Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1660/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Radomiu z 2019-11-07

I Ca 340/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 8 października 2019

Data publikacji: 30 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, nieruchomość, zwrot nakładów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, nieruchomość, zwrot nakładów, pozwany, wartość rynkowa nakładów, rozmowa telefoniczna, upływ terminu przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia powoda, część nieruchomości, pokrycie w korzyściach, uznanie długu, budynek, bieg terminu przedawnienia, dłużnik solidarny, zwrot nakładów koniecznych, samoistny posiadacz, współdłużnik, remontowane pomieszczenie, obraza i dźwięk, zwrot rzeczy
Zobacz»

I C 55/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 13 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

zwrot nakładów, zarzut przedawnienia, pozwany, mieszkanie, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zwrot nakładów, majątek odrębny, zarzut przedawnienia, remont domu, pozwany, ewentualny nakład, konkubinat, montaż, pozwany zarzut przedawnienia, dom trwały, remont strony, letni okres przedawnienia, mieszkanie, czas trwania remontu, okres przedawnienia roszczenia, zarzut przedawnienia roszczenia powoda, nieruchomość, zwrot nakładów na nieruchomość, bezpodstawne wzbogacenie, zakończenie remontu
Zobacz»

I C 1613/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 9 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, umowa kredytów, kredyt, uznanie właściwe, pozwany, upływ okresu przedawnienia, zaskarżalność, termin przedawnienia, przedmiot pożyczki, przedawnione roszczenie, oświadczenie dłużników, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzut przedawnienia roszczenia, dochodzenie i egzekwowanie, ugoda zawarta z powodem, brak spłaty należności, uznanie roszczenia, umowa przelewu wierzytelności, dłużnik w przedmiocie, koszt rozprawy
Zobacz»

I C 538/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 października 2014

Data publikacji: 3 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, bank, pozwany, kredyt, umowa kredytowa, roszczenie z umowy kredytu, siedziba, zamiar zrzeczenia, dłużnik prawa, umowa kredytu bankowego, przedawnienie roszczeń, kredyt konsumpcyjny, upływ terminu przedawnienia, zakup pojazdu, nakaz zapłaty, sprzeciw, część wierzytelności, przelew, oświadczenie wiedzy, negocjacja
Zobacz»

VIII Ga 154/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, zarzut przedawniania, podniesienie zarzutu przedawnienia, umowa o dzieło, faktura, sprzeciw, nadużycie prawa, usuwanie wad, roszczenie, wynik całej rozprawy, usunięcie szkody, wstrzymanie zapłaty, zamknięcie rozprawy, czas usunięcia, nielojalność procesowa, bezczynność wierzyciela, stan nadużycia prawa, zgłoszony zarzut, termin przedawnienia, zachowanie strony
Zobacz»

I ACa 697/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 7 listopada 2017

Data publikacji: 23 marca 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, nadbudowa, zasady współżycia społecznego, nadużycie prawa, część wynagrodzenia, uznanie zarzutu przedawnienia, kara umowna, zarzut przedawnienia za nadużycie, siedziba, dostawa pojazdów, strona powodowa, dokument konieczny, podwozie, opóźnienie w dochodzeniu, naprawienie szkody na osobie, przedawnienie roszczeń, dłużnik, pojazd specjalny, skutek upływu terminu przedawnienia, miano
Zobacz»

VIII C 1042/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, kredyt samochodowy, zarzut przedawnienia roszczenia, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowe powództwo, przerwanie i zawieszenie biegu, pozwany, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, księga powoda, użytek sprzeczny z zasadami, możliwa data, wyjątek przewidziany w ustawie, wyciąg z ksiąg funduszu
Zobacz»

III Ca 353/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 czerwca 2016

Data publikacji: 7 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, przerwa biegu terminu przedawnienia, przedawnienie roszczenia w sytuacji, uwzględnienie zarzutu przedawnienia, składanie pism procesowych, inicjatywa dowodowa, strona powodowa, pozwana odpowiedź na pozew, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, przepis procedury, umowa kredytów, możność działania, te sprawy, roszczenie związane z prowadzeniem, skarżący przepis, zarzut przedawnienia roszczenia, zakończenie umowy
Zobacz»

II C 991/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 maja 2018

Data publikacji: 20 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hipoteka, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, bieg przedawnienia, bank, roszczenie, egzekucja, umowa pożyczki hipotecznej, nieruchomość, klauzula wykonalności, pierwotny wierzyciel, kredyt, wierzytelność stała, kurs, skutek przedawnienia, wypowiedzenie, przerwanie przedawnienia, klauzula generalna
Zobacz»

II Ca 203/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, kredyt, zarzut prawa materialnego, rozpoznawane roszczenie, wierzytelność, zasada dyspozycyjności, zarzut przedawnienia roszczenia, kredytobiorca, odsetka ustawowa za opóźnienie, upływ terminu przedawnienia, umowa kredytów, siedziba, kredyt gotówkowy, oznaczony termin, przedawnione roszczenie, stadium postępowań, instytucja przedawnienia, przelew, bank, pozew do dnia zapłaty
Zobacz»

I C 504/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 31 października 2018

Data publikacji: 22 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, kredyt, ugoda, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, konsument, kodeks cywilny, okres przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, cesja, dokument prywatny, wymagalność świadczenia pieniężnego, niedopuszczalne obejście, wyciąg z załącznika, spółka w trybie, dłużnik, przedawnienie roszczeń, umowa bankowa, bankowy tytuł egzekucyjny
Zobacz»

III Ca 1352/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 grudnia 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prokurent, skuteczne przerwanie biegu, bieg terminu przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, nadużycie prawa, odpowiedzialność projektanta, pozwany, uznanie roszczenia, przedawnienie roszczeń, rękojmia za wady, pozwany zarzut przedawnienia, podniesienie zarzutu przedawnienia, skuteczność zarzutu przedawnienia, oświadczenie w imieniu spółki, niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, decyzja ubezpieczyciela, roszczenie powodów, wady dzieła, rejestr, projekt
Zobacz»

XII Ga 277/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 lipca 2013

Data publikacji: 29 października 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, pozwany, sprzedaż, zapłata za materiały, odstąpienie od umowy, rejonowy gdańsk, północ, rękojmia za wady rzeczy, strona powodowa, spękanie, materiały budowlane, pisma procesowe, umowa sprzedaży, bieg przedawnienia roszczenia powódki, zdanie sądu rejonowego, niewłaściwe uznanie długu, materiał faktyczny i dowodowy, realizacja uprawnienia, uprawnienie wynikające z rękojmi, termin płatności
Zobacz»

III Ca 232/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 maja 2015

Data publikacji: 23 października 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, pozwany, ocena sądu rejonowego, oświadczenie o zrzeczeniu, dług, uznanie roszczenia, odsetka, dzień zapłaty, zamiar skorzystania, zobowiązanie naturalne, kodeks cywilny, dzień wymagalności, faktura, upływ terminu przedawnienia, podpisanie porozumienia, spłata zadłużenia, pertraktacja, przejściowa sytuacja, ciąg działań, prawniczy punkt
Zobacz»

VIII C 2315/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 marca 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, pozwany, najemca, zarząd lokalu, sprzeciw, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa najmu, czynsz najmu, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowy lokal, roszczenie o świadczenia okresowe, poprzednik prawny powodów, ego, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe powództwo, zapłata czynszów, należność, stwierdzenie prawomocności nakazu zapłaty, trzyletni termin przedawnienia
Zobacz»

I ACa 68/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 15 maja 2014

Data publikacji: 23 września 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, terminarz spłat, zaległa faktura, pozwany, spłaty zaległe, potwierdzenie salda, zarzut od nakazów zapłaty, przymiot zaskarżalności, uchylenie w całości nakazu, skutek zrzeczenia, zobowiązanie naturalne, stan nadużycia prawa, oświadczenie o uznaniu długu, uznanie roszczenia, upływ okresu przedawnienia, pozwany zarzut przedawnienia, nadużycie prawa, urządzenie elektryczne, pozwany towar, przedstawiciel powodów
Zobacz»

X C 118/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 8 czerwca 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podniesienie zarzutu przedawnienia, roszczenie główne, roszczenie o odsetki, materiał opatrunkowy, początkowy termin biegu, pozwana faktura, pozwany, szereg umów, tryb przetargu, przetarg nieograniczony, nadużycie prawa, opóźnione zapłaty, kwota należności odsetkowa, odsetki stałe, dostawa leków, należność odsetkowa za opóźnienie, wcześniejsza odsetka, odsetka ustawowa za opóźnienie, ustalenie terminu płatności, odsetka od nieterminowych płatności
Zobacz»

VIII C 379/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 grudnia 2016

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, umowa bankowa, zarzut przedawnienia roszczenia, nakaz zapłaty, wysokość czterokrotności stopy, treść pozwów, pozwany, strona pozwana zarzutu przedawnienia, pożyczka w miesięcznych ratach, powództwo w elektronicznym postępowaniu, przerwanie i zawieszenie biegu, koszt zastępstwa adwokata, stwierdzony brak podstaw, odsetki umowne, skapitalizowana odsetka karna, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, spłata kwoty pożyczki, ostatni dzień
Zobacz»

VI GC 437/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2014

Data publikacji: 13 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, zarzut przedawnienia, nieterminowe wydanie, umowa najmu, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, sprzedaż, przymiot przedsiębiorcy, wydanie nieruchomości, budynek magazynowy, akt notarialny, trzyletni termin przedawnienia, umowa sprzedaży, dłużnik, nienależyte wykonanie umowy, utracone korzyści, zbywca, pozwany, przedawnienie roszczeń, bieg
Zobacz»

III Ca 59/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, zawarcie ugody, pozwany, strona powodowa, podpisanie ugody, zamiar zrzeczenia, nowy sącz, kredyt, istnienie instytucji, rata, upływ terminu przedawnienia, dorozumiane zrzeczenie, umowa kredytów, świadomość istnienia, klauzula wykonalności, dzień wystawienia bankowego, wierzytelność, dniowy termin wypowiedzenia, zobowiązanie naturalne
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Malaczewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Gzel-Michalska
Data wytworzenia informacji: