Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 183/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2017-04-21

V AGa 54/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2 lipca 2020

Data publikacji: 11 września 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

beneficjent, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, ważność gwarancji, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie, udzielenie gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, faktura rozliczeniowa, wartość niewykonanych robót, dłużnik ze stosunku podstawowego, podpisany protokół odbioru, ważność gwarancji, kwota roszczenia, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, należyte wykonanie, udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, szczegółowy wykaz, biegły sądowy, udzielenie gwarancji, pozwany, zaliczka
Zobacz»

I ACa 516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 13 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, interwenient, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji, dokument gwarancji, nienależyte wykonanie, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, interwenient, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr, nadużycie prawa, siedziba, interwenient uboczny
Zobacz»

XXVI GC 291/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 25 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, interwenient, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji, dokument gwarancji, nienależyte wykonanie, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, interwenient, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr, nadużycie prawa, siedziba, interwenient uboczny
Zobacz»

I ACa 792/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

beneficjent, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, nienależyte wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, prawo bankowe, roszczenie beneficjenta, pośrednictwo banków, wykonawca należności, pierwsze pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, otrzymania oryginałów, osoba uprawniona do składania, oświadczenie woli w imieniu, treść gwarancji, charakter abstrakcyjny, nienależyte wykonanie umowy, prowadzący rachunek, pisemne wezwanie do zapłaty, aktualny odpis, właściwe usunięcie
Zobacz»

I ACa 1028/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 września 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

interwenient, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, odpowiedzialność gwaranta, nienależyte wykonanie umowy, dłużnik ze stosunku podstawowego, suma gwarancyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • interwenient, interwenient uboczny, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna, wezwanie, beneficjent gwarancji, udzielona gwarancja, zobowiązanie gwaranta, odpowiedzialność gwaranta, termin obowiązywania gwarancji, uprawnienie z gwarancji, charakter gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, treść gwarancji, rękojmia za wady, umowa podwykonawcza, pozwany, roszczenie z gwarancji, dłużnik ze stosunku podstawowego, suma gwarancyjna
Zobacz»

V ACa 747/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, nienależyte wykonanie umowy, odpowiedzialność gwaranta, dokument gwarancji, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, kara umowna, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, należyte wykonanie kontraktu, niewłaściwe wykonanie umowy, wykonawca należności, odpowiedzialność gwaranta, dokument gwarancji, należyte wykonanie, postanowienie gwarancji, roszczenie powstałe w związku, stosunek gwarancji, wierzyciel, pozwany, zobowiązanie abstrakcyjne, dokument gwarancyjny
Zobacz»

I ACa 48/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lipca 2013

Data publikacji: 1 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zapłata sumy gwarancyjnej, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie, beneficjent gwarancji, interwenient, żądanie zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • zapłata sumy gwarancyjnej, obowiązek gwaranta, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, umowa podwykonawcza, pierwsze żądanie, należyte wykonanie kontraktu, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie, beneficjent gwarancji, pierwsze pisemne wezwanie, interwenient uboczny, interwenient, treść gwarancji, obowiązek zapłaty sumy, wezwanie do zapłaty, gwarancja samoistna, zawarcie umowy gwarancji, wypadek gwarancyjny, żądanie zapłaty
Zobacz»

I ACa 1584/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 13 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, zobowiązanie, nienależyte wykonanie, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna, wykonawca należności, należyte wykonanie kontraktu, charakter gwarancji, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, strona powodowa, stosunek podstawowy, koryto rzeki, treść gwarancji, inwestor, zobowiązanie, całkowite wynagrodzenie, nienależyte wykonanie, pierwsze żądanie, skutek odstąpienia, należyte wykonanie
Zobacz»

I ACa 1270/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 23 maja 2014

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, dokument gwarancji, nienależyte wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, pozwany, dokument gwarancji, kara umowna, umowa gwarancyjna, charakter zobowiązania, nienależyte wykonanie umowy, zarzut ze stosunku podstawowego, ograniczenie gwarancji, odstąpienie od umowy, udzielona gwarancja ubezpieczeniowa, wojewódzki zarząd melioracji, utrata podstaw, zarząd melioracji i urządzeń, charakter gwarancji, stosunek wynikający z umowy, treść gwarancji
Zobacz»

I ACa 1436/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 18 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, wada i usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik rzeczowy, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, wierzyciel hipoteczny, wada i usterka, udzielona gwarancja, hipoteka, weksel, pisemne żądanie zapłaty, przedmiot umowy, warunek gwarancji, umowa o współpracy, dłużnik osobisty, wypłata, zarzut ze stosunku podstawowego, hala targowa, zobowiązanie abstrakcyjne
Zobacz»

XIII GC 4436/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 1 lipca 2020

Data publikacji: 12 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

dokument gwarancji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wada i usterka, dłużnik ze stosunku podstawowego, ważność gwarancji, beneficjent gwarancji, okres ważności, zobowiązanie gwaranta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • dokument gwarancji, instalacja klimatyzacji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, urząd wojewódzki, wada i usterka, roszczenie beneficjenta, dłużnik ze stosunku podstawowego, ważność gwarancji, beneficjent gwarancji, okres ważności, pierwsze pisemne wezwanie, okres obowiązywania gwarancji, zobowiązanie abstrakcyjne, realizacja gwarancji, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, wykonanie instalacji, pisemne wezwanie do zapłaty, podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru, bezusterkowy protokół odbioru końcowego
Zobacz»

I ACa 156/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 19 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, ważność gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, stosunek podstawowy, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, umowa gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, kara umowna, gwarancja bankowa, zwolnienie wykonawcy, należyte wykonanie kontraktu, ważność gwarancji, bank, nienależyte wykonanie umowy, stosunek podstawowy, wina wykonawcy, treść gwarancji, prawo bankowe, należyte wykonanie, zerwanie umowy, skutek odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania
Zobacz»

I ACa 1122/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 19 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, dokument gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, należyte wykonanie, dłużnik ze stosunku podstawowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • wykonanie umowy przez wykonawcę, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, fakt nienależytego wykonania umowy, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie kontraktu, dokument gwarancji, umowa gwarancyjna, wykładnia gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, pozwany, umowa podwykonawcza, zarzut nadużycia prawa podmiotowego, należyte wykonanie, dłużnik ze stosunku podstawowego, dochodzenie roszczeń przez powódkę, zarzut wynikający ze stosunku, zobowiązanie gwarancyjne, gwarancja zapłaty, moment złożenia oświadczenia
Zobacz»

VI ACa 1799/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

gwarant, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, należyte wykonanie umowy, suma gwarancyjna, stosunek podstawowy, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, żądanie zapłaty, umowa gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, wynagrodzenie brutto, kara umowna, właściwe usunięcie, odstąpienie od umowy, należyte wykonanie umowy, pisemne żądanie, suma gwarancyjna, wykonanie umowy przez wykonawcę, osoba uprawniona do składania, stosunek podstawowy, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, żądanie beneficjenta, treść gwarancji, żądanie zapłaty, termin ważności gwarancji, strona wykonawcy, umowa gwarancji
Zobacz»

V ACa 628/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

beneficjent, stosunek podstawowy, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zapłata sumy gwarancyjnej, należyte wykonanie, nienależyte wykonanie umowy, okres ważności gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, podwykonawca, roszczenie beneficjenta, upływ ważności, stosunek podstawowy, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, termin ważności gwarancji, należyte wykonanie kontraktu, odmowa zapłaty, wezwanie do zapłaty, zapłata sumy gwarancyjnej, należyte wykonanie, treść gwarancji, nota księgowa, nienależyte wykonanie umowy, pierwsze żądanie, żądanie zapłaty z gwarancji, okres ważności gwarancji, pisemne wezwanie
Zobacz»

I ACa 784/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, zobowiązanie gwaranta, nienależyte wykonanie umowy, beneficjent gwarancji, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, kara umowna, umowa gwarancyjna, zobowiązanie gwaranta, nienależyte wykonanie umowy, udzielona gwarancja, kwota gwarancji, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa o roboty budowlane, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, zarzut nadużycia, skutek odstąpienia od umowy, wina wykonawcy, pozwany, prawo odstąpienia, zabezpieczenie, świadczenie wykonawcy
Zobacz»

VII AGa 1345/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 11 września 2018

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, ważność gwarancji, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, odpowiedzialność gwaranta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, nota księgowa, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, nadużycie prawa podmiotowego, zgodność z oryginałem, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, ważność gwarancji, wezwanie do zapłaty kary, formalne gwarancje, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, zapłata kary umowna, pozwany, odpowiedzialność gwaranta, żądana kwota, budowa, wypłata z gwarancji, gwarancja zapłaty
Zobacz»

V ACa 918/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 10 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik ze stosunku podstawowego, usunięcie wad i usterek, dokument gwarancji, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik ze stosunku podstawowego, podwykonawca, usunięcie wad i usterek, dokument gwarancji, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, protokół odbioru, umowa podwykonawcza, usuwanie wad, inwestor, świadectwo przejęcia, wezwanie, pozwany, część robota, byt prawny umowy, wypłata należności, umowa o roboty budowlane, zabezpieczenie, stosunek gwarancji
Zobacz»

VII AGa 980/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2018

Data publikacji: 7 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

umowa gwarancji, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, udzielenie gwarancji, wypłata sumy, zobowiązanie gwaranta, suma gwarancyjna, zabezpieczenie, dokument gwarancji, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, pozwany bank, umowa gwarancyjna, udzielenie gwarancji, pierwsze żądanie, wypłata sumy, zobowiązanie gwaranta, suma gwarancyjna, zabezpieczenie, umowa sprzedaży materiałów, umowa gwarancji bankowej, odbiorca przekazów, zlecenie, kara umowna, dokument gwarancji, należyte wykonanie, spółka akcyjna, dodatkowe postanowienie
Zobacz»

III C 615/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 20 listopada 2015

Data publikacji: 18 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, interwenient, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, wypłata sumy, zapłata, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, kara umowna, interwenient, nienależyte wykonanie przez wykonawcę, wykonawca kontraktu, stosunek podstawowy, gwarancja bankowa, beneficjent gwarancji, wypłata sumy, kontrahent, roszczenie główne powoda, okres obowiązywania gwarancji, zapłata, umowa, obowiązek gwaranta, zwrotne potwierdzenie odbioru, odstąpienie od umowy, uchwała rady powiatu, wezwanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Walczuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Miąskiewicz,  Jolanta de Heij-Kaplińska
Data wytworzenia informacji: