Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 3129/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2017-09-06

I C 204/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 17 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wierzyciel pierwotny, abonent, umowa abonencka, nienależyte wykonanie, dekoder, zastrzeżenie kary umownej, operator, zobowiązanie, zwrot sprzętu, abonament, zapłata kary, odbiór telewizji satelitarnej, pozwany, dzieło, opłata abonamentowa, regulamin świadczenia usługi, zmiana wierzyciela, wypadek skorzystania, sprzęt do odbioru
Zobacz»

I C 434/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 8 listopada 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, termin rozpoczęcia, warunki atmosferyczne, zapłata kary, brakująca część opłaty, dłużnik, zobowiązanie niepieniężne, kontynuowanie prac, etap prac, realizacja robót, kopia aneksu, istnienie umowy łączącej strony, wierzyciel, modyfikacja reguł, zaprzestanie dalszych prac, fakt zastrzeżenia kary umownej, istnienie zobowiązań wobec powoda
Zobacz»

III Ca 494/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 maja 2017

Data publikacji: 13 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, opłaty specjalne, nota obciążeniowa, prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie usługi, operator, strona klienta, nienależyte wykonanie zobowiązania, agio, ograniczona odpowiedzialność, usługa z winy abonenta, rozwiązanie umowy przez abonenta, zastrzeganie kary umownej, świadczona usługa telekomunikacyjna, jednostronne rozwiązanie umowy, należność za usługi, odsetka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kwota kary umowna
Zobacz»

XVI GC 608/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 18 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, zapłata kary umowna, system mocowania, konstrukcja stalowa, odszkodowanie umowne, procedura odbioru końcowego, opóźnienie, prolongata, wykonanie zobowiązania niepieniężnego, posadzka, termin zakończenia, termin procedury, podłoga w hali, wykonanie pracy, pozwany, zakończenie pracy, hala warsztatowa, odkrywka
Zobacz»

XII Ga 761/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2017

Data publikacji: 16 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wypowiedzenie umowy, kara umowna na wypadek, nienależyte wykonanie zobowiązania pieniężnego, zastrzeżenie kary umownej, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, naprawienie szkody wynikłej, zapłata określona sumy, umowa ze skutkiem natychmiastowym, wypadek wypowiedzenia umowy, konsultacje prawne, dzień od zawarcia umowy, niewypłacone wynagrodzenie, strona powodowa faktury, pozwany, kara umowna w przypadku, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, tryb natychmiastowy, przyczyna wypowiedzenia umowy
Zobacz»

II Ca 818/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 grudnia 2016

Data publikacji: 14 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opłata abonamentowa, abonent, dalsza odsetka ustawowa, dzień zapłaty, nota obciążeniowa, odsetka ustawowa za okresy, prawo telekomunikacyjne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kodeks cywilny, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zawarta umowa o świadczenie, umowa o świadczenie usługi, numer, wcześniejsze rozwiązanie umowy, podstawa faktyczna i prawna, nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązanie niepieniężne, pozwany, należność
Zobacz»

VIII C 1292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, dłużnik, wierzyciel, nota księgowa, niedbalstwo, odstąpienie od umowy, szkoda, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, staranność, nota, wartość umowy, odstąpienie wykonawcy, terminal, zwłoka, samodzielny publiczny zakład opieki, odszkodowanie
Zobacz»

VIII Ga 68/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 lipca 2015

Data publikacji: 29 września 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, uznanie długu, postępowanie uproszczone, obowiązek zapłaty kary umownej, umowa, pozwany, sens oświadczenia woli, zwłoka, ujęcie kary, odpowiedzialność, dłużnik, świetle zachowań, granica winy, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, umowa zawarta przez strony, opóźnienie w oddaniu, opóźnienie w wykonaniu robót, pozwana kwestia
Zobacz»

I ACa 799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary
Zobacz»

I C 3539/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 30 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, abonament, faktura na kwotę, okres podstawowy, pakiet, plus odsetki, dekoder, odsetka w wysokość, umowa abonencka, abonent, nienależyte wykonanie, zastrzeżenie kary umownej, pierwotny wierzyciel, zapłata kary, wierzytelność, zobowiązanie, rozwiązanie umowy, wypadek skorzystania, pozwany, mechanizm wyliczenia
Zobacz»

III Ca 1878/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • aktywna karta, prawo telekomunikacyjne, obowiązek zapłaty kary umownej, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, usługa z winy abonenta, rozwiązanie umowy przez abonenta, jednostronne rozwiązanie umowy, umowa o świadczenie usługi, operator telekomunikacyjny, przypadek zawarcia umowy, ochrona interesów wierzycieli, dostawca usługi, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, zawarcie umowy o świadczenie, pozwana kara umowna, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, ostateczne ustalenie stanu, równowartość ulgi, ryczałtowe określenie, przeciwne twierdzenie stron
Zobacz»

I C 3604/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 30 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • abonament, kara umowna, faktura na kwotę, pakiet, okres podstawowy, plus odsetki, dekoder, odsetka w wysokość, umowa abonencka, abonent, nienależyte wykonanie, zastrzeżenie kary umownej, pierwotny wierzyciel, zapłata kary, wierzytelność, zobowiązanie, rozwiązanie umowy, wypadek skorzystania, pozwany, mechanizm wyliczenia
Zobacz»

XVI GC 1601/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 października 2014

Data publikacji: 27 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, log, zlecenie transportowe, dłużnik, zapłata kary umowna, wykonanie zobowiązania niepieniężnego, przewoźnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, odszkodowanie umowne, samochód pod załadunek, przewóz, wierzyciel, materialna moc dowodowa dokumentu, moc dowodowa dokumentu prywatnego, wyrok sądu najwyższy, treść zobowiązania, kierowca, zwłoka w wykonaniu zobowiązania, pozwany, spedytor
Zobacz»

II Ca 239/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2013

Data publikacji: 14 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • potrącenie, dłużnik, powodu wzajemnego, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, powództwo wzajemne, umocowanie, żądanie kary umownej, skuteczne odstąpienie od umowy, prawa wykonawcy, wykonanie umowy, wykonanie dzieła, powzięcie woli, obowiązek zapłaty kary umownej, termin odpowiedni, przejawienie, pozwany, odpowiedzialność, praca rozbiórkowa, pozew główny
Zobacz»

XVI GC 1973/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, faktura zaliczkowa, usługa promocji, produkt, nota obciążeniowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, rozwiązanie umowy, pozwany, faktura korygująca, weksel, rok obowiązywania, wykonanie zobowiązania pieniężnego, kwota kary umowna, litr, znaczenie szerokie, odsetka, zarzut od nakazów zapłaty, umowa ze skutkiem natychmiastowym, brak spłaty zobowiązania
Zobacz»

VI GC 772/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 5 stycznia 2016

Data publikacji: 8 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania, dokonane potrącenie wierzytelności, aktualizacja mapy
Zobacz»

V GC 350/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 20 marca 2018

Data publikacji: 17 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, terminal, umowa, karta, termin zapłaty, twierdzenie powoda o okolicznościach, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, strona kontraktu, równowaga kontraktowa, weksel in blanco, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyrok w sprawie, faktura, rozwiązanie umowy, wypadek odstąpienia od umowy, umowa w trybie natychmiastowym, naliczenie kary umownej, dokument księgowy, przepis kodeksu postępowania cywilnego
Zobacz»

XIII Ga 676/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 8 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opłata manipulacyjna, dostawca energii, nienależyte wykonanie zobowiązania, dotychczasowy dostawca, umowa, pozwany, ogólny warunek umowy, rażąca wysokość, sprzedawca energii, miarkowanie kary umownej, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie pełnomocnictwa, wierzyciel szkody, umowa sprzedaży energii, dłużnik, zapłata kary, sprzedaż energii elektrycznej, kara umowna na wypadek
Zobacz»

I C 3442/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura na kwotę, kara umowna, abonament, plus odsetki, pakiet, okres podstawowy, dekoder, odsetka w wysokość, umowa abonencka, abonent, nienależyte wykonanie, zastrzeżenie kary umownej, faktura na sumę, pierwotny wierzyciel, zapłata kary, wierzytelność, zobowiązanie, rozwiązanie umowy, wypadek skorzystania, pozwany
Zobacz»

I C 1104/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 18 stycznia 2018

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, internet, doręczanie przesyłek, powiat, nienależyte wykonanie zobowiązania, starostwo powiatowe, dostęp do systemu, świadczenie usług pocztowych, nota obciążeniowa, umowa, kwota wynikająca z noty, miarkowanie kary, wierzyciel, mail, cena brutto, oferta wykonawcy, znaczna część, wartość przedmiotu umowy, zmniejszenie kary umownej, zamawiająca kara umowna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Włodarek
Data wytworzenia informacji: