Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 4122/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2018-02-14

I ACa 30/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2021

Data publikacji: 28 października 2021

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, rata leasingowa, in blanco, przedmiot leasingu, poręczyciel, pozwany, wystawca, weksel własny, poręczenie, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, indos, rata leasingowa, in blanco, przedmiot leasingu, weksel in blanco, poręczyciel, pozwany, umowa przeniesienia przedsiębiorstwa, wypowiedzenie umowy leasingu, wystawca, weksel własny, poręczenie, deklaracja wekslowa, nota, wierzytelność, wypełnienie weksli, prawo z weksla, pożar
Zobacz»

I C 77/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 16 lutego 2018

Data publikacji: 17 września 2018

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, prawo wekslowe, umowa leasingu, in blanco, deklaracja wekslowa, pozwany, weksel własny, rata, płatność, wystawca weksla, suma
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, prawo wekslowe, umowa leasingu, opłata okresowa, in blanco, deklaracja wekslowa, suma wekslowa, pozwany, weksel własny, weksel in blanco, miejsce płatności, rata, płatność, dyspozycja powodów, wystawca weksla, suma, prezes powoda, weksel i deklaracja wekslowa, skutek natychmiastowy, wygaśnięcie umowy leasingu
Zobacz»

II C 111/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 9 listopada 2018

Data publikacji: 29 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, rata leasingowa, weksel własny, nakaz zapłaty, sprzedaż, poręczyciel wekslowy, wystawca weksla, pozwany, porozumienie, in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, rata leasingowa, waluta umowy, weksel własny, wartość maszyny, nakaz zapłaty, sprzedaż, poręczyciel wekslowy, spółka, wystawca weksla, wartość rat leasingowych, suma wekslowa, pozwany, porozumienie, zapłata oznaczonej sumy, in blanco, zwrot przedmiotów leasingu, weksel in blanco
Zobacz»

I C 1755/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 17 września 2015

Data publikacji: 1 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

umowa leasingu, poręczyciel, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, in blanco, rata leasingowa, poręczenie wekslowe, przedmiot leasingu, nakaz zapłaty, pozwany, wystawca weksla, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, dłużnik, nakaz zapłaty, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, poręczyciel, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, in blanco, weksel in blanco, rata leasingowa, poręczenie wekslowe, przedmiot leasingu, roszczenie ze stosunku podstawowego, suma wekslowa, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, pozwany, przedawnienie roszczenia ze stosunku, wystawca weksla, bezskuteczność umowy, postępowanie nakazowe, weksel własny
Zobacz»

I C 841/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2015

Data publikacji: 1 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

weksel, umowa leasingu, leasingodawca, przedmiot leasingu, in blanco, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, sprzedaż, leasingobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel, umowa leasingu, leasingodawca, przedmiot leasingu, strona powodowa, in blanco, wierzytelność, indos, weksel in blanco, depozyt gwarancyjny, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wartość rynkowa, sprzedaż, wartość przedmiotu leasingu, indosant, sprzęt, płatność weksla, indosowanie, leasingobiorca
Zobacz»

V Ca 888/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2012

Data publikacji: 26 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, in blanco, leasingobiorca, deklaracja wekslowa, leasingodawca, rata leasingowa, przedmiot leasingu, wystawca, weksel własny, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, remitent, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, in blanco, leasingobiorca, deklaracja wekslowa, leasingodawca, rata leasingowa, przedmiot leasingu, wystawca, porozumienie wekslowe, weksel własny, warunek umowy leasingu, nakaz zapłaty, niezapłacone raty, zawarta umowa leasingu, wierzyciel wekslowy, wypełniony weksel, weksel gwarancyjny
Zobacz»

VI ACa 810/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2013

Data publikacji: 15 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, poręczenie wekslowe, poręczyciel wekslowy, deklaracja wekslowa, rata leasingowa, wystawca weksla, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, suma wekslowa, poręczenie wekslowe, poręczyciel wekslowy, zwrot przedmiotów leasingu, siedziba, deklaracja wekslowa, rata leasingowa, weksel do zapłaty, wystawca weksla, weksel na sumę, tryb natychmiastowy, spółka, brak przedstawienia weksla, weksel własny, kara umowna
Zobacz»

II C 1169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2015

Data publikacji: 8 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

weksel, umowa leasingu, przedmiot leasingu, poręczyciel, in blanco, rata leasingowa, prawo wekslowe, wystawca, należność, zapłata, porozumienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel, umowa leasingu, przedmiot leasingu, poręczyciel, weksel in blanco, in blanco, rata leasingowa, prawo wekslowe, poręczyciel weksla, suma wekslowa, uzupełnienie weksla, porozumienie wekslowe, wystawca, należność, ustawa prawa, zapłata, porozumienie, załącznik do umowy leasingu, wymóg ważności, zapłata w postępowaniu nakazowym
Zobacz»

I C 951/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

deklaracja wekslowa, leasingobiorca, leasingodawca, wypełnienie weksli, poręczyciel wekslowy, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, pozwany, ogólny warunek umowy leasingu, wystawca, rata leasingowa, in blanco, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • kurator, przedstawienie weksla do zapłaty, deklaracja wekslowa, leasingobiorca, leasingodawca, wypełnienie weksli, poręczyciel wekslowy, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, pozwany, koda pocztowa, potwierdzenie odbioru, siedziba, ogólny warunek umowy leasingu, wystawca, rata leasingowa, in blanco, zaległa rata leasingowa, zagospodarowanie przedmiotu leasingu, zapłata
Zobacz»

XVI GC 1203/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2014

Data publikacji: 17 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, in blanco, weksel własny, deklaracja wekslowa, wystawca, płatność, przedmiot leasingu, należność, poręczyciel, poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, in blanco, opłata leasingowa, weksel in blanco, weksel własny, deklaracja wekslowa, okresowe opłaty, wystawca, płatność, przedmiot leasingu, wystawienie weksla, należność, poręczyciel, wymagalna należność, wierzyciel wekslowy, faktura vat, poręczenie, akceptant
Zobacz»

I C 808/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 stycznia 2020

Data publikacji: 28 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

umowa leasingu, rata leasingowa, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, in blanco, wystawca weksla, wypowiedzenie umowy, nakaz zapłaty, pozwany, poręczenie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, rata leasingowa, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, wypowiedzenie umowy leasingu, stosunek podstawowy, in blanco, wystawca weksla, weksel in blanco, wypowiedzenie umowy, zaległość, skutek natychmiastowy, tabela opłat, nakaz zapłaty, spółka, aneks, pozwany, poręczenie wekslowe, remitent
Zobacz»

XX GC 901/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 października 2013

Data publikacji: 24 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, przedmiot leasingu, pozwany, rata leasingowa, zarzut od nakazów zapłaty, in blanco, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, opłata leasingowa, wypełnienie weksli, umowa leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu, ogólny warunek leasingu, pozwany, rata leasingowa, zarzut od nakazów zapłaty, przedstawienie weksla do zapłaty, realizacja umowy leasingu, in blanco, postępowanie nakazowe z weksla, nieuregulowane zobowiązania, niezapłacone raty, przedmiot umowy leasingu, płatność, sprzedaż przedmiotów
Zobacz»

I C 1920/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 2 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa leasingu, poręczyciel, rata leasingowa, deklaracja wekslowa, in blanco, pozwany, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, wypowiedzenie umowy, nakaz zapłaty, poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, poręczyciel, rata leasingowa, deklaracja wekslowa, in blanco, harmonogram, weksel in blanco, tabela opłat, zobowiązanie wekslowe, pozwany, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, wznowienie umowy, dzień wypowiedzenia, kolejny aneks, wypowiedzenie umowy, rata leasingowa wymagalna, wypowiedzenie umowy leasingu, nakaz zapłaty, poręczenie
Zobacz»

I C 528/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 18 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

prawo wekslowe, przedmiot leasingu, umowa leasingu, pozwany, wypełnienie weksli, wystawca weksla, in blanco, weksel własny, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, indos, przedmiot leasingu, umowa leasingu, inwestor, zapis ręczny, pozwany, indosatariusz, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, umowa leasingu operacyjnego, płatność weksla, wystawca weksla, in blanco, weksel własny, podpis o treści, płatność, weksel in blanco, warunki umowy, stosunek podstawowy
Zobacz»

I C 2065/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 21 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, in blanco, rata leasingowa, wystawca, pozwany, weksel własny, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, in blanco, weksel in blanco, zwrot przedmiotów leasingu, roszczenie ze stosunku podstawowego, rata leasingowa, wystawca, pozwany, weksel własny, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, zaległa rata leasingowa, termin przedawnienia, suma wekslowa, przedawnienie roszczenia ze stosunku, zapis pktu, strona powodowa, deklaracja wekslowa
Zobacz»

VI ACa 963/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2013

Data publikacji: 22 maja 2013

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, in blanco, wypełnienie weksli, porozumienie, rata, wystawca, poręczyciel wekslowy, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, rata wynagrodzenia, zagospodarowanie przedmiotu leasingu, in blanco, dłużnik wekslowy, wypełnienie weksli, weksel in blanco, porozumienie wekslowe, zarzut dotyczący stosunku podstawowego, porozumienie, rata, weksel gwarancyjny, wystawca, poręczyciel wekslowy, zarzut ze stosunku, weksel do zapłaty, naczepa, nakaz zapłaty
Zobacz»

I C 238/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 11 lipca 2017

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

weksel, leasingodawca, umowa leasingu, prawo wekslowe, leasingobiorca, in blanco, przedmiot leasingu, pozwany, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel, leasingodawca, umowa leasingu, prawo wekslowe, leasingobiorca, indos, in blanco, weksel in blanco, adres, wykup weksli, czynsze leasingowe, przedmiot leasingu, prawo z weksla, wierzytelność, umowa przelewu, pozwany, odsetka, stosunek podstawowy, wnoszenie czynszów, płatność
Zobacz»

VI ACa 701/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2012

Data publikacji: 18 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

prawo wekslowe, poręczyciel, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, in blanco, wystawca weksla, ogólny warunek umowy leasingu, pozwany, zarzut wypełnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, poręczyciel, wypełnienie weksli, rozliczenie umowy leasingu, deklaracja wekslowa, przedstawienie weksla do zapłaty, in blanco, weksel in blanco, pozwana spółka, wartość zwróconych przedmiotów, wystawca weksla, postanowienie umowy leasingu, suma wekslowa, ogólny warunek umowy leasingu, zarzut wypełnienia weksli, prawidłowość rozliczenia, pozwany, zarzut wypełnienia, wygaśnięcie zobowiązania wekslowego, sprawdzenie prawidłowości
Zobacz»

VI ACa 1230/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 25 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, in blanco, wystawca weksla, wypełnienie weksli, poręczyciel wekslowy, ogólny warunek umowy leasingu, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, in blanco, wystawca weksla, wypełnienie weksli, rozliczenie umowy leasingu, remitent, poręczyciel wekslowy, stosunek podstawowy, ogólny warunek umowy leasingu, weksel do zapłaty, zakres rachunkowości i księgowości, zobowiązanie wekslowe, możliwość podnoszenia zarzutów, uzupełnienie weksla, pozwany, nakaz zapłaty, zarzut dotyczący rozliczenia, wartość zwróconych przedmiotów
Zobacz»

X GC 57/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, przedterminowe rozwiązanie, deklaracja wekslowa, in blanco, pozwany, weksel własny, wypełnienie weksli, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, przedterminowe rozwiązanie, kara umowna, deklaracja wekslowa, in blanco, pozwany, weksel własny, wypełnienie weksli, wystawca, dokument prywatny, weksel in blanco, zaległa opłata leasingowa, przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu, zestawienie zobowiązań, nota odsetkowa, wystawienie weksla, wydruk
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Jarosińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska
Data wytworzenia informacji: