Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2463/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2018-07-10

I ACa 676/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2016

Data publikacji: 17 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

decyzja uwłaszczeniowa, źródło szkody, wojewoda, nieruchomość, nieważność decyzji, decyzja nadzorcza, decyzja nacjonalizacyjna, wadliwa decyzja, własność, decyzja administracyjna, decyzja ministrów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja uwłaszczeniowa, źródło szkody, wojewoda, nieruchomość, minister handlu wewnętrznego, nieważność decyzji, decyzja nadzorcza, decyzja nacjonalizacyjna, wadliwa decyzja, własność, przedmiotowa nieruchomość, uwłaszczenie, zatwierdzenie protokołów, stwierdzająca nieważność decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, decyzja administracyjna, odszkodowanie, przedsiębiorstwo, decyzja ministrów, prawowity właściciel
Zobacz»

I ACa 201/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 marca 2018

Data publikacji: 8 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nieruchomość, własność, wojewoda, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, decyzja uwłaszczeniowa, decyzja ministrów, decyzja nadzorcza, wadliwa decyzja, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, odszkodowanie, własność, wojewoda, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, orzeczenie ministra, decyzja uwłaszczeniowa, decyzja wojewody, wartość prawa własności, decyzja ministrów, decyzja nadzorcza, decyzja z naruszeniem, prezes urzędu, wadliwa decyzja, własność nieruchomości, obniżenie wartości, decyzja administracyjna, przejęcie, przedmiot prawa użytkowania
Zobacz»

II C 609/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 maja 2013

Data publikacji: 5 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wojewoda, nieruchomość, własność, szkoda, decyzja ministrów, decyzja uwłaszczeniowa, decyzja administracyjna, decyzja nacjonalizacyjna, prawo użytkowania wieczyste, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wojewoda, nieruchomość, odszkodowanie, orzeczenie ministra, własność, decyzja wojewody, szkoda, decyzja ministrów, decyzja uwłaszczeniowa, prezes urzędu, decyzja z naruszeniem, decyzja administracyjna, warszawa, decyzja nacjonalizacyjna, prawo użytkowania wieczyste, wartość prawa własności, przejęcie, nieważność, powierzchnia, własność państwa
Zobacz»

I ACa 581/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 czerwca 2016

Data publikacji: 10 października 2016

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wojewoda, źródło szkody, grunt, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, decyzja uwłaszczeniowa, własność, wadliwa decyzja administracyjna, nieodwracalny skutek prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret o gruntach, wojewoda, źródło szkody, grunt, prawo użytkowania wieczyste, moment powstania szkody, nieruchomość, odmowa ustanowienia użytkowania wieczystego, decyzja uwłaszczeniowa, podstawa faktyczna powództwa, własność czasowa, faktyczne uzasadniające żądanie, uwłaszczenie, kierownik urzędu rejonowego, decyzja wojewody, własność, wadliwa decyzja administracyjna, nieodwracalny skutek prawny, rozdysponowanie gruntu, opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego
Zobacz»

I C 155/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2018

Data publikacji: 22 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

nieruchomość, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, własność, grunt, decyzja ministra infrastruktury, decyzja administracyjna, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, wojewoda, decyzja wojewody, prawo użytkowania wieczyste, wniosek dekretowy, własność, przyznanie prawa własności czasowej, minister rozwoju, dekret, grunt, decyzja ministra infrastruktury, decyzja administracyjna, uzasadnienie decyzji ministra, decyzja prezydenta, powodowa spółka prawa, nieważność orzeczenia administracyjnego, szkoda, odszkodowanie, nieodpłatne nabycie budynku, orzeczenie administracyjne prezydenta
Zobacz»

V ACa 304/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wojewoda, decyzja uwłaszczeniowa, nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, grunt, wadliwa decyzja, szkoda, minister infrastruktury
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wojewoda, tabela likwidacyjna, likwidacyjna wieś, rozpoznanie wniosku dekretowego, dekret, decyzja uwłaszczeniowa, nieruchomość, decyzja wojewody, prawo użytkowania wieczyste, grunt, dawna nieruchomość, wadliwa decyzja, szkoda, wydanie przez wojewodę, minister infrastruktury, prawo własności czasowej, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, decyzja z naruszeniem, dawny właściciel, rozdysponowanie
Zobacz»

I ACa 1877/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 3 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

nieruchomość, decyzja uwłaszczeniowa, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, grunt, źródło szkody, własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, wniosek dekretowy, dekret, decyzja uwłaszczeniowa, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, stan nieruchomości, grunt, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, zagospodarowanie przestrzenne, prawo własności czasowej, przedmiotowa nieruchomość, plan, źródło szkody, własność, spadek, nieruchomość zamienna, grunt przez gminę, odsetka ustawowa za zwłokę
Zobacz»

I ACa 1764/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

nieruchomość, decyzja nadzorcza, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, decyzja uwłaszczeniowa, wydanie z naruszeniem prawa, własność, nieważność decyzji, grunt, wydanie decyzji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, decyzja dekretowa, decyzja nadzorcza, dekret, szkoda, prawo użytkowania wieczyste, decyzja uwłaszczeniowa, decyzja zezwalająca na sprzedaż, wydanie z naruszeniem prawa, przyznanie prawa własności czasowej, rynek, stan nieruchomości, przeznaczenie, cena, własność, odmowa przyznania prawa własności, nieważność decyzji, plan zagospodarowania przestrzennego, grunt, wydanie decyzji
Zobacz»

I ACa 1968/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 18 października 2018

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wadliwa decyzja, nieruchomość, wojewoda, szkoda, własność, decyzja ministrów, grunt, decyzja nadzorcza, decyzja uwłaszczeniowa, prawo użytkowania wieczyste, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wadliwa decyzja, dekret, nieruchomość, wadliwa decyzja dekretowa, wojewoda, szkoda, własność, decyzja ministrów, grunt, decyzja wojewody, decyzja nadzorcza, prawo własności czasowej, decyzja uwłaszczeniowa, plan zagospodarowania przestrzennego, właściciel, prawo użytkowania wieczyste, przyznanie własności czasowej, nieważność, decyzja prezydium, warszawa
Zobacz»

II C 276/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, wadliwa decyzja, grunt, własność, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, orzeczenie administracyjne, dekret, prezydium rady, rada narodowa, wadliwa decyzja, grunt, prawo orzeczenia, wartość prawa użytkowania wieczystego, ustanowienie prawa własności czasowej, prezydent, własność, zabudowa mieszkaniowa, numer hipoteczny, szkoda, przedmiotowa nieruchomość, warszawa, ulica, wywłaszczenie
Zobacz»

I C 427/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, minister infrastruktury, decyzja ministra gospodarki, grunt, szkoda, wadliwa decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, kopia decyzji, dekret, prawo użytkowania wieczyste, prawo wieczystej dzierżawy, decyzja ministra gospodarki komunalnej, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, minister infrastruktury, decyzja ministra gospodarki, przedmiotowa nieruchomość, grunt, odszkodowanie, szkoda, prawo własności czasowej, wadliwa decyzja administracyjna, przepis kodeksu cywilnego, orzeczenie administracyjne prezydenta, powstanie szkody, dotychczasowy właściciel gruntu, odmowa ustanowienia prawa
Zobacz»

I ACa 781/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 września 2012

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

nieruchomość, wydanie wadliwych decyzji, wadliwa decyzja administracyjna, prawo użytkowania wieczyste, szkoda, wydanie z naruszeniem prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, nieruchomość, wydanie wadliwych decyzji, status strony w postępowaniu, postępowanie o stwierdzenie nieważności, wadliwa decyzja administracyjna, decyzja kierownika wydziału, prawo użytkowania wieczyste, prezydent, szkoda, wydanie wadliwych decyzji administracyjnych, prawa decyzja, wydanie z naruszeniem prawa, wydział architektury, oddanie w użytkowanie wieczyste, wniosek poprzednika prawnego powodów, uzyskanie użytkowania wieczystego, nieruchomość w użytkowanie wieczyste, przedawnienie, sporna nieruchomość
Zobacz»

I ACa 258/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 września 2011

Data publikacji: 22 maja 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

decyzja nacjonalizacyjna, decyzja nadzorcza, własność, użytkowanie wieczyste, minister
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja nacjonalizacyjna, decyzja nadzorcza, własność, decyzja ostateczna, administracyjny tok instancji, decyzję komunalizacyjną, zarzut przedawnienia, utrata prawa własności, działanie rękojmi, odwołanie w administracyjnym toku, samorządowe kolegium odwoławcze, wniosek o ponowne rozpoznanie, użytkowanie wieczyste, wadliwa decyzja nacjonalizacyjna, nadużycie prawa, powrót prawa własności, przedawnienie roszczeń, poprzednik prawny powodów, minister, decyzja samorządowa
Zobacz»

I C 458/09

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2011

Data publikacji: 8 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, wojewoda, nieruchomość, szkoda, wadliwa decyzja administracyjna, wydanie decyzji, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, wojewoda, wejście w życie konstytucji, podstawa odpowiedzialności za szkody, nieruchomość, szkoda, odszkodowanie, wadliwa decyzja administracyjna, wydanie decyzji z naruszeniem, wydanie decyzji, przedmiotowy grunt, majątek powódki, dawna księga hipoteczna, wydanie decyzji nieważnej, administracyjny tryb dochodzenia, ocena merytoryczna zasadności powództwa, nieważność, konieczność wyczerpania, przedmiotowa nieruchomość stała, przepis w świetle
Zobacz»

I C 1067/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2012

Data publikacji: 7 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

nieruchomość, decyzja nadzorcza, szkoda, decyzja ministrów, własność, nieważność decyzji, wadliwa decyzja administracyjna, księga wieczysta, wojewoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, decyzja nadzorcza, szkoda, decyzja ministrów, własność, nieważność decyzji, gromada, minister zdrowia i opieki, zdrowie i opieka społeczna, księga hipoteczna, pogorszenie stanu nieruchomości, prawa własność nieruchomości, województwo, wadliwa decyzja administracyjna, odszkodowanie za szkodę rzeczywistą, księga wieczysta, stwierdzenie nieważności decyzji, wojewoda, nieważna decyzja, pozwany skarb państwa
Zobacz»

I ACa 350/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2013

Data publikacji: 4 marca 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna, szkoda, wadliwa decyzja, nieruchomość, wojewoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, decyzja administracyjna, szkoda, wadliwa decyzja, nieruchomość, odszkodowanie, naczelnik miasta i gminy, metoda, normalny związek przyczynowy, sposób waloryzacji, decyzja naczelnika miasta, towar i usługa konsumpcyjna, wydanie wadliwych decyzji administracyjnych, wojewoda, prawidłowa decyzja administracyjna, zmiana systemu gospodarczego, wskaźnik, waloryzacja kwot, wydana prawidłowa decyzja, nieważna decyzja
Zobacz»

I ACa 1003/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 listopada 2018

Data publikacji: 16 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, szkoda, nieruchomość, własność, wydanie wadliwych decyzji, wadliwa decyzja administracyjna, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo własności czasowej, prawo użytkowania wieczyste, dekret, naczelnik urzędu dzielnicowego, szkoda, nieruchomość, własność, ustanowienie prawa, związek przyczynowy, wydanie wadliwych decyzji, prezydent, wadliwa decyzja administracyjna, grunt, ogólny plan, urząd dzielnicy, odszkodowanie, plan zagospodarowania, uprawnienie byłe, szkoda rzeczywista, wydanie wadliwych decyzji administracyjnych
Zobacz»

I C 773/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lipca 2020

Data publikacji: 4 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

decyzja ministra infrastruktury, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, grunt, decyzja ministra gospodarki, własność, wadliwa decyzja, wydanie z naruszeniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • orzeczenie administracyjne prezydium rady, administracyjne prezydium rady narodowej, ministerstwo gospodarki komunalnej, decyzja ministra infrastruktury, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, decyzja ministra gospodarki komunalnej, przyznanie prawa użytkowania wieczystego, grunt, decyzja ministra gospodarki, wierzba, moc orzeczenia, grunt nieruchomości, przyznanie prawa własności czasowej, własność, udział, wadliwa decyzja, ostateczna decyzja, wydanie z naruszeniem, decyzja dekretowa
Zobacz»

I C 738/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lipca 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, decyzja, wojewoda, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, prawo użytkowania wieczystego niezabudowanego, nieruchomość, orzeczenie administracyjne, udział w prawie użytkowania, niezabudowaną nieruchomość, odsetka ustawowa za opóźnienie, odszkodowanie, prezydium rady, rada narodowa, następca prawny dawnych właścicieli, dawny właściciel nieruchomości, decyzja, wojewoda, grunt, nieruchomość gruntowa, decyzja dekretowa, powierzchnia, ustanowienie prawa, prezydent
Zobacz»

I C 418/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2016

Data publikacji: 3 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wojewoda, nieruchomość, decyzja ministra infrastruktury, prawo użytkowania wieczyste, grunt, własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wojewoda, nieruchomość, decyzja ministra infrastruktury, prawo użytkowania wieczyste, dekret, faktyczna zapłata, decyzja wojewody, decyzja prezydium rady narodowej, prawo własności czasowej, grunt, plan zagospodarowania, milion złoty, możliwość inwestycyjna, prawo użytkowania wieczystego gruntu, poprzednik prawny powódki, częsty spadek, część spadku, pozwany skarb państwa, warszawa, własność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strugała
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Pelz
Data wytworzenia informacji: