alimentacyjna, wydział rodzinny, świadczenie okresowe, mazurek, nieletni, opłata w wysokościach, sekretarz sądowy, moc ustawy, łączna wysokość, rozpoznanie na rozprawie, zaległość, równowartość
Zobacz»

I C 482/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 24 marca 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kamień pomorski, zapłata, e
 • Ważne frazy
  • kamień pomorski, powiatowy inspektorat weterynarii, inspekcja weterynaryjna, zwrot ze skarbu państwa, zakres postępowania w sprawie, odsetka ustawowa od kwot, żądanie zapłaty odsetek ustawowych, pobrana opłata, nakazowy sąd, sprawa z powództwa skarbu, powództwo skarbu państwa, tysiąc, skarb państwa sądu, zapłata w postępowaniu nakazowym, nieuiszczony koszt sądowy, nakaz zapłaty w postępowaniu, opłata od pozwów, zapłata, e, pozwany
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirela Piławka-Nadskakulska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Swatowski
Data wytworzenia informacji: