Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1006/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnowie z 2019-01-31

V ACa 114/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 12 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

zawezwanie do próby ugodowej, użytkowanie wieczyste, nieruchomość, wniosek o zawezwanie, decyzja, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, przerwanie biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • zawezwanie do próby ugodowej, użytkowanie wieczyste, bieg przedawnienia, nieruchomość, wniosek o zawezwanie, odszkodowanie, decyzja, ponowne rozpatrzenie sprawy, wniosek dekretowy, termin przedawnienia, decyzja nadzorcza, przedawnienie roszczeń, prawo własności czasowej, wadliwa decyzja, prezydium rady, przerwanie biegu, wniosek o ponowne rozpatrzenie, dekret, prawo użytkowania wieczyste, postępowanie administracyjne
Zobacz»

I C 61/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 maja 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, rada narodowa, prezydium, użytkowanie wieczyste, odwołanie w administracyjnym toku, administracyjny tok instancji, zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, wydział gospodarki komunalnej, decyzja prezydium rady narodowej, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, rada narodowa, prezydium, nieważność decyzji prezydium rady, spadek, użytkowanie wieczyste, prawo przyszłe, wojewoda, stwierdzająca nieważność decyzji, odwołanie w administracyjnym toku, administracyjny tok instancji, zarzut przedawnienia, rozpatrzenie wniosku, przedawnienie roszczeń, wydanie decyzji o ustanowieniu, prawo własności czasowej, termin przedawnienia
Zobacz»

I ACa 376/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 października 2012

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, odwołanie w administracyjnym toku, administracyjny tok instancji, ostateczna decyzja, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wniosek o ponowne rozpoznanie, zarzut przedawnienia, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, nadużycie prawa, odwołanie w administracyjnym toku, administracyjny tok instancji, wniosek o ponowne rozpatrzenie, wydanie drugiej decyzji, ostateczna decyzja, ponowne rozpatrzenie sprawy, opóźnienie w dochodzeniu roszczenia, przedawnienie roszczeń, stwierdzenie nieważności decyzji naczelnika, nieważność decyzji naczelnika gminy, termin przedawnienia, decyzja z rażącym naruszeniem, nowelizacja kodeksu, nieruchomość, decyzja administracyjna, ponowne rozpoznanie sprawy
Zobacz»

I ACa 1709/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2018

Data publikacji: 28 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, bieg, ostateczna decyzja, zarzut przedawnienia, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie, przedawnienie roszczeń, ponowne rozpatrzenie sprawy, wniosek o ponowne rozpoznanie, nieważność decyzji, termin przedawnienia, teren urzędu, bieg, ostateczna decyzja, zarzut przedawnienia, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, przyznanie prawa własności czasowej, wojewoda, termin przedawnienia roszczenia, decyzja z dni, urząd dzielnicowy, odszkodowanie, ostateczna decyzja nadzorcza, decyzja kierownika wydziału, dzień wydania
Zobacz»

I ACa 2455/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

przedawnienie roszczeń, ostateczna decyzja, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, bieg, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie, przedawnienie roszczeń, ponowne rozpatrzenie sprawy, nieważność decyzji, ostateczna decyzja, termin przedawnienia, wniosek o ponowne rozpoznanie, zarzut przedawnienia, następczyni prawna, bieg, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, decyzja z dni, odszkodowanie, termin przedawnienia roszczenia, ostateczna decyzja nadzorcza, decyzja administracyjna, decyzja kierownika wydziału, dzień wydania, wydanie z naruszeniem
Zobacz»

I ACa 33/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2014

Data publikacji: 16 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

termin przedawnienia, rada narodowa, prezydium, bieg, użytkowanie wieczyste, przedawnienie roszczenia, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, próby ugodowe, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, decyzja prezydium rady narodowej, nieważność decyzji prezydium rady, rada narodowa, prezydium, bieg, użytkowanie wieczyste, ponowne rozpoznanie wniosku dekretowego, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, przedawnienie roszczenia, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, upływ terminu przedawnienia, odszkodowanie, bieg terminu przedawnienia, próby ugodowe, przyznanie prawa własności czasowej, zarzut przedawnienia, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze
Zobacz»

VI ACa 1786/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2014

Data publikacji: 9 października 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

samorządowe kolegium odwoławcze, administracyjny tok instancji, odwołanie w administracyjnym toku, ostateczna decyzja, termin przedawnienia, nieruchomość, zawezwanie do próby ugodowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • samorządowe kolegium odwoławcze, administracyjny tok instancji, hipermarket, odwołanie w administracyjnym toku, ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja administracyjna, warunek zabudowy i zagospodarowania, kodeks postępowania administracyjny, ostateczna decyzja, wniosek o ponowne rozpoznanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie, budowa zespołów, decyzja nadzorcza, sąd administracyjny, termin przedawnienia, gmina miasta, decyzja burmistrza miasta, nieruchomość, nieważność decyzji, zawezwanie do próby ugodowej
Zobacz»

I ACa 115/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

rada narodowa, prezydium, zarzut przedawnienia, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, termin przedawnienia, ostateczna decyzja, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • rada narodowa, prezydium, dzielnicowa rada narodowa, zarzut przedawnienia, leśnictwo, decyzja kierownika wydziału, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, termin przedawnienia, ostateczna decyzja, stwierdzająca nieważność decyzji, decyzja ministra rolnictwa, prezydium rady, roszczenie o odszkodowania, nieważność decyzji kierownika, przedawnienie roszczeń, decyzja wydana z naruszeniem, minister rolnictwa i rozwoju wsi, nadużycie prawa, udział w postępowaniu, siła wyższa
Zobacz»

II C 838/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2013

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przedawnienie, samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja, bieg, zawezwanie, próby ugodowe, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, samorządowe kolegium odwoławcze, sąd administracyjny, sprawa samorządowa, decyzja, bieg, decyzja nadzorcza, roszczenie odszkodowawcze, sprzedaż przedmiotowego lokalu, zawezwanie, wniosek o ponowne rozpoznanie, walor ostateczności, decyzja ministerstwa gospodarki komunalnej, próby ugodowe, stwierdzająca nieważność decyzji, roszczenie, początek biegu przedawnienia, wojewoda, wniosek o ponowne rozpatrzenie, moc umowy
Zobacz»

I C 292/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 listopada 2014

Data publikacji: 9 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

nieruchomość, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, ostateczna decyzja, skarb państwa, zawezwanie, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, akt samorządowego kolegium odwoławczego, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, zakład rolny, rażące naruszenie prawa, nieważność, własność nieruchomości, decyzja z naruszeniem, wieś, ostateczna decyzja, szkoda, dokument w aktach, roszczenie o odszkodowania, decyzja naczelnika gminy, stan nieruchomości, decyzja administracyjna, skarb państwa, wojewoda, zawezwanie, przedawnienie
Zobacz»

I ACa 19/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 14 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

samorządowe kolegium odwoławcze, użytkowanie wieczyste, zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, decyzja, nieruchomość, bieg, termin przedawnienia, prezydent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • samorządowe kolegium odwoławcze, użytkowanie wieczyste, zarzut przedawnienia, bieg przedawnienia, przedawnienie roszczeń, decyzja, naczelnik dzielnicy, nieruchomość, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, bieg, wznowienie, nadużycie prawa, wadliwa decyzja, termin przedawnienia, przyznanie odszkodowania, warszawa, prezydent, dochodzenie roszczenia, decyzja administracyjna, dochodzenie odszkodowania
Zobacz»

I C 1090/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2013

Data publikacji: 8 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

ostateczna decyzja, termin przedawnienia, nieruchomość, zarzut przedawnienia, rada narodowa, prezydium, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • tabela likwidacyjna, byłej wsi, ostateczna decyzja, termin przedawnienia, własność czasowa, nieruchomość, prezydium rady, zarzut przedawnienia, decyzja administracyjna, wniosek o ponowne rozpatrzenie, orzeczenie administracyjne, rada narodowa, prezydium, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, wydanie z naruszeniem, wojewoda, spadek, przedmiotowa nieruchomość, odszkodowanie, przedawnienie roszczeń
Zobacz»

I ACa 331/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 22 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja, zarzut przedawnienia, roszczenie, termin przedawnienia, nieruchomość, bieg, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja nadzorcza, decyzja dekretowa, decyzja, zarzut przedawnienia, orzeczenie administracyjne, roszczenie, wniosek o odszkodowanie, organy administracji, termin przedawnienia, nieruchomość, bezprawna decyzja administracyjna, nieważność, szkoda, prezydium rady, bieg, odmowa przyznania odszkodowania, przerwa przedawnienia, bieg przedawnienia, rada narodowa
Zobacz»

I C 1273/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nieruchomość, zawezwanie do próby ugodowej, roszczenie, wniosek o zawezwanie, zarzut przedawnienia, prezydium, użytkowanie wieczyste, rada narodowa, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, prawo własności czasowej, wniosek dekretowy, zawezwanie do próby ugodowej, roszczenie, wniosek o zawezwanie, zarzut przedawnienia, ustanowienie prawa, prezydium rady, odszkodowanie, szkoda, roszczenie odszkodowawcze, prezydium, użytkowanie wieczyste, dekret, rada narodowa, cena, zwrot nieruchomości, bieg przedawnienia, decyzja
Zobacz»

I ACa 316/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 października 2012

Data publikacji: 4 marca 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

termin przedawnienia, samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja, przedawnienie roszczeń, skarb państwa, zarzut przedawnienia, bieg, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przyznanie własności czasowej, termin przedawnienia, samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja, poprzednik prawny powódki, termin przedawnienia roszczenia, przedawnienie roszczeń, dekret, skarb państwa, wojewoda, zarzut przedawnienia, szkoda doznana przez poprzednika, wydanie decyzji nadzorczej, bieg, bieg terminu przedawnienia, prezydium rady, wniosek o przyznanie własności, ostateczność decyzji, rozpoznanie wniosków, rada narodowa
Zobacz»

I ACa 1331/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 marca 2014

Data publikacji: 26 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

ostateczna decyzja, samorządowe kolegium odwoławcze, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, administracyjny tok instancji, prezydium, przedawnienie roszczeń, odwołanie w administracyjnym toku, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie, ostateczna decyzja, ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja administracyjna, samorządowe kolegium odwoławcze, termin przedawnienia, wniosek o ponowne rozpoznanie, zarzut przedawnienia, warszawa, administracyjny tok instancji, wydanie z naruszeniem prawa, prawo własności czasowej, prezydium, prezydium rady, przedawnienie roszczeń, odwołanie w administracyjnym toku, nowelizacja, postępowanie administracyjne, rada narodowa, skarga do sądu administracyjnego
Zobacz»

I ACa 487/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 4 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

nieruchomość, wojewódzka rada narodowa, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, prezydium wojewódzkie, ostateczna decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, wojewódzka rada narodowa, sprzedaż państwowa, poprzednik prawny powodów, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, szkoda, wejście w życie konstytucji, odszkodowanie, utracone korzyści, nieważność decyzji, powiatowa rada narodowa, prezydium wojewódzkie, nieważność orzeczenia, sprawa związana z reformą, orzeczenie prezydium powiatowej rady, stwierdzenie nieważności, reforma rolna i osadnictwo, własność nieruchomości, ostateczna decyzja, spadek
Zobacz»

I C 665/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, zawezwanie do próby ugodowej, prokuratoria, decyzja, wniosek o zawezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, przejście na własność państwa, nieważność orzeczenia ministra przemysłu, zawezwanie do próby ugodowej, odszkodowanie, protokół zdawczo-odbiorczy, prokuratoria, minister przemysłu i handlu, minister rozwoju, nadużycie prawa podmiotowego, decyzja, wniosek powoda o zawezwanie, minister gospodarki, budownictwo, wniosek o zawezwanie, termin przedawnienia roszczenia, decyzja ministra infrastruktury, pozwany zarzut przedawnienia
Zobacz»

I ACa 683/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2012

Data publikacji: 25 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, bieg, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, ograniczenie powództwa, rozszerzone roszczenie, decyzja nadzorcza, przyznanie własności czasowej, termin przedawnienia roszczenia, rozszerzona część, właściciel o przyznanie własności, bieg, pozew, podniesienie zarzutu przedawnienia, wywołana decyzja, zarzut przedawnienia roszczenia, część wspólna nieruchomości, szkoda, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, nieruchomość, wniosek byłych właścicieli
Zobacz»

I ACa 258/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 września 2011

Data publikacji: 22 maja 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

administracyjny tok instancji, zarzut przedawnienia, odwołanie w administracyjnym toku, użytkowanie wieczyste, przedawnienie roszczeń, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja nadzorcza, decyzja ostateczna, administracyjny tok instancji, decyzję komunalizacyjną, zarzut przedawnienia, utrata prawa własności, działanie rękojmi, odwołanie w administracyjnym toku, wniosek o ponowne rozpoznanie, użytkowanie wieczyste, wadliwa decyzja nacjonalizacyjna, nadużycie prawa, powrót prawa własności, przedawnienie roszczeń, poprzednik prawny powodów, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, minister przemysłu lekkiego, decyzja z dni, okręgowy zarząd, nieruchomość
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Chrabąszcz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Tarnowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Grodkowska
Data wytworzenia informacji: