Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI C 370/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu z 2015-12-31

I C 2454/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

najem lokalu socjalnego, wstąpienie w stosunek najmu, stosunek najmu lokalu, najemca, lokal mieszkalny, przedmiotowy lokal, zawarcie umowy najmu, umowa najmu lokalu, gmina
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • najem lokalu socjalnego, wstąpienie w stosunek najmu, stosunek najmu lokalu, najemca, lokal mieszkalny, przedmiotowy lokal, pojęcie lokalu, ustalenie wstąpienia w stosunek, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, najemca lokalu, ochrona praw lokatorów, zawarcie umowy najmu, ustawa o ochronie praw, mieszkaniowy zasób gminy, umowa najmu lokalu, umowa najmu lokali socjalnych, gmina, warunek wynikający z umowy, zmiana kodeksu cywilnego, przedłużenie umowy najmu
Zobacz»

VIII C 739/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 września 2013

Data publikacji: 26 października 2013

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

pozwany, stosunek najmu, strona powodowa gminy, zawarcie umowy najmu lokalu, otrzymanie lokalu socjalnego, zmarły najemca, uprawnienie do otrzymania lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • pozwany, sporny lokal, stosunek najmu, opłata za użytkowanie lokalu, prawo do lokalu socjalnego, zmarła siostra, brat, strona powodowa gminy, zawarcie umowy najmu lokalu, przyznanie prawa do lokalu, otrzymanie lokalu socjalnego, wypowiedzenie umowy najmu, najemca lokalu, zmarły najemca, zarząd zasobu komunalnego, opuszczenie, oświadczenie o stanie majątkowe, uprawnienie do lokalu socjalnego, status osoby bezrobotnej, uprawnienie do otrzymania lokalu
Zobacz»

I C 881/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 4 lutego 2019

Data publikacji: 14 września 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

pozwany, najemca, śmierć, zawarcie umowy najmu lokalu, wstąpienie w stosunek najmu, lokal mieszkalny, otrzymanie lokalu socjalnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • pozwany, najemca, sporny lokal, dziadek, śmierć, ustawa o ochronie praw, uprawnienie do lokalu socjalnego, zawarcie umowy najmu lokalu, wstąpienie w stosunek najmu, ochrona praw lokatorów, pobierać nauki, eksmisja, mieszkaniowy zasób gminy, lokal mieszkalny, gospodarstwo domowe, otrzymanie lokalu socjalnego, roku wojewódzki, zmiana kodeksu cywilnego, orzeczenie o uprawnieniu, najem lokalu mieszkalnego
Zobacz»

I C 3235/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 24 listopada 2016

Data publikacji: 23 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

stosunek najmu, umowa najmu, pozwany, najemca, otrzymanie lokalu socjalnego, zaległość, śmierć, lokal mieszkalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • stosunek najmu, umowa najmu, pozwany, najemca, otrzymanie lokalu socjalnego, zaległość, ochrona praw lokatorów, opróżnienie lokalu, pismo, śmierć, miasto, zmiana kodeksu cywilnego, korzystanie z lokali, lokal mieszkalny, komendant główny policji, używanie lokalu, wypowiedzenie umowy najmu, czynsz, manifestacja, zasób
Zobacz»

I C 40/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 3 marca 2017

Data publikacji: 15 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

najemca, przedmiotowy lokal, zawarcie umowy najmu lokalu, stosunek najmu, otrzymanie lokalu socjalnego, lokal mieszkalny, uprawnienie do otrzymania lokalu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem, eksmisja, czynsz, lokal socjalny
 • Ważne frazy
  • najemca, przedmiotowy lokal, dorozumiane zawarcie umowy, zawarcie umowy najmu lokalu, czynsz, stosunek najmu, otrzymanie lokalu socjalnego, sprawa wejścia, lokal mieszkalny, wejście w stosunek najmu, dorozumiana umowa najmu, uprawnienie do otrzymania lokalu, osoba bezrobotna, pozwany, umowa najmu lokali mieszkalnych, zmiana kodeksu cywilnego, opróżnienie lokalu, zasiłek z opieki społecznej, skuteczne wypowiedzenie umowy najmu, spotkanie
Zobacz»

I C 2088/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 12 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

najemca, śmierć, przedmiotowy lokal, lokal socjalny, lokal mieszkalny, gmina, stosunek najmu lokalu, pozwany, wstąpienie w stosunek najmu, prawo najmu, umowa najmu lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • najemca, czas nagrania, śmierć, przedmiotowy lokal, lokal socjalny, lokal mieszkalny, gmina, lokal po śmierci, stosunek najmu lokalu, stałe zamieszkanie, pozwany, wstąpienie w stosunek najmu, dziecko, prawo najmu, umowa najmu lokalu, mieszkanie, dobrowolne opróżnienie, szkoła w roku szkolnym, fakt uczęszczania, separacja
Zobacz»

I C 847/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 18 września 2017

Data publikacji: 29 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

najemca, otrzymanie lokalu socjalnego, wstąpienie w stosunek najmu, pozwany, uprawnienie do otrzymania lokalu, wspólne pożycie, śmierć, zawarcie umowy najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • najemca, otrzymanie lokalu socjalnego, zakład gospodarki mieszkaniowej, śmierć najemcy, wstąpienie w stosunek najmu, pozwany, uprawnienie do otrzymania lokalu, rodzic, wspólne pożycie, świadczenie alimentacyjne, śmierć, prawo do lokalu socjalnego, wykonanie eksmisji do czasu, zmarła najemczyni, niepełnosprawna córka, zawarcie umowy najmu, przesłanka do otrzymania lokalu, szczególna sytuacja materialna, ochrona praw lokatorów, wnuk
Zobacz»

II C 1872/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2015

Data publikacji: 4 sierpnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

najemca, przedmiotowy lokal, otrzymanie lokalu socjalnego, lokal mieszkalny, stosunek najmu, gmina, pozwany, umowa najmu, najem lokalu socjalnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • najemca, przedmiotowy lokal, urząd miasta stołecznego, pojęcie lokalu, ochrona praw lokatorów, opróżnienie lokalu, zmiana kodeksu cywilnego, mieszkaniowy zasób gminy, otrzymanie lokalu socjalnego, wydział zasobów, wniosek o najem lokalu, małoletni, lokal mieszkalny, opuszczenie i opróżnienie, stosunek najmu, gmina, pozwany, umowa najmu, najem lokalu socjalnego, zasób lokalowy
Zobacz»

IX C 1187/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 21 listopada 2013

Data publikacji: 12 lutego 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

pozwany, strona powodowa, przedmiotowy lokal, otrzymanie lokalu socjalnego, zawarcie umowy najmu, lokal mieszkalny, wstąpienie w stosunek najmu, złożenie przez gminę, śmierć, uprawnienie do otrzymania lokalu, najem lokalu socjalnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • pozwany, zmarła najemczyni, strona powodowa, przedmiotowy lokal, prawo do lokalu socjalnego, otrzymanie lokalu socjalnego, strona powodowa lokalu, ustalenie wstąpienia, zawarcie umowy najmu, lokal mieszkalny, wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu, wstąpienie w stosunek najmu, małoletnie dziecko, złożenie przez gminę, śmierć, uprawnienie do otrzymania lokalu, ciotka, oferta zawarcia umowy najmu, umowa najmu lokali socjalnych, najem lokalu socjalnego
Zobacz»

I C 1100/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

otrzymanie lokalu socjalnego, pozwany, uprawnienie do otrzymania lokalu, zawarcie umowy najmu lokalu, stosunek najmu, złożenie przez gminę, najemca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • prawo do lokalu socjalnego, otrzymanie lokalu socjalnego, władanie rzeczą, osoba niepełnosprawna, pozwany, zmiana kodeksu cywilnego, uprawnienie do otrzymania lokalu, proces windykacyjny, zawarcie umowy najmu lokalu, właściciel, współlokator, na czas, wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu, opróżnienie lokalu do czasu, ochrona praw lokatorów, stosunek najmu, złożenie przez gminę, zamieszkiwanie, fizyczne władanie, najemca
Zobacz»

III Ca 1650/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 5 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

stosunek najmu, zmarły najemca, lokal socjalny, umowa najmu, najem lokali, pozwany, lokal mieszkalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • stosunek najmu, zmarły najemca, ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, ważna umowa najmu, lokal socjalny, sporny lokal, umowa najmu, najem lokali, pozwany, władanie lokalem, lokal mieszkalny, kwota odpowiadająca wysokości czynszu, byłym najemcą, dodatek mieszkaniowy, ustawa o najmie lokali, pozwana umowa najmu, uprawnienie do władania, umowa najmu lokali mieszkalnych, opróżnienie i opuszczenie
Zobacz»

I C 1039/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 września 2014

Data publikacji: 27 października 2014

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

lokal mieszkalny, strona powodowa, najemca, przedmiotowy lokal, pozwany, otrzymanie lokalu socjalnego, umowa najmu lokalu, wstąpienie w stosunek najmu, stosunek najmu lokalu, uprawnienie do otrzymania lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • powaga rzeczy osądzonej, lokal mieszkalny, strona powodowa, najemca, wypowiedzenie umowy najmu, przedmiotowy lokal, pozwany, otrzymanie lokalu socjalnego, pomoc społeczna, umowa najmu lokalu, umowa najmu lokali mieszkalnych, wstąpienie w stosunek najmu, sporny lokal, ochrona praw lokatorów, stosunek najmu lokalu, czynsz, przyczyna wypowiedzenia, uprawnienie do otrzymania lokalu, ustawa o ochronie praw, zajmowanie lokali
Zobacz»

I C 139/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

najemca, otrzymanie lokalu socjalnego, uprawnienie do otrzymania lokalu, umowa najmu lokalu, zawarcie umowy najmu, lokal mieszkalny, śmierć
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • najemca, akt lokalowy, otrzymanie lokalu socjalnego, miasto, uprawnienie do otrzymania lokalu, umowa najmu lokalu, dowód w aktach, zmiana kodeksu cywilnego, zawarcie umowy najmu, lokal mieszkalny, wypowiedzenie umowy najmu, ochrona praw lokatorów, teść, mieszkaniowy zasób gminy, śmierć, pismo z dni, data śmierci, najemca lokalu, umowa najmu przedmiotowego lokalu, zajmowany lokal
Zobacz»

I C 961/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2014

Data publikacji: 17 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

pozwany, otrzymanie lokalu socjalnego, najemca, uprawnienie do otrzymania lokalu, lokal mieszkalny, zawarcie umowy najmu lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • akt lokalu, akt lokalowy, pozwany, sporny lokal, otrzymanie lokalu socjalnego, ustawa o ochronie praw, najemca, miasto, żądanie eksmisji, ochrona praw lokatorów, budynek, uprawnienie do otrzymania lokalu, lokal mieszkalny, zawarcie umowy najmu lokalu, najniższa emerytura i renta, nierówność, podłoga, opuszczenie, zamieszkanie w lokalu, zamiar stałego pobytu
Zobacz»

IX C 1194/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 maja 2014

Data publikacji: 30 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

strona powodowa, najemca, pozwany, uprawnienie do otrzymania lokalu, otrzymanie lokalu socjalnego, umowa najmu lokalu, gmina, możliwość zamieszkania, zawarcie umowy najmu, przedmiotowy lokal
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, najemca, pozwany, ustawa o ochronie praw, ochrona praw lokatorów, uprawnienie do otrzymania lokalu, pismo strony powodowej, otrzymanie lokalu socjalnego, umowa najmu lokalu, gmina, możliwość zamieszkania, zamieszkiwanie, zawarcie umowy najmu, roku strony, przeprowadzenie prac remontowych, przepis prawa miejscowego, zawiadomienie o zmianie, umowa najmu przedmiotowego lokalu, dotychczasowy najemca, przedmiotowy lokal
Zobacz»

I C 738/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

stosunek najmu, pozwany, gmina, lokal socjalny, najemca, zaległość, umowa najmu lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • czynsz, lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • stosunek najmu, sporny lokal, wypowiedzenie stosunku najmu, pozwany, gmina, lokal socjalny, czynsz, władanie, najemca, zaległość, roszczenie windykacyjne, ochrona praw lokatorów, stosunek prawnorzeczowy, mieszkaniowy zasób gminy, babka, zaległość czynszowa, umowa najmu lokalu, odpłatne używanie, słuch, opróżnienie lokalu
Zobacz»

I C 304/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2014

Data publikacji: 21 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

otrzymanie lokalu socjalnego, przedmiotowy lokal, uprawnienie do otrzymania lokalu, najem lokalu socjalnego, pozwany, gmina, zawarcie umowy najmu lokalu, najemca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • otrzymanie lokalu socjalnego, przedmiotowy lokal, uprawnienie do otrzymania lokalu, prawo do lokalu socjalnego, najem lokalu socjalnego, miasto, zmiana kodeksu cywilnego, pozwany, opuszczenie i opróżnienie, opróżnienie lokalu do czasu, ochrona praw lokatorów, zwłoka z zapłatą czynszu, wypowiedzenie, gmina, mieszkaniowy zasób gminy, oferta zawarcia umowy najmu, właściciel uprawnienia, umowa najmu lokali socjalnych, zawarcie umowy najmu lokalu, najemca
Zobacz»

I C 844/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

pozwany, strona powodowa, zmarły najemca, umowa najmu, przedmiotowy lokal, wstąpienie w stosunek najmu, uprawnienie do otrzymania lokalu, otrzymanie lokalu socjalnego, najem lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • pozwany, strona powodowa, sporny lokal, zmarły najemca, małoletni, pismo strony powodowej, umowa najmu, przedmiotowy lokal, wstąpienie w stosunek najmu, ustawa o ochronie praw, potwierdzenie odbioru, najemca lokalu, data otrzymania pisma, ochrona praw lokatorów, uprawnienie do otrzymania lokalu, otrzymanie lokalu socjalnego, uprawnienie do posiadania rzeczy, najem lokali, postaci mebli, ruchomość
Zobacz»

VIII C 3013/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2016

Data publikacji: 13 października 2016

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

pozwany, najemca, uprawnienie do otrzymania lokalu, otrzymanie lokalu socjalnego, przedmiotowy lokal, umowa najmu, lokal mieszkalny, gmina
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • pozwany, najemca, uprawnienie do otrzymania lokalu, otrzymanie lokalu socjalnego, przedmiotowy lokal, umowa najmu, dowód z przesłuchania, ochrona praw lokatorów, nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego, ustawa o ochronie praw, lokal mieszkalny, prawo do lokalu socjalnego, zajmowanie lokali, zarząd lokalu, sprawa mowy, zamieszkiwanie, umowa o najem, gmina, zasób komunalny, czynsz i opłata
Zobacz»

I C 439/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2017

Data publikacji: 21 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

gmina, pozwany, uprawnienie do otrzymania lokalu, zawarcie umowy najmu lokalu, otrzymanie lokalu socjalnego, lokal mieszkalny, przedmiotowy lokal
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokal socjalny, najem, eksmisja
 • Ważne frazy
  • gmina, sporny lokal, pozwany, eksmisja, uprawnienie do otrzymania lokalu, ustawa o ochronie praw, żądanie wydania lokalu, opuszczenie lokalu, zawarcie umowy najmu lokalu, otrzymanie lokalu socjalnego, konstytucyjna zasada ochrony własności, opróżnienie i opuszczenie, lokal mieszkalny, wynagrodzenie kuratora, zakończenie najmu, opisany lokal, właściciel, ochrona praw lokatorów, przedmiotowy lokal, oferta zawarcia umowy najmu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maja Szydłowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Małecka
Data wytworzenia informacji: