Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GC 273/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2014-01-31

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, umowa, nienależyte wykonanie, odbiór końcowy, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

I ACa 451/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

opóźnienie, wysokość kary umowna, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zobowiązania, termin usunięcia usterek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania, kompensacyjna kara
Zobacz»

I ACa 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

usterka, przedmiot umowy, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • usterka, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, minimalny nakład, zasadność miarkowania, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, wysokość kary umowna, praca naprawcza, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nakład kosztów, sposób wykonania prac
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, protokół odbioru, pozwany, wysokość kary umowna, naliczenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna
Zobacz»

I ACa 707/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 stycznia 2015

Data publikacji: 26 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

usunięcie usterki, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, wykonanie zobowiązania, wysokość kary umowna, termin, praca, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • drut, usunięcie usterki, pozwany, komisja, zwłoka w usunięciu wady, kara umowna za zwłokę, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, wadliwy materiał, wykonanie pracy, wysokość kary umowna, termin, zgłoszenie gotowości do odbioru, praca, siatka ogrodzeniowa, wyznaczenie terminu odbioru, protokół, okres gwarancyjny, gotowość odbioru prac, rękojmia i gwarancja
Zobacz»

V GC 10/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 lutego 2018

Data publikacji: 28 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, umowa, odbiór końcowy, protokół odbioru, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, usunięcie usterki, budowa, zwłoka w usunięciu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, usunięcie wady, umowa, odbiór końcowy, protokół odbioru, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy inwestycji, protokół odbioru końcowy, studnia, usunięcie usterki, budowa, zwłoka w usunięciu
Zobacz»

X GC 56/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, zwłoka, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy
Zobacz»

V GC 451/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

kara umowna, nadleśnictwo, opóźnienie, dłużnik, usterka, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, zakończenie pracy, protokół odbioru
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, dłużnik, biurowiec, usterka, umowa, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru
Zobacz»

VIII Ga 307/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 listopada 2013

Data publikacji: 2 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, umowa, praca, termin zakończenia robót, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, lokal, pozwana kara umowna, miarkowanie kary umownej, zakończenie i odbiór robót, rozliczenie przedmiotu umowy, zwłoka w usunięciu wady, komisja, wynagrodzenie umowne, umowa, praca, odbiór prac, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu, zapłata kary, protokół, nieterminowe usunięcie
Zobacz»

VIII Ga 277/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

pozwany, umowa, wada, usunięcie usterki, praca, wysokość kary umowna, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, praca, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela
Zobacz»

I ACa 1196/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 26 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zwłoka, termin, pozwany, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, wada, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, termin, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach, budowa
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, umowa, poniesiona szkoda, pozwany, wysokość kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, poniesiona szkoda, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary
Zobacz»

II Ca 1057/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2014

Data publikacji: 8 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

pozwany, umowa, budowa, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, termin usunięcia usterek, praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • prawo budowlane, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, robota budowlana, budowa, remont dachów, wysokość szkody, wierzyciel, cena materiałów, garaż, istniejący obiekt budowlany, wymiana dachu, wysokość kary umowna, lukarna, nienależyte wykonanie zobowiązania, termin usunięcia usterek, praca, robocizna, wykonanie umowy
Zobacz»

X Ga 331/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 stycznia 2014

Data publikacji: 5 marca 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie usterki, protokół odbioru, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, usunięcie wady, termin usunięcia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie usterki, protokół odbioru, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, usunięcie wady, zapłata kary umowna, brak i usterka, nieterminowe usunięcie, fakt wystąpienia szkody, dłużnik z obowiązku, termin usunięcia, usuwanie usterki, żądanie kary umownej, odbiór techniczny, roszczenie o zapłatę kary, guz, poniesienie przez powódkę szkody, zastrzeżenie kary umownej
Zobacz»

I ACa 347/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 13 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zakończenie roboty, termin zakończenia, budowa, pozwany, zwłoka, umowa, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, odcinek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zakończenie roboty, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, budowa, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny, odcinek
Zobacz»

I ACa 1049/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 19 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

kara umowna, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, pozwany, dzień zwłoki, termin usunięcia usterek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, prawo zamówień publicznych, magazynier, nieterminowe wykonanie, oferent, przetarg, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, usuwanie usterki, pozwany, plac budowy, okres rękojmi, obiekt magazynowy, teren kompleksu, dzień zwłoki, istotny warunek, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, jednostka wojskowa, kary za opóźnienie
Zobacz»

I ACa 1867/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2015

Data publikacji: 31 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

usterka, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, wada stwierdzona przy odbiorze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zatoka autobusowa, usterka, zwłoka w usunięciu wady, poprzedzające wydanie, wydanie wyroku, okres rękojmi, pozwana kara umowna, pozwany, pobrana kara, studzienka ściekowa, dzień zwłoki, odsetka, miarkowanie kary umownej, umowa łącząca strony procesu, wartość ofertowa, wysokość kary umowna, opóźnienie od kwot, województwo, wada stwierdzona przy odbiorze, robota poprawkowa
Zobacz»

VI GC 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

umowa, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin, wysokość kary umowna, naliczenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie
Zobacz»

VIII GC 401/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, protokół odbioru, odbiór końcowy, pozwany, przedmiot umowy, usunięcie wady, nienależyte wykonanie zobowiązania, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, kanalizacja tłoczna, studnia, protokół odbioru, zbiornik przepompowni, odbiór końcowy, pozwany, przedmiot umowy, protokół odbioru końcowy, trasa kanalizacji, zagęszczenie gruntu, usunięcie wady, dokumentację powykonawczą, nienależyte wykonanie zobowiązania, sieć kanalizacyjna, cała trasa, studzienka kanalizacyjna, pierścień, zwłoka
Zobacz»

I ACa 329/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 19 czerwca 2013

Data publikacji: 23 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

kara umowna, zwłoka, umowa, pozwany, praca, usterka, opóźnienie, termin, wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zwłoka, wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, umowa, zmniejszenie kary umownej, pozwany, odstąpienie od umowy, praca, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie pracy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Stachowiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Woźniak
Data wytworzenia informacji: