Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII C 1750/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-08-07

III Ca 1280/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 2 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa o kartę kredytową, wyciąg z księgi, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, korzystanie z karty kredytowej, umowa o korzystanie, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa o kartę kredytową, wyciąg z księgi rachunkowej, oddział w polsce, wyciąg z księgi, umowa cesji, bank, pozwany, cesja wierzytelności, księga rachunkowa powoda, poprzedni wierzyciel, spółka akcyjna, udowodnienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kapitał, siedziba, istnienie wierzytelności
Zobacz»

I C 2052/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 października 2017

Data publikacji: 15 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa o kartę kredytową, wyrok zaoczny, fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kolarz, umowa o kartę kredytową, opóźnienie od kwot, wierzyciel pierwotny, limit kredytowy, fundusz sekurytyzacyjny, pozwany, wyrok zaoczny, cesja, nabycie wierzytelności, bank, fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, powództwo do dnia zapłaty, przedmiot świadczenia, załącznik, brak spłaty należności, odsetki umowne, procesowy odpowiednik
Zobacz»

X C 2414/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2019

Data publikacji: 19 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa o kartę kredytową, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prawdziwe twierdzenie powoda, dochodzona wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, umowa o kartę kredytową, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie twierdzeń powoda, nabywca, przelew wierzytelności, wypłata gotówki, prawdziwe twierdzenie powoda, siedziba, ciężar udowodnienia faktów, dochodzona wierzytelność, nabycie wierzytelności, pozwany, komentarz pod red, przedmiot świadczenia, konsekwencja zaniechania realizacji, dzienny limit, istnienie dochodzonej wierzytelności, procesowy odpowiednik, celu obejść
Zobacz»

III Ca 2020/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 8 marca 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa o kartę kredytową, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa o kartę kredytową, odbitka, ksero, umowa cesji, wyciąg z załącznika, załącznik do umowy sprzedaży, urzędowe poświadczenie, istnienie wierzytelności, na stronie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, forma pisemna, umowa przelewu, zbycie wierzytelności, legitymacja czynna, dokument, działanie sądu z urzędu, ciężar udowodnienia faktów, obowiązek przedstawienia dowodu, przejście uprawnienia
Zobacz»

I C 1453/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 5 lutego 2014

Data publikacji: 28 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa o kartę kredytową, pozew, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wierzyciel pierwotny, umowa o kartę kredytową, zaległa część, część kapitału, zawiadomienie o przelewie, umowa przelewu wierzytelności, pozew, na stronie, pozew strony powodowej, elektroniczne postępowanie upominawcze, kapitał, rejonowy lublin, umowa kredytu o numerze, dzień sporządzenia pozwu, umowa i kwota, zachód, zawiadomienie o cesji wierzytelności, zasądzenie od pozwanych kosztów, wytoczenie powództwa
Zobacz»

I C 916/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 19 października 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa o kartę kredytową, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, spółka komandytowo-akcyjna, komandytariusz, wkład niepieniężny, sporna wierzytelność, umowa o kartę kredytową, umowa przeniesienia ogółu praw, załączona umowa, spółka komandytowa, sprawa profesjonalnego pełnomocnika, wycofanie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, ogół praw i obowiązków, zmiana umowy spółki, wykaz wierzytelności, fakt nabycia, pierwotny wierzyciel, aport, wymagalna wierzytelność
Zobacz»

X C 417/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 3 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, karta kredytowa, kapitał, prawdziwe twierdzenie powoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wierzyciel pierwotny, przelew, przeniesienie wierzytelności, kserokopia za dokument prywatny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie twierdzeń powoda, używanie karty kredytowej, koszt upomnień i wezwań, dzień sporządzenia pozwu, bank, karta kredytowa, istnienie oryginału, przeterminowane zadłużenie, nabywca, wierzytelność stała, kapitał, koszt dochodzenia, prawdziwe twierdzenie powoda, prawdziwość twierdzeń powoda
Zobacz»

I C 1454/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pleszewie

Data orzeczenia: 21 października 2015

Data publikacji: 22 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa o kartę kredytową, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wierzyciel pierwotny, umowa przelewu wierzytelności, zachowanie dłużników, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, świadczenie główne, załącznik do umowy sprzedaży, umowa o kartę kredytową, kapitalizacja odsetek, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew roszczenia, przedmiotowa wierzytelność, pozwana wierzytelność, pozew, czynność rachunkowa, należność uboczna, stopa procentowa, kapitał
Zobacz»

I C 1363/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 7 lutego 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, umowa, nabywca, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji, dzień wystawienia wyciągu, brak dowodu na istnienie, fundusz wierzytelności
Zobacz»

I C 1289/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 7 lutego 2017

Data publikacji: 18 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, umowa, nabywca, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji, dzień wystawienia wyciągu, brak dowodu na istnienie, fundusz wierzytelności
Zobacz»

I C 78/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji, dzień wystawienia wyciągu, brak dowodu na istnienie, fundusz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, umowa
Zobacz»

I C 1379/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 17 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji, dzień wystawienia wyciągu, brak dowodu na istnienie, fundusz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, umowa
Zobacz»

I C 1718/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji, dzień wystawienia wyciągu, brak dowodu na istnienie, fundusz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 1723/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 7 marca 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji, dzień wystawienia wyciągu, brak dowodu na istnienie, fundusz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 1721/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 7 marca 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji, dzień wystawienia wyciągu, brak dowodu na istnienie, fundusz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 81/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 14 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji, dzień wystawienia wyciągu, brak dowodu na istnienie, fundusz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 67/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 18 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji, dzień wystawienia wyciągu, brak dowodu na istnienie, fundusz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 70/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji, dzień wystawienia wyciągu, brak dowodu na istnienie, fundusz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 72/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji, dzień wystawienia wyciągu, brak dowodu na istnienie, fundusz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 83/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji, dzień wystawienia wyciągu, brak dowodu na istnienie, fundusz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Szymon Olczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kurosz
Data wytworzenia informacji: