Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 15/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2016-02-03

VI ACa 14/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, prawo i obowiązek konsumentów, indywidualny interes konsumenta, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, stosowanie wzorca, uznanie za niedozwolone postanowienia, rejestr klauzul
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorca umowy, producent pojazdu, kwestionowane postanowienie, przyczyna niezależna od sprzedawcy, dobry obyczaj, prawo i obowiązek konsumentów, indywidualny interes konsumenta, zakwestionowany wzorzec umowy, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, termin odbioru, główne świadczenie, stosowanie wzorca, uznanie za niedozwolone postanowienia, rejestr klauzul, treść normatywna, wpisana klauzula, zaniechanie stosowania wzorca, prawomocność materialna, powództwo o uznanie
Zobacz»

XVII AmC 942/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2016

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

dobry obyczaj, przedsiębiorca, niedozwolone postanowienie, uznanie postanowienia wzorca umowy, prawo i obowiązek, rejestr klauzul, naruszenie interesu konsumenta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, przedsiębiorca, niedozwolone postanowienie, paragon fiskalny, przyjęcie reklamacji, regulamin sklepu internetowego, główne świadczenie strony, uznanie postanowienia wzorca umowy, prawo i obowiązek, żądanie przesłania, rejestr klauzul, faktura vat, postępowanie o uznanie, naruszenie interesu konsumenta, podstawa przyjęcia, zakupiony towar, stopień naruszenia interesu, konstytucja rp, niedozwolone postanowienie umowne, transakcja
Zobacz»

VI ACa 12/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 7 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

dobry obyczaj, wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, uznanie postanowienia, klauzula, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, wzorzec umowny, przewidywany termin, postanowienie wzorca umowy, konsument ryzyka, niemożliwość dostarczenia, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, termin odbioru, strata czasu, przypadek niemożliwości, rozwiązanie umowy, uznanie postanowienia, przedmiotowy wzorzec, klauzula, życzenie, zapis wzorca, nieterminowe dostarczenie, sporny wzorzec umowny, pozwany
Zobacz»

VI ACa 1614/14

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 23 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

przedsiębiorca, klauzula, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, jednostronna zmiana, naruszenie interesu konsumenta, cena, wzorzec umowny, decyzja producentów, niedozwolone postanowienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, konsument, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • przedsiębiorca, zmiana ceny, klauzula, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, jednostronna zmiana, naruszenie interesu konsumenta, cena, wzorzec umowny, decyzja producentów, zwrot zadatku, niedozwolone postanowienie, zakup pojazdu, sfera ekonomiczna, pozwany, wzór umowy, zapis wzorca umowy, cena pojazdów, zmiana umowy, pozwany zapis
Zobacz»

XVII AmC 1136/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2015

Data publikacji: 4 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, przedsiębiorca, odstąpienie od umowy, niedozwolone postanowienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, przedsiębiorca, odstąpienie od umowy, niedozwolone postanowienie, zachowanie konsumenta, automatyczne rozwiązanie, główne świadczenie strony, odbiór faktury, niedozwolone postanowienie umowne, dodatkowe oświadczenie, strony konsumentów, konieczność składania, pozwany, oświadczenie woli konsumenta, potraktowanie zachowania, sprzeczność z dobrymi obyczajami
Zobacz»

XVII AmC 1135/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2015

Data publikacji: 4 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, przedsiębiorca, odstąpienie od umowy, niedozwolone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, postanowienie wzorca umowy, wzorzec umowny, przedsiębiorca, konto sprzedawcy, odstąpienie od umowy, niedozwolone postanowienie, zachowanie konsumenta, automatyczne rozwiązanie, podany termin, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie umowne, dodatkowe oświadczenie, strony konsumentów, termin strony, konieczność składania, brak wpływu, zaliczka
Zobacz»

XVII AmC 1584/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2012

Data publikacji: 28 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

dobry obyczaj, interes konsumentów, jednostronna zmiana, niedozwolone postanowienie, wzorzec umowny, rejestr klauzul, prawo i obowiązek, uznanie postanowienia wzorca umowy, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, zmiana w regulaminie, interes konsumentów, jednostronna zmiana, niedozwolone postanowienie, wzorzec umowny, wprowadzanie zmiany, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, kontrola wzorca, rejestr klauzul, równowaga kontraktowa, stosunek obligacyjny, prawo i obowiązek, sklep, główne świadczenie strony, uznanie postanowienia wzorca umowy, przedsiębiorca, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca
Zobacz»

XVII AmC 5533/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

interes konsumentów, wzorzec umowny, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, klauzula, niedozwolone postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo i obowiązek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, wzorzec umowny, dobry obyczaj, zryczałtowana opłata, postanowienie wzorca umowy, kowalik, pisemne wezwanie, klauzula, niedozwolone postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo i obowiązek, prezes, główne świadczenie strony, wysłanie wezwania do zapłaty, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, niedozwolony charakter, konkretne postanowienie wzorca, kontrola wzorca umownego, równowaga kontraktowa stron
Zobacz»

VI ACa 1581/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 18 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, przedsiębiorca, klauzula, dobry obyczaj, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, stosowanie wzorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • wzorzec umowny, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, odbiór lokalu, przedsiębiorca, klauzula, kara umowna, dobry obyczaj, nowy wzorzec, zwracana kwota, kontrola abstrakcyjna, pozwany, ochrona konkurencji i konsumentów, nabywca lokali, postanowienie umowne, kontrola incydentalna, stosowanie wzorca, odmowa podpisania protokołu odbioru, odbiór z powodu, nowy projekt
Zobacz»

VI ACa 169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, odstąpienie od umowy, klauzula, samochód, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, prawo odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, odstąpienie od umowy, oświadczenie sprzedawcy, klauzula, kwestionowane postanowienie wzorca umowy, samochód, odbiór samochodu, omawiane postanowienie, dzień odbioru, jednostka redakcyjna, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie, strona odpowiedzialności, prawo odstąpienia, zaliczka, świadczenie wzajemne, klauzula generalna
Zobacz»

XVII AmC 392/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 grudnia 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, uznanie postanowienia wzorca umowy, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, pozwany, naruszenie interesu konsumenta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, klauzula, uznanie postanowienia wzorca umowy, przedsiębiorca, sprzeczność z dobrymi obyczajami, główne świadczenie strony, ważny powód, postępowanie o uznanie postanowienia, zakwestionowana klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, strona internetowa sklepu, sprzedawca, pozwany, naruszenie interesu konsumenta, regulamin sklepu internetowego, zakwestionowane postanowienie, monitor sądowy i gospodarczy, obrót z konsumentami, prowadząca działalność gospodarcza
Zobacz»

VI ACa 1609/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 22 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

postanowienie wzorców, przedsiębiorca, wzorzec umowy, dobry obyczaj, uznanie postanowienia, klauzula, naruszenie interesu konsumenta, samochód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorców, telegram, dealer, przedsiębiorca, gotowość do przekazania, wzorzec umowy, dobry obyczaj, zadatek, uznanie postanowienia, klauzula, adnotacja urzędu pocztowego, kwestionowane postanowienie, naruszenie interesu konsumenta, uznanie postanowienia umownego, samochód, odbiór samochodu, sprzeczność z dobrymi obyczajami, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie, uzasadniające zatrzymanie
Zobacz»

XVII AmC 2974/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

dobry obyczaj, wzorzec umowny, klauzula, interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie, prawo i obowiązek, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, wzorzec umowny, klauzula, interes konsumentów, regulamin, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, przypadek rezygnacji, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, koszt dostawy, ochrona konkurencji i konsumentów, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa, warszawa
Zobacz»

VI ACa 65/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lutego 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, naruszenie interesu konsumenta, przedsiębiorca, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, naruszenie interesu konsumenta, zgłoszenie reklamacji, obrót konsumencki, jedyny skuteczny sposób, towar konsumpcyjny, niezgodność towarów, wypełnienie formularzy, złożenie reklamacji, główne świadczenie, rozszerzona prawomocność, roszczenie reklamacyjne, wykorzystywanie w obrocie, przedsiębiorca, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, sporne postanowienie, sprzeczność z dobrymi obyczajami, odrzucenie pozwu
Zobacz»

XVII AmC 13568/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2014

Data publikacji: 7 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, klauzula, obowiązek konsumentów, uznanie postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, koszt transportu, naruszenie interesu konsumenta, przypadek wycofania, klauzula, odstąpienie przez konsumenta, klient, sporne postanowienie, wypadek rezygnacji, konsument postanowień, główne świadczenie strony, obowiązek konsumentów, stopień naruszenia interesu, obrót z konsumentami, realizacja zamówienia, uznanie postanowienia, potencjalny konsument, konkretna umowa
Zobacz»

XVII AmC 1384/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 28 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, niedozwolone postanowienie, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie, wzorzec umowny, opłata za wysłanie, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, wypowiedzenie umowy, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba
Zobacz»

XVII AmC 2976/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 7 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

dobry obyczaj, wzorzec umowny, klauzula, interes konsumentów, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie, prawo i obowiązek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, wzorzec umowny, klauzula, interes konsumentów, regulamin, przypadek wycofania, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, zadatek, zamówienie na towary, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca, rzetelność kontraktowa, warszawa
Zobacz»

XVII AmC 1385/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2012

Data publikacji: 28 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

dobry obyczaj, klauzula, niedozwolone postanowienie, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie, wzorzec umowny, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, weksel, naruszenie interesu konsumenta, postanowienie wzorca umowy, przedmiotowe postanowienie, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, rażące naruszenie interesów konsumentów, pozwany, zakwestionowane postanowienie, wzorzec zachowań przedsiębiorców, siedziba, kasa
Zobacz»

XVII AmC 2566/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2012

Data publikacji: 22 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

klauzula, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie, dobry obyczaj, interes konsumentów, przedsiębiorca, wzorzec umowny, prawo i obowiązek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • klauzula, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie, dobry obyczaj, interes konsumentów, regulamin, wypowiedzenie, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, wzorzec umowny, ważna przyczyna, umowa rachunku, obrót z konsumentami, kasa, ważny powód, prawo i obowiązek, kontrola wzorca, równowaga kontraktowa, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony
Zobacz»

XVII AmC 1858/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 maja 2017

Data publikacji: 25 kwietnia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

interes konsumentów, dobry obyczaj, uznanie postanowienia wzorca umowy, przedsiębiorca, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, umowa na odległość, prawa konsumenta, wydruk komputerowy, zwracany towar, połączona sprawa, sklep internetowy, oryginalne opakowanie, zaprzestanie stosowania, strona internetowa, zwykły zarząd, regulamin sklepu, uznanie postanowienia wzorca umowy, pozew, przedsiębiorca, klauzula, produkt, stwierdzenie charakteru, wielokrotność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Hydzik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ryszard Sarnowicz,  Ewa Stefańska
Data wytworzenia informacji: