Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 622/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Lublinie z 2013-10-31

IV Ca 194/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 1 czerwca 2018

Data publikacji: 19 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarant, warunek gwarancji, umowa gwarancji, dokument gwarancyjny, gwarancja jakości, wada, udzielenie gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, zakup blachy, warunek gwarancji, umowa gwarancji, reklamacja, dokument gwarancyjny, dokument gwarancji, reklama, szczególny warunek sprzedaży, sprzedaż konsumencka, gwarancja jakości, oświadczenie gwaranta, pokrycie dachów, producent, wada, obowiązek gwaranta, zmiana kodeksu cywilnego, moment zakupu, udzielenie gwarancji, towar
Zobacz»

VII AGa 550/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2020

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

okres gwarancji, wada, naprawa gwarancyjna, umowa, gwarant
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • okres gwarancji, wada, naprawa gwarancyjna, termin gwarancji, umowa, wada i usterka, strona powodowa, protokół odbioru, gwarant, rękojmia, odbiór końcowy, roszczenie gwarancyjne, dzień odbioru, praca gwarancyjna, zwrot kaucji gwarancyjnej, obiekt, umowa o roboty budowlane, inwestor, odbiór przedmiotu umowy, zeznanie przedstawicieli
Zobacz»

I ACa 784/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji, umowa gwarancyjna, udzielona gwarancja, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, kara umowna, umowa gwarancyjna, zobowiązanie gwaranta, nienależyte wykonanie umowy, udzielona gwarancja, kwota gwarancji, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa o roboty budowlane, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, zarzut nadużycia, skutek odstąpienia od umowy, wina wykonawcy, pozwany, prawo odstąpienia, zabezpieczenie
Zobacz»

VII AGa 1345/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 11 września 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, nota księgowa, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, nadużycie prawa podmiotowego, zgodność z oryginałem, umowa gwarancji, ważność gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, wypłata gwarancji, wezwanie do zapłaty kary, formalne gwarancje, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, zapłata kary umowna, pozwany, odpowiedzialność gwaranta, żądana kwota, budowa
Zobacz»

V AGa 54/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2 lipca 2020

Data publikacji: 11 września 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, umowa gwarancji, beneficjent, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, faktura rozliczeniowa, wartość niewykonanych robót, dłużnik ze stosunku podstawowego, nienależyte wykonanie, podpisany protokół odbioru, ważność gwarancji, kwota roszczenia, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, należyte wykonanie, udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, szczegółowy wykaz, biegły sądowy
Zobacz»

II Ca 92/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 17 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja jakości, wada, naprawa, warunek gwarancji, dokument gwarancyjny, stosunek gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • korozja, gwarant, gwarancja jakości, wada, naprawa, wymianę rzeczy, obowiązek gwaranta, rękojmia, pojazd, naprawa rzeczy, żądanie wymiany, samochód, warunek gwarancji, zobowiązanie gwaranta, karoseria, pozwana spółka, dokument gwarancyjny, stosunek gwarancji, ograniczenie obowiązku, wada fizycznych rzeczy
Zobacz»

I ACa 516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 13 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa gwarancji, gwarant, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji, gwarant, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, interwenient, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr, nadużycie prawa
Zobacz»

XXVI GC 291/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 25 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa gwarancji, gwarant, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji, gwarant, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, interwenient, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr, nadużycie prawa
Zobacz»

I C 839/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 24 października 2019

Data publikacji: 27 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji, stosunek gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, beneficjent, umowa o roboty budowlane, umowa gwarancji, okres ważności gwarancji, stosunek gwarancji, odpis pisma, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, dokument gwarancji, wykonawca robót budowlanych, odpis oświadczenia, odstąpienie od umowy, umocowanie osoby, zawarcie umowy gwarancji, przedmiot gwarancji, wypadek gwarancyjny, strona stosunku gwarancji, jednostronne oświadczenie woli, pisemne wezwanie
Zobacz»

VII AGa 980/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2018

Data publikacji: 7 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji, umowa gwarancyjna, udzielenie gwarancji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, umowa gwarancji, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, pozwany bank, umowa gwarancyjna, udzielenie gwarancji, pierwsze żądanie, wypłata sumy, zobowiązanie gwaranta, suma gwarancyjna, zabezpieczenie, umowa sprzedaży materiałów, umowa gwarancji bankowej, odbiorca przekazów, zlecenie, kara umowna, dokument gwarancji, należyte wykonanie, pozwany
Zobacz»

VII AGa 1005/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji, nienależyte wykonanie, usunięcie wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, radca prawny, beneficjent, gwarancja bankowa, umowa gwarancji, umowa o roboty, nienależyte wykonanie, okres ważności gwarancji, kara umowna za odstąpienie, usunięcie wad i usterek, wina wykonawcy, należyte wykonanie kontraktu, odstąpienie powodów od umowy, wypłata kwot, kwota z gwarancji, wypłata z gwarancji, żądanie wypłaty, usunięcie wady, zapłata
Zobacz»

I ACa 1091/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 listopada 2013

Data publikacji: 3 września 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

gwarancja jakości, gwarant, usunięcie wady, pozwany, udzielona gwarancja, umowa gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • konstrukcja aluminiowa, lakier, gwarancja jakości, pięcioletnia gwarancja, gwarant, powłoka lakiernicza, usunięcie wady, wykonanie stolarki, pozwany, udzielona gwarancja, naprawa przedmiotu, montaż stolarki aluminiowej, okno, koszt usunięcia, umowa gwarancji, zawiadomienie o wadzie, dzieło, oferta handlowa, letnia gwarancja, obowiązek gwaranta
Zobacz»

I ACa 585/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 czerwca 2017

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

udzielenie gwarancji, dokument gwarancyjny, gmina, gwarant, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja zapłaty, dokument gwarancji, udzielenie gwarancji, bank, gwarancja bankowa, dokument gwarancyjny, gmina, e, beneficjent gwarancji, mail, gwarant, umowa, odstąpienie od umowy, umowa o udzielenie gwarancji, wina inwestorów, odbiór dokumentu, umowa o roboty budowlane, boisko, czas nagrania, zobowiązanie
Zobacz»

VIII GC 138/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, pismo, interwenient uboczny, syndyk masy upadłości, kara umowna, pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, wypłata środków z gwarancji, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, beneficjent, okres obowiązywania gwarancji, żądanie wypłaty, oświadczenie, kontrakt, pozwany, zgłoszenie żądania
Zobacz»

I ACa 792/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, umowa gwarancji, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, prawo bankowe, roszczenie beneficjenta, pośrednictwo banków, wykonawca należności, pierwsze pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, otrzymania oryginałów, osoba uprawniona do składania, oświadczenie woli w imieniu, treść gwarancji, nienależyte wykonanie, charakter abstrakcyjny, nienależyte wykonanie umowy, prowadzący rachunek, pisemne wezwanie do zapłaty
Zobacz»

VIII Ga 302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

gwarant, gmina, umowa gwarancji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, pisemne wezwanie, odstąpienie od umowy, kara umowna, postanowienie gwarancji, gmina, wykonanie kontraktów, wezwanie do zapłaty, interwenient uboczny, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, służba graniczna, sposób użytkowania budynku, oświadczenie, wypłata gwarancji, wymóg formalny, formalne gwarancje, pozwany
Zobacz»

I ACa 1028/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 września 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji, udzielona gwarancja, nienależyte wykonanie, wada
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, interwenient uboczny, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna, wezwanie, beneficjent gwarancji, udzielona gwarancja, zobowiązanie gwaranta, odpowiedzialność gwaranta, termin obowiązywania gwarancji, uprawnienie z gwarancji, nienależyte wykonanie, charakter gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, treść gwarancji, rękojmia za wady, wada, roszczenie
Zobacz»

V ACa 628/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, roszczenie beneficjenta, upływ ważności, stosunek podstawowy, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, termin ważności gwarancji, należyte wykonanie kontraktu, odmowa zapłaty, umowa gwarancji, wezwanie do zapłaty, zapłata sumy gwarancyjnej, treść gwarancji, nota księgowa, nienależyte wykonanie umowy, pierwsze żądanie, żądanie zapłaty z gwarancji, okres ważności gwarancji, pisemne wezwanie, nienależyte wykonanie
Zobacz»

VI ACa 991/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2015

Data publikacji: 16 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa gwarancji, gwarant, pozwany, gmina
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • treść gwarancji, bank, gwarancja bankowa, pisemne żądanie zapłaty, przesyłka kurierska, beneficjent gwarancji, przedstawienie żądań, dokument gwarancji, umowa gwarancji, gwarant, kwota z gwarancji, doręczenie żądania, pisemne oświadczenie powódki, prawo bankowe, należność za roboty, pozwany, termin należności, gmina, oświadczenie woli, robota budowlana
Zobacz»

X GC 1393/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2015

Data publikacji: 8 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

gwarant, udzielona gwarancja, usunięcie wady, przegląd gwarancyjny, umowa gwarancji, naprawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, udzielona gwarancja, usunięcie wad i usterek, powstanie należności, beneficjent, usunięcie wady, konsorcjum, upadłość, właściwe usunięcie, przebudowa trybuny, nienależyte usunięcie, przegląd gwarancyjny, przebudowa stadionu, okres ważności gwarancji, umowa gwarancji, wezwanie do zapłaty, syndyk, suma gwarancyjna, naprawa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Lisiowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Przemysław Grochowski,  Sędzia Sądu Okręgowego Ewa Bazelan ,  Sądu Rejonowego Grażyna Madej
Data wytworzenia informacji: