Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X Ga 231/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-10-17

VII GC 240/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 10 grudnia 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, zobowiązanie, oświadczenie o odstąpienia, zastrzeżenie prawa odstąpienia, prawo odstąpienia od umowy, umowa wzajemna, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, faktura vat, zastrzeżenie kary umownej, zobowiązanie, wypadek odstąpienia od umowy, zobowiązanie o charakterze pieniężnym, przyczyna odstąpienia, oświadczenie o odstąpienia, uprawnienie do odstąpienia, umowa o roboty budowlane, zastrzeżenie prawa odstąpienia, prawo odstąpienia od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, zakończenie stosunku prawnego, umowa wzajemna, termin, kara umowna za odstąpienie, odbiór robót, zapłata kary umowna, płatność
Zobacz»

I C 2080/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 grudnia 2016

Data publikacji: 16 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zastrzeżenie umowne prawa odstąpienia, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, artykuły mleczarskie, pismo z dni, wartość umowna, pozwany, dostawa artykułów, wypadek odstąpienia od umowy, czynność zwykłego zarządu, zapłata kary umowna, zastępca dyrektorów, jednokrotna stawka, dodatkowy termin, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, zastrzeżenie umowne prawa odstąpienia, termin do odstąpienia, dyrektor pozwanego szpitala, termin, rejonowy gdańsk
Zobacz»

I ACa 1824/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2017

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, prawo odstąpienia od umowy, pozwany, zobowiązanie, umowne prawo odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wypadek odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, kara umowna na wypadek, prawo odstąpienia od umowy, pozwany, zobowiązanie pieniężne, pobór energii elektrycznej, zobowiązanie, umowne prawo odstąpienia, zaliczka, ustawowe prawo odstąpienia, przedmiot umowy, powodów odstąpienia, linia, zapłata kary umowna, produkcja, przyczyna odstąpienia od umowy, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, ograniczenie w dostarczaniu
Zobacz»

XIII Ga 102/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, prawo odstąpienia od umowy, oświadczenie o odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wypowiedzenie, pozwany, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne, wypadek odstąpienia, kara umowna w związku
Zobacz»

I C 803/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 4 marca 2014

Data publikacji: 12 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, oświadczenie o odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, inwestor, powiat, zajęta wierzytelność, projekt branży, zajęcie wierzytelności, prawo odstąpienia, zapisów rozdziału, umowa z winy, wynagrodzenie umowne, uzgodniony projekt, umowa z dniem, kopia, zawarcie i wykonanie, kara umowna za odstąpienie, hala sportowa, oświadczenie o odstąpienia, komornik, podstawa odstąpienia
Zobacz»

VI GC 400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, wynagrodzenie umowne, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa, skorzystanie z uprawnienia
Zobacz»

VI ACa 354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zobowiązanie, prawo odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zobowiązanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie
Zobacz»

XXVI GC 1166/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 lipca 2016

Data publikacji: 9 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, umowne prawo odstąpienia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, gwarancja zapłaty, wina inwestorów, ustawowe prawo odstąpienia, przedstawienie gwarancji, umowa o roboty budowlane, umowa z winy, umowne prawo odstąpienia, pozwany, stopień zaawansowania prac, żądanie zapłaty kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, instytucja, wykonawca od umowy, wykonanie zobowiązania, wynagrodzenie, strona, konflikt, inwestor kary
Zobacz»

I ACa 361/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 30 października 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, prawo odstąpienia od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, zakres koncesji, odbiorca biomasy, zielony certyfikat, pozwana kara umowna, sytuacja nadzwyczajna, oświadczenie o odstąpienia, dostawa biomasy, urząd regulacji energetyki, wniosek interwenienta ubocznego, obniżenie cen jednostkowych, towarowa giełda, spadek ceny, nota księgowa, prawo odstąpienia od umowy, pozwana spółka, zmiana koncesji, zgoda na obniżenie, naliczenie kary umownej
Zobacz»

I ACa 149/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 13 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, kara umowna, pozwany, oświadczenie o odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, kompletność dokumentacji, dokumentacja projektowa, inżynier kontraktu, pozwany, umowa z przyczyn niezależnych, sprawdzenie, oświadczenie o odstąpienia, ubezpieczyciel, gwarancja ubezpieczeniowa, komplet dokumentacji, skuteczne odstąpienie od umowy, nadzór inwestorski, przesłanka naliczenia kary umownej, usługi inżyniera, obowiązkiem inżyniera, warunek dla powstania, uprawnienie do naliczenia kary, powstanie roszczenia
Zobacz»

VI ACa 274/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 9 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, prawo odstąpienia od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • powodowa spółka, kara umowna, zapłata kary umowna, wartość netto, pozwany, prawo odstąpienia od umowy, całość zaskarżonego wyroku, prokuratoria generalna skarbu państwa, kara pieniężna, nowe zlecenie, przyczyny zależne, termin do spełnienia świadczenia, odstąpienie od umowy wzajemnej, naprawa dachów, kosztorys ofertowy, powódkę kary, roszczenie o zapłatę kary, umowa ramowa, wykonanie pracy, umowa o dzieło
Zobacz»

I ACa 191/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 19 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, kara umowna, zobowiązanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, wypadek odstąpienia od umowy, podstawa odstąpienia od umowy, płatność faktury, badanie podstawy, zastrzeżenie kary umownej, ocena skuteczności zastrzeżenia kary, kara umowna na wypadek, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, bezwzględnie obowiązujący charakter, sankcja, zobowiązanie, skuteczne odstąpienie od umowy, kaucja gwarancyjna, możliwość badania, pozwany, wykonana praca, wynagrodzenie, obowiązujący charakter norm
Zobacz»

I ACa 569/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 października 2013

Data publikacji: 9 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, prawo odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, przekazanie placu budowy, oświadczenie o odstąpienia, aneks, prawo odstąpienia, dotyczących lokalizacji, wpływ na wykonanie umowy, umowa ze skutkiem natychmiastowym, cena ofertowa, uzyskanie pozwolenia na budowę, stan upadłości, urząd wojewódzki, ustawowe prawo odstąpienia, pozwolenie na budowę parkingu, inwestycja, dokumentacja, wypadek skorzystania, obowiązek wynikający z umowy
Zobacz»

I ACa 318/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 9 września 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, prawo odstąpienia, zobowiązanie, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt aranżacji wnętrza, zmiana pozwolenia na budowę, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, realizacja umowy, inwestor, miarkowanie kary, dostarczenie projektów, naliczenie kary umownej, prawo odstąpienia, decyzja o zmianie, postanowienie umowy, projekt budowlany, zobowiązanie, termin, realizacja robót, obiekt, umowa strony
Zobacz»

V GC 331/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 21 listopada 2012

Data publikacji: 12 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, skuteczne odstąpienie od umowy, umowa sprzedaży węgla brunatnego, naliczenie kary umownej, pozwany, brak skutecznego odstąpienia, odpowiedni dodatkowy termin, zwłoka, rygor odstąpienia od umowy, wypadek odstąpienia od umowy, wykonanie zobowiązania z umowy, kara umowna w związku, nienależyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty kary umownej, kara umowna na wypadek, podstawa do domagania, cena, sprzedany towar, nienależyte wykonanie zobowiązania
Zobacz»

I ACa 324/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, kara umowna, zobowiązanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pierwszy etap, zobowiązanie, pozwany, praca, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, etap inwestycji, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, termin zakończenia, budowa, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, robota budowlana, projekt
Zobacz»

X GC 288/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 23 września 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, plac budowy, harmonogram, czas nagrania, prawo odstąpienia od umowy, wierzytelność, pozwany, opóźnienie w realizacji robót, dom w stanie surowy, miarkowanie kary umownej, dzień opuszczenia, opuszczenie budowy, oświadczenie o potrąceniu, infrastruktura, element rozliczeniowy, żądanie miarkowania kary, protokół rozprawy, wykonanie domu, należność powodów, opóźnienie powoda
Zobacz»

VIII GC 635/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 stycznia 2019

Data publikacji: 10 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, młot, odstąpienie od umowy, etap umowy, etap prac, trzeci etap, opóźnienie z rozpoczęciem, rozpoczęcie montażu, transza, reprezentant powódki, pozwany, naliczenie kary umownej, zobowiązanie, zastrzeżenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, demontaż i transport, harmonogram pracy, umowa powódki, zastrzeżona kara, kara umowna za odstąpienie
Zobacz»

II C 1302/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lipca 2015

Data publikacji: 12 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwana wspólnota, kara umowna, drugi etap prac, odstąpienie od umowy, zastrzeżenie kary umownej, wspólnota mieszkaniowa, oświadczenie o odstąpienia, reprezentant wspólnoty, umowne prawo odstąpienia, wypowiedzenie umowy, pozwany, dzień od podpisania umowy, etap umowy, sfinansowanie, umowa strony, rozwiązanie umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, wypadek skorzystania, wykonanie drugiego etapu, kredyt
Zobacz»

VIII Ga 6/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, etap, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, zadanie, pozwolenie na budowę, miarkowanie kary umownej, cofnięcie oświadczenia o odstąpieniu, zarzut potrącenia, kara umowna za odstąpienie, koncepcja architektoniczna, projekt zamienny, wynagrodzenie, reprezentant powódki, treść porozumienia, inwestycja, zakres prac, naliczenie kary umownej
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Czyż-Bogacka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Lesław Zieliński,  Barbara Przybyła
Data wytworzenia informacji: