Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 225/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olkuszu z 2016-08-24

I C 1081/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 5 listopada 2019

Data publikacji: 16 grudnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

konsument, wyrok zaoczny, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wyrok zaoczny, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, kapitał pożyczki, umowa, opłata przygotowawcza, prawdziwe twierdzenie powoda, postanowienie umowy, wydać wyrok, postanowienie umowne, obowiązek konsumentów, pożyczkodawca, negocjacje indywidualne, stanowisko trybunału sprawiedliwości unii, uiszczenie prowizji, czynności dochodzeniowe, utrwalone stanowisko trybunału, ekwiwalentność, świadczenie strony
Zobacz»

I C 2591/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa, stawka podatku, obiekt, podatek vat, element systemów, pozwany, postanowienie umowy, zaklasyfikowanie, dobry obyczaj, wzorzec, interes konsumentów, podatek od towarów i usług, budownictwo mieszkaniowe, naruszenie interesu, dzieło, zaległe odsetki, prawo i obowiązek, skala strat, stawka vat
Zobacz»

III Ca 1953/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2019

Data publikacji: 23 października 2019

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłata operacyjna, konsument, nieuczciwy warunek, pożyczkodawca, kwota pożyczki, interes konsumentów, wzorzec, umowa, umowa pożyczki, prowizja, wyrok zaoczny, twierdzenie powoda o okolicznościach, klauzula, przepis obowiązującego prawa materialnego, dobry obyczaj, twierdzenie powodów, odsetki umowne, wydanie wyroku zaocznego, domniemanie prawdziwości twierdzeń, brak mocy
Zobacz»

I C 2245/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 21 listopada 2019

Data publikacji: 9 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, rata, dotyczących prowizji, klauzula, postanowienie wzorców, koszt pożyczki, zysk przedsiębiorcy, postanowienie umowy, weksel in blanco, podstawa do uzupełnienia, opłata przygotowawcza, podstawa do wydania nakazu, trybunał sprawiedliwości unii europejskiej, zabezpieczenie spłaty pożyczki, odroczenie terminów płatności, brak podstawy do wydania, uzupełnienie weksla, umowa, ponoszony koszt
Zobacz»

II C 426/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykup, konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa, składka regularna, polisa, rachunek, umowa ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel, pozwany, rozwiązanie umowy przed terminem, tabela, przedsiębiorca, rok trwania, postanowienie umowne, zarządzanie aktywami, wypłata świadczenia, wzorzec umowny, główne świadczenie strony, część środka
Zobacz»

VI Ca 513/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 12 lipca 2018

Data publikacji: 10 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłata administracyjna, konsument, dobry obyczaj, umowa, utrzymanie bazy, postanowienie umowy, kredyt konsumencki, ustanowienie zabezpieczenia, rzeczywisty wpływ, obsługa pożyczki, opóźnienie, rata, baza danych, prawo i obowiązek, opłata przygotowawcza, interes konsumentów, wzorzec, wysokość czterokrotności stopy, stosunek roczny, pozwany
Zobacz»

III Ca 136/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 lutego 2017

Data publikacji: 8 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, klauzula wpisana do rejestru, koszt zabezpieczenia, interes konsumentów, dobry obyczaj, twierdzenie powodów, sposób naliczania należności, opłata za czynności windykacyjne, określone postanowienie umowy, wzorzec umowny, termin biegu odsetek, odsetki umowne, klauzula o treści, stosowanie klauzul, niedozwolone postanowienie wzorca, przedsiębiorca, umowa konsumencka, prawdziwe twierdzenie powoda, zabezpieczenie pożyczki, ilość pieniędzy
Zobacz»

I C 239/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2019

Data publikacji: 20 sierpnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykup, konsument, umowa, ubezpieczyciel, polisa, rozwiązanie umowy, warunek ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, określony procent, jednostka funduszu, rachunek jednostki, świadczenie, dobry obyczaj, całkowita wypłata, procent wartości, alokacja, umowa ubezpieczenia na życie, ogólny warunek ubezpieczenia, zawarcie, pozwany
Zobacz»

II C 2220/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykup, konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa, przedterminowe rozwiązanie umowy, składka regularna, wartość polisy, ubezpieczyciel, umowa ubezpieczenia na życie, pozwany, rozwiązanie umowy przed terminem, agent, dobry obyczaj, dzień rozwiązania umowy, szósty rok, wypłata świadczenia, zawarcie, środek zgromadzony na rachunku, postanowienie umowne, zarządzanie aktywami
Zobacz»

II Ca 543/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 22 października 2016

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykup, opłata likwidacyjna, konsument, umowa, dobry obyczaj, świadczenie główne, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, klauzula, ubezpieczyciel, postanowienie umowne, umowa ubezpieczenia na życie, procent, pozwany, postanowienie ogólne warunków ubezpieczenia, reasekuracja, rozwiązanie umowy, kontrola wzorca, indywidualna kontrola, akwizycja, jednostka uczestnictwa
Zobacz»

XXIV C 31/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 stycznia 2018

Data publikacji: 18 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka regularna, konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, całkowita wypłata, umowa, dobry obyczaj, wykup, rozwiązanie umowy, rok polisy, pozwany, postanowienie umowne, opłata za zarządzanie, wysokość opłaty likwidacyjnej, niedozwolone postanowienie, ogólny warunek ubezpieczenia, postanowienie umowy, sankcja finansowa, umowa ubezpieczenia na życie, główne świadczenie strony, rzeczywiście poniesiony koszt
Zobacz»

I C 315/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 24 maja 2019

Data publikacji: 2 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa pożyczki, umowa, poprzedni wierzyciel, wierzytelność, prowizja, ramowe umowy, formularz informacyjny, umowa konsumencka, pożyczkodawca, opłata operacyjna, nieuczciwy warunek, dobry obyczaj, postanowienie uzgodnione indywidualnie, interes konsumentów, ilość pieniędzy, klauzula, wzorzec, potwierdzenie wypłaty, zawiadomienie o zmianie
Zobacz»

II Ca 102/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2018

Data publikacji: 4 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, umowa, dobry obyczaj, jednostka funduszu, stawka opłaty likwidacyjnej, umowa ubezpieczenia na życie, składka jednorazowa, interes konsumentów, wcześniejsze rozwiązanie umowy, obsługa umowy, trwanie umowy, postanowienie umowy, wartość wykupu, prawo i obowiązek, pozwany, obowiązek konsumentów, likwidacja polisy, kwestionowane postanowienie, postanowienie umowne
Zobacz»

I ACa 1104/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 18 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa, wartość polisy, dobry obyczaj, opłata za wykup, postanowienie umowy, wykup polisy, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, rozwiązanie umowy, umowa ubezpieczenia na życie, niedozwolone postanowienie umowne, określające główne świadczenie stron, pozwany, zrozumiały język, wypowiedzenie umowy, składka podstawowa, wysokość opłaty likwidacyjnej, dyrektywa, postanowienie określające główne świadczenia, wypłata wartości
Zobacz»

I C 146/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2019

Data publikacji: 30 września 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, wartość wykupu, umowa, ubezpieczyciel, składka regularna, część wolna, alokacja, wartość rachunku, opóźnienie od kwot, jednostka funduszu, rachunek jednostki, zarządzanie aktywami, główne świadczenie strony, opłata za zarządzanie, umowa ubezpieczenia na życie, odsetka ustawowa za opóźnienie, ogólny warunek ubezpieczenia, dobry obyczaj, rozwiązanie umowy
Zobacz»

XVII AmC 363/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2012

Data publikacji: 6 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, błąd w opisach, regulamin, wyrok zaoczny, dobry obyczaj, strona internetowa, ochrona konkurencji i konsumentów, interes konsumentów, adres, sprzeciw od wyroku zaocznego, postanowienie umowne, pozwany, siedziba, pozew, prawo i obowiązek konsumentów, uznanie postanowienia wzorca umowy, producent, klauzula umowna, pozew postanowienia, wzorzec umowny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Martyna Hałat
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Olkuszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Siemieniec
Data wytworzenia informacji: