Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII C 1325/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2017-09-19

VIII C 1222/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 97%

Wspólna treść

bieg terminu przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, pozwany, przerwanie i zawieszenie biegu, zasady współżycia społecznego, sprawa roszczenia, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bieg terminu przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, pozwany, przerwanie i zawieszenie biegu, zasady współżycia społecznego, sprawa roszczenia, opłata za obsługę pożyczki, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia
Zobacz»

VIII C 1221/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2017

Data publikacji: 25 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 97%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, umowa pożyczki, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, pozwany, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, przerwanie i zawieszenie biegu, zasady współżycia społecznego, sprawa roszczenia, przedawniona należność, roszczenie majątkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, umowa pożyczki, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, pozwany, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, przerwanie i zawieszenie biegu, siedziba, zasady współżycia społecznego, sprawa roszczenia, opłata za obsługę pożyczki, przedawniona należność, roszczenie majątkowe
Zobacz»

VIII C 2886/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 czerwca 2019

Data publikacji: 3 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przerwanie i zawieszenie biegu, pozwany, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, niewłaściwość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytu konsumpcyjnego, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowe powództwo, przerwanie i zawieszenie biegu, pozwany, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, niewłaściwość, księga powoda, użytek sprzeczny z zasadami, możliwa data, wyjątek przewidziany w ustawie, wyciąg z ksiąg funduszu, oddalenie powództwa bez potrzeby, pozwany zarzut przedawnienia
Zobacz»

VIII C 1024/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, termin przedawnienia, wierzytelność, pozwany, przerwanie przedawnienia, umowa pożyczki, fundusz inwestycyjny, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, sprawa roszczenia, przedawniona należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, załącznik do umowy sprzedaży, termin przedawnienia, wierzytelność, pozwany, przerwanie przedawnienia, umowa pożyczki, umowa sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny, zaciągnięte zobowiązanie, ograniczona odpowiedzialność, pożyczkodawca, strona pozwana zarzutu przedawnienia, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, odpowiedzialność umowy, sprawa roszczenia, przedawniona należność
Zobacz»

VIII C 1042/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia roszczenia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przerwanie i zawieszenie biegu, pozwany, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, kredyt samochodowy, zarzut przedawnienia roszczenia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowe powództwo, przerwanie i zawieszenie biegu, pozwany, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, księga powoda, użytek sprzeczny z zasadami, możliwa data, wyjątek przewidziany w ustawie, wyciąg z ksiąg funduszu, oddalenie powództwa bez potrzeby, pozwany zarzut przedawnienia
Zobacz»

VIII C 2267/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 13 grudnia 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, umowa o przelew wierzytelności, termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany, bieg, przerwanie przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, umowa o przelew wierzytelności, opóźnienie od kwot, termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, organ powołany do rozpoznawania, wyciąg z elektronicznego załącznika, zarzut przedawnienia roszczenia, ustawowa odsetka za opóźnienie, załącznik do umowy sprzedaży, sąd polubowny, przedmiotowe powództwo, pozew do dnia zapłaty, pozwany, bieg, kodeks cywilny, siedziba, przerwanie przedawnienia, rozpoznawanie sprawy
Zobacz»

VIII C 2476/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2019

Data publikacji: 13 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, zarzut przedawnienia roszczenia, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, rzetelność sporządzenia, zasady współżycia społecznego, przedawniona należność, roszczenie majątkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, kodeks cywilny, zarzut przedawnienia roszczenia, konsument, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, lipiec, rzetelność sporządzenia, branie przez sąd, zmiana ustawy, zasady współżycia społecznego, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, użytek sprzeczny z zasadami, wyjątek przewidziany w ustawie, konieczność brania
Zobacz»

VIII C 1076/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 września 2017

Data publikacji: 18 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

bieg terminu przedawnienia, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, wierzytelność, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, pozwany, rzetelność sporządzenia, przerwanie i zawieszenie biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • abonent, bieg terminu przedawnienia, fundusz sekurytyzacyjny, załącznik do umowy cesji, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, wierzytelność, elektroniczne postępowanie upominawcze, umowa cesji wierzytelności, nota obciążeniowa, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany, operator, rzetelność sporządzenia, rejonowy lublin, wartość upustu, przerwanie i zawieszenie biegu, przyznany upust
Zobacz»

VIII C 2099/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

bieg terminu przedawnienia, pozwany, zarzut przedawnienia roszczenia, wierzytelność, przerwanie przedawnienia, odpowiedź na sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • opłata dodatkowa, bieg terminu przedawnienia, treść sprzeciwu, pozwany, raport kontroli, przepis porządkowy, lokalny transport zbiorowy, ważny bilet, zarzut przedawnienia roszczenia, wierzytelność, przerwanie przedawnienia, uchwała rady miejska, zapłata opłaty, złożyć podpis, zadanie zlecone przez gminę, bilet podróżny, odpowiedź na sprzeciw, powództwo, prawo przewozowe, następstwo zaistniałych zdarzeń
Zobacz»

VIII C 1037/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, pierwotny wierzyciel, pozwany, umowa pożyczki, roszczenie, umowa przelewu wierzytelności, przerwanie przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sądów elektronicznych, zarzut przedawnienia, pożyczkobiorca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, rata, pierwotny wierzyciel, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, pozwany, umowa pożyczki, podniesiony zarzut przedawnienia, strona pozwana zarzutu przedawnienia, grunt omawianej sprawy, roszczenie, kserokopia postanowienia, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, przerwanie przedawnienia, zapłata odsetek za opóźnienie
Zobacz»

VIII C 3525/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, rzetelność sporządzenia, przerwanie i zawieszenie biegu, zasady współżycia społecznego, przedawniona należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowy pojazd, zarzut przedawnienia roszczenia, termin płatności składki, przerwanie przedawnienia, strona pozwana zarzutu przedawnienia, powiadomienie ubezpieczyciela, rzetelność sporządzenia, list brokerski, biuro brokerskie, jednoczesne powiadomienie, dowód z powołanych dokumentów, prawidłowy adres zamieszkania, fakt sprzedaży pojazdu, przerwanie i zawieszenie biegu, zasady współżycia społecznego, wpłynięcie pisma, uiszczenie składki ubezpieczeniowej, przedawniona należność
Zobacz»

VIII C 318/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lipca 2016

Data publikacji: 13 października 2016

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, rzetelność sporządzenia, pożyczka, przerwanie i zawieszenie biegu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, wymagalność roszczenia, stop kredytu lombardowego, bank, stopa kredytu lombardowego, harmonogram spłaty, czterokrotność, podniesiony zarzut przedawnienia, elektroniczne postępowanie upominawcze, rata, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe powództwo, rejonowy lublin, pożyczkobiorca, pożyczka, złożenie dyspozycji przelewu, przerwanie i zawieszenie biegu, pozwany
Zobacz»

VIII C 3660/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

bieg terminu przedawnienia, pozwany, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie i zawieszenie biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • administracja zasobów, bieg terminu przedawnienia, opłata za świadczenia dodatkowe, zasób komunalny, pozwany, należność czynszowa, lokal do używania, przedmiotowy lokal, umowa o najem, czynsz za miesiąc, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, uiszczanie czynszu, czynsz i opłata, wypowiedzenie umowy najmu, powstała zaległość, zarzut przedawnienia roszczenia, na nowo, przedmiotowe powództwo, przerwanie i zawieszenie biegu
Zobacz»

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, zarzut przedawnienia roszczenia, upływ terminu przedawnienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, następująca wpłata, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa pożyczki gotówkowej, kolejna wpłata, upływ terminu przedawnienia, uznanie niewłaściwe, pozwany, przerwanie biegu terminu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, nabycie wierzytelności, bank, początek biegu przedawnienia, roszczenie związane z prowadzeniem, bieg terminu przedawnienia roszczenia
Zobacz»

VIII C 2315/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 marca 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

pozwany, sprzeciw, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, rzetelność sporządzenia, zasady współżycia społecznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pozwany, najemca, zarząd lokalu, sprzeciw, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa najmu, czynsz najmu, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowy lokal, roszczenie o świadczenia okresowe, poprzednik prawny powodów, ego, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe powództwo, zapłata czynszów, należność, stwierdzenie prawomocności nakazu zapłaty, trzyletni termin przedawnienia, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

VIII C 2107/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 lutego 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, pierwotny wierzyciel, rzetelność sporządzenia, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, wierzytelność, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, konsument, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, pierwotny wierzyciel, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe powództwo, branie przez sąd, zmiana ustawy, zapłata składki, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, wierzytelność, przelew, użytek sprzeczny z zasadami, wyjątek przewidziany w ustawie, konieczność brania
Zobacz»

I C 829/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 27 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, umowa pożyczki, przedawnienie roszczeń, umowa przelewu wierzytelności, przerwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, umowa pożyczki, przedawnienie roszczeń, opóźnienie od kwot, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, rozważenie interesów stron, podstawa umowy przelewu, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, konsument, przerwanie, data wymagalności roszczenia, uprawniony przedsiębiorca, atencja, moralny aspekt, należytą formę, obowiązek odwołania, ostatni dzień roku kalendarzowego, kwota naliczonych odsetek
Zobacz»

VIII C 2576/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 11 stycznia 2017

Data publikacji: 2 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, pozwany, wierzytelność, sprzeciw, przerwanie i zawieszenie biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • opłata dodatkowa, bieg terminu przedawnienia, przepis porządkowy, lokalny transport zbiorowy, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, zapłata opłaty, pozwany, wierzytelność, zapłata w postępowaniu upominawczym, rada miejska, bilet podróżny, zadanie zlecone przez gminę, sprzeciw, nakaz zapłaty w postępowaniu, następstwo zaistniałych zdarzeń, jazda bez ważnego biletu, upływ rocznego terminu przedawnienia, przerwanie i zawieszenie biegu, prawo przewozowe
Zobacz»

VIII C 1049/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 czerwca 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, przyznanie limitu kredytowego, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, wymagana spłata minimalna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, organ powołany do rozpoznawania, umowa o przyznanie limitu, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy sprzedaży, sąd polubowny, opóźnienie od kwot, bieg, kodeks cywilny, moc zawartej umowy, rachunek kredytowy, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, pozwany
Zobacz»

VIII C 1605/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 7 listopada 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

upływ terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, umowa pożyczki, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedawnienie roszczeń, pierwotny wierzyciel, rzetelność sporządzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • upływ terminu przedawnienia, kodeks cywilny, bieg terminu przedawnienia, wyrok zaoczny, najwcześniej możliwy termin, konsument, spadkobierca, zarzut przedawnienia, umowa pożyczki, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, zmiana ustawy, przedawnienie roszczeń, pierwotny wierzyciel, pożyczkodawca, rzetelność sporządzenia, rozpoczęcie biegu, przedmiotowe roszczenie, możliwy termin wezwania, świadomość wierzyciela
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Karajewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Kalsztein
Data wytworzenia informacji: