Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 48/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-07-09

I ACa 1122/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 19 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, nienależyte wykonanie, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie kontraktu, dokument gwarancji, umowa podwykonawcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • wykonanie umowy przez wykonawcę, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, fakt nienależytego wykonania umowy, nienależyte wykonanie, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie kontraktu, dokument gwarancji, umowa gwarancyjna, wykładnia gwarancji, pozwany, umowa podwykonawcza, zarzut nadużycia prawa podmiotowego, dłużnik ze stosunku podstawowego, dochodzenie roszczeń przez powódkę, zarzut wynikający ze stosunku, zobowiązanie gwarancyjne, gwarancja zapłaty, moment złożenia oświadczenia
Zobacz»

V ACa 747/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, należyte wykonanie kontraktu, nienależyte wykonanie, dokument gwarancji, postanowienie gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, kara umowna, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, należyte wykonanie kontraktu, nienależyte wykonanie, niewłaściwe wykonanie umowy, wykonawca należności, odpowiedzialność gwaranta, dokument gwarancji, postanowienie gwarancji, roszczenie powstałe w związku, stosunek gwarancji, wierzyciel, pozwany, zobowiązanie abstrakcyjne
Zobacz»

I ACa 1584/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 13 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, należyte wykonanie kontraktu, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, treść gwarancji, nienależyte wykonanie, pierwsze żądanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna, wykonawca należności, należyte wykonanie kontraktu, charakter gwarancji, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, strona powodowa, stosunek podstawowy, koryto rzeki, treść gwarancji, inwestor, zobowiązanie, całkowite wynagrodzenie, nienależyte wykonanie, pierwsze żądanie, skutek odstąpienia, zwolnienie wykonawcy
Zobacz»

II Ca 584/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2014

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

gwarant, wezwanie do zapłaty, pisemne wezwanie, beneficjent, zapłata sumy gwarancyjnej, należyte wykonanie kontraktu, treść gwarancji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, wezwanie do zapłaty, pisemne wezwanie, beneficjent, zapłata sumy gwarancyjnej, wymóg formalny, oświadczenie beneficjenta, należyte wykonanie kontraktu, niezwłoczne przekazanie, treść gwarancji, pośrednictwo banków, wypłata sumy, pozwany, stopień zaawansowania prac, województwo, zobowiązanie wynikające z umowy, formalne wezwanie, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, treść wezwania, prace projektowe
Zobacz»

I ACa 516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 13 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji, dokument gwarancji, nienależyte wykonanie, treść gwarancji, siedziba, interwenient uboczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr, nadużycie prawa, siedziba, interwenient uboczny, pisemne żądanie
Zobacz»

I ACa 1270/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 23 maja 2014

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, dokument gwarancji, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, pozwany, dokument gwarancji, kara umowna, umowa gwarancyjna, charakter zobowiązania, nienależyte wykonanie umowy, zarzut ze stosunku podstawowego, ograniczenie gwarancji, nienależyte wykonanie, odstąpienie od umowy, udzielona gwarancja ubezpieczeniowa, wojewódzki zarząd melioracji, utrata podstaw, zarząd melioracji i urządzeń, charakter gwarancji
Zobacz»

XXVI GC 291/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 25 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji, dokument gwarancji, nienależyte wykonanie, treść gwarancji, siedziba, interwenient uboczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr, nadużycie prawa, siedziba, interwenient uboczny, pisemne żądanie
Zobacz»

VIII Ga 302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, pisemne wezwanie, postanowienie gwarancji, wykonanie kontraktów, wezwanie do zapłaty, interwenient uboczny, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, pisemne wezwanie, odstąpienie od umowy, kara umowna, postanowienie gwarancji, gmina, wykonanie kontraktów, wezwanie do zapłaty, interwenient uboczny, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, służba graniczna, sposób użytkowania budynku, oświadczenie, wypłata gwarancji, wymóg formalny, formalne gwarancje, pozwany
Zobacz»

I ACa 1368/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 22 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

beneficjent, wypadek gwarancyjny, interwenient uboczny, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, obowiązek gwaranta, zapłata sumy gwarancyjnej, zobowiązanie gwaranta, wezwanie do zapłaty, pisemne wezwanie, należyte wykonanie kontraktu, treść gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, wypadek gwarancyjny, wypłata środków z gwarancji, roszczenie beneficjenta, interwenient uboczny, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, umocowanie osoby, obowiązek gwaranta, zapłata sumy gwarancyjnej, zobowiązanie gwaranta, formalne żądanie, zapłata kary umowna, wezwanie do zapłaty, odstąpienie od umowy, pisemne wezwanie, żądanie wypłaty, należyte wykonanie kontraktu, zwrot wynagrodzenia, treść gwarancji
Zobacz»

II C 559/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 listopada 2019

Data publikacji: 22 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarant, stosunek podstawowy, siedziba, interwenient uboczny, nienależyte wykonanie, wezwanie do zapłaty, beneficjent gwarancji, należyte wykonanie, wykonanie kontraktów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarant, umowa podstawowa, stosunek podstawowy, konsorcjum firmy, siedziba, interwenient uboczny, nienależyte wykonanie, wezwanie do zapłaty, beneficjent gwarancji, zobowiązanie akcesoryjne, odstąpienie od części umowy, strona wykonawcy, należyte wykonanie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, odbiorca usługi, wykonanie kontraktów, roszczenie beneficjenta, zapłata kary umowna, odmowa zapłaty
Zobacz»

V AGa 54/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2 lipca 2020

Data publikacji: 11 września 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

beneficjent, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, żądanie zapłaty, nienależyte wykonanie, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, faktura rozliczeniowa, wartość niewykonanych robót, dłużnik ze stosunku podstawowego, nienależyte wykonanie, podpisany protokół odbioru, ważność gwarancji, kwota roszczenia, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, należyte wykonanie, udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, szczegółowy wykaz, biegły sądowy, pozwany
Zobacz»

I ACa 792/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

beneficjent, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, pierwsze pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, otrzymania oryginałów, treść gwarancji, nienależyte wykonanie, pisemne wezwanie do zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, prawo bankowe, roszczenie beneficjenta, pośrednictwo banków, wykonawca należności, pierwsze pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, otrzymania oryginałów, osoba uprawniona do składania, oświadczenie woli w imieniu, treść gwarancji, nienależyte wykonanie, charakter abstrakcyjny, nienależyte wykonanie umowy, prowadzący rachunek, pisemne wezwanie do zapłaty, aktualny odpis
Zobacz»

I ACa 1028/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 września 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, interwenient uboczny, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wezwanie, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, nienależyte wykonanie, treść gwarancji, umowa podwykonawcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, interwenient uboczny, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna, wezwanie, beneficjent gwarancji, udzielona gwarancja, zobowiązanie gwaranta, odpowiedzialność gwaranta, termin obowiązywania gwarancji, uprawnienie z gwarancji, nienależyte wykonanie, charakter gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, treść gwarancji, rękojmia za wady, umowa podwykonawcza, pozwany, roszczenie z gwarancji, dłużnik ze stosunku podstawowego
Zobacz»

I ACa 183/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, należyte wykonanie, zobowiązanie gwaranta, stosunek podstawowy, żądanie zapłaty, beneficjent gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, należyte wykonanie, zobowiązanie gwaranta, stosunek podstawowy, wygaśnięcie gwarancji, należyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, beneficjent gwarancji, zwiększenie zobowiązań, jednolite reguły, usunięcie wad i usterek, aneks, wykonanie ekranów akustycznych, zapłata sumy gwarancyjnej, dłużnik ze stosunku podstawowego, okres ważności gwarancji, nienależyte wykonanie, zabezpieczenie
Zobacz»

VI ACa 1661/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2013

Data publikacji: 15 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

interwenient uboczny, gwarant, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, pierwsze żądanie, beneficjent gwarancji, należyte wykonanie, suma gwarancyjna, treść gwarancji, żądanie zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • interwenient uboczny, gwarant, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, pierwsze żądanie, beneficjent gwarancji, umowa gwarancji bankowej, należyte wykonanie umowy, należyte wykonanie, zarzut nadużycia, suma gwarancyjna, zleceniodawca gwarancji, bank, interwencja uboczna, treść gwarancji, nadużycie prawa podmiotowego, nierozpoznanie istoty sprawy, żądanie zapłaty, zarzut ze stosunku podstawowego, wypłata sumy
Zobacz»

XI GC 1416/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 marca 2016

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, kontrakt, wezwanie do zapłaty, zobowiązanie gwaranta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, dłużnik ze stosunku podstawowego, powiat, weksel, kwota z gwarancji, kontrakt, umowa generalna, roszczenie beneficjenta, szczególny warunek umowy, roszczenie regresowe, wezwanie do zapłaty, zobowiązanie gwaranta, łączny limit, zobowiązanie podatkowe, potwierdzenie odbioru, ogólny i szczególny warunek, wypłata należności, kara umowna
Zobacz»

I C 671/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2015

Data publikacji: 27 sierpnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji, dokument gwarancji, należyte wykonanie, pierwsze żądanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, wina wykonawcy, beneficjent gwarancji, kara umowna, odstąpienie od umowy, dokument gwarancji, uniwersytet, należyte wykonanie, pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zobowiązanie abstrakcyjne, cecha zobowiązania, towarzystwo, pełne prawo, umowa wykonawcy, pozwany, zarzut ze stosunku podstawowego
Zobacz»

I ACa 1436/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 18 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, dłużnik rzeczowy, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, wierzyciel hipoteczny, wada i usterka, udzielona gwarancja, hipoteka, weksel, pisemne żądanie zapłaty, przedmiot umowy, warunek gwarancji, umowa o współpracy, dłużnik osobisty, wypłata, zarzut ze stosunku podstawowego, hala targowa
Zobacz»

XIII GC 4436/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 1 lipca 2020

Data publikacji: 12 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

dokument gwarancji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, pierwsze pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, pisemne wezwanie do zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • dokument gwarancji, instalacja klimatyzacji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, urząd wojewódzki, wada i usterka, roszczenie beneficjenta, dłużnik ze stosunku podstawowego, stosunek podstawowy, ważność gwarancji, beneficjent gwarancji, okres ważności, pierwsze pisemne wezwanie, okres obowiązywania gwarancji, zobowiązanie abstrakcyjne, realizacja gwarancji, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, wykonanie instalacji, pisemne wezwanie do zapłaty, podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru
Zobacz»

V ACa 918/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 10 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dokument gwarancji, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, umowa podwykonawcza, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik ze stosunku podstawowego, podwykonawca, usunięcie wad i usterek, dokument gwarancji, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, protokół odbioru, umowa podwykonawcza, usuwanie wad, inwestor, świadectwo przejęcia, wezwanie, pozwany, część robota, byt prawny umowy, wypłata należności, umowa o roboty budowlane, zabezpieczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Kozłowska,  Jolanta de Heij-Kaplińska
Data wytworzenia informacji: