Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII AGa 1345/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2018-05-23

VIII Ga 302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, kontrakt, odstąpienie od umowy, kara umowna, wezwanie do zapłaty, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, wypłata gwarancji, formalne gwarancje
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, kontrakt, pisemne wezwanie, odstąpienie od umowy, kara umowna, postanowienie gwarancji, gmina, wykonanie kontraktów, wezwanie do zapłaty, interwenient uboczny, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, służba graniczna, sposób użytkowania budynku, oświadczenie, wypłata gwarancji, wymóg formalny, formalne gwarancje
Zobacz»

I ACa 784/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, kara umowna, robota budowlana, beneficjent gwarancji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, kara umowna, umowa gwarancyjna, zobowiązanie gwaranta, robota budowlana, nienależyte wykonanie umowy, udzielona gwarancja, kwota gwarancji, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa o roboty budowlane, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, zarzut nadużycia, skutek odstąpienia od umowy, wina wykonawcy, pozwany
Zobacz»

I C 839/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 24 października 2019

Data publikacji: 27 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, robota budowlana, gwarant, beneficjent, umowa gwarancji, okres ważności gwarancji, wezwanie do zapłaty, odstąpienie od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, robota budowlana, gwarant, beneficjent, umowa o roboty budowlane, umowa gwarancji, okres ważności gwarancji, odpis pisma, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, dokument gwarancji, wykonawca robót budowlanych, odpis oświadczenia, odstąpienie od umowy, umocowanie osoby, zawarcie umowy gwarancji, przedmiot gwarancji, wypadek gwarancyjny, strona stosunku gwarancji, jednostronne oświadczenie woli
Zobacz»

VIII GC 138/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, odstąpienie od umowy, wezwanie, kara umowna, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, beneficjent, wypłata, kontrakt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, pismo, wezwanie, interwenient uboczny, syndyk masy upadłości, kara umowna, pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, wypłata środków z gwarancji, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, beneficjent, wypłata, okres obowiązywania gwarancji, żądanie wypłaty, oświadczenie, kontrakt
Zobacz»

V AGa 54/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2 lipca 2020

Data publikacji: 11 września 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, beneficjent, stosunek podstawowy, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, ważność gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, beneficjent, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, faktura rozliczeniowa, wartość niewykonanych robót, dłużnik ze stosunku podstawowego, podpisany protokół odbioru, ważność gwarancji, kwota roszczenia, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, należyte wykonanie, udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, szczegółowy wykaz, biegły sądowy
Zobacz»

V ACa 628/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, ważność gwarancji, beneficjent, stosunek podstawowy, gwarant, kontrakt, umowa gwarancji, wezwanie do zapłaty, zapłata sumy gwarancyjnej, nota księgowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, ważność gwarancji, beneficjent, podwykonawca, roszczenie beneficjenta, upływ ważności, stosunek podstawowy, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, termin ważności gwarancji, kontrakt, należyte wykonanie kontraktu, odmowa zapłaty, umowa gwarancji, wezwanie do zapłaty, zapłata sumy gwarancyjnej, treść gwarancji, nota księgowa, nienależyte wykonanie umowy, pierwsze żądanie
Zobacz»

I ACa 516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 13 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa gwarancji, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, odstąpienie od umowy, kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, interwenient, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr
Zobacz»

I ACa 792/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

beneficjent, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, stosunek podstawowy, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, stosunek podstawowy, wezwanie, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, prawo bankowe, roszczenie beneficjenta, pośrednictwo banków, wykonawca należności, pierwsze pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, otrzymania oryginałów, osoba uprawniona do składania, oświadczenie woli w imieniu, treść gwarancji, nienależyte wykonanie, charakter abstrakcyjny
Zobacz»

XXVI GC 291/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 25 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa gwarancji, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, odstąpienie od umowy, kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, interwenient, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr
Zobacz»

I ACa 1368/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 22 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, umowa gwarancji, beneficjent, kontrakt, stosunek podstawowy, zapłata sumy gwarancyjnej, wypłata, zapłata kary umowna, wezwanie do zapłaty, odstąpienie od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, umowa gwarancji, beneficjent, kontrakt, wypadek gwarancyjny, wypłata środków z gwarancji, roszczenie beneficjenta, interwenient uboczny, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, umocowanie osoby, obowiązek gwaranta, zapłata sumy gwarancyjnej, zobowiązanie gwaranta, wypłata, formalne żądanie, zapłata kary umowna, wezwanie do zapłaty, odstąpienie od umowy
Zobacz»

I AGa 170/18

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 października 2018

Data publikacji: 20 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, odstąpienie od umowy, beneficjent, kara umowna, umowa gwarancji, stosunek podstawowy, wezwanie, kontrakt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, interwenient uboczny, beneficjent, kara umowna, syndyk masy upadłości, nienależyte wykonanie, umowa gwarancji, stosunek podstawowy, wezwanie, gmina miasta, wypłata środków z gwarancji, wykorzystanie gwarancji, kontrakt, oświadczenie o odstąpienia, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna za odstąpienie, lider
Zobacz»

VII AGa 1005/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, gwarant, kara umowna, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, umowa gwarancji, okres ważności gwarancji, wypłata z gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, gwarant, kara umowna, gwarancja ubezpieczeniowa, radca prawny, beneficjent, gwarancja bankowa, umowa gwarancji, umowa o roboty, nienależyte wykonanie, okres ważności gwarancji, kara umowna za odstąpienie, usunięcie wad i usterek, wina wykonawcy, należyte wykonanie kontraktu, odstąpienie powodów od umowy, wypłata kwot, kwota z gwarancji, wypłata z gwarancji, żądanie wypłaty
Zobacz»

I ACa 1028/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 września 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, kara umowna, wezwanie, beneficjent gwarancji, odpowiedzialność gwaranta, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, interwenient uboczny, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna, wezwanie, beneficjent gwarancji, udzielona gwarancja, zobowiązanie gwaranta, odpowiedzialność gwaranta, termin obowiązywania gwarancji, uprawnienie z gwarancji, charakter gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, treść gwarancji, rękojmia za wady, roszczenie, umowa podwykonawcza, pozwany
Zobacz»

VI Ga 130/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, wypłata gwarancji, gwarant, beneficjent, kara umowna, suma gwarancyjna, odstąpienie od umowy, wezwanie do zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, wypłata gwarancji, gwarant, wypadek gwarancyjny, czynność ubezpieczeniowa, beneficjent, błędna wykładnia oświadczenia woli, kara umowna, suma gwarancyjna, brak zapłaty należności, odstąpienie od umowy, zapłata należności pieniężnych, wezwanie do zapłaty, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wypłatę roszczeń, beneficjant, wykonawca należności, umowa o roboty, karta wzoru podpisów, należyte wykonanie kontraktu
Zobacz»

X GC 920/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, odstąpienie od umowy, beneficjent, kara umowna, kontrakt, pozwany, odpowiedzialność gwaranta, wezwanie do zapłaty kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, odstąpienie od umowy, beneficjent, postanowienie gwarancji, kara umowna, kontrakt, gmina, interwenient uboczny, służba graniczna, pisemne wezwanie do zapłaty, pierwsze żądanie, zmiana sposobu użytkowania budynku, udzielona gwarancja, budynek wielorodzinny, umocowanie osoby, pozwany, odpowiedzialność gwaranta, oświadczenie woli, wezwanie do zapłaty kary, dokument gwarancji
Zobacz»

I ACa 156/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 19 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

gwarant, odstąpienie od umowy, umowa gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, kara umowna, ważność gwarancji, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, odstąpienie od umowy, umowa gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, kara umowna, gwarancja bankowa, zwolnienie wykonawcy, należyte wykonanie kontraktu, ważność gwarancji, bank, nienależyte wykonanie umowy, stosunek podstawowy, wina wykonawcy, treść gwarancji, prawo bankowe, zerwanie umowy, skutek odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania
Zobacz»

I ACa 183/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, stosunek podstawowy, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, beneficjent gwarancji, aneks, zapłata sumy gwarancyjnej, okres ważności gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, zobowiązanie gwaranta, stosunek podstawowy, wygaśnięcie gwarancji, należyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, beneficjent gwarancji, zwiększenie zobowiązań, jednolite reguły, usunięcie wad i usterek, aneks, wykonanie ekranów akustycznych, zapłata sumy gwarancyjnej, dłużnik ze stosunku podstawowego, okres ważności gwarancji, nienależyte wykonanie, zabezpieczenie, umowa gwarancji ubezpieczeniowa
Zobacz»

I ACa 655/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 października 2015

Data publikacji: 17 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

kontrakt, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, pozwany, odstąpienie od umowy, kara umowna, beneficjent gwarancji, nadużycie prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kontrakt, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, należyte wykonanie kontraktu, stosunek podstawowy, interwenient uboczny, wezwanie na piśmie, warunek kontraktu, treść gwarancji, pozwany, odstąpienie od umowy, pierwsze żądanie, budowa i wyposażenie, kara umowna, beneficjent gwarancji, nienależyte wykonanie, zarzut nadużycia prawa, nadużycie prawa, oświadczenie woli, pierwsze wezwanie
Zobacz»

I C 111/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2013

Data publikacji: 8 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, beneficjent gwarancji, formalne gwarancje
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, oświadczenie beneficjenta, rektor, notariusz, pismo kanclerza, kopia uchwały, pisemne wezwanie, akt nominacji, nienależyte wykonanie, umocowanie, beneficjent gwarancji, wymóg formalny, zobowiązanie, prawna gwarancja, uczelniana komisja wyborcza, inwestor zastępczy, pierwsze żądanie, formalne gwarancje
Zobacz»

VI Ga 134/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 22 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, kontrakt, umowa gwarancji, stosunek podstawowy, beneficjent, zapłata kary umowna, wezwanie do zapłaty kary, suma gwarancyjna, wypłata gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, kontrakt, umowa gwarancji, stosunek podstawowy, należyte wykonanie kontraktu, pisemne wezwanie, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent, zapłata kary umowna, wezwanie do zapłaty kary, wypłata sumy, boisko, strona wykonawcy, suma gwarancyjna, umocowanie osoby, potwierdzenie wysłania, orlik, wypłata gwarancji, pisemne oświadczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Kaczmarek-Kępińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Zalewska,  Marek Kolasiński ,  Marian Kociołek
Data wytworzenia informacji: