Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 4013/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z 2018-05-30

III AUa 128/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 3 grudnia 2013

Data publikacji: 9 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja rp, stosowanie konstytucji, przepis ustawowy, przepis konstytucji, bezpośrednie stosowanie, ubezpieczenie społeczne, tuleja, norma konstytucji, statut zakładu, kodeks postępowania administracyjny, związanie, informacja publiczna, norma ustawowa, ustawa z konstytucją, akt niższy, przepis kodeksu postępowania cywilnego, ustalenie treści normy, ranga ustawowa, decyzja, składka
Zobacz»

VI ACa 444/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 października 2013

Data publikacji: 27 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja rp, akt normatywny, trybunał, strona w postępowaniu sądowym, należność świadków, wydanie aktów normatywnych, dekret, działanie organu państwa, zwrot kosztów podróży, orzeczenie trybunału, umowa międzynarodowa, odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa, utrata mocy obowiązująca przepisu, postanowienie wydane przez sąd, stanowisko powodów, odroczenie utraty mocy, obowiązujący akt, przywilej, wyrok trybunału konstytucyjny, szkoda
Zobacz»

III AUz 331/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2019

Data publikacji: 22 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja rp, ref, ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji, trybunał, trybunał konstytucyjny, ustawa zasadnicza, przedstawiona decyzja, odmowa zastosowania, zaprezentowane orzeczenie, stosowanie konstytucji, ocena konstytucyjności przepisu, przeprowadzanie przez sąd, najwyższe prawo rzeczypospolitej polskiej, obowiązek zwracania, straż, administracja, zażalenie dyrektora zakładu, akt stosowania prawa, wolność sporządzona w rzymie, służba
Zobacz»

I ACa 314/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 lipca 2015

Data publikacji: 21 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja rp, trybunał konstytucyjny, trybunał, skarga, skarga konstytucyjna, zwrot wniosku o ustanowienie, wniosek o ustanowienia pełnomocnika, skarga kasacyjna, skład jednoosobowy, sprawa z powództwa powódki, skład kolegialny, zgodność z konstytucją, brak formalny, uprawdopodobnienie, prezes sądu okręgowy, zależność służbowa, skład trzyosobowy, pełnomocnik z urzędu, zwrot niedookreślony, doznana szkoda
Zobacz»

I ACa 628/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2012

Data publikacji: 6 marca 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • trybunał, konstytucja rp, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, szkoda, spółdzielcze lokatorskie prawo, organ państwa, test, odpowiedzialność odszkodowawcza, bezprawie legislacyjne, lokatorskie prawo do lokalu, pozwany skarb państwa, akt normatywny, usta, orzeczenie trybunału konstytucyjnego, skarb państwa odpowiedzialności, zdarzenie, umowa międzynarodowa, umowa przeniesienia własności lokalu, stosowanie zaskarżonego przepisu, ustanowienie i przeniesienie prawa
Zobacz»

IV U 156/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 19 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, stosowanie konstytucji, pracodawca, określoność, pracownik, zleceniobiorca, umowa cywilnoprawna, trybunał, płatnik składki, bezpośrednie stosowanie, ustawa systemowa, trybunał konstytucyjny, zleceniodawca, władza, usta, zasada rządów prawa, przychód, umowa zlecenia, ubezpieczenie społeczne, legislacja
Zobacz»

IV U 958/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2020

Data publikacji: 26 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawy emerytalne, emerytura, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, wartość konstytucyjna, zasada nadrzędności, konstytucja rp, zasada proporcjonalności, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, wznowienie postępowań, sprawa administracyjna, decyzja, stan zgodny, trybunał konstytucyjny, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, trybunał, organ rentowy
Zobacz»

I ACa 830/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 6 marca 2014

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, trybunał konstytucyjny, trybunał, wznowienie postępowań, szkoda, nakaz zapłaty, prawo bankowe, skarga, akt normatywny, skarga o wznowienia, weksel, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, norma prawna, księga rachunkowa banku, wyciąg z księgi rachunkowej, prawomocne orzeczenie, działanie organu państwa, akt prawny, odszkodowanie, niekonstytucyjność
Zobacz»

IV U 971/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2020

Data publikacji: 19 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, emerytura, stosowanie konstytucji, wartość konstytucyjna, zasada nadrzędności, zasada proporcjonalności, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, trybunał konstytucyjny, sprawa administracyjna, trybunał, stan zgodny, wznowienie postępowań, decyzja, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, konstytucja rp, artykuł
Zobacz»

I ACa 1060/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2010

Data publikacji: 6 maja 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • delikt legislacyjny, konstytucja rp, trybunał, bezprawie legislacyjne, trybunał konstytucyjny, odpowiedzialność za delikt, europejski trybunał prawa człowieka, wartość odtworzeniowa, wywłaszczenie, wejście w życie konstytucji, czynsz regulowany, akt normatywny, ochrona prawa człowieka, lokal, utracone korzyści, odpowiedzialność skarbu państwa, czynsz wolnorynkowy, europejska konwencja o ochronie, konwencja o ochronie prawa, wejście w życie wyroku
Zobacz»

IV U 41/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 25 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, stosowanie konstytucji, pracodawca, określoność, zleceniobiorca, umowa cywilnoprawna, pracownik, płatnik składki, trybunał, umowa zlecenia, zleceniodawca, bezpośrednie stosowanie, ustawa systemowa, trybunał konstytucyjny, władza, ubezpieczenie społeczne, usta, zasada rządów prawa, przychód, składka na ubezpieczenia
Zobacz»

IV Pa 15/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2015

Data publikacji: 8 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • trybunał, konstytucja rp, akt normatywny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, minimalne wynagrodzenie za prace, orzeczenie trybunału konstytucyjnego, wyrównanie wynagrodzenia, przepis niezgodny z konstytucją, połowa minimalnego wynagrodzenia, utrata mocy obowiązująca przepisu, sporny okres czasu, norma prawna, indywidualna korzyść, ustawa z konstytucją, ogłoszenie orzeczenia, odroczenie terminu utraty mocy, ustęp, obowiązujący akt normatywny, dyrektor zakładu karnego, niekonstytucyjność
Zobacz»

IV U 485/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2019

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, zasada nadrzędności, zasada proporcjonalności, wartość konstytucyjna, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, decyzja, sprawa administracyjna, stan zgodny, wznowienie postępowań, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, trybunał konstytucyjny, wysokość emerytury, trybunał, artykuł
Zobacz»

IV U 579/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2019

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, emerytura, zasada nadrzędności, zasada proporcjonalności, wartość konstytucyjna, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, decyzja, sprawa administracyjna, trybunał, stan zgodny, wznowienie postępowań, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, trybunał konstytucyjny, artykuł
Zobacz»

IV U 460/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2019

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, zasada nadrzędności, emerytura, zasada proporcjonalności, wartość konstytucyjna, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, sprawa administracyjna, decyzja, stan zgodny, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, trybunał konstytucyjny, wznowienie postępowań, trybunał, artykuł
Zobacz»

IV U 935/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2019

Data publikacji: 16 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, zasada nadrzędności, emerytura, zasada proporcjonalności, wartość konstytucyjna, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, decyzja, sprawa administracyjna, stan zgodny, wznowienie postępowań, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, artykuł, trybunał konstytucyjny, związanie
Zobacz»

IV U 599/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2019

Data publikacji: 28 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, emerytura, zasada nadrzędności, zasada proporcjonalności, wartość konstytucyjna, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, decyzja, sprawa administracyjna, stan zgodny, wznowienie postępowań, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, trybunał konstytucyjny, trybunał, artykuł
Zobacz»

IV U 511/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2019

Data publikacji: 10 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, zasada nadrzędności, emerytura, zasada proporcjonalności, wartość konstytucyjna, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, sprawa administracyjna, decyzja, stan zgodny, wznowienie postępowań, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, trybunał konstytucyjny, trybunał, artykuł
Zobacz»

IV U 564/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2019

Data publikacji: 3 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, emerytura, zasada nadrzędności, zasada proporcjonalności, wartość konstytucyjna, bezpośrednie stosowanie, przedawnienie, jednolity termin, decyzja, sprawa administracyjna, stan zgodny, wznowienie postępowań, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, trybunał konstytucyjny, trybunał, artykuł
Zobacz»

IV U 886/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2019

Data publikacji: 30 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

konstytucja rp
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, sprawy emerytalne, restytucja praw, pewność prawa, stosowanie konstytucji, emerytura, zasada nadrzędności, zasada proporcjonalności, wartość konstytucyjna, bezpośrednie stosowanie, jednolity termin, przedawnienie, decyzja, sprawa administracyjna, stan zgodny, wznowienie postępowań, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, artykuł, trybunał konstytucyjny, związanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Szymoniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Gotowski
Data wytworzenia informacji: