Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V C 757/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z 2018-10-19

VI ACa 1874/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 1 marca 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wzorzec, zadatek, klauzula, odstąpienie od umowy, dobry obyczaj, interes konsumentów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wzorzec, zadatek, cena lokalu, klauzula, odszkodowanie umowne, odstąpienie od umowy, deweloper, dobry obyczaj, interes konsumentów, strona nabywcy, przedsiębiorca, zatrzymanie zadatku, kara umowna, wysokość zadatku, postanowienie wzorca umowy, zaprzestanie stosowania, stosowanie kwestionowanego wzorca, umowa przez inwestorów, pozwany, konkretna inwestycja
Zobacz»

VI ACa 1614/14

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 23 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wzorzec, interes konsumentów, umowa, klauzula, dobry obyczaj, zwrot zadatku, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wzorzec, przedsiębiorca, interes konsumentów, umowa, zmiana ceny, klauzula, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umowy, jednostronna zmiana, naruszenie interesu konsumenta, wzorzec umowny, decyzja producentów, zwrot zadatku, niedozwolone postanowienie, zakup pojazdu, sfera ekonomiczna, pozwany, wzór umowy, zapis wzorca umowy, cena pojazdów
Zobacz»

XVII AmC 11702/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2013

Data publikacji: 6 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

konsument, wzorzec, zadatek, dobry obyczaj, klauzula, umowa, organizacja, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wzorzec, wzorzec umowy, organizacje pozarządowe, cel osiągnięcia zysku, zadatek, dobry obyczaj, klauzula, umowa, wpłacony zadatek, organizacja, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, zdanie poprzednie, wzorzec umowny, umowa na zasadzie, przedsiębiorca, działalność pożytku publicznego, wypadek odstąpienia, postanowienie umowne
Zobacz»

VI ACa 529/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wzorzec, zadatek, interes konsumentów, sprzedawca, dobry obyczaj, umowa, klauzula, samochód, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wzorzec, zadatek, wzorzec umowy, interes konsumentów, kwestionowane postanowienie, cena samochodu, ochrona konkurencji i konsumentów, przedsiębiorca, sprzedawca, postanowienie wzorców, zwrot zaliczki, dobry obyczaj, umowa, ujemny interes umowny, klauzula, następujący wypadek, część ceny, samochód, postanowienie umowne, istotny skutek prawny
Zobacz»

XVII AmC 1749/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 marca 2017

Data publikacji: 16 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wzorzec, interes konsumentów, dobry obyczaj, sprzedawca, klauzula, odstąpienie od umowy, postanowienie umowne, umowa sprzedaży samochodów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wzorzec, strajk powszechny, interes konsumentów, dobry obyczaj, sprzedawca, gradobicie, oświadczenie sprzedawcy, klauzula, dokument pełnomocnictwa, prawo odstąpienia, skażenie radioaktywne, zaliczka, trzęsienie ziemi, odstąpienie od umowy, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, umowa sprzedaży samochodów, umocowanie, mocodawca
Zobacz»

VI ACa 1648/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 28 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wzorzec, sprzedawca, klauzula, zadatek, interes konsumentów, dobry obyczaj, umowa sprzedaży samochodów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wzorzec, zaliczka, sprzedawca, cena samochodu, klauzula, część ceny, następujący wypadek, zadatek, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, przedsiębiorca, dobry obyczaj, postanowienie wzorca umownego, pełnomocnictwo, urząd ochrony konkurencji i konsumenta, umowa sprzedaży samochodów, prawo zatrzymania, dzień odbioru, naruszenie interesu konsumenta, obrót
Zobacz»

XVII AmC 113/07

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lipca 2007

Data publikacji: 21 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

konsument, zadatek, postanowienie umowne, wzorzec, sprzedaż, odstąpienie od umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, strona zobowiązana do sprzedaży, inwestor, zadatek, niedozwolone postanowienie umowne, nowy nabywca, postanowienie umowne, wzorzec, zakup, zapłata odstępnego, dzień odstąpienia, sprzedaż, cena lokalu, odstąpienie od umowy, przedmiotowe postanowienie, pozwany, nabywca lokali, wpłacona kwota, akceptację instytucji, powierzchnia
Zobacz»

VI ACa 590/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2016

Data publikacji: 21 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wzorzec, sprzedawca, samochód, klauzula, zadatek, interes konsumentów, odstąpienie od umowy, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wzorzec, zaliczka, sprzedawca, następujący wypadek, cena samochodu, odbiór samochodu, samochód, klauzula, zadatek, postanowienie wzorca umowy, termin odbioru, analizowane postanowienie, postanowienie zawarte w punktach, interes konsumentów, część ceny, odstąpienie od umowy, dobry obyczaj, przedsiębiorca prawa, ochrona konkurencji i konsumentów, kara umowna
Zobacz»

XVII AmC 13847/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lutego 2015

Data publikacji: 6 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wzorzec, konsument, odstąpienie od umowy, dobry obyczaj, klauzula, bezskuteczny upływ, prawo i obowiązek, samochód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wzorzec, konsument, wzorzec umowy, odstąpienie od umowy, dobry obyczaj, ogólny warunek sprzedaży, klauzula, pełna cena, odszkodowanie umowne, dłużnik, prawo wnoszenia, bezskuteczny upływ, dodatkowe roszczenia, renegocjacja, kara umowna, zobowiązanie, prawo i obowiązek, przedsiębiorca, samochód, niedozwolone postanowienie umowne
Zobacz»

VI ACa 1609/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 22 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wzorzec, interes konsumentów, dobry obyczaj, zadatek, klauzula, postanowienie umowne, umowa, samochód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wzorzec, postanowienie wzorców, telegram, interes konsumentów, dealer, przedsiębiorca, gotowość do przekazania, wzorzec umowy, dobry obyczaj, zadatek, klauzula, adnotacja urzędu pocztowego, kwestionowane postanowienie, naruszenie interesu konsumenta, uznanie postanowienia umownego, postanowienie umowne, umowa, samochód, odbiór samochodu, sprzeczność z dobrymi obyczajami
Zobacz»

XVII AmC 1040/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wzorzec, odstąpienie od umowy, dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wzorzec, wzorzec umowy, odstąpienie od umowy, dobry obyczaj, wzorzec umowny, przedsiębiorca, kara umowna, postanowienie wzorców, zapłata za przedmiot umowy, odszkodowanie umowne, zachowanie konsumenta, interes konsumentów, pełna zapłata, zryczałtowaną wysokość, przypadek odstąpienia, klauzula, umowa kupna, wartość brutto, wzór umowy, umowa wzajemna
Zobacz»

XVII AmC 2976/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2013

Data publikacji: 7 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

wzorzec, dobry obyczaj, klauzula, interes konsumentów, zadatek, prawo i obowiązek, umowa, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wzorzec, dobry obyczaj, wzorzec umowny, klauzula, interes konsumentów, regulamin, przypadek wycofania, postanowienie wzorca umowy, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, zadatek, zamówienie na towary, prawo i obowiązek, umowa, kontrola wzorca, postanowienie umowne, stosunek obligacyjny, główne świadczenie strony, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca
Zobacz»

XVII AmC 13737/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 listopada 2015

Data publikacji: 1 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

dodatkowy termin, wzorzec, dobry obyczaj, interes konsumentów, klauzula, opóźnienie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wykonanie przyłącza, dodatkowy termin, kara umowna, wzorzec, dobry obyczaj, przedsiębiorca, interes konsumentów, wzorzec umowy, klauzula, klient kary, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie wzorców, opłata przyłączeniowa, pierwszy dzień po upływie, główne świadczenie strony, przyłącze gazowe, opóźnienie, termin ustalony w umowach, umowa, zryczałtowane odszkodowanie
Zobacz»

XVII AmC 1038/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 marca 2015

Data publikacji: 4 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

konsument, wzorzec, dobry obyczaj, odstąpienie od umowy, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wzorzec, wzorzec umowy, dobry obyczaj, wzorzec umowny, przygotowanie do wydania, odstąpienie od umowy, termin przygotowania, postanowienie wzorców, podstawa do wyznaczenia, pełna zapłata, forma aneksów, zapłata za przedmiot umowy, nowy termin, źródło finansowania, klauzula, wpłata zaliczki, brak wpłaty, pozwany przedsiębiorca, zaliczka na poczet realizacji
Zobacz»

XVII AmC 11752/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2013

Data publikacji: 10 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

dobry obyczaj, wzorzec, interes konsumentów, odstąpienie od umowy, klauzula, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, wzorzec, interes konsumentów, odstąpienie od umowy, wpłaty ceny, wzorzec umowny, cena samochodu, dokument sprzedaży, klauzula, oświadczenie o odstąpienia, odmowa podpisania, niedokonanie wpłaty, podpisanie dokumentu, zachowanie konsumenta, główne świadczenie strony, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, postanowienie umowne, prowadząca działalność gospodarcza
Zobacz»

XVII AmC 1031/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 października 2014

Data publikacji: 13 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wydanie samochodu, wzorzec, interes konsumentów, sprzedawca, dobry obyczaj, klauzula, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wydanie samochodu, wzorzec, interes konsumentów, termin wydania, sprzedawca, dobry obyczaj, dodatkowe roszczenia, przedsiębiorca, postanowienie wzorca umowy, transport do miejsca, cena samochodu, orientacyjny termin, klauzula, miejsce wydania, przyczyna niezależna od sprzedawcy, planowane wydanie, odbiór samochodu, umowa, niemożliwość zrealizowania, rachunek sprzedawcy
Zobacz»

XVII AmC 12082/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2013

Data publikacji: 21 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wzorzec, dobry obyczaj, interes konsumentów, wydanie samochodu, klauzula, odstąpienie od umowy, pojazd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wzorzec, dobry obyczaj, interes konsumentów, wydanie samochodu, zwłoka w wydaniu, sprzedaż nowa, ogólny warunek sprzedaży, klauzula, nowy pojazd, wzorzec umowny, konsument uprawnienia, odstąpienie od umowy, główne świadczenie strony, pojazd, odbiór dokumentu, celu odbioru, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, niedozwolone postanowienie, relacja z konsumentem
Zobacz»

VI ACa 169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wzorzec, sprzedawca, interes konsumentów, dobry obyczaj, odstąpienie od umowy, klauzula, samochód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • wzorzec, sprzedawca, interes konsumentów, dobry obyczaj, odstąpienie od umowy, oświadczenie sprzedawcy, klauzula, kwestionowane postanowienie wzorca umowy, samochód, odbiór samochodu, omawiane postanowienie, dzień odbioru, jednostka redakcyjna, przedsiębiorca, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie, strona odpowiedzialności, prawo odstąpienia, zaliczka
Zobacz»

I C 2591/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, stawka podatku, obiekt, podatek vat, element systemów, pozwany, postanowienie umowy, zaklasyfikowanie, dobry obyczaj, wzorzec, interes konsumentów, podatek od towarów i usług, budownictwo mieszkaniowe, naruszenie interesu, dzieło, zaległe odsetki, prawo i obowiązek, skala strat, stawka vat, zleceniodawca
Zobacz»

II Ca 993/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2017

Data publikacji: 22 marca 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, wykup, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa, wzorzec, postanowienie umowne, dobry obyczaj, aktuariusz, wzorzec umowny, ubezpieczyciel, pozwany, umowa ubezpieczenia na życie, opłata likwidacyjna, rachunek powódki, ogólny warunek, niedozwolone postanowienie umowne, zawarcie umowy, klauzula, składka regularna, świadczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Duda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Kamil Antkowiak
Data wytworzenia informacji: