Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 28/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2017-07-07

V ACa 1038/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 stycznia 2018

Data publikacji: 15 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

interes prawny, wspólnota mieszkaniowa, uchwała, głos, pozwana wspólnota, ustalenie nieistnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • interes prawny, wspólnota mieszkaniowa, zmiana zarządu, uchwała, nienależyte umocowanie pełnomocnika, sfera prawna, brak interesu prawnego, sprawa zmiany, głos, zarząd wspólnoty mieszkaniowej, pozwana wspólnota, warszawa, lokal niemieszkalny, stosunek prawny, ustalenie nieistnienia, prawdziwość twierdzeń powoda, głos z lokalu, uchwała o powołaniu zarządu, roszczenie wspólnoty, prawnie chroniony interes
Zobacz»

V ACa 984/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

interes prawny, głosowanie, pozwana wspólnota, głos, wspólnota mieszkaniowa, właściciel lokalów, podjęcie uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • interes prawny, głosowanie, brak interesu prawnego, pozwana wspólnota, stosunek prawny, głos, interes prawny powodów, istnienie uchwały, wspólnota mieszkaniowa, strona powoda, właściciel lokalów, pierwsza instancja, nierozpoznanie istoty sprawy, powództwo, skład zarządu wspólnoty, podjęcie uchwały, zarząd wspólnoty w osobie, żądanie ustalenia istnienia, dotychczasowy zarząd, interes faktyczny
Zobacz»

V ACa 497/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 października 2021

Data publikacji: 7 grudnia 2021

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, uchwała, uchwała zarządu, nieistnienie, zastępca prezesa, członek zarządu, ustalenie nieważności, warszawa, ochrona w drodze, reprezentowanie spółdzielni, sprawa przeciwko osobie, opłata za użytkowanie lokalu, interes prawny w żądaniu, nieistnienie stosunku prawnego, statut, przedmiotowa uchwała, nieważność, powództwo o ustalenie, rada nadzorcza, kategoria obiektywna
Zobacz»

I ACa 1851/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 marca 2017

Data publikacji: 15 maja 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • statut, uchwała, zawieszenie powoda w prawach, uchwała organów, sankcja, wykluczenie z członkostwa, pozwany, podstawa wykluczenia, nieistnienie, prawo członków, samorząd zawodowy, interes prawny, prawo członkowskie, stowarzyszenie, wykluczenie powoda, zjazd delegatów, nieważność, konstytucja rp, uchwała zarządu, organizacja
Zobacz»

II Ca 732/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 7 grudnia 2015

Data publikacji: 29 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieistnienie należności, ustalenie nieistnienia, droga powództwa o ustalenie, dowód potrzebny, okres grzewczy, uzyskanie dowodów, prawidłowość rozliczenia, postępowanie o zapłatę, energia cieplna, pierwszy interes, nieistnienie stosunku prawnego, interes prawny w ustaleniu, brak interesu prawnego strony, zapłata w drodze, badanie w zakresie istnienia, istnienie interesu prawnego, ustalenie naruszonego prawa, rozliczenie ze spółdzielnią, stwierdzenie braku istnienia, motywy wystąpienia
Zobacz»

III C 133/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 24 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, lokal, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, czynsz najmu za lokal, ustalenie nieistnienia, żądanie od powódki, powództwo o ustalenie, zapłata czynszu najmu, nakaz zapłaty, stosunek prawny między stronami, lokal mieszkalny, ewentualne przyszłe roszczenie, sporny lokal, brak interesu prawnego, obowiązek powódki, interes prawny w żądaniu, sprzeciw, pozwany, cofnięcie pozwu, przyczyna formalna
Zobacz»

I C 593/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, władanie, ustalenie nieistnienia, ewidencja gruntów, grunt wsi, pozwany, numer domu, interes prawny, babka powoda, posiadanie, rejestr gruntów, udział, ołówek, żądanie udzielenia ochrony prawnej, wykaz zmian gruntowych, właściciel, przesłanka uwzględnienia powództwa, kupno i sprzedaż, uaktualnienie, akt notarialny
Zobacz»

IV Ca 328/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 19 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, przydział działki, wyrok zaoczny, prawo użytkowania, nasadzenie, ustalenie istnienia prawa, zarząd komisaryczny, ochrona prawna, decyzja o przydzieleniu, teren ogrodów działkowych, przydzielenie działki, ustalenie stosunku prawnego, nieważność uchwały, obiektywne potrzeby, członek, konkretny stosunek prawny, niepewność stanu prawnego, pojęcie interesu prawnego, powództwo, wykazanie przez powódkę
Zobacz»

I ACa 854/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 stycznia 2013

Data publikacji: 21 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustalenie nieistnienia orzeczenia, nieważność, ustalenie nieistnienia, orzeczenie sądowe, ustalenie nieważności postanowienia, ustalenie przez sąd istnienia, właścicielka nieruchomości rolnej, nieważność czynności prawna, postanowienie z dni, nieważność postępowania z powodu, wniosek powoda o ustanowienie, istnienie stosunku prawnego, interes prawny, prokuratoria generalna skarbu państwa, prezes sądu rejonowego, pozwany skarb państwa, pełnomocnik z urzędu, posiadanie samoistne, nieistnienie stosunku prawnego, nieważne postanowienie sądu
Zobacz»

I ACa 1053/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 marca 2013

Data publikacji: 30 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwana wspólnota, interes prawny, lokal, legitymacja bierna, uzyskanie wyroku, źródło legitymacji, stosunek prawny, właściciel spornego pomieszczenia, ustalenie właścicielskich uprawnień, podmiot, własność, sprawa o ustalenie, właściciel, adaptacja części strychu, powództwo o ustalenie, te sprawy, sporny lokal, sformułowanie żądania, strona bierna, niepewność
Zobacz»

I ACa 990/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 17 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • likwidator, aport, zakres zwykłych czynności spółki, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, prowadzenie spraw spółki, powodowa spółka, stosunek prawny, zaskarżona uchwała, nieważność uchwały, sytuacja prawna powoda, ważność uchwały, istnienie interesu prawnego, ustalenie nieważności uchwały, badanie prawdziwości twierdzeń powoda, powództwo o świadczenie, czynność w procesie, prawo użytkowania wieczystego gruntu, przedmiotowa uchwała, lublin, pozew i apelacja
Zobacz»

I ACa 59/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 23 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ogólne zebranie członków, wspólnota, zagospodarowanie wspólnoty gruntowej, statut spółki, interes prawny, uchylenie uchwały, interes prawny powodów, zebranie członków wspólnoty, nieważność uchwały, ustawa o zagospodarowaniu, kwestionowana uchwała, członka spółki, wybór nowego zarządu, ważność zaskarżonej uchwały, spółka z dniem, stwierdzenie nieważności uchwały, droga powództwa, dotyczących wyborów, odniesienie do uchwały, powództwo o ukształtowanie
Zobacz»

I ACa 1727/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 maja 2015

Data publikacji: 20 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • porozumienie międzygminne, system kanalizacyjny, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, miasto, odprowadzanie ścieków, niepewność, żądanie ustalenia nieistnienia stosunku, powództwo o ustalenie, sporne porozumienie, warszawa, tranzyt, spór w przyszłości, żądanie ustalenia nieistnienia, brak interesu prawnego, interes prawny w żądaniu, postępowanie o zapłatę, istnienie stosunku prawnego, spółka, istnienie interesu prawnego, powództwo o świadczenie
Zobacz»

III C 1274/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • praga w warszawie, sprawa o zapłatę, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, sprawa o ustalenie, wniosek o wpis, ustalenie nieistnienia, istnienie interesu prawnego, przyjęcie protokołu, ustalenie negatywne, powództwo o świadczenie, umowa o roboty, powództwo o ustalenie, wpis roszczenia, motyw zawarcia umowy, generalny wykonawca, zapłata kwot, usunięcie niepewności, pozwany, faktura, interes prawny w domaganiu
Zobacz»

II C 985/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 31 lipca 2015

Data publikacji: 15 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa, interes prawny, zarząd pozwanej spółdzielni, nieważność uchwały, zarząd spółdzielni mieszkaniowej, ustalenie nieważności uchwały zarządu, zaległa opłata eksploatacyjna, rozliczenie zużycia wody, należność za wodę, interes prawny w domaganiu, sprawa rozliczenia, niepewność, podstawa dochodzenia zapłaty, nieistnienie stosunku prawnego, zobowiązanie powoda, strona powoda, analogiczna sytuacja procesowa, sprzeczność z prawem uchwały, sygnatura, żądanie zapłacenia
Zobacz»

I ACa 275/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 16 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, syndyk, powództwo o ustalenie, poręczyciel, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, interes prawny powodów, brak interesu prawnego, upadłość, proces o ustalenie, żądanie ustalenia nieistnienia, prawdziwość twierdzeń powoda, żądanie ustalenia nieistnienia umowy, interes prawny w wytoczenia, możliwość skutecznego wystąpienia, nieważność umowy pożyczki, interes prawny w żądaniu, spółka, badanie i ustalanie, nieruchomość, ochrona
Zobacz»

I ACa 414/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 14 września 2018

Data publikacji: 31 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieważność uchwały, wiceprezes, sporna uchwała, członkostwo w organach, stwierdzenie nieważności uchwały, stosunek członkostwa, funkcja w organach, pełnienie funkcji, interes prawny, organ fundacji, więź, marszałek województwa, rada fundacji, funkcja członków, nieistnienie, pozwany, wyrazić zgodę, program operacyjny kapitał ludzki, solidarna odpowiedzialność członków zarządu, osoba prawna
Zobacz»

I C 198/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 17 października 2013

Data publikacji: 22 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kopia wyroku, wyrok i uzasadnienie, świadczenie z polisy, ustalenie nieistnienia prawa, ustalenie nieistnienia, polisa ubezpieczeniowa, interes prawny w ustaleniu, dopuszczalność wytoczenia powództwa, kopia pozwu, nieistnienie stosunku prawnego, liczne procesy, pełnia ochrony, istnienie interesu prawnego, pozwany, pełna ochrona, skuteczność oświadczenia, córka powoda, interes prawny w wytoczenia, przejazd z miejsca zamieszkania, kryterium interesów
Zobacz»

XII C 1990/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 17 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uczeń, uchwała rady pedagogicznej, wycieczka klasowa, małoletni, wyjście do kina, teatr, statut szkoły, dyskoteka, nieważność uchwały, stowarzyszenie, prawo do uczestnictwa, zawieszenie w prawach, członek zarządu, ustalenie nieważności uchwały, interes prawny, prawo do reprezentowania, ukaranie, uchylenie uchwały rady, konstytucja, przedmiotowa uchwała
Zobacz»

I C 784/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 27 marca 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • reklama internetowa, interes prawny, umowa reklamy, portal internetowy, wystawianie ogłoszeń, ustalenie nieistnienia, usługa reklamy, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, całość umowy, powództwo o ustalenie, realizacja usługi, niepewność, pozwany, ogłoszenie powodów, skutek natychmiastowy, wypowiedzenie, zarzut związany z treścią, żądanie ustalenia nieistnienia umowy, treść znaczeniowa, powoływana umowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska
Data wytworzenia informacji: