Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 341/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2014-10-08

VI ACa 95/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

przedawnienie, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, bieg, pozwany, roszczenie, dzień wystawienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytów, numer rachunku, przerwa biegu przedawnienia, nabywca wierzytelności, bieg, rachunek dłużnika, nabycie wierzytelności, numer umowy, postępowanie egzekucyjne, będącymi bankami, rachunek kredytu, dzień wystawienia bankowego, pozwany, roszczenie, dzień wystawienia
Zobacz»

I ACa 248/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 4 grudnia 2014

Data publikacji: 12 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

pozwany, kredyt, przedawnienie roszczenia, termin przedawnienia, umowa sprzedaży wierzytelności, roszczenie banku, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, pozwany, dłużnik, forma linii, kredyt obrotowy, kredyt, przedawnienie roszczenia, termin przedawnienia, linia kredytowa, kredyt inwestycyjny, umowa przystąpienia do długu, umowa o przystąpienie, połowa, umowa o kredyty, nabycie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, ugoda, nakaz zapłaty, roszczenie banku, umowa przelewu
Zobacz»

I C 406/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

bank, umowa sprzedaży wierzytelności, przedawnienie, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, pozwany, bieg, odsetki umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, umowa pożyczki, umowa sprzedaży wierzytelności, poprzedni wierzyciel, przedawnienie, bankowy tytuł egzekucyjny, dwukrotność odsetek, kredyt, pozwany, legitymacja procesowa, wyciąg z załącznika, bieg, odsetki umowne, wyciąg z księgi rachunkowej, bieg przedawnienia, cesja wierzytelności, fundusz inwestycyjny, dzień wniesienia pozwu, monitoring płatności, sekurytyzacyjny fundusz
Zobacz»

XI C 2339/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 października 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

strona powodowa, bank, kredyt gotówkowy, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, bank, umowa kredytu gotówkowego, kalendarz spłat, załącznik do umowy sprzedaży, kredyt gotówkowy, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, bankowy tytuł egzekucyjny, zakupiona wierzytelność, umowa przelewu, zapłata ceny, wyciąg z księgi rachunkowej, nabycie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, cedent, dzień od dnia podpisania, cesja wierzytelności, podstawa umowy przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany
Zobacz»

X GC 511/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 22 maja 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

bank, bieg, termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa, sprzeciw, przelew wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, cesjonariusz, bieg, umowa pożyczki, termin przedawnienia, cedent, bankowy tytuł egzekucyjny, dotychczasowy wierzyciel, klauzula wykonalności, twierdzenie i dowód, nabywca wierzytelności, pożyczka pieniężna, przerwanie biegu, dalsze pismo przygotowawcze, umowa, sprzeciw, przelew wierzytelności, bieg terminu przedawnienia, cesja, pozwany
Zobacz»

I C 2285/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przedawnienie, kredyt gotówkowy, przelew wierzytelności, umowa kredytowa, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, umowa sprzedaży wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, kredytobiorca, wyrok zaoczny, fundusz sekurytyzacyjny, umowa kredytów, fundusz inwestycyjny, kredyt gotówkowy, klauzula wykonalności, przelew wierzytelności, adres, wyciąg, cedent, umowa kredytowa, poprzedni wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, cesja wierzytelności, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji, wypowiedzenie
Zobacz»

X C 4489/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, kredyt gotówkowy, umowa przelewu wierzytelności, termin przedawnienia, roszczenie, bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytu gotówkowego, kredyt gotówkowy, umowa przelewu wierzytelności, termin przedawnienia, fundusz inwestycyjny, odbitka, wymagalna wierzytelność, roszczenie, roszczenie majątkowe, wyciąg z elektronicznego załącznika, bank, pozwany, kserokopia, zarzut przedawnienia, nabywca, wyciąg z ksiąg bankowych, umowa cesji, umowa o przelew
Zobacz»

X Ga 130/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 lutego 2020

Data publikacji: 14 lipca 2020

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, pozwany, umowa, bank, przelew wierzytelności, przedawnienie, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, przeniesienie portfeli, pozwany, umowa, komandytariusz, bank, umowa kredytów, przelew wierzytelności, umowa przeniesienia, załącznik do umowy, legitymacja czynna, przedawnienie, wkład niepieniężny, roszczenie, wyciąg z księgi rachunkowej, legitymacja procesowa, cedent, prawo bankowe, wierzyciel
Zobacz»

VII C 1502/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2014

Data publikacji: 7 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

strona powodowa, roszczenie, sprzedaż wierzytelności, przelew wierzytelności, termin przedawnienia, umowa, zbywca wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • częściowy wykaz wierzytelności, strona powodowa, nabywca, roszczenie, dekoder, sprzedaż wierzytelności, zarzut przedawnienia, zobowiązanie niezupełne, przelew wierzytelności, termin przedawnienia, cedent, wykaz wierzytelności do umowy, umowa, umowa cesji, umowa o przelew wierzytelności, dotychczasowy wierzyciel, siedziba, zbywca wierzytelności, pozew, program telewizyjny
Zobacz»

I C 3305/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, bank, kredyt gotówkowy, strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg z załącznika, umowa kredytu gotówkowego, bank, kredyt gotówkowy, kredytobiorca, nabycie wierzytelności, przelew, kopia, strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny, dokument, podpis, wierzyciel, aneks, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nabywca, sądowa klauzula
Zobacz»

II C 276/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2015

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kapitał, umowa przelewu wierzytelności, bieg, kredyt gotówkowy, umowa sprzedaży wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, zbywca wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kwota niespłaconego kapitału, siedziba, pełnomocnictwo, kapitał, fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa o kredyt gotówkowy, bieg, upoważniona osoba, bieg przedawnienia, dotychczasowy wierzyciel, kredyt gotówkowy, odsetka karna, umowa sprzedaży wierzytelności, własnoręczność podpisu, bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, przerwanie biegu, zbywca wierzytelności, zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności
Zobacz»

IX C 1076/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 marca 2013

Data publikacji: 21 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

przedawnienie, zbywca, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa przelewu, przelew wierzytelności, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, zbywca, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji, częściowy wykaz wierzytelności, faktura, umowa przelewu, przelew wierzytelności, numer dokumentów, roszczenie, zarzut przedawnienia, nabycie wierzytelności, załącznik, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wspólnik spółki cywilnej, na odwrót, dzień zapłaty, płyta, wierzytelności pieniężne
Zobacz»

II Ca 256/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, odsetki umowne, pozwany, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, stopa procentowa, odsetki umowne, fundusz inwestycyjny, należność uboczna, pozwany, wierzytelność wynikająca z umowy, należność główna, bank, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, dzień sporządzenia, legitymacja czynna, klauzula wykonalności, cesja, kwota kapitału, aneks
Zobacz»

I C 727/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, kredyt, pozwany, odsetki umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank, odsetka maksymalna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, kredyt, pozwany, umowa bankowa, pozew, uzasadniona wątpliwość, zawiadomienie o przelewie, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, odsetka umowna i karna, odsetki umowne, stopa, wydanie wyroku zaocznego, kserokopia umowy, strona z umowy
Zobacz»

I C 87/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 15 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, bieg, roszczenie, termin przedawnienia, umowa przelewu wierzytelności, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, pierwotny wierzyciel, umowa sprzedaży wierzytelności, bieg przedawnienia, pozwany, zwrot na warunkach, rata, wyciąg z elektronicznego załącznika, zobowiązanie, załącznik do umowy cesji, bieg, roszczenie, termin przedawnienia, umowa przelewu wierzytelności, wierzytelność na osobę trzecią, pozew, umowa kwot, bank, rozpoznanie w postępowaniu, cedent
Zobacz»

II Ca 1227/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kredyt, bank, umowa przelewu wierzytelności, zbywca wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa o kredyty, kredyt, bank, następca prawny banku, umowa przelewu wierzytelności, część należności, umowa o przelew wierzytelności, zbywca wierzytelności, pozwany, opisana umowa kredytu, bliżej nieokreślona przyczyna, wykazanie wysokości dochodzonego roszczenia, istnienie wierzytelności, działalność gospodarcza przez bank, załącznik do umowy, ciężar obowiązków, rolnicza ania, komornik, zniweczenie roszczenia, zachód
Zobacz»

II Ca 746/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 5 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bank, bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, odsetka, bieg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, pozwany, cesja, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki z dniem, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, wypowiedzenie umowy, odsetka, bieg, dłużnik, bieg przedawnienia, załącznik, rata, zaległe odsetki, wersja papierowa, wniesienie pozwów, zostanie płytą
Zobacz»

I AGa 94/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bank, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, prawo bankowe, istotny wpływ na rozstrzygnięcie, cesja, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pominięcie w ocenie, czynność bankowa, wypowiedzenie, załącznik, pozwany, rozwiązanie umowy kredytu, ewentualna wierzytelność, wszechstronne rozważenie materiału dowodowego, wymagalność, wierzytelność banku, brak wszechstronnego rozważenia materiału, karencja
Zobacz»

IX GC 425/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 13 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, pozwany, kredyt, umowa kredytowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, cesja wierzytelności, klauzula wykonalności, księga rachunkowa funduszu, pisma przygotowawcze, pozwany, umowa cesji, kredyt, aport do spółki, umowa kredytowa, operacja zakupu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik, regulamin kredytu, umowa uzupełniająca, wyciąg z księgi rachunkowej, sprzedaż w celach, małe przedsiębiorstwo
Zobacz»

XI C 1045/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 29 maja 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kredyt, strona powodowa, przedawnienie, umowa sprzedaży wierzytelności, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • pakiet wierzytelności, kredyt, strona powodowa, przedawnienie, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność wynikająca z umowy, elektroniczne postępowanie upominawcze, opisana umowa kredytu, roszczenie o świadczenie, uzupełniony pozew, przetwarzanie danych, ostatnia rata kredytu, data cesji, kredyt na zakup, wyciąg z załącznika, świadczenie główne, strona powodowa na mocy, dłużnik, wyciąg z listy wierzytelności, płatność ostatniej raty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Góral
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Mertuszka
Data wytworzenia informacji: