Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 679/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2020-10-22

I ACa 351/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, przedmiot umowy, całe zamówienie, wysokość kary umowna, pomoc dydaktyczna, przesłanka miarkowania kary umownej, część kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, cena brutto, umowa powódki, zwłoka w dostarczeniu, postanowienie kontraktowe, ramy europejskiej, realizacja umowy, potrzeba projektu, całość zamówienia, podręcznik, uczeń, europejski fundusz społeczny
Zobacz»

XII C 2360/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, sieć, protokół odbioru, pozwany, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, sieć, pomiar, protokół odbioru, umowa z dniem, urządzenie abonenckie, lokalizacja, pozwany, rozległa sieć, delegatura terenowa, przedmiot umowy, łącze, węzeł, protokół przekazania, żądanie dłużnika, data uruchomienia, dostawy internetu, zapłata kary umowna, oddanie przedmiotu umowy, test
Zobacz»

VIII GC 273/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, zwłoka, pozwany, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy, protokół odbioru
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nadleśnictwo, zwłoka, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie, termin zakończenia prac
Zobacz»

VIII GC 143/13

zarządzenie, wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 27 października 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, obiekt, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, inwestor, nienależyte wykonanie zobowiązania, generalny wykonawca, roboty elektryczne, pozwany, całość inwestycji do odbioru, podwykonawca, sufit, obiekt, gwarancja jakości, montaż lampy, obiekt do odbioru, faktura końcowa, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, odebranie robót, data umowna, przedstawienie całości, możliwość montażu
Zobacz»

VI GC 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, wykonanie zobowiązania, pozwany, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wykonanie umowy, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie
Zobacz»

VI GC 772/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 5 stycznia 2016

Data publikacji: 4 września 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania, dokonane potrącenie wierzytelności, aktualizacja mapy
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, zwłoka, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, odbiór końcowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, zwłoka, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

XI GC 1489/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 31 marca 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, spółka, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, karta, pozwany, miarkowanie kary umownej, budowa odcinka drogi, pozwana spółka, przedmiotowa praca, spółka, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, wada, uzasadniające miarkowanie, zapłata, przedmiot umowy, robota budowlana, warunki atmosferyczne, uwagę faktów, spoina, rozprawa strony, umowa o roboty
Zobacz»

I AGa 80/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 27 listopada 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zwłoka, naliczanie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, zwłoka, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie zobowiązania, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna, odbiór robót, nienależyte wykonanie
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie
Zobacz»

XIII Ga 676/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 8 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, energia elektryczna, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opłata manipulacyjna, energia elektryczna, dostawca energii, nienależyte wykonanie zobowiązania, dotychczasowy dostawca, umowa, pozwany, ogólny warunek umowy, rażąca wysokość, sprzedawca energii, miarkowanie kary umownej, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie pełnomocnictwa, wierzyciel szkody, umowa sprzedaży energii, dłużnik, zapłata kary, sprzedaż energii elektrycznej, kara umowna na wypadek
Zobacz»

XII C 698/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 października 2019

Data publikacji: 6 listopada 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot zamówienia, pozwany, zwłoka, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, przedmiot zamówienia, dostawa mebli, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, potrącenie, opóźnienie w realizacji, przedmiot umowy, zamówienie publiczne, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyposażenie nowe, naliczona kara umowna, formularz cenowy
Zobacz»

I ACa 799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary
Zobacz»

XII Ga 47/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 26 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot umowy, zwłoka, pozwany, wykonanie przedmiotu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, przedmiot umowy, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, zwłoka, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary umownej, zwłoka w przekazaniu, kosztorys ofertowy, potrącenie, robota budowlana
Zobacz»

I ACa 1577/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 marca 2015

Data publikacji: 4 maja 2015

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, odbiór końcowy, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, infrastruktura, obiekt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odbiór końcowy, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, plac zabawy, infrastruktura, element infrastruktury, droga przeciwpożarowa, obiekt, kierownik budowy, inwestor, pozwolenie na użytkowanie, odbiór końcowy budynku, wpis w dziennikach budowy, kara umowna za zwłokę, protokół bezusterkowego odbioru, zakład budowlany, zakończenie robót budowlanych, gotowość do odbioru, część mieszkalna budynku
Zobacz»

I ACa 451/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania, kompensacyjna kara
Zobacz»

I ACa 1196/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 26 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, zwłoka, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach, budowa
Zobacz»

VIII Ga 92/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 grudnia 2019

Data publikacji: 29 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

przedmiot umowy, pozwany, naliczanie kary umownej, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odbiór przedmiotu umowy, przedmiot umowy, prawomocny nakaz, pozwany, odebrana praca, naliczanie kary umownej, zasądzony nakaz zapłaty, wykonawca kary umownej, odbiór kruszywa, uziarnienie, zespół faktów, dzień od dostarczenia, przedmiot rozstrzygnięcia, zwłoka, roszczenie, skuteczne zastrzeżenie, prawomocność materialna wyroku, powaga rzeczy osądzonej, wysokość kary umowna, strona i sąd
Zobacz»

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, siedziba, pozwany, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej
Zobacz»

V ACa 936/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Bierkat
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Kirsch
Data wytworzenia informacji: