Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GC 121/18 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2018-08-14

I ACa 347/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 13 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zakończenie roboty, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, dziennik budowy, kierownik budowy, pozwany, umowa, inspektor nadzoru, odbiór końcowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zakończenie roboty, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny, odcinek, odbiór końcowy
Zobacz»

VII Ga 228/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 października 2016

Data publikacji: 30 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

kara umowna, dziennik budowy, opóźnienie, pozwany, kierownik budowy, umowa, inspektor nadzoru, gotowość do odbioru końcowego, zakończenie roboty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dziennik budowy, opóźnienie, pozwany, wpis w dziennikach budowy, kierownik budowy, umowa, opóźnienie w realizacji umowy, inwestor, obiekt, sprawa dziennika budowy, inspektor nadzoru, zgłoszenie odbioru, realizacja przedmiotu umowy, wierzytelność, usterka, gotowość do odbioru końcowego, zakończenie roboty, kaucja gwarancyjna, zlecenie
Zobacz»

I ACa 1040/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 11 maja 2016

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

inspektor nadzoru, robota budowlana, przedmiot umowy, dziennik budowy, odbiór robót, odbiór końcowy, miarkowanie kary umownej, rażące wygórowanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru, usterka, rażące wygórowanie, pozwany
Zobacz»

I ACa 283/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 26 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

sieć wodociągowa, budowa, inwentaryzacje powykonawcze, miarkowanie kary umownej, wodociąg, umowa, odbiór końcowy, opóźnienie, inwentaryzacja geodezyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • sieć wodociągowa, sieć wodociągowa wraz, budowa, inwentaryzacje powykonawcze, miarkowanie kary umownej, wodociąg, wodomierz, zwłoka, strona powodowa, inwestycja, umowa, budowa sieci wodociągowa, odbiór końcowy, projekt, opóźnienie, inwentaryzacja geodezyjna, gmina, mapa, geodezyjny pomiar, nawierzchnia
Zobacz»

VI GC 315/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 25 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kara umowna, inspektor nadzoru, odbiór końcowy, dziennik budowy, zakończenie roboty, umowa, protokół, pozwany, gotowość do odbioru, odbiór robót
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, obiekt, inspektor nadzoru, odbiór końcowy, umowa podstawowa, dziennik budowy, robota dodatkowa, wpis w dziennikach budowy, zakończenie roboty, umowa, branża, wykonanie roboty, wada, pozwana gmina miejska, protokół, pozwany, gotowość do odbioru, użytkowanie, odbiór robót, usterka
Zobacz»

VI ACa 642/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 stycznia 2013

Data publikacji: 7 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kara umowna, gotowość do odbioru końcowego, odbiór robót, zakończenie roboty, przedmiot umowy, dziennik budowy, robota budowlana, miarkowanie kary, kierownik budowy, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, gotowość do odbioru końcowego, odbiór robót, zakończenie roboty, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości, przedmiot umowy, budowa sali gimnastyczna, dziennik budowy, termin przedmiotu, usterka, robota budowlana, osiągnięcie gotowości do odbioru, opóźnienie w oddaniu, zakończenie robót budowlanych, wada, wjazd na teren budowy, miarkowanie kary, kierownik budowy, opóźnienie, dzień opóźnienia
Zobacz»

V Ga 212/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, odbiór końcowy, gotowość do odbioru, dziennik budowy, umowa, inwentaryzacja geodezyjna, inspektor nadzoru, termin zakończenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, odbiór końcowy, dzień opóźnienia, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, naliczanie kary umownej, dziennik budowy, ostateczna suma, końcowy termin, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, umowa, inwentaryzacja geodezyjna, procent wartości, termin naliczania, inspektor nadzoru, termin zakończenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie brutto
Zobacz»

I ACa 452/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 31 lipca 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kara umowna, dziennik budowy, inspektor nadzoru, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dziennik budowy, inspektor nadzoru, inspektor nadzoru na budowie, umowa, obecność na budowie, obecność inspektorów, sprawa dziennika budowy, pełnienie nadzoru inwestorskiego, stały nadzór, naliczenie kary umownej, obowiązek dokumentowania, zapis w dziennikach budowy, rozporządzenie ministra infrastruktury, pozwany, wpis w dziennikach budowy, potrącenie, inspekcja, protokół odbioru, pracach branżowych
Zobacz»

I ACa 773/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 5 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

dziennik budowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, opóźnienie, robota budowlana, umowa, kierownik budowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • dziennik budowy, ugoda, miarkowanie kary umownej, pozwany, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, robota budowlana, prawo budowlane, ustępstwo, siedziba w miejscowości, zapłata kary umowna, szkoda, wierzyciel, przedmiotowa kara umowna, prace budowlane, umowa, dom, kierownik budowy, umowa o roboty budowlane, aneks
Zobacz»

I C 310/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 7 marca 2014

Data publikacji: 26 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

dziennik budowy, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, pozwany, opóźnienie, umowa, rażące wygórowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • dziennik budowy, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, pozwany, opóźnienie, umowa o roboty budowlane, możliwość miarkowania kary umownej, prace budowlane, siedziba w miejscowości, aneks, umowa ugody, umowa, dom, sprawa dziennika budowy, opóźnienie w budowie, wykonanie pracy, rażące wygórowanie, zarzut miarkowania kary umownej, wysokość kary umowna, marża
Zobacz»

V GC 476/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 29 grudnia 2016

Data publikacji: 22 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, zakończenie roboty, wpis do dziennika budowy, robota budowlana, inspektor nadzoru, odbiór robót, przedmiot umowy, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, termin realizacji zadania, zakończenie roboty, wielofunkcyjna hala, wpis do dziennika budowy, hala sportowa, robota budowlana, protokół końcowy odbioru, obiekt wielofunkcyjny, zakończenie pracy, inspektor nadzoru, nagranie z rozprawy, sauna, odbiór robót, przedmiot umowy, miasto, umowny termin, ministerstwo sportu i turystyki, protokół, końcowy odbiór robót
Zobacz»

I AGa 155/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 stycznia 2019

Data publikacji: 12 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

przedmiot umowy, inspektor nadzoru, dziennik budowy, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zakończenie roboty, termin, odbiór końcowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odbiór przedmiotu umowy, zakończenie pracy, przedmiot umowy, prace wykończeniowe, inspektor nadzoru, dziennik budowy, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zakończenie roboty, termin, protokół odbioru, odbiór obiektu, zaawansowanie prac, rozpoczęcie czynności odbioru, wpis inspektora nadzoru, potwierdzenie gotowości, odbiór końcowy, pozwany, zwłoka, naliczona kara umowna
Zobacz»

I ACa 1577/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 marca 2015

Data publikacji: 4 maja 2015

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, odbiór końcowy, dziennik budowy, wykonanie przedmiotu umowy, kierownik budowy, zakończenie roboty, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odbiór końcowy, dziennik budowy, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, plac zabawy, element infrastruktury, droga przeciwpożarowa, obiekt, kierownik budowy, inwestor, pozwolenie na użytkowanie, odbiór końcowy budynku, wpis w dziennikach budowy, kara umowna za zwłokę, zakończenie roboty, protokół bezusterkowego odbioru, robota budowlana, zakład budowlany, zakończenie robót budowlanych
Zobacz»

VIII Ga 274/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 października 2015

Data publikacji: 17 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, dziennik budowy, inspektor nadzoru, odbiór końcowy, opóźnienie, odbiór robót, dokonanie odbioru, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dziennik budowy, inspektor nadzoru, jerzyk, ekran, odbiór końcowy, wada, wymiana balustrady, wstrzymanie robót, płyta balkonowa, opóźnienie, odbiór robót, wpis w dziennikach budowy, dokonanie odbioru, praca elewacyjna, pozwany, umowa, wpis inspektora nadzoru, lęg, usterka
Zobacz»

V ACa 721/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 1 lutego 2013

Data publikacji: 23 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, zakończenie roboty, robota budowlana, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, wykonanie przedmiotu umowy, wpis do dziennika budowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zakończenie roboty, wierzytelność, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, robota budowlana, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, wykonanie przedmiotu umowy, rozbierany komin, fundament starego komina, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń
Zobacz»

I ACa 302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 września 2016

Data publikacji: 18 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot umowy, zakończenie roboty, robota budowlana, gotowość do odbioru końcowego, termin zakończenia, pozwany, opóźnienie, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, przedmiot umowy, zakończenie przedmiotu umowy, kaucja, zakończenie roboty, opóźnienie w zakończeniu, wartość zabezpieczenia, zakończenie pracy, robota budowlana, gotowość do odbioru końcowego, termin zakończenia, pozwany, gotowość obiektu do odbioru, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, potrącenie, opóźnienie, wada, występowanie opóźnień, termin zakończenia robót, wykonanie umowy
Zobacz»

X GC 351/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dziennik budowy, miarkowanie kary umownej, rażące wygórowanie, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opad, dziennik budowy, protokół z dni, miarkowanie kary umownej, warunki pogodowe, rażące wygórowanie, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie pracy, opóźnienie, wygórowanie kary umownej, prowadzenie prac, naruszenie przez dłużnika, transkrypcja, zastrzeżenie kary umownej, naruszenie powinności, waga naruszonych postanowień, kosztorys powykonawczy, przesłanka miarkowania
Zobacz»

I ACa 343/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 14 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, dziennik budowy, umowa, inspektor nadzoru, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru, robota budowlana
Zobacz»

V GC 322/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, robota budowlana, wykonanie przedmiotu umowy, dziennik budowy, miarkowanie kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, robota budowlana, krawężnik, strona powodowa, protokół elektroniczny, umowa o roboty budowlane, awaria, prace brukarskie, wykonanie przedmiotu umowy, dziennik budowy, wykonanie zobowiązania, zwłoka, na mokro, miarkowanie kary, wytwórnia mas bitumicznych, wyka, potrącenie, dłużnik, nawierzchnia, warstwa
Zobacz»

I C 958/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, gotowość do odbioru końcowego, dziennik budowy, umowa, inspektor nadzoru, kierownik budowy, świadek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, kara umowna, roku wykonawcy, opóźnienie, gotowość do odbioru końcowego, prąd, dziennik budowy, miejsce poboru, kompleks sportowy, wykonanie przyłącza, pobór energii, opóźnienie w realizacji zadania, naliczenie kary umownej, usterka, umowa, inspektor nadzoru, opad, kierownik budowy, przekazanie placu budowy, świadek
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: