Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 963/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-01-17

II C 1169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2015

Data publikacji: 8 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, poręczyciel, weksel in blanco, prawo wekslowe, rata, uzupełnienie weksla, porozumienie wekslowe, zapłata, wystawca weksla, postępowanie nakazowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, poręczyciel, weksel in blanco, rata leasingowa, prawo wekslowe, poręczyciel weksla, suma wekslowa, rata, uzupełnienie weksla, porozumienie wekslowe, należność, ustawa prawa, zapłata, załącznik do umowy leasingu, wymóg ważności, zapłata w postępowaniu nakazowym, zawarte porozumienie wekslowe, wystawca weksla, postępowanie nakazowe
Zobacz»

I C 20/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 września 2015

Data publikacji: 27 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

weksel in blanco, pozwany, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, porozumienie, stosunek podstawowy, zarzut od nakazów zapłaty, wystawca weksla, sprzedaż przedmiotu leasingu, postępowanie nakazowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • opłata leasingowa, weksel in blanco, pozwany, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, zawarta umowa ugody, porozumienie, weksel własny, stosunek podstawowy, roszczenie wekslowe, przedmiotowa umowa leasingu, zarzut od nakazów zapłaty, wystawca weksla, sprzedaż przedmiotu leasingu, postępowanie nakazowe, deklaracja wekslowa, okresowe opłaty, tryb natychmiastowy, dzień rozwiązania umowy leasingu, rzeczywiste zadłużenie
Zobacz»

V Ca 888/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2012

Data publikacji: 26 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

weksel, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, in blanco, przedmiot leasingu, wystawca, porozumienie wekslowe, rata, warunek umowy leasingu, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel, remitent, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, in blanco, leasingobiorca, deklaracja wekslowa, leasingodawca, rata leasingowa, przedmiot leasingu, wystawca, porozumienie wekslowe, rata, weksel własny, warunek umowy leasingu, nakaz zapłaty, niezapłacone raty, zawarta umowa leasingu, wierzyciel wekslowy, wypełniony weksel
Zobacz»

I C 2065/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 21 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, wystawca, pozwany, wypełnienie weksli, rata, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, zwrot przedmiotów leasingu, roszczenie ze stosunku podstawowego, wystawca, pozwany, weksel własny, wypełnienie weksli, rata, nakaz zapłaty, zaległa rata leasingowa, termin przedawnienia, suma wekslowa, przedawnienie roszczenia ze stosunku, zapis pktu, strona powodowa, deklaracja wekslowa
Zobacz»

X GC 57/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, pozwany, wypełnienie weksli, wystawca, weksel in blanco, wystawienie weksla, sprzedaż przedmiotu leasingu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, kara umowna, deklaracja wekslowa, pozwany, weksel własny, wypełnienie weksli, wystawca, dokument prywatny, weksel in blanco, zaległa opłata leasingowa, przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu, zestawienie zobowiązań, nota odsetkowa, wystawienie weksla, wydruk, zwrot przedmiotów leasingu, sprzedaż przedmiotu leasingu, pojazd
Zobacz»

I C 77/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 16 lutego 2018

Data publikacji: 17 września 2018

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, prawo wekslowe, umowa leasingu, pozwany, weksel in blanco, rata, wystawca weksla, weksel gwarancyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, prawo wekslowe, umowa leasingu, opłata okresowa, suma wekslowa, pozwany, weksel własny, weksel in blanco, miejsce płatności, rata, dyspozycja powodów, wystawca weksla, prezes powoda, weksel i deklaracja wekslowa, skutek natychmiastowy, wygaśnięcie umowy leasingu, weksel gwarancyjny, data i miejsce wystawienia, miejsce wystawienia weksla, komplet kluczyków
Zobacz»

XXV C 1443/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 listopada 2016

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, weksel in blanco, prawo wekslowe, wystawca weksla, wypełnienie weksli, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa, okresowe opłaty, weksel in blanco, przyczepa kempingowa, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, zwrot przedmiotów leasingu, wystawca weksla, rozliczenie umowy leasingu, wypełnienie weksli, należność, pozwany, nakaz zapłaty, hobby, wykup weksli, wypowiedzenie umowy, opóźnienie w zwrocie przedmiotu, płatność
Zobacz»

I ACa 30/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2021

Data publikacji: 28 października 2021

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

prawo wekslowe, przedmiot leasingu, weksel in blanco, poręczyciel, pozwany, wypowiedzenie umowy leasingu, wystawca, rata, poręczenie, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, indos, rata leasingowa, przedmiot leasingu, weksel in blanco, poręczyciel, pozwany, umowa przeniesienia przedsiębiorstwa, wypowiedzenie umowy leasingu, wystawca, rata, weksel własny, poręczenie, deklaracja wekslowa, nota, wierzytelność, wypełnienie weksli, prawo z weksla, pożar, poręczenie wekslowe
Zobacz»

I C 808/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 stycznia 2020

Data publikacji: 28 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, wypowiedzenie umowy leasingu, poręczenie, stosunek podstawowy, rata, wystawca weksla, weksel in blanco, nakaz zapłaty, pozwany, poręczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • rata leasingowa, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, wypowiedzenie umowy leasingu, poręczenie, stosunek podstawowy, rata, wystawca weksla, weksel in blanco, zaległość, skutek natychmiastowy, tabela opłat, nakaz zapłaty, spółka, aneks, pozwany, poręczenie wekslowe, remitent, poręczyciel
Zobacz»

VI ACa 1230/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 25 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, wystawca weksla, wypełnienie weksli, poręczyciel wekslowy, stosunek podstawowy, ogólny warunek umowy leasingu, weksel do zapłaty, zobowiązanie wekslowe, uzupełnienie weksla, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wystawca weksla, wypełnienie weksli, rozliczenie umowy leasingu, remitent, poręczyciel wekslowy, stosunek podstawowy, ogólny warunek umowy leasingu, weksel do zapłaty, zakres rachunkowości i księgowości, zobowiązanie wekslowe, możliwość podnoszenia zarzutów, uzupełnienie weksla, pozwany, nakaz zapłaty, zarzut dotyczący rozliczenia, wartość zwróconych przedmiotów, przedmiot umowy leasingu
Zobacz»

II C 329/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, weksel in blanco, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, rata, pozwany, wystawca, poręczyciel wekslowy, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, nota rozliczeniowa, rata leasingowa, weksel in blanco, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, spółka jawna, rata, pozwany, wystawca, poręczyciel wekslowy, suma wekslowa, należność, druga korekta, wypełnienie weksli, wartość przedmiotu leasingu, wypowiedzenie, przedterminowe zakończenie, zobowiązanie wekslowe, odsetka
Zobacz»

VI ACa 701/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2012

Data publikacji: 18 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

prawo wekslowe, poręczyciel, wypełnienie weksli, weksel do zapłaty, weksel in blanco, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, poręczyciel, wypełnienie weksli, rozliczenie umowy leasingu, weksel do zapłaty, deklaracja wekslowa, przedstawienie weksla do zapłaty, weksel in blanco, pozwana spółka, wartość zwróconych przedmiotów, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, postanowienie umowy leasingu, suma wekslowa, ogólny warunek umowy leasingu, zarzut wypełnienia weksli, prawidłowość rozliczenia, pozwany, wygaśnięcie zobowiązania wekslowego, sprawdzenie prawidłowości
Zobacz»

VI ACa 1545/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 lutego 2018

Data publikacji: 16 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, stosunek podstawowy, weksel do zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, stosunek podstawowy, spółka jawna w likwidacji, weksel do zapłaty, przedstawienie weksla do zapłaty, ładowarka, pozwany, żuraw samochodowy, zapłata i wydanie, sposób rozliczenia wpłaty, data wystawienia weksla, wydanie samochodu, wyższa kwota, prawo zatrzymania, zobowiązanie, umowa leasingu operacyjnego, wskazanie sposobu, część opłaty od apelacji
Zobacz»

I C 1755/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 17 września 2015

Data publikacji: 1 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

umowa leasingu, poręczenie, poręczyciel, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, przedmiot leasingu, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, pozwany, rata, wystawca weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, dłużnik, nakaz zapłaty, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, poręczenie, poręczyciel, stosunek podstawowy, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, weksel in blanco, rata leasingowa, poręczenie wekslowe, przedmiot leasingu, roszczenie ze stosunku podstawowego, suma wekslowa, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, pozwany, rata, przedawnienie roszczenia ze stosunku, wystawca weksla, bezskuteczność umowy
Zobacz»

I ACa 1368/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2013

Data publikacji: 21 września 2013

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

umowa leasingu, weksel in blanco, weksel do zapłaty, sprzedaż przedmiotu leasingu, wystawca weksla, prawo wekslowe, rata, poręczyciel, poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, weksel in blanco, weksel do zapłaty, rata leasingowa, opłata leasingowa, sprzedaż przedmiotu leasingu, deklaracja wekslowa, wartość opcji, wystawca weksla, opcja zakupu, prawo wekslowe, przedstawienie weksla do zapłaty, płatność, rata, poręczyciel, dyskonto, koszt windykacji, poręczenie, suma wekslowa, oryginał weksli
Zobacz»

XX GC 901/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 października 2013

Data publikacji: 24 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, przedmiot leasingu, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, weksel do zapłaty, postępowanie nakazowe, in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, opłata leasingowa, wypełnienie weksli, umowa leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu, ogólny warunek leasingu, pozwany, rata leasingowa, zarzut od nakazów zapłaty, przedstawienie weksla do zapłaty, weksel do zapłaty, realizacja umowy leasingu, postępowanie nakazowe, in blanco, postępowanie nakazowe z weksla, nieuregulowane zobowiązania, niezapłacone raty, przedmiot umowy leasingu
Zobacz»

I ACa 852/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2017

Data publikacji: 5 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, pozwany, przedmiot leasingu, weksel in blanco, poręczenie, porozumienie wekslowe, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, koszt windykacyjny, pozwany, przedmiot leasingu, weksel in blanco, wymóg ważności, rata leasingowa, poręczenie, ustawa prawa, porozumienie wekslowe, odzyskanie przedmiotu leasingu, posiadacz weksla, ważność weksla, waluta umowy, deklaracja wekslowa, rata, stopa dyskonta, twierdzenie i dowód, kombajn
Zobacz»

II C 111/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 9 listopada 2018

Data publikacji: 29 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

rata, umowa leasingu, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, nakaz zapłaty, poręczyciel wekslowy, wystawca weksla, pozwany, porozumienie, weksel in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • rata, umowa leasingu, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, waluta umowy, weksel własny, wartość maszyny, nakaz zapłaty, sprzedaż, poręczyciel wekslowy, wystawca weksla, wartość rat leasingowych, suma wekslowa, pozwany, porozumienie, zapłata oznaczonej sumy, zwrot przedmiotów leasingu, weksel in blanco, pozwana spółka, frank szwajcarski
Zobacz»

VI ACa 810/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2013

Data publikacji: 15 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa leasingu, prawo wekslowe, poręczenie, przedmiot leasingu, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, poręczyciel wekslowy, weksel do zapłaty, wystawca weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, poręczenie, przedmiot leasingu, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, suma wekslowa, poręczenie wekslowe, poręczyciel wekslowy, zwrot przedmiotów leasingu, siedziba, deklaracja wekslowa, rata leasingowa, weksel do zapłaty, wystawca weksla, weksel na sumę, tryb natychmiastowy, spółka, brak przedstawienia weksla, weksel własny
Zobacz»

I C 841/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2015

Data publikacji: 1 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, weksel in blanco, prawo wekslowe, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, weksel, leasing, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, leasingodawca, przedmiot leasingu, strona powodowa, wierzytelność, indos, weksel in blanco, depozyt gwarancyjny, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wartość rynkowa, sprzedaż, wartość przedmiotu leasingu, indosant, sprzęt, indosowanie, leasingobiorca, wycena, termin płatności weksli, wystawca
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Hydzik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia SA– Teresa Mróz,  SA– Krzysztof Tucharz
Data wytworzenia informacji: