Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XV Ca 956/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2017-10-26

VIII GC 58/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2019

Data publikacji: 23 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

kara umowna, gwarancja ceny, pozwany, koniec okresu obowiązywania, zużycie energii, okres obowiązywania gwarancji, stawka jednostkowa, umowa sprzedaży energii elektrycznej, roczne zużycie, wypowiedzenie umowy, ilość energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wysokość kary umowna, adres do korespondencji, gwarancja ceny, pozwany, koniec okresu obowiązywania, zużycie energii, okres obowiązywania gwarancji, stawka jednostkowa, adres do doręczeń, transakcja handlowa, zmiana adresów, umowa sprzedaży energii elektrycznej, roczne zużycie, wypowiedzenie umowy, nota, cena energii, ilość energii, zadeklarowana wartość, regulamin oferty
Zobacz»

XIII Ga 676/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 8 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kara umowna, nienależyte wykonanie, pozwany, wypowiedzenie, umowa sprzedaży energii, dłużnik, sprzedaż energii elektrycznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opłata manipulacyjna, dostawca energii, nienależyte wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, dotychczasowy dostawca, pozwany, ogólny warunek umowy, rażąca wysokość, sprzedawca energii, miarkowanie kary umownej, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie pełnomocnictwa, wierzyciel szkody, umowa sprzedaży energii, dłużnik, zapłata kary, sprzedaż energii elektrycznej, kara umowna na wypadek
Zobacz»

VIII Ga 444/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 21 lutego 2022

Data publikacji: 23 marca 2022

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, energia elektryczna, umowa, nienależyte wykonanie, wypowiedzenie, charakter pieniężny, zobowiązanie, gwarancja ceny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, regulamin oferty, prawo energetyczne, energia elektryczna, umowa, stała cena, umowa kompleksowa, odbiór energii elektrycznej, przedterminowe rozwiązanie umowy, nienależyte wykonanie, zobowiązanie o charakterze pieniężnym, oferta stała, nienależyte wykonanie zobowiązania, świadczenie usługi kompleksowej, ogólny warunek świadczenia usług, grupa taryfowa, wypowiedzenie, charakter pieniężny, zobowiązanie, gwarancja ceny
Zobacz»

V GC 874/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 października 2016

Data publikacji: 3 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, nienależyte wykonanie, sprzedaż energii elektrycznej, pozwany, wypowiedzenie, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, rozwiązanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, należność za energię elektryczna, sprzedaż energii elektrycznej, odbiorca, opłaty sankcyjne, zapłata należności za energię, cennik, szkoda, miesiąc po upływie, pozwany, wypowiedzenie, nienależyte wykonanie zobowiązania, nota obciążeniowa, upływ terminów płatności, wolumen energii, adekwatny związek przyczynowy, zobowiązanie
Zobacz»

I C 1467/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 27 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, wypowiedzenie, energia elektryczna, umowa sprzedaży energii, regulamin, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, infolinia, konsultant, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, pakiet promocyjny, błędna informacja, pozwany, miarkowanie kary umownej, wypowiedzenie, koniec umowy, funkcja kary umownej, energia elektryczna, umowa sprzedaży energii, dostawca energii, zmniejszenie kary umownej, regulamin, wykonanie zobowiązania, klient, zobowiązanie
Zobacz»

XI GC 1241/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 czerwca 2015

Data publikacji: 24 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa, kara umowna, ilość energii, gwarancja ceny, wypowiedzenie, koniec okresu obowiązywania, sprzedaż energii, pozwany, okres obowiązywania gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, kara umowna, sprzedawca, oferta, dotychczasowy dostawca, ilość energii, gwarancja ceny, rozwiązanie umowy, poprzedni dostawcy, wypowiedzenie, odbiorca, koniec okresu obowiązywania, sprzedaż energii, możliwa realizacja, pozwany, realizacja umowy, oświadczenie woli, okres obowiązywania gwarancji, błąd, opłata jednorazowa
Zobacz»

I ACa 1032/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 10 października 2017

Data publikacji: 11 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, regulamin, pozwany, wypowiedzenie umowy, sprzedaż energii elektrycznej, zużycie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, klient, skorzystanie z oferty, regulamin, pozwany, rabat, punkt poboru, umowa kompleksowa, okres obowiązywania oferty, opcja, wypowiedzenie umowy, miesięczne zużycie, dostawca energii, rozwiązanie umowy, rynek energetyczny, sprzedaż energii elektrycznej, cennik, cena energii, zużycie energii, oferta do momentu
Zobacz»

XII Ga 891/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022

Data publikacji: 1 września 2022

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, umowa, zobowiązanie, nienależyte wykonanie, określenie sumy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, zobowiązanie, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, określenie sumy, zapłata kary umowna, termin
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, nienależyte wykonanie, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, zobowiązanie, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary
Zobacz»

VI GC 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa, pozwany, zastrzeżenie kary umownej, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, zobowiązanie, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie
Zobacz»

VIII GC 463/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, pozwany, gwarancja ceny, sprzedaż energii elektrycznej, okres obowiązywania gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opłaty handlowe, umowa, pozwany, regulamin oferty, brak dostaw energii, gwarancja ceny, zapłata kary umowna, lokal, dostawa energii elektryczna, faktura, zaległość, dostarczanie energii, sprzedaż energii elektrycznej, okres obowiązywania gwarancji, poprzedni najemca, nowa umowa, dostawa prądu, odbiorca, sprzedana energia elektryczna
Zobacz»

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kara umowna, dłużnik, zobowiązanie, pozwany, nienależyte wykonanie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, miarkowanie kary, szkoda, raport, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, zobowiązanie, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony
Zobacz»

I C 434/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 8 listopada 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zastrzeżenie kary umownej, nienależyte wykonanie, umowa, pozwany, dłużnik, zobowiązanie niepieniężne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zastrzeżenie kary umownej, nienależyte wykonanie, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, termin rozpoczęcia, warunki atmosferyczne, zapłata kary, brakująca część opłaty, dłużnik, zobowiązanie niepieniężne, kontynuowanie prac, etap prac, realizacja robót, kopia aneksu, istnienie umowy łączącej strony, wierzyciel, modyfikacja reguł, zaprzestanie dalszych prac, fakt zastrzeżenia kary umownej
Zobacz»

V ACa 936/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa, nienależyte wykonanie, zobowiązanie, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, zobowiązanie, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania
Zobacz»

I ACa 799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie, dłużnik, zobowiązanie niepieniężne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, nienależyte wykonanie, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, oferent
Zobacz»

V GC 208/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 11 maja 2021

Data publikacji: 5 sierpnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kara umowna, umowa sprzedaży energii elektrycznej, wypowiedzenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa sprzedaży energii elektrycznej, wzór, wypowiedzenie, pozwany, przedstawiciel powodów, powstanie obowiązku zapłaty kary, cennik, odszkodowanie, proca, umowa o sprzedaż, podanie adresów, rozwiązanie umowy, zaprzestanie, ogólny warunek, umowa najmu lokali użytkowych, załącznik, okres wypowiedzenia, obowiązek zapłaty kary umownej, powodów umów
Zobacz»

X GC 56/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kara umowna, nienależyte wykonanie, dłużnik, zobowiązanie, okres gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązanie, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dłużnik, nienależyte wykonanie, zobowiązanie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, nienależyte wykonanie, zobowiązanie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie
Zobacz»

VIII C 1292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie, umowa, zobowiązanie, dłużnik, zastrzeżenie kary umownej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, umowa, zobowiązanie, dłużnik, wierzyciel, nota księgowa, niedbalstwo, odstąpienie od umowy, szkoda, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, staranność, wartość umowy, odstąpienie wykonawcy, terminal, zwłoka, samodzielny publiczny zakład opieki, odszkodowanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Szot-Danelska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Andrzejak-Kruk
Data wytworzenia informacji: