Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Ga 1840/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-01-24

VIII Ga 8/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 marca 2016

Data publikacji: 19 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, usterka, gwarant, udzielona gwarancja, postanowienie gwarancji, wada, beneficjent gwarancji, właściwe usunięcie, naprawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, usterka, powstanie należności, gwarant, udzielona gwarancja, nienależyte usunięcie, usunięcie wad i usterek, postanowienie gwarancji, wada, upadłość, złożeniu wezwania, termin powstania, konsorcjum, beneficjent gwarancji, oświadczenie woli, przegląd gwarancyjny, właściwe usunięcie, okres ważności gwarancji, naprawa, wezwanie do zapłaty
Zobacz»

I C 839/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 24 października 2019

Data publikacji: 27 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, umowa o roboty budowlane, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, umowa o roboty budowlane, okres ważności gwarancji, odpis pisma, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, dokument gwarancji, wykonawca robót budowlanych, odpis oświadczenia, odstąpienie od umowy, zapłata, umocowanie osoby, zawarcie umowy gwarancji, przedmiot gwarancji, wypadek gwarancyjny, strona stosunku gwarancji, jednostronne oświadczenie woli, pisemne wezwanie
Zobacz»

V Ca 2668/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, gwarant, właściwe usunięcie, wada, umowa, usunięcie usterki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, usunięcie wad i usterek, beneficjent, gwarant, właściwe usunięcie, wada, stosunek podstawowy, prowincja, wykonawca do usunięcia, dokument gwarancji, składanie oświadczeń w imieniu, kopia wezwania, treść gwarancji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, siedziba władzy, umowa, wezwanie do zapłaty, usunięcie usterki, zapłata sumy gwarancyjnej, osoba uprawniona do składania
Zobacz»

VII AGa 1345/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 11 września 2018

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent gwarancji, umowa, wypłata gwarancji, żądanie zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, nota księgowa, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, umowa, nadużycie prawa podmiotowego, zgodność z oryginałem, umowa gwarancji, ważność gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, wypłata gwarancji, wezwanie do zapłaty kary, formalne gwarancje, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, zapłata kary umowna, pozwany, odpowiedzialność gwaranta, żądana kwota
Zobacz»

X Ga 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 25 maja 2020

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

usterka, wada, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja jakości, podstawa gwarancji, umowa, pozwany, naprawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • usterka, wada, gwarancja ubezpieczeniowa, usunięcie wad i usterek, umowa gwarancji, gwarancja jakości, roszczenie beneficjenta, wykonawca do usunięcia, podstawa gwarancji, naruszające postanowienia, wezwanie, praca zastępcza, koszt wykonania zastępczego, dokument gwarancji, umowa, pozwany, usuwanie wad, naprawa, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, sprawą wykonawców
Zobacz»

V GC 49/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 13 sierpnia 2014

Data publikacji: 4 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, wada, beneficjent, gwarant, usunięcie usterki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, wada, beneficjent, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wypadek gwarancyjny, wykonawca należności, usunięcie wad i usterek, dokument rejestrowy, protokół przeglądów gwarancyjnych, gwarant, dokument gwarancji, suma gwarancyjna, usunięcie usterki, przedmiot gwarancji, wykonawca do usunięcia, roszczenie beneficjenta, korespondujące zeznanie, budowa kompleksu boisk sportowych, boisko sportowe wraz, pozwany
Zobacz»

I ACa 784/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, nienależyte wykonanie, umowa gwarancyjna, zobowiązanie, udzielona gwarancja, kwota gwarancji, umowa o roboty budowlane, beneficjent gwarancji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, kara umowna, nienależyte wykonanie, umowa gwarancyjna, zobowiązanie gwaranta, zobowiązanie, nienależyte wykonanie umowy, udzielona gwarancja, kwota gwarancji, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa o roboty budowlane, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, zarzut nadużycia, skutek odstąpienia od umowy, wina wykonawcy, pozwany
Zobacz»

I AGa 170/18

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 października 2018

Data publikacji: 20 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, umowa, nienależyte wykonanie, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, interwenient uboczny, beneficjent, umowa, syndyk masy upadłości, nienależyte wykonanie, stosunek podstawowy, wezwanie, gmina miasta, wypłata środków z gwarancji, wykorzystanie gwarancji, kontrakt, oświadczenie o odstąpienia, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna za odstąpienie, lider, zobowiązanie
Zobacz»

V GC 629/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 13 stycznia 2016

Data publikacji: 29 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, wada, strona powodowa, gwarancja jakości, usunięcie usterki, beneficjent, rękojmia, naprawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, wada, usunięcie wad i usterek, strona powodowa, gwarancja jakości, nienależyte usunięcie, usunięcie usterki, beneficjent, dokument gwarancji, umowa gwarancji, rękojmia, bezpłatne usuwanie, gwarancja usunięcia wad, naprawa, protokół ostatecznego odbioru, roszczenie beneficjenta, opis produktu, wykonawca zastępczy, wykonawca należności, roszczenie powstałe w związku
Zobacz»

XIII GC 4436/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 1 lipca 2020

Data publikacji: 12 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, usterka, beneficjent gwarancji, wada
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, dokument gwarancji, gwarant, instalacja klimatyzacji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, urząd wojewódzki, wada i usterka, roszczenie beneficjenta, dłużnik ze stosunku podstawowego, usterka, ważność gwarancji, beneficjent gwarancji, okres ważności, wezwanie do zapłaty, pierwsze pisemne wezwanie, okres obowiązywania gwarancji, zobowiązanie abstrakcyjne, realizacja gwarancji, zobowiązanie gwaranta, wada
Zobacz»

I C 1294/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2016

Data publikacji: 16 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

usterka, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, rękojmia za wady, strona powodowa, zobowiązanie, postanowienie gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • usterka, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, usunięcie wady, zastępcze usunięcie, usterka przedmiotu umowy, rękojmia za wady, strona powodowa, rękojmia za wady fizyczne, zobowiązanie majątkowe, wada i usterka, paragraf, kwota gwarancyjna, powodowa gmina miejska, osoba uprawniona do zaciągania, kosztorys ofertowy, zobowiązanie, pisemne wezwanie do zapłaty, postanowienie gwarancji
Zobacz»

I ACa 634/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarant, wada, usterka, gwarancja ubezpieczeniowa, właściwe usunięcie, beneficjent gwarancji, umowa gwarancyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, wada, usterka, gwarancja ubezpieczeniowa, właściwe usunięcie, usunięcie wad i usterek, oświadczenie woli w imieniu, suma gwarancyjna, składanie oświadczenia woli, utrata ważności, ważność gwarancji, koszt wykonawcy, łącząca powódka, naprawa usterki, beneficjent gwarancji, umowa gwarancyjna, wezwanie do zapłaty, zobowiązanie majątkowe, umowa gwarancji, prawo i zobowiązanie
Zobacz»

V AGa 54/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2 lipca 2020

Data publikacji: 11 września 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, żądanie zapłaty, umowa, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, umowa, faktura rozliczeniowa, wartość niewykonanych robót, dłużnik ze stosunku podstawowego, nienależyte wykonanie, podpisany protokół odbioru, ważność gwarancji, kwota roszczenia, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, należyte wykonanie, udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, szczegółowy wykaz
Zobacz»

V ACa 918/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 10 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, usterka, wada, beneficjent gwarancji, umowa, robota budowlana, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik ze stosunku podstawowego, usterka, podwykonawca, usunięcie wad i usterek, dokument gwarancji, wada, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, protokół odbioru, umowa, robota budowlana, umowa podwykonawcza, usuwanie wad, zobowiązanie, inwestor, świadectwo przejęcia, wezwanie
Zobacz»

VIII GC 138/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, umowa, beneficjent, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, pismo, interwenient uboczny, umowa, syndyk masy upadłości, kara umowna, pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, wypłata środków z gwarancji, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, beneficjent, okres obowiązywania gwarancji, żądanie wypłaty, oświadczenie, kontrakt, pozwany
Zobacz»

I ACa 1122/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 19 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent gwarancji, nienależyte wykonanie, umowa gwarancyjna, zobowiązanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, wykonanie umowy przez wykonawcę, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, fakt nienależytego wykonania umowy, nienależyte wykonanie, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie kontraktu, dokument gwarancji, umowa gwarancyjna, zobowiązanie, wykładnia gwarancji, pozwany, umowa podwykonawcza, zarzut nadużycia prawa podmiotowego, dłużnik ze stosunku podstawowego, dochodzenie roszczeń przez powódkę, zarzut wynikający ze stosunku, zobowiązanie gwarancyjne
Zobacz»

I C 1872/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 16 września 2014

Data publikacji: 10 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarancja jakości, rękojmia za wady, gwarancja ubezpieczeniowa, udzielona gwarancja, gwarant, beneficjent, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja jakości, rękojmia za wady, gwarancja ubezpieczeniowa, udzielona gwarancja, rękojmia za wady fizyczne, gwarant, beneficjent, boisko szkolne, okres gwarancji, oświadczenie beneficjenta, zapłata, wykonawca kary umownej, wykonanie modernizacji, treść gwarancji, wyznaczony termin, należyte wykonanie umowy, usunięcie wady, pisemne wezwanie do zapłaty, podpis na wezwaniu, terminie wady
Zobacz»

I ACa 516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 13 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa, beneficjent gwarancji, nienależyte wykonanie, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, interwenient, zobowiązanie gwaranta, umowa, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, zobowiązanie, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy
Zobacz»

XXVI GC 291/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 25 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa, beneficjent gwarancji, nienależyte wykonanie, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, interwenient, zobowiązanie gwaranta, umowa, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, zobowiązanie, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy
Zobacz»

I ACa 1584/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 13 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, umowa, beneficjent gwarancji, strona powodowa, zobowiązanie, nienależyte wykonanie, pierwsze żądanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, umowa, kara umowna, wykonawca należności, należyte wykonanie kontraktu, charakter gwarancji, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, strona powodowa, stosunek podstawowy, koryto rzeki, treść gwarancji, inwestor, zobowiązanie, całkowite wynagrodzenie, nienależyte wykonanie, pierwsze żądanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Łazarska,  Tomasz Szczurowski ,  Bernard Litwiniec
Data wytworzenia informacji: