Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Pa 71/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-06-17

IV P 104/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 30 listopada 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • naprawa, mechanika napraw pojazdów samochodowych, kanał remontowy, praca w kanałach remontowa, realizowany stosunek pracy, kanał remontowy przy naprawie, praca w kanale, interes prawny, naprawa pojazdów mechaniczna, kierowca, szczególny warunek, korekta zaświadczenia, naprawa autobusów, praca mechanika, kierowanie autobusów, praca w szczególnych warunkach, potencjalne roszczenie, ustalenie rzeczywistej treści, pełny wymiar czasu pracy, płyta
Zobacz»

VI P 317/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2015

Data publikacji: 25 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • ustalenie wykonywania pracy, brak interesu prawnego, praca w warunkach szczególnych, fakt prawotwórczy, wytoczenie powództwa o ustalenie, pracownik, pracodawca, organ rentowy, organ rentowy samodzielnie, postępowanie odwoławcze przed sądem, treść stosunków pracy, interes prawny w wytoczenia, związanie organu, postępowanie ubezpieczeniowe, interes prawny w żądaniu, ubezpieczenie społeczne, stanowisko kierowcy samochodowego, akt osobowy, brak związania, zaświadczenie o wykonywaniu pracy
Zobacz»

VIII Pa 17/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 15 września 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tarnowska góra, praca w warunkach szczególnych, ustalenie wykonywania pracy, wytoczenie powództwa o ustalenie, smycz, świadectwo, stosunek prawny, fakt prawotwórczy, niepewność stanu prawnego, pojęcie interesu prawnego, ustalenie istnienia stosunku pracy, zakres ubezpieczenia społecznego, powództwo o świadczenie, ustawa o emeryturach, uwzględnienie żądania powoda, prawo do świadczenia, świadczenie emerytalne, świadczenie z ubezpieczenia społecznego, brak interesu prawnego, powszechne zapatrywanie
Zobacz»

V P 178/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 16 grudnia 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szczególny warunek, przeróbka mechaniczna węgla, praca w szczególnych warunkach, ustalenie wykonywania pracy, przesłuchanie powoda, pełny wymiar czasu pracy, czas prac, stanowisko konserwatora, powództwo o ustalenie, przedmiot powództwa, stosunek prawny, ustalenie stosunku, postępowanie przed organem rentowym, świadectwo, ustalenie prawa, ubezpieczenie społeczne, interes prawny powodów, świadczenie emerytalne, brak interesu prawnego, pracy dowodów
Zobacz»

IV Pa 30/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 23 października 2013

Data publikacji: 27 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustalenie dowodów, interes prawny, uzyskanie orzeczenia, szewc, nowy sącz, ustalenie wykonywania pracy, ogóle interesów, sprawa o przyznanie świadczenia, treść stosunków pracy, powództwo o ustalenie, produkcja spodów obuwniczych, klejenie i powlekanie tkanin, powlekanie tkanin obuwniczych, ustalenie rzeczywistego charakteru pracy, interes prawny w ustaleniu, zatrudnienie, określona praca, praca w warunkach szczególnych, przyznanie świadczenia z ubezpieczenia, guma
Zobacz»

X GC 568/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 stycznia 2018

Data publikacji: 22 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przystąpienie do długu, interes prawny, choroba psychiczna, powaga rzeczy osądzonej, stosunek prawny, ważność umowy, swobodne powzięcie decyzji, decyzja i wyrażenie woli, prawomocne rozstrzygnięcie, powzięcie decyzji i wyrażenia, prawomocne orzeczenie, oświadczenie woli w stanie, spółka komandytowa, psychiatra, sytuacja prawna powoda, powództwo o ustalenie, sprawa o ubezwłasnowolnienie, powództwo o świadczenie, stan psychiczny powoda, opinia psychiatryczna
Zobacz»

IV P 102/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2021

Data publikacji: 11 lutego 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szczególny warunek, powództwo o ustalenie, praca w szczególnych warunkach, interes prawny w powództwie, syndyk masy upadłości, praca, upadłość likwidacyjna, interes prawny w ustaleniu, stanowisko kontrolera jakości, ustalenie wykonywania pracy, ustalenie stosunku prawnego, istnienie stosunku prawnego, ustalenie istnienia stosunku, przyznanie wcześniejszej emerytury, kontroler, brak interesu prawnego, odrębny wydział, spodziewane kwestionowanie prawa, interes prawny w żądaniu, zdobycie dowodów
Zobacz»

III Ca 1268/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powództwo o ustalenie, umowa pożyczki z dniem, brak interesu prawnego, stwierdzenie nieważności umowy pożyczki, nakaz zapłaty, powaga rzeczy osądzonej, śródmieście w łodzi, interes prawny w sprawie, ustalenie nieistnienia wierzytelności, wina męża, prawo i stosunek prawny, pożyczkobiorca, oświadczenie o uznaniu długu, potrzeba prawna, ustalenie nieważności, wyrażanie woli, spór w przyszłości, niepewność stanu prawnego, data zawarcia umowy, pieniądz
Zobacz»

V Pa 49/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 15 listopada 2016

Data publikacji: 8 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • realizowany stosunek pracy, wózek spalinowy, brak interesu prawnego, praser tworzyw sztucznych, ustalenie rzeczywistej treści, elektromonter akumulatorów, hutnictwo i przemysł maszynowy, monter, galwanizer, uzyskanie świadczenia emerytalnego, ustalenie pracy, stanowisko pracy, pozwany pracodawca, interes prawny w żądaniu, praca w warunkach szczególnych, ustalenie wykonywania, stosunek prawny, szlifierz, roszczenie majątkowe, ustalenie stosunku
Zobacz»

V Pa 19/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 5 czerwca 2020

Data publikacji: 16 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółka jawna, brak interesu prawnego, ustalenie wykonywania pracy, warunki szczególne, stosunek prawny, roszczenie majątkowe, sęk, uzyskanie dowodów, brak legitymacji procesowej biernej, praca, dalsze badanie, konkretne świadczenie, treść stosunków pracy, uzyskanie świadczenia emerytalnego, przypadku ustaleń, interes prawny w żądaniu, prawo do emerytury, sentencja wydanego orzeczenia, dział załącznika, badanie w zakresie istnienia
Zobacz»

IV P 274/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

Data orzeczenia: 18 lutego 2016

Data publikacji: 21 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szczególny warunek, interes prawny, ustalenie wykonywania pracy, praca w szczególnych warunkach, sprawa o przyznanie świadczenia, ustalenie zatrudnienia, przyznanie świadczenia z ubezpieczenia, organ rentowy w sprawie, praca, wniesienie odwołania od decyzji, praca górnicza na odkrywce, żądane ustalenie, postępowanie przed organami rentowymi, świadczenie z ubezpieczenia społecznego, stosunek prawny, właściwość organów, komisja weryfikacyjna, odwołanie od decyzji organów, prawo do emerytury górniczej, pozytywne rozstrzygnięcie
Zobacz»

IV P 49/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 24 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powództwo o ustalenie, szczególny warunek, interes prawny w powództwie, praca w szczególnych warunkach, interes prawny w ustaleniu, ustalenie wykonywania pracy, ustalenie stosunku prawnego, praca, istnienie stosunku prawnego, ustalenie istnienia stosunku, przyznanie wcześniejszej emerytury, brak interesu prawnego, spodziewane kwestionowanie prawa, stanowisko starszego spawacza, interes prawny w żądaniu, zdobycie dowodów, istnienie interesu prawnego, roszczenie przeciwko zakładowi, wytaczanie powództwa o ustalenie, obiektywna niezgodność
Zobacz»

I C 745/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lutego 2020

Data publikacji: 6 października 2021

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • niepewność, właściciel zabudowanej nieruchomości, potrzeba prawna, brak interesu prawnego powódki, państwa prezydentów, prawa własność, interes prawny w wytoczenia, dowód ubezpieczenia, brak interesu prawnego, interes prawny w żądaniu, nieistnienie stosunku prawnego, dekret, odszkodowanie, grunt na obszarach, proces o ustalenie, wykazanie interesu prawnego, wytoczenie powództwa o ustalenie, brak legitymacji biernej, granicę muszą, potrzeba wytoczenia powództwa
Zobacz»

IV P 199/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Data orzeczenia: 8 lutego 2016

Data publikacji: 10 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • wózek spalinowy, praser tworzyw sztucznych, galwanizer, elektromonter akumulatorów, opakowanie, monter, półfabrykat, hutnictwo i przemysł maszynowy, pozwany pracodawca, brak interesu prawnego, ustalenie wykonywania pracy, fakt prawotwórczy, praca w warunkach szczególnych, realizowany stosunek pracy, video, stanowisko, powództwo o ustalenie, uzyskanie świadczenia emerytalnego, interes prawny w wytoczenia, wartownik
Zobacz»

VII Pa 264/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 października 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, wymiar urlopu wypoczynkowego, istnienie interesu prawnego, powództwo o ustalenie, prawo do nagrody jubileuszowej, interes prawny w ustaleniu, ustalenie stażu pracy, ogólny staż pracy, wykazanie interesu prawnego, nieistnienie stosunku prawnego, dodatek stażowy, powództwo o świadczenie, skierowanie powództwa, praca w gospodarstwach rolnych, wysokość dodatków, gospodarstwo rolne rodziców, praca, obowiązujący przepis procedury cywilnej, stronę interesu, prawnie chroniony interes
Zobacz»

III Ca 262/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 23 października 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zlikwidowany pracodawca, interes prawny, ubezpieczenie społeczne, brak legitymacji biernej, przyszłe uprawnienie, okres pracy powoda, ustalenie pracy, świadectwo pracy, przyszłe postępowanie, rak, praca w warunkach szczególnych, charakter prac, pierwsza kategoria zatrudnienia, następca, wykazanie interesu prawnego, pracodawca powoda, ustalenie prawa do świadczenia, wymiar świadczenia, odwołanie od decyzji, przesłanka warunkująca prawo
Zobacz»

IV Ca 599/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 18 września 2019

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wytoczenie powództwa o ustalenie, brak interesu prawnego, brak interesu prawnego powódki, zamieszkiwanie w lokalu, interes prawny w wytoczenia, stan niepewności, punkt drugi apelacji, powództwo o zasądzenie, opłata eksploatacyjna, interes prawny w ustaleniu, zobowiązanie do ponoszenia kosztów, interes w wytoczeniu powództwa, ponoszenie opłaty, droga powództwa, zasądzenie od pozwanego świadczenia, ponoszenie kosztów utrzymania lokalu, odmienna kwestia, dokonywanie merytorycznej oceny, koszt utrzymania lokali mieszkalnych, powództwo w rozpoznawanej sprawie
Zobacz»

III C 1233/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2020

Data publikacji: 7 maja 2021

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • wypadek przy pracy, interes prawny, karta wypadku, nowa huta w krakowie, powództwo o ustalenie, odbywanie staży, mokra podłoga, uznanie zdarzenia, umowa uczestnictwa, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia, prawo do zasiłku chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe, interes prawny powodów, interes prawny w żądaniu, stosunek prawny, pralnia, białko, stłuczenie kolana, zgłoszenie powoda do ubezpieczeń, stypendium
Zobacz»

XXV C 292/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 września 2018

Data publikacji: 31 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawiśnięcie sporu, wytoczenie powództwa o ustalenie, interes prawny w wytoczenia, etap wymiany, odrębny spór, doręczenie pozwu w sprawie, dalsze obowiązywanie umowy, spór o ustalenie, wymiana pism procesowych, dopuszczalność powództwa o ustalenie, czas zamknięcia rozprawy, kwota zasądzonych kosztów, spór o zapłatę, niespłacone zobowiązania, szeroko rozumiane prawo, proces o świadczenie, datownik, istniejący spór, skuteczność wypowiedzenia umowy, przepis materialnoprawny
Zobacz»

V ACa 9/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2013

Data publikacji: 20 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o zarządzanie, nieważność umowy, sfera prawna, istnienie interesu prawnego, niepewność, badanie prawdziwości twierdzeń powoda, wytoczenie powództwa o ustalenie, interes prawny powódki, ustalenie istnienia, ustalenie nieważności, interes prawny w wytoczenia, ważność umowy, realna funkcja prawna, zagrożenie, istnienie stosunku prawnego, pisma przygotowawcze, konstytucja rp, droga powództwa, sytuacja prawna, związanie stron
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Zdyb
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Michalak
Data wytworzenia informacji: