Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 296/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2016-09-27

VIII U 1298/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 listopada 2016

Data publikacji: 27 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

dom pomocy społecznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dom pomocy społecznej, odpłatność za pobyt, pobyt w placówce, konto depozytowe, pobyt w domu pomocy, nadpłata na koncie, opłata za pobyt, organ rentowy, kwota wyższa, społeczna kwota, dyrektor domów, decyzja miejskiego ośrodka pomocy, nienależnie pobrane świadczenie, kwota potrącenia, miesięczne świadczenie, mieszkaniec, pomoc rodziny, świadczenie rentowe, ubezpieczenie społeczne, bankowe świadczenie
Zobacz»

IV U 1083/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 8 grudnia 2015

Data publikacji: 17 maja 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

mieszkaniec domów pomocy społecznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akt rentowy, pobyt w domu pomocy, odpłatność za pobyt, wypłata dodatku pielęgnacyjnego, opłata za pobyt, dom rodzinny, organ rentowy, mieszkaniec domów pomocy społecznej, dyrektor domów, moc postanowienia sądu, zakres wypłaty, potrącenie z renty, sierpień i wrzesień, wypłata renty, decyzja, pismo, renta w pełnej wysokości, przekazywanie renty, udzielenie przepustki, kwota renty
Zobacz»

II C 479/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 20 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

dom pomocy społecznej
 • Ważne frazy
  • dom pomocy społecznej, domowa pomoc, rok powiatu, kodeks pracy, brakująca część opłaty, tysiąc, siedziba, przejęcie, zwrot kosztu procesu, kwota, wydział cywilny, pracownik, październik, skarb państwa, sprawa z powództwa, zapłata, kwiecień, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

VIII Pa 139/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2017

Data publikacji: 10 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

dom pomocy społecznej
 • Ważne frazy
  • dom pomocy społecznej, domowa pomoc, nagroda jubileuszowa, śródmieście w łodzi, tysiąc, kwota, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, e, wyrok sądu rejonowy, wydział pracy i ubezpieczeń, ubezpieczenie społeczne, sprawa z powództwa, punkt, zaskarżony wyrok, skutek apelacji, rozprawa, marzec, instancja, rzeczpospolita polski, protokolant
Zobacz»

VIII U 755/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

dom pomocy społecznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dom pomocy społecznej, pobyt w domu pomocy, odpłatność za pobyt, ustawa o pomocy społeczna, mieszkaniec domów, potrącenie, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, obowiązek zwrotu wypłaconego świadczenia, opłata za pobyt, dokonanie przez organ rentowy, należna emerytura, granica możliwa, miesięczne świadczenie, koszt pobytu, świadczenie za okresy, emerytura i renta, osoba uprawniona do świadczenia, rok wyniosły, wysokość emerytury
Zobacz»

I Cz 59/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

dom pomocy społecznej, filia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dom pomocy społecznej, domowa pomoc, filia, żądanie uchylenia zaskarżonego postanowienia, osoba prawna, odrzucenie pozwu, zdolność prawna, samodzielność organizacyjna, statut i regulamin organizacyjny, wystarczająca podstawa dla uznania, praktyczny skutek, zażalenie, wezwanie do sprecyzowania, brak zdolności sądowej strony, ustawa o samorządzie powiatowym, znaczenie funkcjonalne, strona procesu cywilnego, regulamin wewnętrzny, jednostka organizacyjna, sprecyzowanie pozwu
Zobacz»

VIII Pa 185/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

dom pomocy społecznej
 • Ważne frazy
  • dom pomocy społecznej, domowa pomoc, powództwo o wynagrodzenie, ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, śródmieście w łodzi, zaskarżony wyrok w punktach, tysiąc, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, stażysta, apelacja strony, wydział pracy i ubezpieczeń, ubezpieczenie społeczne, apelacja powodów, wyrok sądu rejonowy, kwota, pozwany, październik, sprawa z powództwa, instancja
Zobacz»

VI U 1234/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 7 stycznia 2014

Data publikacji: 26 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

dom pomocy społecznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dom pomocy społecznej, odpłatność za pobyt, placówka, wypłata niezrealizowanego świadczenia, dokonywanie potrącenia, należność za pobyt, przypadek dokonywania, opłata za pobyt, potrącenie z emerytury, dzień śmierci, gminny ośrodek pomocy, świadczeniobiorca, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, pobyt mieszkańców, domowa pomoc, sprawa domów, otrzymanie wypłaty, świadczenie należne, decyzja
Zobacz»

VIII U 2022/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2 października 2018

Data publikacji: 29 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

mieszkaniec domów pomocy społecznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pobyt w domu pomocy, odpłatność za pobyt, ustawa o pomocy społeczna, opłata za pobyt, emerytura, potrącenie, organ rentowy kwot, dokonanie przez organ rentowy, nienależnie pobrane świadczenie, granica możliwa, miesięczne świadczenie, renta z funduszu ubezpieczeń, osoba uprawniona do świadczenia, obowiązek zwrotu świadczenia, fundusz ubezpieczenia społecznego, mieszkaniec domów pomocy społecznej, ponoszenia odpłatności, sprawa domów, osoba pobierająca świadczenia, dzień w kwietniu
Zobacz»

II Cz 777/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 8 grudnia 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

dom pomocy społecznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dom pomocy społecznej, dyrektor domów, zdolność sądowa, jednostka budżetowa, depozyt sądowy, samorząd gminny, zasadnicza przyczyna, postępowanie nieprocesowe, osoba prawna zgodnie, wnioskodawca w rozpoznawanej sprawie, wniosek w przypadku, zażalenie wnioskodawcy, ustawa z dniem, prezydent miasta, uzyskanie zdolności, pozew złożony w sprawie, niedokładność w oznaczeniu strony, samorząd powiatowy, wniosek o złożeniu, konkretne żądanie
Zobacz»

II Cz 778/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 8 grudnia 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

dom pomocy społecznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dom pomocy społecznej, dyrektor domów, zdolność sądowa, jednostka budżetowa, depozyt sądowy, samorząd gminny, zasadnicza przyczyna, postępowanie nieprocesowe, osoba prawna zgodnie, wnioskodawca w rozpoznawanej sprawie, wniosek w przypadku, zażalenie wnioskodawcy, ustawa z dniem, prezydent miasta, uzyskanie zdolności, pozew złożony w sprawie, niedokładność w oznaczeniu strony, samorząd powiatowy, wniosek o złożeniu, konkretne żądanie
Zobacz»

I C 32/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 13 czerwca 2019

Data publikacji: 5 września 2019

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie zdrowotne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie zdrowotne, świadczenie opieki zdrowotne, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, niemiecka instytucja ubezpieczeniowa, opieka zdrowotna, teren niemiec, status osoby bezrobotnej, pozwany, świadczenie medyczne, rzeczy niemieckie, korzystanie ze świadczenia, strona powodowa, data ważności, obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, wyrejestrowanie, narodowy fundusz zdrowia, karta, pomoc medyczna, tamtejszy urząd, druk
Zobacz»

I C 1776/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 7 września 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie zdrowotne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wydruk operacji, ubezpieczenie zdrowotne, świadczenie opieki zdrowotne, strona powodowa, opieka zdrowotna, pozwany, prawo do ubezpieczenia, instytucja niemiecka, wyrejestrowanie, nota, narodowy fundusz zdrowia, republika federalna niemiec, świdnik, rzeczy niemieckie, ubezpieczenie zdrowotne na terenie, przelew, prawo do świadczeń opieki, karta ubezpieczenia zdrowotnego, fakt dokonania zapłaty, certyfikat
Zobacz»

VII Pa 344/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 grudnia 2014

Data publikacji: 9 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

dom pomocy społecznej
 • Ważne frazy
  • dom pomocy społecznej, domowa pomoc, centrum, śródmieście w łodzi, sekretarz sądowy, wydział pracy i ubezpieczeń, apelacja powódki, ubezpieczenie społeczne, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wyrok sądu rejonowy, odszkodowanie, grudzień, sprawa z powództwa, lipiec, skutek apelacji, rozprawa, instancja, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant
Zobacz»

V W 3680/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie zdrowotne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie zdrowotne, żona, wyrejestrowanie, syn, działalność gospodarcza, ustawa o świadczeniach opieki, świadczenie opieki zdrowotne, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, zeznanie oskarżycielki posiłkowej, członek rodziny, rozprawa rozwodowa, opieka zdrowotna, wykroczenie, środek publiczny, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, podmiot właściwy, dodatek pielęgnacyjny, dokonanie zgłoszenia, obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, opiekun
Zobacz»

VIII U 1139/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 czerwca 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie zdrowotne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dostawa wody, ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenia zdrowotne, ustawa o świadczeniach opieki, świadczenie opieki zdrowotne, zakup oleju opałowego, przychód, środek publiczny, system ubezpieczeń społeczny, kwota najniższa emerytury, przeprowadzenie procesu likwidacji, spółka jawna, działalność gospodarcza, opieka zdrowotna, przedstawiciel ustawowy, sprawa ponoszenia, opiekun prawny, ustawa o systemie ubezpieczeń, sprzedaż środków trwałych, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego
Zobacz»

VI Ca 69/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 5 marca 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

ubezpieczenie zdrowotne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenie zdrowotne, świadczenie opieki zdrowotne, opieka zdrowotna, świadczenie rzeczowe, państwo członkowskie, instytucje brytyjskie, ustawa o świadczeniach opieki, środek publiczny, karta, wielka brytania, miejsce pobytów, rozporządzenie podstawowe, powszechne ubezpieczenie zdrowotne, instytucja właściwa, instytucję miejsca, refundowane świadczenia, teren, karta elektroniczna, pozwany
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Wiorek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Głubczycach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska
Data wytworzenia informacji: