Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 860/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-05-08

VI Gz 224/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2016

Data publikacji: 4 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • niewielki nakład pracy, ocena wystąpienia, pozwany, koszt procesu, koszt postępowań zażaleniowy, przebieg procesów, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, życiowa strona, zasada słuszności, pełnomocnik powodów, obowiązek zwrotu kosztów, ujemna konsekwencja, powody dalsze, majątkowa strona, finansowanie szpitali, możliwość zwolnienia strony, postanowienie sądu najwyższe, zakończenie sprawy, przeprowadzenie rozprawy, wydanie orzeczenia o kosztach
Zobacz»

I C 193/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 22 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, obowiązek zwrotu kosztów procesu, sierpień i grudzień, istotne zdanie, trudna sytuacja, zwłoka w spłacie, pozwany obowiązek, sposób prowadzenia procesu, koszt procesu strony powodowej, zobowiązanie wobec strony powodowej, zwrot niedookreślony, zwrot kosztów procesu strony, reguła ogólna, świdnik, rok przejść, czynienie z sytuacją, argument natury, kłopot finansowy, dotyczących zwrotów
Zobacz»

III Ca 58/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2019

Data publikacji: 29 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obowiązek zwrotu kosztów, rozpoczęcie rozprawy, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, dopuszczalne cofnięcie pozwu, brzezina, przeciwnik procesowy, radca prawny, wszczęty proces, nałożenie na stronę obowiązku, wniosek o zasądzenie zwrotu, upoważnienie do występowania, strona obowiązku zwrotu kosztów, powodu obowiązków, ewentualne obciążenie, złożenie wniosku o zasądzenie, odstąpienie od nałożenia, konieczna zgoda, pozwany, trudna sytuacja finansowa powoda, sprawa przez pełnomocnika
Zobacz»

V Pz 19/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 22 marca 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rażące naruszenie reguł, ekwiwalent za urlopy, charakter sprawy, sytuacja wynikająca z charakteru, odpowiedzialność za wynik procesu, przekonanie strony o zasadności, obowiązek zwrotu kosztów procesu, rejonowy sąd pracy, zasada odpowiedzialności za wynik, postępowanie zażaleniowe, odniesienie do powoda, zażalenie, charakter żądania, strona przegrywająca kosztów procesu, subiektywne przekonanie strony, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, życiowa strona, norma czasu pracy, zasada słuszności, ewidencja czasu pracy
Zobacz»

I ACa 37/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obowiązek zwrotu kosztów, miesięczna renta, małoletni, zadośćuczynienie i odszkodowanie, apelacja strony, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, powodu obowiązków, wydatek na koszty opinii, zażalenie, treść uzasadnienia skarżonego wyroku, wypadek, koszt postępowań zażaleniowy, strona pozwana obowiązku zwrotu, śmierć męża i ojciec, subiektywne przekonanie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, członek rodziny, podstawa zwolnienia, możliwość zarobkowa, kwota
Zobacz»

III Ca 734/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 września 2021

Data publikacji: 16 marca 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obowiązek zwrotu kosztów, trudna sytuacja finansowa powódki, nałożenie na stronę obowiązku, sytuacja osobista i finansowa, strona obowiązku zwrotu kosztów, chory mąż, odstąpienie od nałożenia, wiarygodność twierdzeń powódki, niska emerytura, przypadek obciążenia, pozwane miasto, śmierć męża powódki, sytuacja życiowa strony, zajęcie komornicze, sprawa zajść, strona przegrywająca kosztów procesu, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa, brak środków finansowych, koszt poniesiony przez strony
Zobacz»

I ACa 342/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, ugoda, obowiązek zwrotu kosztów procesu, pozwany, resztę zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązania, obrona praw powoda, świadomość skutków prawnych, częściowa spłata zobowiązania, możliwość odstąpienia od obowiązku, cofnięcie na rozprawie, dług przez dłużnika, wniesienie przedmiotowego powództwa, moment wniesienia powództwa, zwolnienie z obowiązku uiszczenia, obciążanie powoda, zaspokojenie wierzyciela, odstąpienie od obowiązku zwrotu, świadomość obowiązku zwrotu, procesowa możliwość
Zobacz»

VI Cz 885/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rata, postanowienie odnośnie kosztów, niskie świadczenie emerytalne, obowiązek zwrotu kosztów procesu, odstąpienie od obowiązku ponoszenia, zażalenie, sytuacja osobista, najwyższa ocena, suwerenne uprawnienie sądu, przedmiot rozważań sądu rejonowego, kontrola orzeczenia sądu, pozwany obowiązek, należność wobec powoda, ocena okoliczności rozpoznawanej sprawy, podstawa zwolnienia od kosztów, przedmiot kontroli instancyjnej, sytuacja wynikająca z charakteru, obowiązek ponoszenia kosztów procesu, rozpoznawanie środka, charakter dyskrecjonalny
Zobacz»

V U 4/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 13 października 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona od obowiązku zwrotu, odpowiedzialność za wyniki, ubezpieczone koszty, dodatkowe obciążanie, przeniesienie odpowiedzialności za składki, ubezpieczenie społeczne w myśl, obowiązek zwrotu kosztów procesu, stosunek do przeciwnika, rozstrzyganie o zwrocie, uzupełnienie wyroku sądu okręgowego, koszty sądowe, oczywiście niewłaściwe postępowanie strony, postępowanie w procesie, szczególna zawiłość, prowadzenie procesu przez stronę, koszt w ogóle, następująca zasada, celowa obrona, podstawa oddalenia żądania, wyjątkiem opłaty
Zobacz»

VIII U 2980/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 marca 2021

Data publikacji: 28 czerwca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwrot odsetek, odstąpienie od żądania zwrotu, zajęcie wynagrodzenia, obowiązek zwrotu kosztów procesu, fundusz rentowy, odsetka za zwłokę, powstanie należności, kolejne zajęcie, pozycja wierzyciela, bardzo niski dochód, bezczynność organu rentowego, pobrana renta rodzinna, pobrane świadczenie z funduszu, dochód wnioskodawcy, nienależnie pobrana renta, uprzywilejowana pozycja, kwota nienależnie pobrana świadczeń, wnioskodawca obowiązków, znaczny rozmiar, podstawa do odstąpienia
Zobacz»

VIII Gz 21/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 20 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, wytoczenie powództwa o zapłatę, nieaktualny adres, adres do korespondencji, zażalenie, cofnięcie, rozważana sprawa, zapłata, najem, postępowanie zażaleniowe, koszt procesu, postanowienie sądu najwyższe, powództwo, przeciwnik kosztów, postanowienie sądu rejonowego szczecin, spłata zadłużenia, zmiana adresów, treść wydana w sprawie, celowe dochodzenie, celowa obrona
Zobacz»

III Cz 1067/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 2 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt procesu drugiej strony, rak, zażalenie, jedyny koszt, fachowy pełnomocnik, pozew ponad kwotę, życiowa strona, zwolnienie powódki, wysunięte roszczenie, małoletni syn, konsekwencja natury finansowej, niski nakład, fachowa reprezentacja, pełne wynagrodzenie za pracę, praca fachowa, tętniak tętnicy, intensywne leczenie farmakologiczne, częściowe obciążanie, tętnica mózgowa, obowiązek zwrotu kosztów procesu
Zobacz»

I ACz 907/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 23 września 2013

Data publikacji: 23 października 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stan majątkowy powódki, pozwany, przegranie sprawy, siedziba, judykatura i doktryna, brak legitymacji biernej, rynek ubezpieczycieli, słuszność wyboru, uznanie ustaleń, ubezpieczyciel niemiecki, cofnięcie pozwu na żądanie, strona powodowa kosztów, zadośćuczynienie za śmierć męża, pozew powódki, postępowanie o zwolnienie, informacja pełnomocnika, obowiązek zwrotu kosztów procesu, zadośćuczynienie i odszkodowanie, odpowiedzialność finansowa za wynik, uznanie stanu
Zobacz»

VII Pz 45/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 15 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozłożenie należności na raty, zadłużenie finansowe, pozwany, strona powodowa w związku, obowiązek poniesienia kosztów procesu, ratalna spłata, ciężka sytuacja materialna, częściowy zwrot kosztów procesu, zwrot kosztu procesu, zażalenie, uzasadniona podstawa do obciążenia, rata zasądzonej należności, zaskarżone orzeczenie w pełni, ustawowy obowiązek ponoszenia kosztów, znaczenie przy rozstrzygnięciu, koszt postępowania poprzez zasądzenie, rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów, ocena możliwa, minimalny nakład, dalsze zadłużanie
Zobacz»

VI ACa 632/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lutego 2015

Data publikacji: 26 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypadek cofnięcia pozwu, umorzenie postępowania egzekucyjne, obowiązek zwrotu kosztów procesu, warszawa, obciążanie powódki, tytuł wykonawczy, cofnięcie pozwu na żądanie, skutek przywrócenia, wszczęcie przeciwko powódce, pozbawienie wykonalności, zaspokojenie przez pozwanego roszczenia, przywrócenie terminów, fakt umorzenia, uznanie powódki, nakaz zapłaty, postępowanie egzekucyjne w oparciu, wyrok i postępowanie, przyczyna cofnięcia, postępowanie egzekucyjne na wniosek, szczególność sytuacji
Zobacz»

II Cz 1137/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, buczek, proces zasady odpowiedzialności, koszt procesu zasady, rozważenie zastosowania, wzajemne zniesienie kosztów, przeciwnik, wykonalność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, strona kosztów procesu, koszt postępowań zażaleniowy, obowiązek zwrotu kosztów procesu, pozwany, ostateczny wynik sprawy, koszt zastępstwa adwokackiego, damy powodu, sprzedaż wierzytelności, dysponowanie przez wierzyciela, uwzględnienie żądania, całkowite uwzględnienie
Zobacz»

VIII Gz 43/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2017

Data publikacji: 4 maja 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tekst pierwotny, zasadność przyjęcia, koszt przeciwnika, obowiązek zwrotu kosztów, postanowienie sądu najwyższe, merytoryczny argument na poparcie, waluta, większość okazała, przyjęcie przepisów, odstąpienie od zasądzenia kosztów, obowiązek poniesienia kosztów zastępstwa, założeniem stosowania, możliwość oszacowania, przyjęcie prawa, sprawiedliwość w sprawie, proces, wpływ na zaskarżone orzeczenie, roszczenie wynikające z faktury, nałożenie na stronę obowiązku, usługa profesjonalna
Zobacz»

XVI GC 1253/14

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wydział gospodarczy w składzie, uiszczona opłata sądowa, wydział gospodarczy, warszawa, koszt zastępstwa prawnego, kasa, powodu kosztów, postępowanie w sprawie, odszkodowanie, tysiąc, tryba, postanowienie, październik, sprawa z powództwa, pozwany, rozprawa, kwota, koszt, protokolant, skład
Zobacz»

XVI GC 876/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 7 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wydział gospodarczy w składzie, uiszczona opłata sądowa, wydział gospodarczy, tutejszy sąd, warszawa, tysiąc złoty, koszt zastępstwa prawnego, powodowa kwota, kasa, powodu kosztów, postępowanie w sprawie, odszkodowanie, tryba, postanowienie, marzec, sprawa z powództwa, pozwany, rozprawa, koszt, protokolant
Zobacz»

VII Pz 42/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 28 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt procesu w przypadku, koszt procesu, zażalenie, sztuka pisma, trudna sytuacja majątkowa, większość pieniędzy, odstąpienie od obciążania, sytuacja ekonomiczna, obciążenie powódki, ryzyko poniesienia kosztów, odpowiedzialność za wyniki, osoba na zastępstwo, przebieg procesów, stosunek do przeciwnika, rozstrzyganie o zwrocie, znajdę osoby, oczywiście niewłaściwe postępowanie strony, wcześniak, kwota na utrzymanie, wynik sporu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adrianna Kałuziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Lewicka
Data wytworzenia informacji: