Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 154/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olkuszu z 2016-05-30

VIII C 667/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

umowa o kartę kredytową, przedawnienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, elektroniczny instrument płatniczy, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, umowa o kartę kredytową, przedawnienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, elektroniczny instrument płatniczy, wyciąg z księgi rachunkowej, bieg przedawnienia, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, konstytucja, załączony akt, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności, konsument, umowa bankowa, nabywca wierzytelności, pozwany, transakcji sekurytyzacji, moc prawna dokumentu
Zobacz»

III Ca 1435/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lutego 2017

Data publikacji: 29 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

umowa o kartę kredytową, wyciąg z księgi rachunkowej, elektroniczny instrument płatniczy, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, termin przedawnienia, przelew wierzytelności, zarzut przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, instrumentum płatniczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • umowa o kartę kredytową, bankowy tytuł egzekucyjny, numer umowy, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzytelność wynikająca z umowy, elektroniczny instrument płatniczy, cesja wierzytelności, nazwisko dłużnika, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, załącznik do umowy, roszczenie, termin przedawnienia, nabyta wierzytelność, przelew wierzytelności, zarzut przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, moc prawna dokumentu urzędowego, klauzula wykonalności, poprzedni wierzyciel, instrumentum płatniczy
Zobacz»

VIII C 1323/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 13 października 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa o kartę kredytową, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, elektroniczny instrument płatniczy, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • spłata minimalna, bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, pierwotny wierzyciel, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa o kartę kredytową, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, konstytucja, pozwany, bieg terminu przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, wyciąg z księgi rachunkowej, roszczenie, konsument, umowa bankowa, moc prawna dokumentu urzędowego, limit kredytowy, umowa przelewu wierzytelności, pozew
Zobacz»

VIII C 22/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 15 czerwca 2016

Data publikacji: 8 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa o kartę kredytową, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • umowa o kartę kredytową, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, konstytucja, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, moc prawna dokumentu urzędowego, wyegzekwowanie całości, podstawa wszczęcia postępowania egzekucyjnego, twierdzenie faktyczne, brak zwłoki, wniosek egzekucyjny, kserokopia wniosku, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, pozwany, ewidencja analityczna
Zobacz»

I C 69/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 maja 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa o kartę kredytową, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • umowa o kartę kredytową, pamięć komputera, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, horyzont, wydruk komputerowy, ewidencja analityczna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przepis kodeksu postępowania cywilnego, niemożliwość zastosowania, umowa przelewu wierzytelności, koszt sądowy i egzekucyjny, odzwierciedlenie stanu, wyciąg z ksiąg funduszu, charakter sprawy cywilnej, przedawnienie, zmysł, droga sądowa, cofnięcie, umowa cesji
Zobacz»

VIII C 1955/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 8 grudnia 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa o kartę kredytową, wierzytelność, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • umowa o kartę kredytową, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, komandytariusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, konstytucja, moc prawna dokumentu urzędowego, konsument, twierdzenie faktyczne, dokument prywatny, pozwany, wyrok zaoczny, wkład niepieniężny, moc dowodowa, kserokopia umowy, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, uprawnienie procesowe
Zobacz»

I C 188/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2018

Data publikacji: 27 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, karta kredytowa
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabycie wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, wyrok zaoczny, umowa o przyznanie limitu, załącznik umowy, umowa karty kredytowej, karta kredytowa, pozwany, przyznanie limitu kredytowego, strona powodowa materiałów, niespłacone należności, dzień rozliczenia, skuteczne nabycie, istnienie wierzytelności
Zobacz»

VIII C 417/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 czerwca 2018

Data publikacji: 14 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, konstytucja, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, moc prawna dokumentu urzędowego, pierwotny wierzyciel, wyciąg z ksiąg funduszu, wykazanie legitymacji, wyrok zaoczny, spóźnione twierdzenie i dowód, ustawa o funduszach inwestycyjnych, postępowanie cywilne, umowa cesji, uzasadniona wątpliwość, przywilej, legitymacja czynna, uprawnienie procesowe
Zobacz»

VIII C 2063/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 20 marca 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, konstytucja, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, moc prawna dokumentu urzędowego, pierwotny wierzyciel, wyciąg z ksiąg funduszu, wykazanie legitymacji, wyrok zaoczny, spóźnione twierdzenie i dowód, ustawa o funduszach inwestycyjnych, postępowanie cywilne, umowa cesji, uzasadniona wątpliwość, przywilej, legitymacja czynna, uprawnienie procesowe
Zobacz»

VIII C 2069/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 20 marca 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, konstytucja, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, moc prawna dokumentu urzędowego, pierwotny wierzyciel, wyciąg z ksiąg funduszu, wykazanie legitymacji, wyrok zaoczny, spóźnione twierdzenie i dowód, ustawa o funduszach inwestycyjnych, postępowanie cywilne, umowa cesji, uzasadniona wątpliwość, przywilej, legitymacja czynna, uprawnienie procesowe
Zobacz»

VIII C 2056/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 13 grudnia 2017

Data publikacji: 20 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, konstytucja, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, moc prawna dokumentu urzędowego, pierwotny wierzyciel, wyciąg z ksiąg funduszu, wykazanie legitymacji, wyrok zaoczny, spóźnione twierdzenie i dowód, ustawa o funduszach inwestycyjnych, postępowanie cywilne, umowa cesji, uzasadniona wątpliwość, przywilej, legitymacja czynna, uprawnienie procesowe
Zobacz»

VIII C 2051/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 13 grudnia 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, konstytucja, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, moc prawna dokumentu urzędowego, pierwotny wierzyciel, wyciąg z ksiąg funduszu, wykazanie legitymacji, wyrok zaoczny, spóźnione twierdzenie i dowód, ustawa o funduszach inwestycyjnych, postępowanie cywilne, umowa cesji, uzasadniona wątpliwość, przywilej, legitymacja czynna, uprawnienie procesowe
Zobacz»

VIII C 2067/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 20 marca 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, konstytucja, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, moc prawna dokumentu urzędowego, pierwotny wierzyciel, wyciąg z ksiąg funduszu, wykazanie legitymacji, wyrok zaoczny, spóźnione twierdzenie i dowód, ustawa o funduszach inwestycyjnych, postępowanie cywilne, umowa cesji, uzasadniona wątpliwość, przywilej, legitymacja czynna, uprawnienie procesowe
Zobacz»

VIII C 2052/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 13 grudnia 2017

Data publikacji: 20 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, konstytucja, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, moc prawna dokumentu urzędowego, pierwotny wierzyciel, wyciąg z ksiąg funduszu, wykazanie legitymacji, wyrok zaoczny, spóźnione twierdzenie i dowód, ustawa o funduszach inwestycyjnych, postępowanie cywilne, umowa cesji, uzasadniona wątpliwość, przywilej, legitymacja czynna, uprawnienie procesowe
Zobacz»

I C 172/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2018

Data publikacji: 13 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, istnienie wierzytelności, dowód istnienia, przedmiot cesji, wierzyciel pierwotny, konsekwencja zaniechania realizacji, naliczanie odsetek od należności, porozumienie do umowy, wyciąg z elektronicznego załącznika, wydruk, tryba zostań, umowa karty kredytowej, bank, zawiadomienie o cesji wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, obowiązek przekonania
Zobacz»

VIII C 2053/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 8 maja 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, konstytucja, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, moc prawna dokumentu urzędowego, pierwotny wierzyciel, wyciąg z ksiąg funduszu, wykazanie legitymacji, wyrok zaoczny, spóźnione twierdzenie i dowód, ustawa o funduszach inwestycyjnych, postępowanie cywilne, umowa cesji, uzasadniona wątpliwość, przywilej, legitymacja czynna, uprawnienie procesowe
Zobacz»

VIII C 2058/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 20 marca 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, konstytucja, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, moc prawna dokumentu urzędowego, pierwotny wierzyciel, wyciąg z ksiąg funduszu, wykazanie legitymacji, wyrok zaoczny, spóźnione twierdzenie i dowód, ustawa o funduszach inwestycyjnych, postępowanie cywilne, umowa cesji, uzasadniona wątpliwość, przywilej, legitymacja czynna, uprawnienie procesowe
Zobacz»

VIII C 2059/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 20 marca 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, konstytucja, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, moc prawna dokumentu urzędowego, pierwotny wierzyciel, wyciąg z ksiąg funduszu, wykazanie legitymacji, wyrok zaoczny, spóźnione twierdzenie i dowód, ustawa o funduszach inwestycyjnych, postępowanie cywilne, umowa cesji, uzasadniona wątpliwość, przywilej, legitymacja czynna, uprawnienie procesowe
Zobacz»

VIII C 2379/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 30 maja 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, konstytucja, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, moc prawna dokumentu urzędowego, pierwotny wierzyciel, wyciąg z ksiąg funduszu, wykazanie legitymacji, wyrok zaoczny, spóźnione twierdzenie i dowód, ustawa o funduszach inwestycyjnych, postępowanie cywilne, umowa cesji, uzasadniona wątpliwość, przywilej, legitymacja czynna, uprawnienie procesowe
Zobacz»

VIII C 2381/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 30 maja 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, konstytucja, wyciąg z księgi rachunkowej, konsument, moc prawna dokumentu urzędowego, pierwotny wierzyciel, wyciąg z ksiąg funduszu, wykazanie legitymacji, wyrok zaoczny, spóźnione twierdzenie i dowód, ustawa o funduszach inwestycyjnych, postępowanie cywilne, umowa cesji, uzasadniona wątpliwość, przywilej, legitymacja czynna, uprawnienie procesowe
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Martyna Hałat
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Olkuszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Siemieniec
Data wytworzenia informacji: