Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 216/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2019-08-08

X C 4530/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, siedziba, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedmiot przelewu, nabywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności, cesja
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, dokument elektroniczny, siedziba, powodowy fundusz, wydruk, cesja wierzytelności, opłata przygotowawcza, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, załącznik do umowy, prawdziwe twierdzenie powoda, przedmiot przelewu, moc dowodowa dokumentów, nabywca, umowa ramowa, postępowanie cywilne, umowa pożyczki z dniem
Zobacz»

I C 341/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2018

Data publikacji: 2 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, pożyczkodawca, przedmiot przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa pożyczki, konkretna wierzytelność, wydruk, strona powodowa, wyciąg z księgi rachunkowej, tabela, księga rachunkowa funduszu, umowa pożyczki z dniem, oferta pożyczki, pozwany, dowód przemawiający za zasadnością, kolejna umowa pożyczki, pożyczkodawca, odrębna umowa, konto, załącznik, przedmiot przelewu
Zobacz»

VIII C 1691/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lutego 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, pierwotny wierzyciel, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, dokonanie cesji, cesja wierzytelności przyszła, glosa do uchwały, oznaczenie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, elektroniczne postępowanie upominawcze, cesja wierzytelności, kodeks cywilny, nadzieja, sprzeciw, legitymacja czynna, powstanie, komentarz, odpowiednie oznaczenie, oświadczenie o dokonaniu, artykuł, spóźnione twierdzenie i dowód
Zobacz»

VIII C 472/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 15 lipca 2020

Data publikacji: 22 lipca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

umowa pożyczki, pożyczkobiorca, cesja, pożyczkodawca, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, pożyczkobiorca, cesja, transakcja płatnicza, cedent, pożyczkodawca, umowa przelewu wierzytelności, wykonanie transakcji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel, identyfikator, cesja wierzytelności przyszła, glosa do uchwały, dowód na wykazanie zasadności, dokonanie cesji praw, oznaczenie wierzytelności, oświadczenie o dokonaniu, artykuł, komentarz, cesjonariusz
Zobacz»

III Ca 476/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2017

Data publikacji: 15 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cesja, przedmiot przelewu, pożyczkobiorca, umowa pożyczki, kredyt konsumencki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • kapitał, umowa przelewu wierzytelności, cedent, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, wysokość wierzytelności, przelewana wierzytelność, cesja, przedmiot przelewu, pożyczkobiorca, umowa pożyczki, wyciąg z umowy przelewu, dobrodziejstwo inwentarza, wysokość roszczenia, spadek, udowodnienie wysokości, stopa procentowa, kredyt konsumencki, spłata pożyczki, zindywidualizowanie, odsetka
Zobacz»

X C 609/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 21 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, pożyczkodawca, fundusz sekurytyzacyjny, umowa pożyczki, konsument, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • prowizja operacyjna, udzielenie pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, prowizja za udzielenie, wyciąg z elektronicznego załącznika, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, pożyczkodawca, fundusz sekurytyzacyjny, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, odbitka, umowa pożyczki z dniem, cesja, dokument elektroniczny, wierzytelność na nabywcę, wymagalna wierzytelność, załącznik do umowy przelewu, koszt udzielenia
Zobacz»

VIII C 1532/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 15 czerwca 2020

Data publikacji: 22 lipca 2020

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

cesja, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, pożyczkodawca, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, cedent, pożyczkodawca, umowa pożyczki, cesja wierzytelności przyszła, glosa do uchwały, dokonanie cesji praw, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, oświadczenie o dokonaniu, artykuł, komentarz, cesjonariusz, kodeks, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, określona wierzytelność, wykonanie transakcji, transakcja płatnicza
Zobacz»

X C 572/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 10 czerwca 2019

Data publikacji: 8 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

pożyczkobiorca, pożyczkodawca, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, nabywca, siedziba, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pożyczkobiorca, pożyczkodawca, potwierdzenie wypłaty, ograniczona odpowiedzialność, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, poprzedni wierzyciel, zawarcie umowy ramowej, nabywca, przeniesienie własności przedmiotu, prawdziwe twierdzenie powoda, umowa o przelew, przedmiot pożyczki, siedziba, pozwany, ilość pieniędzy, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, transakcji sekurytyzacji, koszt wypłaty
Zobacz»

I C 201/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 30 lipca 2018

Data publikacji: 22 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, siedziba, cesja, umowa pożyczki, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, siedziba, przedmiot umowy przelewu, ramowe umowy, spółka, wyciąg z załącznika, cesja, rejonowy lublin, pozwany, umowa cesji, zachód, dokument dołączony do pozwu, odsetka maksymalna, umowa pożyczki, przedmiotowa umowa przelewu, oprocentowaniu odsetek, konkretnie oznaczona wierzytelność, wypowiedzenie, postanowienie umowne dotyczące opłat
Zobacz»

I C 269/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 lipca 2018

Data publikacji: 27 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, przedmiot przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, forma cyfrowa, fakt nabycia wierzytelności, umowa pożyczki, podstawa umowy przelewu wierzytelności, forma papierowa, rok umowy, wyciąg z elektronicznego załącznika, bank, wyrok zaoczny, umowa pożyczki z dniem, załącznik do umowy przelewu, termin rozprawy, cesja wierzytelności, pozew, przedmiot przelewu, wierzytelność wynikająca z umowy
Zobacz»

X C 177/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny, umowa pożyczki, pożyczkodawca, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, załącznik do umowy cesji, fundusz sekurytyzacyjny, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, powodowy fundusz, odbitka, pożyczkodawca, wierzyciel pierwotny, podpis, kserokopia za dokument, cesja wierzytelności, umowa ramowa, warunek uiszczenia, dokument elektroniczny, postępowanie cywilne
Zobacz»

I C 4683/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 5 marca 2018

Data publikacji: 22 maja 2018

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

umowa pożyczki, fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, pożyczkodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, spółka komandytowa, fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, łaska, dzień sporządzenia pozwu, legitymacja procesowa strony, wypowiedzenie umowy pożyczki, odsetka ustawowa za opóźnienie, porada, umowa przelewu wierzytelności, dalsza odsetka ustawowa, pozwany, ciężar udowodnienia faktów, wyrok zaoczny, przedmiotowa wierzytelność, pożyczkodawca, pełnia rzeczywistości, stanowisko prawa, akt wezwania
Zobacz»

III Ca 862/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 października 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

cesja, umowa przelewu, przelew wierzytelności, zbywana wierzytelność, umowa pożyczki, fundusz inwestycyjny, stosunek zobowiązaniowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • powodowy fundusz, cesja, umowa przelewu, baza prawna, przelew wierzytelności, zbywana wierzytelność, domniemanie, umowa pożyczki, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki gotówkowej, bankowy tytuł egzekucyjny, strona powodowa, wykonanie przez bank, element stosunku zobowiązaniowego, stosunek zobowiązaniowy, załącznik, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, należność, rata
Zobacz»

I C 688/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 17 września 2020

Data publikacji: 27 listopada 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, pożyczkodawca, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, wierzyciel pierwotny, pożyczkodawca, podstawa umowy przelewu wierzytelności, wyrok zaoczny, termin w dniach, przedmiotowe wezwanie, przedawnienie, wyciąg z elektronicznego załącznika, roszczenie, twierdzenie powodów, pozwany, zobowiązanie sądu, wyciąg z księgi, załącznik do umowy przelewu, przesłanka do wydania wyroku, pozew, wierzyciel, wierzytelność wobec dłużnika
Zobacz»

I C 354/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, przedmiot przelewu, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wydruk, księga rachunkowa funduszu, umowa pożyczki, dowód przemawiający za zasadnością, identyfikacyjnych klientów, załącznik, przedmiot przelewu, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, pozwany, uwzględnienie rozważań, strona umowy przelewu wierzytelności, ogół charakteru, wysokość żądania strony powodowej, sad apelacyjny w białymstoku, żądanie w ocenie
Zobacz»

III Ca 762/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 sierpnia 2015

Data publikacji: 15 października 2015

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z załącznika, załącznik do aneksu, umowa pożyczki, konkretna wierzytelność, aneks do umowy, wysokość dochodzonych odsetek, buczek, lista wierzytelności, cedent, odsetki umowne, notariusz, uiszczenie ceny, zapłata długów, wydruk, cześć składowa, temat kredytu, kserokopia umowy przelewu, pozwany
Zobacz»

I C 1970/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, pierwotny wierzyciel, umowa o świadczenie niemożliwe, umowa z dniem, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, dokonanie przelewu, cedent, wierzyciel na podstawie umowy, pozwany, przedmiot świadczenia, wynik procesu cywilnego, zasada wierzytelności, dzień zawarcia umowy przelewu, rata tygodniowa, regulowana treść, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach
Zobacz»

I C 1806/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 5 lutego 2019

Data publikacji: 6 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, dokonana cesja wierzytelności, rok umowy, fragment umowy, konkretna wierzytelność, umowa cesji, księga rachunkowa funduszu, wyrok zaoczny, pozew, umowa ramowa, dokonanie przelewu, umowa pożyczki z dniem, skutek umowy przelewu wierzytelności, uprawnienie z faktu, siedziba
Zobacz»

X C 5814/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 maja 2018

Data publikacji: 10 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, cesja, pożyczkodawca, koszt pożyczki, nabywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, fundusz inwestycyjny, cesja, koszt udzielenia, powodowy fundusz, odbitka, udzielenie pożyczki, całkowity koszt pożyczki, załącznik do umowy cesji, dokument elektroniczny, wierzytelność na nabywcę, wymagalna wierzytelność, załącznik do umowy przelewu, pożyczkodawca, koszt pożyczki, nabywca
Zobacz»

I C 3671/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 4 grudnia 2017

Data publikacji: 2 marca 2018

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przejście wierzytelności, przedmiot przelewu, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, łaska, wierzytelność z umowy pożyczki, data zawarcia aneksu, data zawarcia umowy pożyczki, przelew wierzytelności przyszłych, określenie stosunku, porada, konkretna wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przejście wierzytelności, legitymacja procesowa, przedmiot przelewu, twierdzenie o faktach, cesja, ostateczny wykaz, stanowisko prawa, strona występująca w procesie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sikorska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Joanna Rezler-Wiśniewska
Data wytworzenia informacji: