Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ga 6/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2017-03-13

VI ACa 354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, miarkowanie kary umownej, potrącenie, kara umowna za odstąpienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik, kara umowna za odstąpienie
Zobacz»

XIV C 1579/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 1 czerwca 2022

Data publikacji: 29 stycznia 2024

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, kara umowna za odstąpienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, wypadek odstąpienia od umowy, stan zwłoki, prezes zarządów
Zobacz»

V ACa 881/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 grudnia 2017

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, potrącenie, miarkowanie kary umownej, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, zastępca szefów, oświadczenie o odstąpienia, krzesło, pozwany, osoba funkcyjna, potrącenie, fotel, część dostawy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, opóźnienie, część kary umownej, umocowanie, wykonanie części umowy, część wynagrodzenia, oświadczenie o potrąceniu, ciągłość działania, zrealizowana część, miarkowanie kary umownej, wierzytelność
Zobacz»

I ACa 682/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, etap, budowa, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, etap, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, wynagrodzenie, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót
Zobacz»

I AGa 47/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 lutego 2018

Data publikacji: 30 września 2020

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, miarkowanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, pracownik powoda, oświadczenie powodów, dalszy podwykonawca
Zobacz»

III Ca 1512/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, budowa, pozwany, miarkowanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane, zgoda wykonawcy
Zobacz»

V ACa 1/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, prawo autorskie, naliczenie kary, etap
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin, modyfikacji przesłanki
Zobacz»

V ACa 922/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 maja 2014

Data publikacji: 29 maja 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

pozwany, budowa, odstąpienie od umowy, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • nowy wykonawca, pozwany, budowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie, instalacja
Zobacz»

V ACa 555/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 marca 2018

Data publikacji: 9 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

projekt, etap, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie, naliczenie kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • projekt, etap, opóźnienie, etap prac, dzieło, rejestr zabytków, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, etap umowy, odsetka, trzeci etap, wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie, naliczenie kary, dostosowanie obiektu, kurtyna, dokumentacja projektowa, przekroczenie terminów, podstawa naliczenia kary umownej
Zobacz»

VII Ga 411/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 29 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, odstąpienie od umowy, pozwany, porozumienie, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, odstąpienie od umowy, pozwany, płatność, dzień odstąpienia od umowy, porozumienie, odsetka od nieterminowych wpłat, zaległa faktura, opóźnienie w zapłacie faktur, wprowadzenie na plac budowy, przyczyna odstąpienia, poprzednia umowa, naliczona kara umowna, budowa, dłużnik, żądanie miarkowania kary umownej, oddalenie roszczenia o zapłatę, przedmiot porozumienia, zapłata kary umowna, zaległe odsetki
Zobacz»

XI GC 76/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016

Data publikacji: 29 maja 2020

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, wynagrodzenie, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru
Zobacz»

I C 134/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 9 grudnia 2016

Data publikacji: 5 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, budowa, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, miarkowanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, gmina, budowa, pozwany, dach sali, harmonogram, kserokopia pisma powoda, gwarancja ubezpieczeniowa, publiczne gimnazjum, należyte wykonanie kontraktu, oświadczenie o odstąpienia, prace budowlane, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa sali gimnastyczna, ekspektatywa wierzytelności, inspektor nadzoru inwestorskiego, dziennik budowy, wysokość kary
Zobacz»

II Ca 1857/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2016

Data publikacji: 8 grudnia 2022

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, potrącenie, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, pozwany, strop, potrącenie, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, zoo, betonowanie
Zobacz»

VI GC 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

projekt, miarkowanie kary umownej, umowa, pozwany, naliczenie kary umownej, pozwolenie, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • projekt, miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie
Zobacz»

V ACa 936/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony, kolejny najemca, pozwany
Zobacz»

VIII GC 521/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, wynagrodzenie, potrącenie, wierzytelność, miarkowanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, uzupełniające zgłoszenie
Zobacz»

VI ACa 502/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2016

Data publikacji: 29 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, projekt, odstąpienie od umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, projekt, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik
Zobacz»

I ACa 305/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, potrącenie, pozwany, wierzytelność, oświadczenie o odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, odpowiedzialność w upadłości likwidacyjnej, ograniczona odpowiedzialność w upadłości, potrącenie, przyczyna opóźnienia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonanie roboty, pozwany, ustęp, syndyk masy upadłości, harmonogram, wartość umowna, wadliwa reprezentacja, wierzytelność, strona wykonawcy, oświadczenie o odstąpienia, spółka od umowy, karta
Zobacz»

I AGa 205/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 czerwca 2022

Data publikacji: 27 września 2022

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kara umowna, zarzut potrącenia, oświadczenie, odstąpienie od umowy, wierzytelność, pozwany, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, oświadczenie, odstąpienie od umowy, wierzytelność, pozwany, dłużnik, budowa, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac
Zobacz»

V ACa 780/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, umowa, pozwolenie na budowę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę, szkoda, wykonywanie robót, ładowarka
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Witkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Sałamaj,  Anna Budzyńska
Data wytworzenia informacji: