Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2286/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2015-05-05

I C 1560/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 17 marca 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, pozew, umowa, wyrok zaoczny, kserokopia, elektroniczne postępowanie upominawcze, nota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, fakt nabycia wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, pozew, umowa, nota obciążeniowa, odpowiedzialność spółki, wykaz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, elektroniczne postępowanie upominawcze, nota, termin rozprawy, odbitka, spółka komandytowo-akcyjna, cesja wierzytelności, umowa cesji, strona powodowa, ksero
Zobacz»

I C 1329/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, pozew, wyrok zaoczny, elektroniczne postępowanie upominawcze, kserokopia umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, fakt nabycia wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, pozew, spółka komandytowo-akcyjna, wykaz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, elektroniczne postępowanie upominawcze, termin rozprawy, odbitka, cesja wierzytelności, strona powodowa, ksero, program telewizyjny, kserokopia umowy, podstawa umowy cesji, pozew powodów, uzasadnienie pozwów, należność
Zobacz»

I C 1331/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, elektroniczne postępowanie upominawcze, pozew w elektronicznym postępowaniu, umowa, rejonowy lublin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wierzytelność na nabywcę, elektroniczne postępowanie upominawcze, odbitka, pozew w elektronicznym postępowaniu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, umowa, przedmiot cesji, umowa ubezpieczenia, strona powodowa, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, ksero, stan dokumentów, umowa sprzedaży wierzytelności, rata w wysokościach, cedent, kalkulacja składki, rejonowy lublin, skutek umowy cesji wierzytelności, obowiązujący przepis procedury cywilnej
Zobacz»

I C 1693/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, pozew, nota, umowa, wyrok zaoczny, kserokopia, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, odsetka wynikająca z opóźnienia, opóźnienie w płatności kwot, stanowiąca odsetka, fakt nabycia wierzytelności, poprzedzający dzień, nota obciążeniowa, umowa przelewu wierzytelności, pozew, spółka komandytowo-akcyjna, wykaz wierzytelności, nota, dzień wniesienia pozwu, umowa, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, cesja, elektroniczne postępowanie upominawcze, termin rozprawy
Zobacz»

I C 1258/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lutego 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa, elektroniczne postępowanie upominawcze, pozew w elektronicznym postępowaniu, lublin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przedmiot cesji, pierwotny wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, umowa, elektroniczne postępowanie upominawcze, strona powodowa, odbitka, pozew w elektronicznym postępowaniu, cesja wierzytelności, płatność, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, ksero, stan dokumentów, umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, lublin, wydruk, cedent
Zobacz»

I C 981/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 27 września 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, nota, rejonowy lublin, zachód, umowa, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wierzytelnością klienta, pakiet wierzytelności, faktura i nota odsetkowa, nota, rejonowy lublin, zachód, porozumienie, umowa, przedmiotowa wierzytelność, elektroniczne postępowanie upominawcze, wyciąg z wykazu wierzytelności, pozwany, dowód na potwierdzenie istnienia, umowa zbycia wierzytelności, wierzytelność przysługująca pierwotnie, należność za usługi telekomunikacyjne, nota karna, zawarcie umowy cesji wierzytelności, ocena zasadności zarzutu przedawnienia
Zobacz»

IX C 676/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 września 2014

Data publikacji: 30 września 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, nota, wyrok zaoczny, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, nota obciążeniowa, nota, wyrok zaoczny, wykaz wierzytelności, umowa abonencka, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa, zbywca wierzytelności, lista wierzytelności, dłużnik, nabycie wierzytelności, przelew, sprzęt, umowa sprzedaży wierzytelności, abonent, własność zbywcy, dokument niepodpisany, konkretne oznaczenia, załącznik do umowy
Zobacz»

I C 2352/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 17 lutego 2014

Data publikacji: 15 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

umowa abonamentowa, nota, częściowy wykaz wierzytelności, elektroniczne postępowanie upominawcze, nabywca długu, otrzymanie należności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, umowa abonamentowa, umowa sprzedaży wierzytelności, nota, operator telewizji, telewizja cyfrowa, częściowy wykaz wierzytelności, cesja wierzytelności, elektroniczne postępowanie upominawcze, pieniądz strony, skapitalizowana odsetka, roszczenie strony powodowej, strona powodowa umowy sprzedaży, rozpoznanie sprawy do sądu, nabywca długu, poprzednik prawny, skuteczność roszczenia, otrzymanie należności, pozwany, tęcza
Zobacz»

I C 64/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, wydanie wyroku zaocznego, podstawa faktyczna, przesłanka wydania wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świetle normy, wydanie wyroku zaocznego, sprzedaż wierzytelności, przedmiot świadczenia, wątpliwa podstawa, podstawa faktyczna, zasada wierzytelności, data cesji, oznaczanie strony, oświadczenie o sprzedaży, norma prawa materialnego, zbywana wierzytelność, przesłanka wydania wyroku, przedmiotowa sprawa wątpliwości, przedmiot rozporządzenia, określenie stosunku, wyraźne określenie, jednoznaczny pogląd, zakres legitymacji
Zobacz»

IX C 612/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 września 2014

Data publikacji: 30 września 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzytelność, nota, wyrok zaoczny, twierdzenie powoda o okolicznościach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa szczegółowa, nota, nota obciążeniowa, wyrok zaoczny, lista wierzytelności, twierdzenie powoda o okolicznościach, zbywca wierzytelności, nabycie wierzytelności, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, własność zbywcy, dokument niepodpisany, konkretne oznaczenia, załącznik do umowy, rzeczywisty stan rzeczy, sprzęt, liść, akt sprawy wydruków, domniemanie prawdziwości twierdzeń
Zobacz»

I C 1156/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 23 lutego 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzytelność, kserokopia, twierdzenie powoda o okolicznościach, wydanie wyroku zaocznego, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kserokopia, zgodność z oryginałem, kserokopia dokumentów, przelew wierzytelności, umowa przelewu, dokument księgowy, odbitka, twierdzenie powoda o okolicznościach, wierzyciel pierwotny, prawdziwe twierdzenie powoda, przepis kodeksu postępowania cywilnego, ksero, wydanie wyroku zaocznego, dzień sporządzenia pozwu, siedziba, umowa o świadczenie usługi, uzasadniona wątpliwość, pozwany, dokument w rozumieniu przepisów
Zobacz»

I C 1053/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzytelność, kserokopia, twierdzenie powoda o okolicznościach, wydanie wyroku zaocznego, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kserokopia, zgodność z oryginałem, kserokopia dokumentów, przelew wierzytelności, umowa przelewu, dokument księgowy, odbitka, twierdzenie powoda o okolicznościach, wierzyciel pierwotny, prawdziwe twierdzenie powoda, przepis kodeksu postępowania cywilnego, ksero, kopia, wydanie wyroku zaocznego, dzień sporządzenia pozwu, siedziba, umowa o świadczenie usługi, uzasadniona wątpliwość, pozwany
Zobacz»

I C 1619/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 24 stycznia 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

częściowy wykaz wierzytelności, wyrok zaoczny, nota księgowa, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, istnienie zobowiązania, częściowy wykaz wierzytelności, wyrok zaoczny, nota księgowa, twierdzenie powodów, wydruk, umowa o świadczenie usługi, ramowy charakter, nota obciążeniowa, właściwość zobowiązania, zawiadomienie o nabyciu, siedziba, umowa przelewu wierzytelności, weryfikacja twierdzeń pozwu, treść umowy sprzedaży wierzytelności, skuteczność umowy cesji, istnienie węzła, uzasadniona wątpliwość, dochodzone zobowiązanie
Zobacz»

I C 727/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa, wyrok zaoczny, kserokopia, pozew, zawiadomienie o przelewie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa, wyrok zaoczny, kserokopia, bank, odsetka maksymalna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, kredyt, pozwany, umowa bankowa, pozew, uzasadniona wątpliwość, zawiadomienie o przelewie, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, odsetka umowna i karna, stopa
Zobacz»

I C 1074/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 1 lutego 2019

Data publikacji: 25 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa, wydanie wyroku zaocznego, elektroniczne postępowanie upominawcze, twierdzenie powoda o okolicznościach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, konkretna wierzytelność, kwota niespłaconego kapitału, umowa przelewu wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, data udzielenia pożyczki, umowa, sekurytyzacja, wydanie wyroku zaocznego, wydruk, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, pozwany, elektroniczne postępowanie upominawcze, przeprowadzenie rozprawy, twierdzenie powoda o okolicznościach, przedmiot przelewu, poprzedni wierzyciel, zająć stanowisko, załącznik
Zobacz»

I C 1063/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 18 lutego 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa o świadczenie usługi, kserokopia, twierdzenie powoda o okolicznościach, pozew, wydanie wyroku zaocznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa o świadczenie usługi, kserokopia, zgodność z oryginałem, kserokopia dokumentów, umowa przelewu wierzytelności, dokument księgowy, pierwotny wierzyciel, siedziba, odbitka, twierdzenie powoda o okolicznościach, pozwany, prawdziwe twierdzenie powoda, przepis kodeksu postępowania cywilnego, ksero, kopia, pozew, wydanie wyroku zaocznego, dzień sporządzenia pozwu, uzasadniona wątpliwość
Zobacz»

I C 1730/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 4 listopada 2014

Data publikacji: 22 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świetle normy, wydanie wyroku zaocznego, fundusz inwestycyjny, przedmiot świadczenia, wątpliwa podstawa, podstawa faktyczna, zasada wierzytelności, data cesji, umowa, rata tygodniowa, oznaczanie strony, norma prawa materialnego, zbywana wierzytelność, przedmiotowa sprawa wątpliwości, księga funduszu, przesłanka wydania wyroku, przedmiot rozporządzenia, umowa pożyczki, określenie stosunku
Zobacz»

I C 1557/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 29 marca 2018

Data publikacji: 5 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, wyrok zaoczny, nota, pozew, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, termin rozprawy, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, nota odsetkowa, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, nota, pozew, umowa o świadczenie usługi, strona powodowa, badaniu roszczenia, element stosunku zobowiązaniowego, twierdzenie o nabyciu, nabywca, proces o zapłatę należności, nota karna, forma pliku, uzasadniona wątpliwość
Zobacz»

III Ca 25/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lutego 2016

Data publikacji: 4 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, kserokopia, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa, wydanie wyroku zaocznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kserokopia, umowa o przyznanie limitu, uzasadniona wątpliwość, twierdzenie powoda o okolicznościach, przyznanie limitu kredytowego, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cedent, zgodność z oryginałem, ustawa o funduszach inwestycyjnych, nabyta wierzytelność, cesjonariusz, prawdziwe twierdzenie powoda, umowa cesji wierzytelności, umowa, wydanie wyroku zaocznego, legitymacja procesowa czynna, umowa przelewu wierzytelności, pierwotny wierzyciel, załącznik
Zobacz»

I C 473/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 19 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

wierzytelność, wyrok zaoczny, pozew, kserokopia umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wierzyciel pierwotny, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, dopuszczenie dowodów z kserokopii, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, pozew, termin rozprawy, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ksero, kredyt gotówkowy, kserokopia umowy, pozwana wierzytelność, kserokopie zawiadomień, przepis kodeksu postępowania cywilnego, koszt upomnień i wezwań, wysokość należności, istnienie wierzytelności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: