Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 1900/18 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2019-01-28

III Ca 1978/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, uprawniony przedsiębiorca, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, wyjątkowa okoliczność, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu, ogół konieczny, zgodność stanu, słabsza strona stosunku prawnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, uprawniony przedsiębiorca, branie przez sąd, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, wyjątkowa okoliczność, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu, ogół konieczny, zgodność stanu, słabsza strona stosunku prawnego
Zobacz»

III Ca 1956/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 lutego 2019

Data publikacji: 1 kwietnia 2019

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, uprawniony przedsiębiorca, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, wyjątkowa okoliczność, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu, ogół konieczny, zgodność stanu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, skutek przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, materialna przeszkoda, uprawniony przedsiębiorca, przeszkoda do uwzględnienia roszczenia, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, wyjątkowa okoliczność, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu, ogół konieczny, zgodność stanu
Zobacz»

III Ca 236/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

konsument, skutek przedawnienia, kodeks cywilny, zarzut przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, uprawniony przedsiębiorca, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu, ogół konieczny, zgodność stanu, słabsza strona stosunku prawnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, skutek przedawnienia, kodeks cywilny, zarzut przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, postępowanie uproszczone, pierwotny wierzyciel, materialna przeszkoda, uprawniony przedsiębiorca, przeszkoda do uwzględnienia roszczenia, apelacja na posiedzeniu niejawnym, dodatkowy akt, zmiana ustawy, postępowanie odwoławcze z urzędu, ryzyko braku możliwości, roszczenie majątkowe, uwzględnienie w postępowaniu, ogół konieczny, zgodność stanu, słabsza strona stosunku prawnego
Zobacz»

III Ca 2078/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 marca 2019

Data publikacji: 1 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

konsument, data rozwiązania umowy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia roszczenia, wyjątkowa okoliczność, roszczenie majątkowe, zarzut przedawnienia, wymagalność, postępowanie uproszczone
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, data rozwiązania umowy, kredyt gotówkowy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, twierdzenie powoda o okolicznościach, prawdziwe twierdzenie powoda, upływ terminu przedawnienia roszczenia, wyjątkowa okoliczność, wyrok zaoczny, wierzytelności przedawnione, wejście w życie przepisu, bank, następująca umowa, roszczenie majątkowe, zarzut przedawnienia, nabycie wierzytelności, ocena sądu rejonowego, wymagalność, postępowanie uproszczone
Zobacz»

I C 960/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 15 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia, roszczenie majątkowe, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia, roszczenie majątkowe, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, siedziba, pozwany, umowa przelewu, termin zapłaty ostatniej raty, bank, fakt niekwestionowany, termin przedawnienia roszczenia, stanowisko na piśmie, skapitalizowana odsetka umowna, przedawnienie przed upływem, prowizja i koszt, termin przedawnienia roszczenia majątkowego
Zobacz»

I C 728/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 13 stycznia 2017

Data publikacji: 12 lipca 2022

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, wierzytelność, termin przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, siedziba, zwrot na warunkach, wierzytelność, pozwany, należność główna stała, fakt niekwestionowany, termin przedawnienia roszczenia, stanowisko na piśmie, kwota odsetek za opóźnienie, przedawnienie przed upływem, ewidencja analityczna, termin przedawnienia roszczenia majątkowego
Zobacz»

I C 194/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 8 września 2017

Data publikacji: 25 września 2017

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, wierzytelność, termin przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, wypowiedzenie umowy, umowa kredytu o numerze, siedziba, zwrot na warunkach, wierzytelność, pozwany, należność główna stała, fakt niekwestionowany, termin przedawnienia roszczenia, stanowisko na piśmie, kwota odsetek za opóźnienie, przedawnienie przed upływem
Zobacz»

I C 1307/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 18 października 2018

Data publikacji: 26 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

konsument, wierzytelność, roszczenie, zarzut przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, skutek przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, słabsza strona stosunku prawnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • konsument, wierzytelność, roszczenie, zarzut przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, skutek przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przymusowa realizacja, ustawowy skutek, słabsza strona stosunku prawnego, zobowiązanie niezupełne, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, umowa pożyczki, przekształcenie roszczenia, bieg przedawnienia, zobowiązanie naturalne, obrót konsumencki, cesja wierzytelności, podniesienie zarzutu, przelew wierzytelności
Zobacz»

VIII C 2476/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2019

Data publikacji: 13 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, kodeks cywilny, konsument, upływ terminu przedawnienia, zmiana ustawy, roszczenie majątkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, kodeks cywilny, zarzut przedawnienia roszczenia, konsument, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, lipiec, rzetelność sporządzenia, branie przez sąd, zmiana ustawy, zasady współżycia społecznego, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, użytek sprzeczny z zasadami
Zobacz»

I C 315/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 8 listopada 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, wierzytelność, termin przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, siedziba, kredyt, pozwany, sprzedaż wierzytelności, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, koszt monitów i upomnień, zwrot na warunkach, wierzytelność, należność główna stała, pakiet usług, fakt niekwestionowany, termin przedawnienia roszczenia, stanowisko na piśmie
Zobacz»

I C 21/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 9 października 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia, wierzytelność, roszczenie majątkowe, przedawnienie roszczeń, upływ terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia, wierzytelność, wierzyciel pierwotny, roszczenie majątkowe, przedawnienie roszczeń, identyfikator, upływ terminu przedawnienia, pożyczka, wyciąg z księgi rachunkowej, warunek określony w umowie, umowa sprzedaży wierzytelności, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, numer referencyjny, treść przepisu, odsetka za opóźnienie, należność główna, termin spłaty, zwrot na warunkach
Zobacz»

III Ca 172/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 grudnia 2019

Data publikacji: 17 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kodeks cywilny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zmiana ustawy, upływ terminu przedawnienia roszczenia, konsument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • stanowiąca wysokość, zmiana przepisów prawa materialnego, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, długość terminu przedawnienia, nota obciążeniowa, przerwanie biegu przedawnienia, kodeks cywilny, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zmiana ustawy, upływ terminu przedawnienia roszczenia, wyrok zaoczny, termin płatności, przedawnione roszczenie, podstawa umowy cesji, pozwany, konsument, nowelizacja przepisów prawa, dokument księgowy, dochodzenie roszczenia
Zobacz»

VIII C 1221/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2017

Data publikacji: 25 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, pierwotny wierzyciel, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, umowa pożyczki, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, przedawnienie roszczeń, pozwany, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, przerwanie i zawieszenie biegu, siedziba, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, następująca wpłata, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa pożyczki gotówkowej, kolejna wpłata, uznanie niewłaściwe, pozwany, przerwanie biegu terminu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, nabycie wierzytelności, bank, początek biegu przedawnienia, roszczenie związane z prowadzeniem, bieg terminu przedawnienia roszczenia, celów dochodzenia, wyliczenie skapitalizowanych odsetek
Zobacz»

VIII C 1325/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 września 2017

Data publikacji: 17 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, pierwotny wierzyciel, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, umowa pożyczki, śródmieście w warszawie, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, przedawnienie roszczeń, pozwany, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, przerwanie i zawieszenie biegu, zobowiązanie wobec pożyczkodawcy
Zobacz»

VIII C 2352/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 marca 2019

Data publikacji: 13 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kodeks cywilny, wymagalność, upływ terminu przedawnienia, konsument, pierwotny wierzyciel, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin wymagalności, kodeks cywilny, wymagalność, nota obciążeniowa, upływ terminu przedawnienia, siedziba, bieg terminu przedawnienia, dzień wejścia w życie, konsument, pierwotny wierzyciel, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, przerwanie, roszczenie, inercja, regulamin oferty promocyjnej, usługę opłaty, kserokopia umów sprzedaży, stan faktyczny bezspornie, dzień roku kalendarzowego
Zobacz»

VIII C 2107/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 lutego 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, konsument, upływ terminu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, pierwotny wierzyciel, zmiana ustawy, roszczenie majątkowe, wierzytelność, wyjątek przewidziany w ustawie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, kodeks cywilny, konsument, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, pierwotny wierzyciel, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe powództwo, branie przez sąd, zmiana ustawy, zapłata składki, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, wierzytelność, przelew, użytek sprzeczny z zasadami, wyjątek przewidziany w ustawie, konieczność brania
Zobacz»

VIII C 1222/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, koszt windykacyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, przedawnienie roszczeń, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, przedmiotowy zarzut, spółka komandytowa, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, pozwany, przerwanie i zawieszenie biegu, zasady współżycia społecznego, sprawa roszczenia
Zobacz»

VIII C 2886/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 czerwca 2019

Data publikacji: 3 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedawnienie roszczeń, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, wyjątek przewidziany w ustawie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytu konsumpcyjnego, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowe powództwo, przerwanie i zawieszenie biegu, pozwany, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, niewłaściwość, księga powoda, użytek sprzeczny z zasadami, możliwa data, wyjątek przewidziany w ustawie, wyciąg z ksiąg funduszu
Zobacz»

I C 464/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, wierzytelność, pierwotny wierzyciel, kodeks cywilny, upływ terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z ksiąg funduszu, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, oświadczenie, bieg przedawnienia, wierzytelność, pierwotny wierzyciel, kodeks cywilny, zarzut przedawnienia roszczenia, wybór terminów, dowód z urzędu, podstawa dla oddalenia powództwa, autentyczność pochodzenia, dokument prywatny zgodnie, niespełniające kryterium, upływ terminu przedawnienia, wyżej przytoczony argument, uzasadnienie pozwów, umowa kredytowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: