Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 330/15 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2015-07-01

I C 2169/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 20 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kredyt, bank, wierzytelność, umowa, kredytobiorca, pozwany, cesja, wyciąg z księgi rachunkowej, przelew, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, umowa kredytów, bank, strona powodowa, wierzytelność, umowa, kredytobiorca, wyciąg z załącznika, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, cesja, wyciąg z księgi rachunkowej, część w prawie własności, przelew, wydział ksiąg wieczysty, przedawnienie, odsetka, formy hipoteki, dzień cesji, prawo bankowe
Zobacz»

III C 1019/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2015

Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bank, kredyt, prawo bankowe, wierzytelność, księga rachunkowa funduszu, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, bankowy tytuł egzekucyjny, kredytobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, prawo bankowe, wierzytelność, czynność bankowa, umowa kredytu odnawialnego, tajemnica bankowa, księga rachunkowa funduszu, wynik całej rozprawy, przelew wierzytelności, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, rok prawa, możliwość zadłużania, bankowy tytuł egzekucyjny, odsetka od niespłaconego kapitału, zachowanie stron procesu, podtrzymywanie powództwa, kredytobiorca, prawda
Zobacz»

VIII Ga 106/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 maja 2014

Data publikacji: 10 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kredyt, bank, prawo bankowe, wyciąg z księgi, pozwany, moc prawna, dokument urzędowy, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, bank, prawo bankowe, wyciąg z księgi, wyciąg z ksiąg banku, umowa kredytów, odsetki umowne, prowizja, pozwany, moc prawna, skapitalizowana odsetka, rata, dokument urzędowy, umowa kredytowa, umowa, kredyt lombardowy, zabezpieczenie kredytów, czterokrotność, sposób wyliczenia odsetek, konstytucja rp
Zobacz»

III C 1155/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kredyt, fundusz inwestycyjny, kredytobiorca, wyciąg z księgi, prawo bankowe, cesja, umowa sprzedaży wierzytelności, rok banki, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, fundusz inwestycyjny, umowa kredytów, kredytobiorca, wyciąg z ksiąg bankowych, wyciąg z księgi, prawo bankowe, umowa kredytowa, numer, kredytodawca, kredyt gotówkowy, roszczenie główne powoda, cesja, umowa sprzedaży wierzytelności, koszt egzekucji, niedopłata, umowa cesji, rok banki, przelew, uregulowań powstałych
Zobacz»

XII C 90/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 czerwca 2018

Data publikacji: 6 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kredyt, wierzytelność, kredytobiorca, umowa, księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, fundusz inwestycyjny, cesja, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, wierzytelność, kredytobiorca, umowa, umowa kredytu gotówkowego, strona powodowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, prokura, księga rachunkowa funduszu, wypowiedzenie umowy kredytu, fundusz sekurytyzacyjny, istnienie wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, brak przedstawienia dowodów, przelew wierzytelności, fundusz inwestycyjny, cesja, pozwany, cały kredyt
Zobacz»

XII C 1177/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 16 marca 2018

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kredyt, wyciąg z księgi, bank, prawo bankowe, kredytobiorca, pozwany, umowa, księgi rachunkowe, moc prawna dokumentu urzędowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, wyciąg z księgi, bank, prawo bankowe, wyciąg z ksiąg bankowych, powodowy bank, kredytobiorca, pozwany, odsetki umowne, przedmiotowa umowa kredytu, umowa, nakaz zapłaty, księgi rachunkowe, referendarz sądowy, księga rachunkowa banku, informacyjne przesłuchanie, pełnomocnik, moc prawna dokumentu urzędowego, wypowiedzenie umowy, mediacja
Zobacz»

I C 1336/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 17 października 2016

Data publikacji: 7 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kredyt, bank, wyciąg z księgi rachunkowej, prawo bankowe, pozwany, karta kredytowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, wyciąg z ksiąg bankowych, odsetka umowna od należności, stawka oprocentowania, historia spłaty kredytu, bank, księga rachunkowa banku, strona powodowa, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, należność główna, brak pamięci, kredyt banki, prawo bankowe, powodowy bank, pozwany, kredyt gotówkowy, karta kredytowa, umowa, lublin
Zobacz»

II Ca 998/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 5 sierpnia 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

kredyt, wierzytelność, bank, prawo bankowe, fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, pozwany, cesja, umowa, dokument urzędowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, strona powodowa, wierzytelność, bank, prawo bankowe, fundusz sekurytyzacyjny, kredyt gotówkowy, wierzytelność banku, fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, śródmieście w krakowie, zgoda dłużnika, pozwany, cesja, umowa, dłużnik banku, dokument urzędowy, należność główna stała, kwota niespłaconego kapitału, umowa cesji
Zobacz»

I C 67/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 2 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

kredyt, karta kredytowa, kredytobiorca, bank, umowa, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, przyznany limit kredytowy, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, karta kredytowa, kredytobiorca, limit kredytu, bank, umowa, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytu odnawialnego, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o kredyty, przyznany limit kredytowy, odsetki umowne, umowa o wydanie karty, limit i karta, korzystanie z limitu, transakcja bezgotówkowa, spłata limitu, fundusz inwestycyjny, wydanie karty kredytowej
Zobacz»

I ACa 596/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 listopada 2014

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

kredyt, fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, bank, wyciąg z księgi, kredytobiorca, pozwany, umowa, cesja wierzytelności, księgi rachunkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, bank, wyciąg z księgi, kredytobiorca, utrata pracy, kredyt gotówkowy, pozwany, kredytobiorca kredytu, wypowiedzenie umowy kredytu, umowa, cesja wierzytelności, wyciąg z ksiąg funduszu, grupowe ubezpieczenie, ubezpieczyciel, stopa, odsetka, księgi rachunkowe, restrukturyzacja kredytu
Zobacz»

I ACa 809/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

bank, wierzytelność, kredyt, prawo bankowe, wyciąg z księgi, pozwany, przelew, dokument urzędowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bank, wierzytelność, kredyt, prawo bankowe, wyciąg z księgi, pozwany, pakiet wierzytelności, umowa o kredyty, powodowy fundusz, kredyt konsolidacyjny, przeniesienie wierzytelności, opatrzona pieczęć, bank umowy, przelew, walor dowodowy, dokument urzędowy, wydruk, zastrzeżenie umowne, odpis fragmentu, prośba o odroczenie
Zobacz»

I ACa 430/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 lutego 2017

Data publikacji: 19 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

bank, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, prawo bankowe, kredyt, cesja, klauzula wykonalności, pozwany, przelew, umowa, dokument urzędowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bank, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytowa, prawo bankowe, kredyt, cesja, klauzula wykonalności, pozwany, przelew, przedawnienie, egzekucja, umowa, księga banku, tajemnica bankowa, dokument urzędowy, wymagalność, wierzytelność banku, nabywca wierzytelności, dług
Zobacz»

VIII GC 484/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 11 września 2018

Data publikacji: 18 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

kredyt, kredytobiorca, umowa, prawo bankowe, księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, przelew, bank, wierzytelność, przedawnienie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, kredytobiorca, umowa kredytów, rata, umowa, wykorzystany kredyt, prawo bankowe, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, przelew, bank, wierzytelność, przedawnienie roszczenia, znaczenie dla biegu, umowa przelewu, wypowiedzenie umowy, termin przedawnienia, trzyletni okres przedawnienia
Zobacz»

VIII GC 488/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2017

Data publikacji: 22 września 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, prawo bankowe, bank, wierzytelność, umowa, dokument urzędowy, kredytobiorca, klauzula wykonalności, cesja, moc prawna dokumentu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, prawo bankowe, bank, wierzytelność, kwota kapitału, sekurytyzacja wierzytelności, umowa, wierzyciel pierwotny, dokument urzędowy, wypowiedzenie umowy kredytu, kredytobiorca, klauzula wykonalności, cesja, nadanie klauzul wykonalności, odsetki umowne, uruchomienie kredytów, moc prawna dokumentu, pozwany, fakt wypowiedzenia umowy
Zobacz»

XXV C 1168/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 maja 2017

Data publikacji: 9 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

kredyt, bank, wyciąg z księgi, kredytobiorca, umowa, księgi rachunkowe, prawo bankowe, moc prawna dokumentu urzędowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, bank, waluta obca, wyciąg z księgi, wyciąg z ksiąg bankowych, kredytobiorca, umowa kredytu hipotecznego, umowa, księgi rachunkowe, historia spłaty, zestawienie transakcji, prawo bankowe, umowa o kredyty, spłata kredytów, moc prawna dokumentu urzędowego, zmiana waluty, kurs waluty, rata, stopa referencyjna, roszczenie
Zobacz»

I ACa 212/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

kredyt, bank, fundusz sekurytyzacyjny, umowa, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, wyciąg z księgi, przelew, księga rachunkowa funduszu, sprzedaż wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, bank, umowa kredytu odnawialnego, fundusz sekurytyzacyjny, umowa, rachunek oszczędnościowo, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa ugody, wyciąg z księgi, przelew, postępowanie egzekucyjne, wolne środki, przelew wierzytelności, odsetki umowne, wyciąg z ksiąg funduszu, należność główna, księga rachunkowa funduszu, sprzedaż wierzytelności, wypowiedzenie
Zobacz»

II Ca 413/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 19 sierpnia 2015

Data publikacji: 15 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

kredyt, fundusz inwestycyjny, pozwany, bank, wierzytelność, księgi rachunkowe, prawo bankowe, umowa, fundusz sekurytyzacyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, kwota kredytów, ryk, fundusz inwestycyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, bank, wierzytelność, księgi rachunkowe, umowa o kredyt gotówkowy, prawo bankowe, umowa, dowód wypłaty, fundusz sekurytyzacyjny, czek, przedawnienie, przedmiotowa wierzytelność, zażalenie powodów na rozstrzygnięcie, kredyt na rachunek, siedziba
Zobacz»

I C 2210/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2015

Data publikacji: 16 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

kredyt, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, kredytobiorca, fundusz inwestycyjny, wierzytelność, prawo bankowe, klauzula wykonalności, umowa, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, kredytobiorca, fundusz inwestycyjny, umowa o kredyt hipoteczny, wierzytelność, strona powodowa, kwota środków pieniężnych, prawo bankowe, klauzula wykonalności, umowa, odsetki umowne, skapitalizowana odsetka karna, siedziba, przelew, stopa procentowa, niespłacone należności, umowa przelewu wierzytelności
Zobacz»

II C 288/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

kredyt, bank, księgi rachunkowe, pozwany, umowa, moc prawna dokumentu urzędowego, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, kapitał kredytu, bank, rata, wypowiedzenie umowy kredytu, powodowy fundusz, wypowiedzenie pozwanej umowy, pozwana umowa kredytu, księgi rachunkowe, wymagalność, pozwany, umowa, moc prawna dokumentu urzędowego, przelew, kopia, umowa przelewu, hipoteka, moc wiążąca prawomocnego wyroku, odsetki kapitałowe, spłata kredytów
Zobacz»

II C 836/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2018

Data publikacji: 20 września 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

kredyt, bank, kredytobiorca, przelew, bankowy tytuł egzekucyjny, nabywca, prawo bankowe, fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, bank, kredytobiorca, przedawnienie, przelew, bankowy tytuł egzekucyjny, cesjonariusz, umowa o kredyt konsolidacyjny, nabywca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prawo bankowe, fundusz inwestycyjny, roszczenie, wypowiedzenie umowy, wierzyciel, rata, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, siedziba, pozwany
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Burlingis
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: