Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII C 3318/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-09-11

XVII AmC 8855/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 marca 2013

Data publikacji: 20 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowy, klauzula, zawartość przesyłki, protokół reklamacyjny, dobry obyczaj, podstawa do roszczenia, przesłanie protokołu, reklamacja, interes konsumentów, dostarczający towar, wierzytelność, wstrzymanie płatności, uszkodzenie mechaniczne, dołożenie wszelkich starań, trakcie transportów, potrącenie, wzorzec umowny, warunek przyjęcia
Zobacz»

XVII AmC 579/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 czerwca 2012

Data publikacji: 23 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, uiszczona zapłata, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, świadczenie przedsiębiorcy, postanowienie wzorca umowy, zawieszenie umowy, usługa, przedsiębiorca, rażące naruszenie interesów konsumentów, szkoda wyrządzona przez produkt, świadczenie konsumenta, wzajemne świadczenie, prawo i obowiązek konsumentów, uiszczona zapłata, produkt niebezpieczny, umowa, zasada równorzędności stron, wzorzec umowny, przesłanka klauzuli, świadczenie strony
Zobacz»

XVII AmC 63/06

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 marca 2007

Data publikacji: 10 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, klient, niedozwolone postanowienie umowne, potwierdzenie rezerwacji, zakwestionowane postanowienie, pozwany, kwestionowane postanowienie, ochrona konkurencji i konsumentów, zaliczka, przypadek rezygnacji, dobry obyczaj, wypadek rezygnacji, nierównomierne rozłożenie praw, obrót z konsumentami, umowa, postanowienie wzorca umowy, odstępne, umowa rezerwacji, nieuzasadnione korzyści, zaniechanie stosowania
Zobacz»

XVII AmC 2123/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 marca 2012

Data publikacji: 26 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, regulamin, przedsiębiorca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, regulamin, sporna klauzula, regulamin świadczenia usług telemetrycznych, przedmiotowe postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, przedsiębiorca, pozwany, wzorzec umowny, podpisana umowa o świadczenie, prawo i obowiązek konsumentów, postanowienie wzorca umowy, nowy regulamin, utrata przez konsumenta, reklamacja konsumenta, zbiorowy interes konsumenta, dysproporcja praw i obowiązków
Zobacz»

XVII AmC 4003/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 października 2012

Data publikacji: 30 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, regulamin, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, niedozwolone postanowienie umowne, wzorzec umowny, klauzula, dyrektywa, interes konsumentów, dobry obyczaj, regulamin, umowa, prawo i obowiązek, sprzedawca, dostawca, postanowienie wzorca umowy, nagroda, organizator, nieuczciwy warunek, charakter niedozwolonego postanowienia umownego, zakwestionowane postanowienie, uczestnik konkursów, stosunek umowny
Zobacz»

VI ACa 801/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

konsument, przedsiębiorca, wypowiedzenie, niedozwolone postanowienie umowne, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, klauzula, dobry obyczaj, przedsiębiorca, umowa świadczenia usług, wypowiedzenie, świadczenie usług telemetrycznych, niedozwolone postanowienie umowne, ważna przyczyna, prawo rozwiązania umowy, naruszenie interesu konsumenta, zakwestionowane postanowienie, obrót z konsumentami, umowa, przedmiotowe postanowienie, stosunek umowny, postanowienie wzorca umownego, umowa zawarta z konsumentem, prawo i obowiązek konsumentów, jednostronne rozwiązanie umowy
Zobacz»

XVII AmC 5166/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lipca 2012

Data publikacji: 17 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, bankomat, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, klauzula, awaria, zakwestionowane postanowienie, dokonanie transakcji, odmowa realizacji, realizacja transakcji, postanowienie wzorca umowy, kowalik, karta płatnicza, nienależyte wykonanie zobowiązania, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, zaprzestanie stosowania, przedmiotowe postanowienie, dyspozytywne uregulowanie
Zobacz»

XVII AmC 5826/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 lutego 2012

Data publikacji: 24 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, interes konsumentów, uznanie postanowienia wzorca umowy, kwota abonamentu, abonament miesięczny, klauzula, przerwa w świadczeniu usług, wzorzec umowny, uznanych reklamacji, usługa telekomunikacyjna, obrót z konsumentami, przedmiotowe postanowienie, winą operatora, przypadek przerwy, zgłoszenie awarii, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, sprawa o uznanie postanowienia
Zobacz»

XVII AmC 1100/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 grudnia 2012

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, interes konsumentów, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula, zaprzestanie stosowania, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, wysokość równa, kowalik, nabywca, kara umowna za zwłokę, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, umowa, postanowienie wzorca umowy, dzień zwłoki, prezes, zakwestionowane postanowienie, stosowanie wzorca umowy, sprzedaż lokali mieszkalnych
Zobacz»

XVII AmC 324/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2012

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, umowa, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, klauzula, strona zobowiązana do kupna, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, developer, umowa, przedsiębiorca, strona zobowiązana do sprzedaży, termin na usunięcie wad, termin zawarcia umowy, opłatę rezerwacyjną, prawo i obowiązek, postanowienie wzorca umowy, przewidziany termin, dokonywanie wiążącej interpretacji, lokal, zaprzestanie realizacji, obowiązek konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 5305/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2013

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, regulamin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, identyfikator, hasło, kanał dostępu, realizacja dyspozycji, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, interes konsumentów, regulamin, wykonanie dyspozycji, dobry obyczaj, procedura reklamacyjna, odpowiedzialność banków, wzorzec umowy, nienależyte wykonanie, dzień realizacji, posiadacz, prawo i obowiązek, zakwestionowana klauzula, umowa i regulamin
Zobacz»

XVII AmC 1673/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 września 2014

Data publikacji: 13 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

konsument, regulamin, niedozwolone postanowienie umowne, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, regulamin, niedozwolone postanowienie umowne, oddział w polsce, zmiana regulaminu, wzorzec umowy, zmiana oferty, dobry obyczaj, oferta banków, klauzula, produkt, interes konsumentów, umowa, wzorzec umowny, rozszerzenie zakresu, charakter niedozwolonego postanowienia umownego, postanowienie wzorców, kredyt, zakres usługi, kowalik
Zobacz»

XVII AmC 888/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 21 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, dezorientacja, klauzula generalna, oprocentowanie, naruszenie interesu konsumenta, oferta banków, prawo i obowiązek konsumentów, wzorzec umów postanowień, przesłanka niedozwolonego postanowienia umownego, umowa, wywołanie błędnego przekonania, sposób prawy, kontrahent konsumenta, produkt, niekorzyść konsumentów, rachunek oszczędnościowo, zrzeszenie, przyjęty standard
Zobacz»

XVII AmC 33001/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 lutego 2016

Data publikacji: 5 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

konsument, regulamin, przedsiębiorca, niedozwolone postanowienie umowne, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, odsprzedaż, regulamin, zaskarżona klauzula, interes konsumentów, dobry obyczaj, przedsiębiorca, niedozwolone postanowienie umowne, spółka, postanowienie wzorca umowy, zwrot ceny, konsumentów starostwa, umowa, cena biletu, prawo i obowiązek, impreza, cena wyższa, brak zwrotu, pozwany, dzień wydania rzeczy
Zobacz»

VI ACa 805/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 26 marca 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, regulamin, pozwany, przedsiębiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, interes konsumentów, klauzula, dobry obyczaj, cena za świadczone usługi, niedozwolone postanowienie umowne, zakwestionowane postanowienie, możliwość zmiany ceny, odpowiednie modyfikacje, regulamin świadczenia usługi, prawo i obowiązek, regulamin, pozwany, zaistnienie okoliczności niezależnych, postanowienie wzorca umownego, cena w przypadku, obrót z konsumentami, świadczenie usług telemetrycznych, przedsiębiorca, powodująca konieczność
Zobacz»

XVII AmC 359/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2012

Data publikacji: 8 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

konsument, kurs, umowa, niedozwolone postanowienie umowne, wypowiedzenie, szkoła
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, kwestionowane postanowienie, dobry obyczaj, płatnik, interes konsumentów, zwrot pieniędzy, materiał dydaktyczny, kurs, umowa, odstępne, klauzula, sposób zwrotu, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, wypowiedzenie, szkoła, uczestnik kursów, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, dostarczenie materiałów, założenie teczek
Zobacz»

XVII AmC 357/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2012

Data publikacji: 8 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

konsument, przedsiębiorca, niedozwolone postanowienie umowne, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, interes konsumentów, wzorzec umowy, klauzula, komórka lokatorska, ratalną zapłatą, lokal mieszkalny wraz, usunięcie usterki, zapłata za lokal, miejsce postojowe, przedsiębiorca, cena, niedozwolone postanowienie umowne, propozycja strony, negocjacja przez strony, technologia usunięcia, umowa, usterka i wada, usunięcie wady
Zobacz»

XVII AmC 3755/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 stycznia 2012

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

konsument, słuchacz, umowa, niedozwolone postanowienie umowne, pozwany, szkoła
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, słuchacz, norma współżycia społecznego, roszczenie finansowe, dobry obyczaj, przyjęta norma, strona słuchaczy, powodu nieprzestrzegania, umowa, wzorzec umowy, odstąpienie od umowy, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowny, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, umowa o naukę, zakwestionowane postanowienie, pozwany, szkoła
Zobacz»

XVII AmC 3739/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2012

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, zakwestionowana klauzula, realizator, umowy rezerwacyjne, rozpoczęcie inwestycji, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, umowa, rękojmia, zaskarżona klauzula, stosunek umowny, lokal, postanowienie wzorca umowy, przedłużenie okresu obowiązywania, przesunięcie terminów rozpoczęcia, prawo i obowiązek, naruszenie interesu konsumenta, ochrona konkurencji i konsumentów, opłatę rezerwacyjną, nienależyte wykonanie
Zobacz»

VI ACa 803/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, regulamin, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, utracone korzyści, ograniczenie odpowiedzialności, abonent, regulamin świadczenia usługi, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, świadczenie usług telemetrycznych, szkoda, regulamin, strata, pozwany, wzorzec umowy, postanowienie wzorca umownego, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, nienależyte wykonanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Szymon Olczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kurosz
Data wytworzenia informacji: