Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 205/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2014-05-29

I C 1680/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 5 grudnia 2013

Data publikacji: 11 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

następująca wierzytelność, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, prawo do wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, odsetka, dzień sporządzenia pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • następująca wierzytelność, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, prawo do wierzytelności, wyrok zaoczny, wierzytelność wynikająca z umowy, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, łączna suma kosztów, odsetka, dzień umowy cesji, dzień sporządzenia pozwu, obowiązek świadczenia dłużnika, cedowana wierzytelność, nabywca długu, otrzymanie należności, określony stosunek obligacyjny, nieznajdujące oparcia, twierdzenie powoda o okolicznościach, podstawy formalne
Zobacz»

I C 12/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 9 marca 2016

Data publikacji: 12 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

bank, załącznik do umowy cesji, pozwany, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, pozew, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, załącznik do umowy cesji, wyrok zaoczny, pozwany, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, kwota należności główna, ewidencja analityczna, pozew, księga rachunkowa funduszu, fundusz sekurytyzacyjny, przelew wierzytelności, dłużnik banku, zawarcie umowy przelewu, odsetka, treść wezwania, nabywca
Zobacz»

I C 28/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 9 marca 2016

Data publikacji: 12 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

bank, załącznik do umowy cesji, pozwany, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, pozew, odsetka, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, załącznik do umowy cesji, wyrok zaoczny, pozwany, fundusz sekurytyzacyjny, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, kwota należności główna, ewidencja analityczna, pozew, przelew wierzytelności, dłużnik banku, zawarcie umowy przelewu, odsetka, treść wezwania, nabywca, kredyt
Zobacz»

VIII Ca 411/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 29 października 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wierzytelność, załącznik do umowy cesji, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z załącznika, wierzytelność, załącznik do umowy cesji, umowa cesji wierzytelności, księga rachunkowa powoda, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, uwierzytelniony wyciąg, umowa kredytu konsolidacyjnego, bankowy tytuł egzekucyjny, droga cesji, nowy wierzyciel, brak legitymacji czynnej powoda, dotychczasowy wierzyciel, nabycie wierzytelności, fundusz inwestycyjny, cedent, zgodność z oryginałem, nieważność przelewu, portfel wierzytelności
Zobacz»

XI C 1724/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, załącznik do umowy cesji, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, bank, umowa sprzedaży wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, załącznik do umowy cesji, wydruk, wyciąg z elektronicznego załącznika, strona powodowa, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, ewidencja analityczna, wyciąg z dokumentu, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa pożyczki, termin przedawnienia, egzekucja, nadanie klauzul wykonalności, bieg przedawnienia, sądowa klauzula wykonalności, wykaz wierzytelności, zawarcie umowy pod warunkiem, zdanie pierwsze
Zobacz»

I C 3152/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 19 maja 2015

Data publikacji: 11 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytów, cesja, bank, kapitał, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetki umowne, umowa sprzedaży wierzytelności, odsetka karna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa kredytu gotówkowego, bankowy tytuł egzekucyjny, dzień cesji wierzytelności, poprzedni wierzyciel, koszt windykacji, umowa kredytów, cesja, bank, kapitał, klauzula wykonalności, koszt korespondencji, kredytobiorca, przedawnienie, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetki umowne, umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg z załącznika, nabycie wierzytelności, odsetka karna, kwota
Zobacz»

II Ca 789/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetka, umowa cesji, stopa, kapitał, kredyt lombardowy, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetka, umowa cesji, rozliczenie wierzytelności, stopa, księga rachunkowa powoda, umowa cesji wierzytelności, odsetka maksymalna, przelew, dokument prywatny, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, kapitał, kredyt lombardowy, czterokrotność, umowa pożyczki, wyciąg z umowy cesji, wierzyciel, bank
Zobacz»

III Ca 1199/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 stycznia 2016

Data publikacji: 19 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, bankowy tytuł egzekucyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, prowizja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z załącznika, wyciąg z umowy, umowa cesji, przedawnienie, bankowy tytuł egzekucyjny, księga rachunkowa powoda, ocena sądu rejonowego, dzień wystąpienia z pozwem, załączony wyciąg, wyciąg z księgi rachunkowej, przelew, pakiet wierzytelności, umowa kredytów, prowizja, postanowienie sądu o nadaniu, kopia umowy, nadanie klauzul wykonalności, umowa cesji wierzytelności, wniosek o nadanie klauzul
Zobacz»

VI GC 92/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 13 lipca 2016

Data publikacji: 6 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, umowa cesji, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetka karna, bank, pierwotny wierzyciel, kredyt lombardowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, odpowiedź na sprzeciw, sprzeciw od nakazu zapłaty, zbywca, bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut pozwanej spółki, pozwany, zadłużenie pozwanej spółki, umowa cesji, małe i średnie przedsiębiorstwa, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetka karna, bank, pierwotny wierzyciel, kredyt lombardowy, zapłata ceny, czterokrotność, umowa ugody, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, potwierdzenie zapłaty
Zobacz»

I C 1984/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

bank, pozwany, odsetka, umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, stopa, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • stopa odsetek maksymalnych, oprocentowanie nominalne, dwukrotność odsetek, bank, pozwany, odsetka, przedawnienie, umowa sprzedaży wierzytelności, dzień wniesienia pozwu, legitymacja procesowa, poprzedni wierzyciel, wyciąg z załącznika, referendarz sądowy w sądzie, odsetka umowna za opóźnienie, wyciąg z księgi rachunkowej, pożyczka, umowa kredytów, stopa, kapitał, księga rachunkowa funduszu
Zobacz»

I C 1197/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 24 listopada 2014

Data publikacji: 7 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, odsetka, umowa sprzedaży wierzytelności, bank, kapitał, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, strona powodowa, opóźnienie w spłacie, odsetka, umowa sprzedaży wierzytelności, pożyczka gotówkowa, bank, kapitał, zaległe odsetki, cesjonariusz, dzień wystawienia wyciągu, pieczęć towarzystwa, opłata windykacyjna, zarządzający funduszu, skutek przelewu, oświadczenie w zakresie praw, osoba upoważniona do składania, pozwany, czynność windykacyjna
Zobacz»

I C 1322/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 22 września 2015

Data publikacji: 10 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, bank, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, odpis umowy sprzedaży wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, dowód na istnienie wierzytelności, kopia wezwania do zapłaty, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, całość ceny sprzedaży, bank, warunek uiszczenia, przelew wierzytelności, zawarcie umowy cesji wierzytelności, konto banku, siedziba, umowa pożyczki, ewidencja analityczna, wysokość wierzytelności, rachunek banku, dokument
Zobacz»

XI C 1723/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wierzytelność, załącznik do umowy cesji, bankowy tytuł egzekucyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, załącznik do umowy cesji, bankowy tytuł egzekucyjny, wydruk, strona powodowa, wyciąg z elektronicznego załącznika, sekurytyzacja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa pożyczki, ewidencja analityczna, wyciąg z dokumentu, bank, nadanie klauzul wykonalności, bieg przedawnienia, sądowa klauzula wykonalności, wykaz wierzytelności, zawarcie umowy pod warunkiem, cesja wierzytelności, odwzorowanie oryginału
Zobacz»

I C 610/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sochaczewie

Data orzeczenia: 17 lutego 2016

Data publikacji: 25 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytów, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, wyrok zaoczny, warunek określony w umowie, dokument źródłowy, wyżej przedstawiony przepis, kredytobiorca, istnienie wierzytelności, dowód na istnienie zobowiązania, prawne istnienie, umowa kredytów, prowizja od udzielonego kredytu, środek pieniężny z przeznaczeniem, pozew, kwota środków pieniężnych, kwota wykorzystanego kredytu, zbadanie istnienia, ustalony cel
Zobacz»

II C 93/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 września 2014

Data publikacji: 23 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kredyt, wierzytelność, stopa, bank, umowa cesji, bankowy tytuł egzekucyjny, odsetki umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kredyt, wierzytelność, stopa, fundusz inwestycyjny, oryginał dokumentów, zgodność z oryginałem, bank, uwierzytelnianie dokumentów, odpis dokumentu, radca prokuratorii generalnej skarbu, umowa cesji, bankowy tytuł egzekucyjny, dzień zapłaty, wyciąg z umowy przelewu, rzecznik patentowy, plan spłaty, zmienna stopa procentowa, odsetki umowne, wysokość czterokrotności stopy, rozszerzenie możliwości
Zobacz»

XI GC 268/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 września 2015

Data publikacji: 22 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, bank, wyciąg, pozwany, księgi rachunkowe, umowa cesji, umowa kredytów, prowizja, kserokopia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, małe przedsiębiorstwo, pożyczka, bank, regulamin kredytu, wyciąg, przedmiotowa wierzytelność, spółka komandytowa, pozwany, księgi rachunkowe, przelew, kredyt w rachunku, treść umowy, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, tabela opłat i prowizji, umowa cesji, umowa kredytów, prowizja, kserokopia
Zobacz»

XI C 1261/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 maja 2015

Data publikacji: 14 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

załącznik do umowy cesji, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytów, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, siedziba, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • załącznik do umowy cesji, wyciąg z elektronicznego załącznika, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, cesja wierzytelności, ewidencja analityczna, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa kredytów, druk, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, istnienie oryginału, nabywca, zgodność z oryginałem, pozwany, dokument prywatny, podstawa umowy przelewu wierzytelności, siedziba, oddział w polsce, odsetka
Zobacz»

VI C 92/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 13 czerwca 2013

Data publikacji: 4 września 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa kredytów, wyciąg z księgi rachunkowej, pierwotny wierzyciel, kapitał, pozwany, odsetka, bankowy tytuł egzekucyjny, siedziba, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa kredytów, umowa kredytu gotówkowego, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z załącznika, pierwotny wierzyciel, kapitał, pozwany, księga rachunkowa powoda, odsetka, umowa przelewu wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, koszt windykacji, siedziba, postępowanie egzekucyjne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kwota, pozew, załącznik do umowy przelewu, wniesienie pozwów
Zobacz»

I C 1015/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sochaczewie

Data orzeczenia: 25 maja 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, kredyt, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, wyrok zaoczny, warunek określony w umowie, dokument źródłowy, wyżej przedstawiony przepis, kredytobiorca, istnienie wierzytelności, dowód na istnienie zobowiązania, prawne istnienie, prowizja od udzielonego kredytu, kredyt, środek pieniężny z przeznaczeniem, pozew, kwota środków pieniężnych, kwota wykorzystanego kredytu, umowa bankowa, zbadanie istnienia
Zobacz»

III Ca 1137/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 listopada 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, odsetka karna, umowa sprzedaży wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, wyciąg, bank, pozwany, umowa cesji, umowa kredytów, kapitał, odsetki umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, wyciąg z załącznika, odsetka karna, umowa sprzedaży wierzytelności, pozew wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, wyciąg, bank, kopia wyciągów, pozwany, umowa cesji, umowa kredytów, umowa kredytu gotówkowego, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedawnienie, pozew roszczenia, kapitał, wszechstronne rozważenie całokształtu, wersja papierowa, odsetki umowne
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: