Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 134/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2015-04-23

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

pozwany, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, obowiązek zapłaty kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej, nienależyte wykonanie zobowiązania, pierwszy rok, umowa łącząca strony procesu
Zobacz»

XIII Ga 173/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lipca 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa, obowiązek zapłaty kary umownej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, intencja stron umowy, obowiązek zapłaty kary umownej, żądanie kary umownej, wypowiedzenie umowy, kara umowna w sytuacji, zapis, umowa z przyczyn niezależnych, prawo do żądania, usługa sprzętowa, przyczyna niezależna od wykonawcy, brzeg, kara umowna w razie, rozważenie zebranego materiału dowodowego, bezumowne korzystanie ze sprzętu, pozwany, wynagrodzenie umowne, brak wszechstronnego rozważenia, prawo do naliczania, wykonanie zadania
Zobacz»

III Ca 1878/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

obowiązek zapłaty kary umownej, umowa o świadczenie usługi, pozwana kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • aktywna karta, prawo telekomunikacyjne, obowiązek zapłaty kary umownej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, usługa z winy abonenta, rozwiązanie umowy przez abonenta, jednostronne rozwiązanie umowy, umowa o świadczenie usługi, operator telekomunikacyjny, przypadek zawarcia umowy, ochrona interesów wierzycieli, dostawca usługi, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, zawarcie umowy o świadczenie, pozwana kara umowna, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, ostateczne ustalenie stanu, równowartość ulgi, ryczałtowe określenie, przeciwne twierdzenie stron
Zobacz»

I ACa 305/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, pozwana spółka, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwana spółka, umowa, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, odpowiedzialność w upadłości likwidacyjnej, ograniczona odpowiedzialność w upadłości, potrącenie, przyczyna opóźnienia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonanie roboty, ustęp, syndyk masy upadłości, harmonogram, wartość umowna, wadliwa reprezentacja, wierzytelność, strona wykonawcy, oświadczenie o odstąpienia, spółka od umowy
Zobacz»

V ACa 1/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa, pozwany, obowiązek zapłaty kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin
Zobacz»

VI ACa 1830/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa, obowiązek zapłaty kary umownej, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • powodowy szpital, zmiana wierzyciela, umowa, umowa poręczenia, obowiązek zapłaty kary umownej, pozwana spółka, wartość wierzytelności, umowa z dniem, zakaz, prawo dotychczasowego wierzyciela, wierzytelność i udzielanie poręczeń, współpraca w zakresie obsługi, działalność lecznicza, obsługa wierzytelności, miesiąc obowiązywania, konieczność dodatkowa, granica swobody umów, wstąpienie w prawa, lustracja, zakresie oznaczeń
Zobacz»

I ACa 414/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 13 marca 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa, pozwana spółka, obowiązek zapłaty kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zmiarkowanie kary umownej, tytuł wykonawczy, umowa, niezapłacony czynsz, pozbawienie wykonalności, zastrzeżenie kary umownej, pozwana spółka, umowa najmu z dniem, klauzula wykonalności postanowienia, obowiązek zapłaty kary umownej, spółka komandytowa, koniec trwania umowy, wysokość kary umowna, egzekucja, instytucja kary umownej, literalny zapis, adaptacja lokalu, zobowiązanie pieniężne, kąty prawe, akt notarialny
Zobacz»

VIII Ga 68/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 lipca 2015

Data publikacji: 29 września 2015

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

obowiązek zapłaty kary umownej, umowa, oświadczenie woli, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, uznanie długu, postępowanie uproszczone, obowiązek zapłaty kary umownej, umowa, oświadczenie woli, pozwany, sens oświadczenia woli, zwłoka, ujęcie kary, odpowiedzialność, dłużnik, świetle zachowań, granica winy, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, umowa zawarta przez strony, opóźnienie w oddaniu, opóźnienie w wykonaniu robót
Zobacz»

V ACa 147/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

pozwana spółka, zapłata kary umowna, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • monitor, pozwana spółka, usterka i awaria, szef inspektoratu, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, brak szkody, miarkowanie kary umownej, umowa, wysokość kary umowna, uzbrojenie, zastrzeżona kara umowna, awaria sprzętu, strona powodowa, informacja o wadzie, naliczona kara, odsetka, miarkowanie wysokości kary, okres gwarancyjny, opóźnienie
Zobacz»

X GC 726/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 grudnia 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

pozwany, umowa o świadczenie usługi, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • usługa pralnicza, brak ustanowienia, umowa o dzieło, gwarancja ubezpieczeniowa, przesłanka miarkowania, pozwany, interes wierzyciela, pranie, przedawnienie, zabezpieczenie, możliwość miarkowania kary umownej, umowa o świadczenie usługi, redukcja, nota księgowa, zapłata kary umowna, dłużnik, oświadczenie, wyprana bielizna, kryterium, odbiorca
Zobacz»

XXV C 1270/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 29 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, pracownik powódki, pozwany, przedstawiciel powódki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, szatnia, pozwany uniwersytet, zmiarkowanie, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, pozwany, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, wysokość kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia
Zobacz»

I ACa 1208/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 listopada 2015

Data publikacji: 1 marca 2018

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa, pozwana spółka, księgowy, usługa, powodowa spółka, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, umowa, pozwana spółka, dzień zwłoki, wniosek o zawezwanie, próby ugodowe, kasyno, księgowy, weryfikacja prawidłowości, sprawozdanie finansowe za rok, ustalone wynagrodzenie, usługa, systemy księgowe, nowy system, powodowa spółka, zapłata kary umowna, sporządzenie sprawozdania finansowego, nieterminowe wykonanie, zwłoka w wykonaniu umowy, kara umowa
Zobacz»

I ACa 1001/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 21 stycznia 2015

Data publikacji: 24 września 2020

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zapis, umowa o współpracy, cena, odstąpienie od umowy, pozwany, klient, zleceniobiorca, lokal mieszkalny, zysk, powierzchnia użytkowa lokalu, koncepcja inwestycji, zleceniodawca, wysokość kary umowna, umowa o świadczenie usługi, sprzedaż lokali, zastrzeżenie kary umownej, poznanie, projekt, element umowy o świadczenie
Zobacz»

I C 1302/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 9 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa, pozwany, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, ważny powód, badanie profilaktyczne, wartość umowy, wypowiedzenie, pakiet podstawowy, pozwany, ministerstwo finansów, odstąpienie od umowy, kontrakt, oferta, zapłata kary umowna, miarkowanie kary umownej, prawo zamówień publicznych, wysokość zastrzeżonej kary, maksymalna wartość, prawo odstąpienia, wysokość kary umowna, służba celna, przedwczesne zakończenie
Zobacz»

XVI GC 348/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 marca 2014

Data publikacji: 14 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

pozwana spółka, umowa, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, protokół finansowy, umowa, etap, realizacja budynków, bank, zapłata kary umowna, powodów odstąpienia, złożenie protokołów, warunek wejścia, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, wypadek odstąpienia od umowy, pismo z dni, brak zapłaty, faktura, budynek na działkach, przyczyna odstąpienia, kara umowna na wypadek, przedmiot umowy, warunek odstąpienia od umowy
Zobacz»

XI GC 1489/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 31 marca 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, karta, miarkowanie kary umownej, budowa odcinka drogi, umowa, pozwana spółka, przedmiotowa praca, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, wada, uzasadniające miarkowanie, zapłata, przedmiot umowy, robota budowlana, warunki atmosferyczne, uwagę faktów, spoina, rozprawa strony, umowa o roboty, zakończenie pracy
Zobacz»

X Ga 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

pozwany, zapłata kary umowna, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, żądanie ustawowych odsetek, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, guz, odbiór towaru, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika, umowa, łączny koszt procesu, dłużnik z obowiązku, opóźnienie w wydaniu
Zobacz»

I ACa 799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

pozwany, umowa, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • pozwany, lokal, umowa, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, kosztorys ofertowy, istnienie i treść zobowiązania
Zobacz»

I ACa 351/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, przedmiot umowy, całe zamówienie, wysokość kary umowna, pomoc dydaktyczna, przesłanka miarkowania kary umownej, część kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, cena brutto, umowa powódki, zwłoka w dostarczeniu, postanowienie kontraktowe, ramy europejskiej, realizacja umowy, potrzeba projektu, całość zamówienia, podręcznik, uczeń
Zobacz»

VIII Ga 277/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela, poniesiona szkoda, koszt strony
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Gawinek,  Dariusz Rystał ,  Maria Iwankiewicz
Data wytworzenia informacji: