Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 1230/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2014-05-14

VI ACa 701/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2012

Data publikacji: 18 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 93%

Wspólna treść

prawo wekslowe, rozliczenie umowy leasingu, weksel do zapłaty, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wartość zwróconych przedmiotów, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, zarzut wypełnienia weksli, pozwany, poręczyciel wekslowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, rozliczenie umowy leasingu, weksel do zapłaty, deklaracja wekslowa, przedstawienie weksla do zapłaty, weksel in blanco, pozwana spółka, wartość zwróconych przedmiotów, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, postanowienie umowy leasingu, suma wekslowa, ogólny warunek umowy leasingu, zarzut wypełnienia weksli, prawidłowość rozliczenia, pozwany, wygaśnięcie zobowiązania wekslowego, sprawdzenie prawidłowości, poręczyciel wekslowy, leasingobiorca
Zobacz»

I C 2781/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lutego 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

prawo wekslowe, poręczenie, weksel in blanco, poręczyciel, deklaracja wekslowa, nakaz zapłaty, wystawca weksla, wypełnienie weksli, pozwany, rozliczenie umowy leasingu, stosunek podstawowy, weksel do zapłaty, remitent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, poręczenie, weksel in blanco, poręczyciel, deklaracja wekslowa, nakaz zapłaty, oryginał deklaracji, wystawca weksla, wypełnienie weksli, pozwany, rozliczenie umowy leasingu, przedstawienie weksla do zapłaty, stosunek podstawowy, weksel do zapłaty, pozwana spółka, poręczyciel za wystawcę, poręczenie wekslowe, umowa leasingowa, remitent, abstrakcyjność zobowiązania wekslowego
Zobacz»

VI ACa 747/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 listopada 2012

Data publikacji: 1 marca 2013

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

prawo wekslowe, umowa leasingu, wystawca weksla, remitent, poręczyciel, stosunek podstawowy, pozwany, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, porozumienie wekslowe, weksel do zapłaty, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, umowa leasingu, wystawca weksla, remitent, poręczyciel, stosunek podstawowy, pozwana spółka, dłużnik wekslowy, pozwany, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, porozumienie wekslowe, weksel do zapłaty, wypełnienie weksli, suma wekslowa, zobowiązanie wekslowe, przedstawienie weksla do zapłaty, wystawca i remitent, wysokość zobowiązania, data przedstawienia weksla
Zobacz»

I C 1755/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 17 września 2015

Data publikacji: 1 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

umowa leasingu, poręczenie, poręczyciel, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, weksel in blanco, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, pozwany, wystawca weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, dłużnik, nakaz zapłaty, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, poręczenie, poręczyciel, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, weksel in blanco, rata leasingowa, poręczenie wekslowe, przedmiot leasingu, roszczenie ze stosunku podstawowego, suma wekslowa, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, pozwany, przedawnienie roszczenia ze stosunku, wystawca weksla, bezskuteczność umowy, postępowanie nakazowe
Zobacz»

II Ca 192/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 18 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

prawo wekslowe, umowa leasingu, zobowiązanie wekslowe, porozumienie wekslowe, poręczyciel wekslowy, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wystawca weksla, nakaz zapłaty, wypełnienie weksli, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, umowa leasingu, zobowiązanie wekslowe, nowy weksel, porozumienie wekslowe, poręczyciel wekslowy, siedziba w świdnicy, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wschód, wystawca weksla, rejonowy lublin, podlaskie, nakaz zapłaty, żona wspólnika, postanowienie aneksów do umowy, wypełnienie weksli, wystawca weksla własny, pozwany
Zobacz»

XVI GC 1203/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2014

Data publikacji: 17 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, wystawca, poręczyciel, poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, opłata leasingowa, weksel in blanco, weksel własny, deklaracja wekslowa, okresowe opłaty, wystawca, płatność, przedmiot leasingu, wystawienie weksla, poręczyciel, wymagalna należność, wierzyciel wekslowy, faktura vat, poręczenie, akceptant, wypowiedzenie umowy leasingu, ważne zobowiązanie
Zobacz»

I C 1267/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

weksel in blanco, deklaracja wekslowa, remitent, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, zobowiązanie wekslowe, zarzut wypełnienia, stosunek podstawowy, pozwany, nakaz zapłaty, wystawca weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, deklaracja wekslowa, dłużnik wekslowy, remitent, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, wystawienie weksla, suma wekslowa, wierzytelność, zobowiązanie wekslowe, zarzut wypełnienia, stosunek podstawowy, opłata leasingowa, pozwany, weksel gwarancyjny, wykup weksli, nakaz zapłaty, wystawca weksla, swobodne podjęcie decyzji, podjęcie decyzji i wyrażenie
Zobacz»

I ACa 30/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2021

Data publikacji: 28 października 2021

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, weksel in blanco, poręczyciel, pozwany, wystawca, poręczenie, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, indos, rata leasingowa, przedmiot leasingu, weksel in blanco, poręczyciel, pozwany, umowa przeniesienia przedsiębiorstwa, wypowiedzenie umowy leasingu, wystawca, weksel własny, poręczenie, deklaracja wekslowa, nota, wierzytelność, wypełnienie weksli, prawo z weksla, pożar, poręczenie wekslowe
Zobacz»

II C 1169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2015

Data publikacji: 8 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

umowa leasingu, poręczyciel, weksel in blanco, prawo wekslowe, uzupełnienie weksla, porozumienie wekslowe, wystawca weksla, stosunek podstawowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, poręczyciel, weksel in blanco, rata leasingowa, prawo wekslowe, poręczyciel weksla, suma wekslowa, uzupełnienie weksla, porozumienie wekslowe, należność, ustawa prawa, załącznik do umowy leasingu, wymóg ważności, zapłata w postępowaniu nakazowym, zawarte porozumienie wekslowe, wystawca weksla, stosunek podstawowy, pozwany, powodowa spółka
Zobacz»

I ACa 646/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 13 marca 2015

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

umowa leasingu, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, pozwany, wystawca weksla, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, opłata leasingowa, weksel in blanco, płatność weksla, roszczenie ze stosunku podstawowego, pozwany, wystawca weksla, data płatności, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, przedawnienie roszczenia, wystawca weksla własny, płatność wcześniejsza, umowa leasingowa, zawiadomienie, data wypełnienia weksla
Zobacz»

I C 77/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 16 lutego 2018

Data publikacji: 17 września 2018

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

prawo wekslowe, umowa leasingu, deklaracja wekslowa, pozwany, weksel in blanco, wystawca weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, prawo wekslowe, umowa leasingu, opłata okresowa, deklaracja wekslowa, suma wekslowa, pozwany, weksel własny, weksel in blanco, miejsce płatności, rata, dyspozycja powodów, wystawca weksla, prezes powoda, weksel i deklaracja wekslowa, skutek natychmiastowy, wygaśnięcie umowy leasingu, weksel gwarancyjny, data i miejsce wystawienia, miejsce wystawienia weksla
Zobacz»

I C 2045/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, poręczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • wystawca weksla, tabela opłat, pojazd, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, prawo wekslowe, wyciąg z ewidencji, faktura vat, nota odsetkowa, dowód na istnienie, ogólny warunek umowy leasingu, poręczyciel, księga, pozew weksli, ewidencja księgowa, rozwiązanie umowy leasingu, przedmiot leasingu, replika na odpowiedź, monit, stosunek pełnomocnictwa
Zobacz»

I C 1586/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 września 2015

Data publikacji: 4 maja 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

deklaracja wekslowa, umowa leasingu, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, poręczyciel, weksel in blanco, prawo wekslowe, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • deklaracja wekslowa, umowa leasingu, ugoda, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, poręczyciel, weksel in blanco, prawo wekslowe, nakaz zapłaty, decyzja o przyznaniu odszkodowania, opłata leasingowa, treść deklaracji, weksel na kwotę, poręczyciel cywilny, rata leasingowa, abstrakcyjność zobowiązania wekslowego, wpłacony wkład, przyznane odszkodowanie, wypełnienie weksla na sumę, chwilą wypełnienia
Zobacz»

VI ACa 1149/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 listopada 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, remitent, porozumienie wekslowe, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, pozwany, uzupełnienie weksla, rozliczenie umowy leasingu, ogólny warunek umowy leasingu, poręczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, prawo wekslowe, roszczenie ze stosunku podstawowego, przedawnienie roszczenia ze stosunku, weksel in blanco, upływ terminu przedawnienia roszczenia, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, remitent, porozumienie wekslowe, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, pozwany, uzupełnienie weksla, zarzut przedawnienia, rozliczenie umowy leasingu, ogólny warunek umowy leasingu, poręczyciel, rata, wygaśnięcie umowy
Zobacz»

VI ACa 963/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2013

Data publikacji: 22 maja 2013

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, weksel in blanco, porozumienie wekslowe, wystawca, poręczyciel wekslowy, weksel do zapłaty, nakaz zapłaty, uzupełnienie weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, rata wynagrodzenia, zagospodarowanie przedmiotu leasingu, dłużnik wekslowy, wypełnienie weksli, weksel in blanco, porozumienie wekslowe, zarzut dotyczący stosunku podstawowego, weksel gwarancyjny, wystawca, poręczyciel wekslowy, zarzut ze stosunku, weksel do zapłaty, naczepa, nakaz zapłaty, uzupełnienie weksla, poręczycielka, wypowiedzenie umowy leasingu
Zobacz»

I ACa 1350/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 marca 2015

Data publikacji: 27 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

prawo wekslowe, poręczyciel, wystawca, umowa leasingu, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, pozwany, stosunek podstawowy, poręczenie, porozumienie wekslowe, in blanco, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, poręczyciel, wystawca, umowa leasingu, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, pozwany, stosunek podstawowy, tylna strona, przedawnienie, postępowanie nakazowe, wniesienie zarzutów, pozwane centrum, spółka jawna, poręczenie, poręczenie wekslowe, porozumienie wekslowe, in blanco, płatność, siedziba
Zobacz»

I C 951/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

weksel do zapłaty, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, poręczyciel wekslowy, prawo wekslowe, pozwany, siedziba, ogólny warunek umowy leasingu, in blanco, wystawca weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel do zapłaty, przedstawienie weksla do zapłaty, deklaracja wekslowa, leasingobiorca, leasingodawca, wypełnienie weksli, poręczyciel wekslowy, prawo wekslowe, pozwany, koda pocztowa, potwierdzenie odbioru, siedziba, ogólny warunek umowy leasingu, in blanco, zaległa rata leasingowa, zagospodarowanie przedmiotu leasingu, wynagrodzenie kuratora, wystawca weksla, płatność weksla, wypowiedzenie
Zobacz»

I C 1920/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 2 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

umowa leasingu, poręczyciel, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, pozwany, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, poręczenie, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, poręczyciel, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, tabela opłat, zobowiązanie wekslowe, pozwany, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, wznowienie umowy, dzień wypowiedzenia, kolejny aneks, rata leasingowa wymagalna, wypowiedzenie umowy leasingu, nakaz zapłaty, poręczenie, wartość zwróconego pojazdu, wystawca, harmonogram opłat, opłata leasingowa
Zobacz»

I C 808/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 stycznia 2020

Data publikacji: 28 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, poręczenie, stosunek podstawowy, wystawca weksla, weksel in blanco, nakaz zapłaty, pozwany, remitent, poręczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, rata leasingowa, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, wypowiedzenie umowy leasingu, poręczenie, stosunek podstawowy, wystawca weksla, weksel in blanco, zaległość, skutek natychmiastowy, tabela opłat, nakaz zapłaty, spółka, aneks, pozwany, poręczenie wekslowe, remitent, poręczyciel
Zobacz»

I C 528/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 18 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

prawo wekslowe, umowa leasingu, pozwany, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, wystawca weksla, weksel in blanco, warunki umowy, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, indos, przedmiot leasingu, umowa leasingu, inwestor, zapis ręczny, pozwany, indosatariusz, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, umowa leasingu operacyjnego, płatność weksla, wystawca weksla, weksel własny, podpis o treści, weksel in blanco, warunki umowy, stosunek podstawowy, opłata leasingowa, wystawienie weksla
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Hydzik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia SA– Małgorzata Manowska,  SA– Beata Waś
Data wytworzenia informacji: