Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX GC 2508/16 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2016-12-12

I ACa 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

sprawca szkody, roszczenie regresowe, ubezpieczyciel, termin przedawnienia, odszkodowanie, zdarzenie, przedawnienie roszczeń, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • sprawca szkody, strona powodowa, roszczenie regresowe, ubezpieczyciel, termin przedawnienia, odszkodowanie, stan nietrzeźwości, bramownica, zdarzenie, przedawnienie roszczeń, rozdzielające jezdnie, fakt sporny między stronami, pozwany, regres nietypowy, nietrzeźwość sprawcy, termin przedawnienia roszczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego, infrastruktura drogowa, bariera ochronna, osoba odpowiedzialna za szkodę
Zobacz»

XV GC 736/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 maja 2014

Data publikacji: 10 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, szkoda, przedawnienie, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • wspólnota mieszkaniowa, ubezpieczyciel, szkoda, kosztorys, przedawnienie, dach, byłej wspólnoty, odszkodowanie, potwierdzenie przyczyn, zawiadomienie o przyznaniu odszkodowania, trzeci czyn, cena jednostkowa, ilość robót, wyrządzonym osobom, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, siedziba, przyczyna powstania szkody, polisa, bieg przedawnienia, odpowiedzialność cywilna za szkody
Zobacz»

IX GC 4363/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2015

Data publikacji: 10 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

powstanie szkody, odszkodowanie, nakaz zapłaty, pozwany, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, sprawca szkody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • spółdzielnia mieszkaniowa, powstanie szkody, administrator budynku, odszkodowanie, przyczyna powstania szkody, sprzeciw, kosztorys, nieszczelność dachu, zaciek na sufitach, nakaz zapłaty, osoba trzecia odpowiedzialna, zapłacone odszkodowanie, franszyza redukcyjna, pozwany, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność sprawcy szkody, ubezpieczenie majątkowe, strona umowy ubezpieczenia, sprawca szkody, związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem
Zobacz»

VII C 1480/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 27 marca 2014

Data publikacji: 7 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, szkoda, odszkodowanie, termin przedawnienia, roszczenie, bieg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, odszkodowanie, dzień zapłaty odszkodowania, termin przedawnienia, roszczenie, roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, osoba wynagrodzenia, szkoda w ubezpieczonym mieniu, skutek nieszczelności, ubezpieczyciel pokryć, strona powodowa, bieg, osoba odpowiedzialna za szkodę, ściana w pokoju, pismo do powoda, osoba trzecia roszczenia, nieszczelność dachu, sufit i ściana, ogólny warunek ubezpieczenia
Zobacz»

IX GC 1647/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

sprawca szkody, roszczenie regresowe, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, termin przedawnienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczyciel roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • akt szkody na płycie, usługa, sprawca szkody, roszczenie regresowe, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel sprawcy szkody, dokumentacja zdjęciowa, koszt holowania uszkodzonego pojazdu, kolizja, pojazd mechaniczny, termin przedawnienia, możliwość odliczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, posiadacz pojazdu, regres, ramach ubezpieczeń, ubezpieczyciel roszczenia, najem pojazdu zastępczego, odpowiedzialność cywilna posiadaczy
Zobacz»

XIII GC 1723/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lutego 2016

Data publikacji: 9 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel roszczenia, sprawca szkody, pozwany, nakaz zapłaty, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, zalanie lokalu, regres ubezpieczeniowy, śródmieście w łodzi, płyta balkonowa, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel roszczenia, ubezpieczenie pakietowe, świadczenie ubezpieczyciela, pierwszeństwo zaspokojenia, część szkody, sprawca szkody, wypłata odszkodowania, pozwany, skierowanie sprawy na drogę, należność regresowa, ubezpieczona wspólnota mieszkaniowa, nakaz zapłaty, przedawnienie, roszczenie o świadczenie
Zobacz»

IX GC 1321/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lutego 2015

Data publikacji: 4 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, odszkodowanie, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, regres, wartość ubezpieczeniowa, ubezpieczyciel pokryć, skutek kolizji, odszkodowanie, suma gwarancyjna, zakres odpowiedzialności, pokrycie odszkodowań, wielokrotne ubezpieczenie, konstrukcja zobowiązania, szkoda, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, uszkodzenie pojazdów, wysokość szkody, przepis kodeksu cywilnego, ochrona ubezpieczenia, związek z ochroną, część odpowiedzialności
Zobacz»

VI ACa 826/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 4 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, sprawca szkody, przedawnienie roszczeń, bieg terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, casco, zobowiązanie pozaumowne, sprawca szkody, prawo właściwe dla zobowiązania, ubezpieczenie auta, przedawnienie roszczeń, bieg terminu przedawnienia roszczenia, zawezwanie do próby ugodowej, bieg terminu przedawnienia, prawo polski, teren rumunii, roszczenie powodów, prawo właściwe do oceny, rozporządzenie, pobocze samochodu, kwestia prawa właściwego, pojazd, świadczenie z umowy, wniosek o zawezwanie
Zobacz»

I ACa 759/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 maja 2019

Data publikacji: 8 września 2020

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

termin przedawnienia, bieg, czyny niedozwolone, sprawca szkody, ubezpieczyciel, roszczenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • dzień kolizji, termin przedawnienia, roszczenie o naprawienia szkody, bieg, przyczepa, czyny niedozwolone, sprawca szkody, przewożony ładunek, ubezpieczyciel, roszczenie, szkoda wyrządzona przez naruszenie, naruszenie prawa konkurencji, bezpośredni sprawca szkody, trzyletni termin przedawnienia, pozwany, papier, naczepa, przewoźnik, zaczep, samochód
Zobacz»

X GC 639/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2017

Data publikacji: 10 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, szkoda, przedawnienie, roszczenie regresowe, odszkodowanie, bieg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • motorower, ubezpieczyciel, szkoda, przedawnienie, roszczenie regresowe, dzień zapłaty odszkodowania, ubezpieczycielowi osoby, samochód, uczestnik wypadku, pojazd, odszkodowanie, obiektywnie nieprawidłowe zachowanie, osoba trzecia odpowiedzialna, wyłączna przyczyna szkody, bieg przedawnienia roszczenia, szkoda osoby trzeciej, bieg, rachuba, przejście wierzytelności, współsprawca
Zobacz»

XII Ga 284/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 9 października 2013

Data publikacji: 7 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

roszczenie regresowe, ubezpieczyciel, termin przedawnienia, sprawca szkody, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • roszczenie regresowe, ubezpieczyciel, strona powodowa, osoba odpowiedzialna za szkodę, termin przedawnienia, sprawca szkody, roszczenie regresowe ubezpieczyciela, roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, przyczyna zalania mieszkania, szkoda w ubezpieczonym mieniu, regres ubezpieczeniowy, sporządzona notatka służbowa, ograniczony termin, dzień wypłaty, przypadku regresów, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, administrator, letni termin przedawnienia, ubezpieczyciel wierzytelności
Zobacz»

VI Ga 313/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 5 stycznia 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, roszczenie regresowe, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia, odszkodowanie, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, roszczenie regresowe, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel sprawcy szkody, koszt holowania pojazdu, odszkodowanie, powstanie roszczenia regresowego, zwrot kosztów holowania, wypłacone odszkodowanie, holowanie uszkodzonego pojazdu, usługa, kolizja, konsekwencja oddalenia powództwa, przedawnienie, korzystanie z samochodu zastępczego, zapłata odszkodowania, odpowiedzialność sprawcy szkody, kloc, roszczenie regresowe ubezpieczyciela
Zobacz»

XIV C 94/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 grudnia 2020

Data publikacji: 28 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

odszkodowanie, ubezpieczyciel, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, przewoźnik, ubezpieczyciel, zawarta umowa przewozu, świetlówka, odzysk, fracht, naczepa, przewożony towar, sprawca szkody, czajka, odbiorca w polsce, kurator, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odpis dokumentów prywatnych, opóźnienie, regres, wydruk zdjęć, wydział ruchu drogowego, pojazd
Zobacz»

IX GC 1366/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2015

Data publikacji: 10 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, odszkodowanie, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, regres, wartość ubezpieczeniowa, ubezpieczyciel pokryć, suma gwarancyjna, zakres odpowiedzialności, pokrycie odszkodowań, wielokrotne ubezpieczenie, konstrukcja zobowiązania, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, odszkodowanie, wysokość szkody, przepis kodeksu cywilnego, ochrona ubezpieczenia, szkoda, związek z ochroną, część odpowiedzialności, podwójne ubezpieczenie, osoba trzecia odpowiedzialna
Zobacz»

IX GC 1410/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, odszkodowanie, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, regres, wartość ubezpieczeniowa, ubezpieczyciel pokryć, suma gwarancyjna, zakres odpowiedzialności, pokrycie odszkodowań, wielokrotne ubezpieczenie, konstrukcja zobowiązania, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, odszkodowanie, wysokość szkody, przepis kodeksu cywilnego, ochrona ubezpieczenia, szkoda, związek z ochroną, dokument i wydruk, część odpowiedzialności, podwójne ubezpieczenie
Zobacz»

VII Ga 248/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 23 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, szkoda, zdarzenie, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, pozwany, przedawnienie roszczenia, bieg terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, szkoda poniesiona przez pracowników, zdarzenie, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, pracownik podwykonawcy, klauzula, wypłata odszkodowania, początek biegów, pozwany, ochrona ubezpieczeniowa, odpowiedzialność za szkody, przedawnienie roszczenia, bieg terminu przedawnienia, ubezpieczenie oc, przerwanie biegu przedawnienia, ogólny warunek ubezpieczenia, dłużnik, kodeks cywilny z dniem
Zobacz»

XXIII Ga 690/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, pozwany, odszkodowanie, sprawca szkody, odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, dzień zapłaty odszkodowania, pozwany, legitymacja procesowa, podsiąkanie, woda opadowa z terenu, odszkodowanie, formularz zgłoszenia szkody, legitymacja czynna, przejście roszczenia, izolacja fundamentów, sprawca szkody, zapłacone odszkodowanie, fundamentum budynku, fundament budynków, możliwości szybkiej, odpowiedzialność, moc prawa, wtórnik
Zobacz»

XIII GC 3161/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 maja 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, szkoda, roszczenie regresowe, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, zapłata od kwot, osoba współodpowiedzialna za szkodę, roszczenie regresowe, ubezpieczenie oc, pojazd, nabycie roszczenia, zadośćuczynienie za śmierć, spowodowanie wypadku, siedziba, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, osoba trzecia odpowiedzialna, dzień zapłaty odszkodowania, pełnomocnik procesowy w osobie, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, rodzeństwo, śmierć braci
Zobacz»

IX GC 3593/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 października 2018

Data publikacji: 28 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, szkoda, umowa ubezpieczenia, przedawnienie, roszczenie, pozwany, odszkodowanie, odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, umowa ubezpieczenia, podejmowanie interwencji, kradzież z włamaniem, dokument ubezpieczenia, system alarmowy, lokalny system, przedawnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, roszczenie, pozwany, monitorowanie, odszkodowanie, odpowiedzialność, dłużnik, osoba trzecia odpowiedzialna, zdanie drugie, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, obiekt
Zobacz»

VIII GC 1495/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

przedmiotowa szkoda, odszkodowanie, sprawca, ubezpieczyciel, pozwany, roszczenie regresowe, odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • przedmiotowa szkoda, odszkodowanie, sprawca, pożar, ubezpieczyciel, kominek, rękojmia, kompensata szkody, legitymacja procesowa czynna, dochodzenie roszczenia odszkodowawczego, pozwany, radca prawny, roszczenie regresowe, wypłacone odszkodowanie, zaistniała szkoda, odpowiedzialność, pozwane towarzystwo, ubezpieczyciel wierzytelności, pozwana odpowiedzialność, wyżej powołany dokument
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Płachecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Aleksandra Zielińska-Ośko
Data wytworzenia informacji: