Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X Ga 231/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-10-17

XIV C 1579/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 1 czerwca 2022

Data publikacji: 29 stycznia 2024

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, zobowiązanie, pozwany, umowne prawo, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, opóźnienie, zobowiązanie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, umowne prawo, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie
Zobacz»

VI ACa 354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zobowiązanie, prawo odstąpienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zobowiązanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie
Zobacz»

I AGa 47/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 lutego 2018

Data publikacji: 30 września 2020

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, pracownik powoda, oświadczenie powodów
Zobacz»

III Ca 1512/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, zobowiązanie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana
Zobacz»

I AGa 73/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 października 2022

Data publikacji: 15 czerwca 2023

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, powodu wzajemnego, odstąpienie od umowy, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu, termin, dzień doręczenia, zapłata kary
Zobacz»

V ACa 881/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 grudnia 2017

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, zastępca szefów, krzesło, pozwany, osoba funkcyjna, fotel, część dostawy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, opóźnienie, część kary umownej, umocowanie, wykonanie części umowy, część wynagrodzenia, oświadczenie o potrąceniu, ciągłość działania, zrealizowana część, miarkowanie kary umownej, wierzytelność, zakres odstąpienia
Zobacz»

V ACa 364/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 października 2013

Data publikacji: 29 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozycja dominująca, inwestycja, pozwany, próba negocjacji, nieuzasadnione korzyści, nadużywanie pozycji, odstąpienie od umowy, ciepło, uciążliwy warunek umowy, termin wykonania zobowiązania, sieć cieplna, prawo odstąpienia, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, przedsiębiorca, negocjacja umowy, dostawca, rozpoczęcie robót, zawarcie umowy o przyłączenie, zobowiązanie
Zobacz»

VI ACa 502/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2016

Data publikacji: 29 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, zobowiązanie, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik
Zobacz»

V ACa 936/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązanie, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania
Zobacz»

XI GC 76/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016

Data publikacji: 29 maja 2020

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru, wypadek odstąpienia
Zobacz»

I C 1302/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 9 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, ważny powód, badanie profilaktyczne, wartość umowy, wypowiedzenie, pakiet podstawowy, pozwany, ministerstwo finansów, odstąpienie od umowy, kontrakt, oferta, zapłata kary umowna, miarkowanie kary umownej, prawo zamówień publicznych, wysokość zastrzeżonej kary, maksymalna wartość, prawo odstąpienia, wysokość kary umowna, służba celna, przedwczesne zakończenie
Zobacz»

I ACa 682/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji, inwestor
Zobacz»

II Ca 1857/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2016

Data publikacji: 8 grudnia 2022

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, zoo, betonowanie
Zobacz»

III C 781/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2023

Data publikacji: 3 sierpnia 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, prokuratura okręgowa w szczecinie, pandemia, odstąpienie od umowy, spółka komandytowa, miarkowanie kary umownej, zapłata kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, zobowiązanie, rok budżetowy, dłużnik, środek budżetowy, wierzyciel, zwłoka, dostawa mebli, realizacja umowy, umowa dostawy, odsetka w wysokości odsetek, strona wykonawcy
Zobacz»

I C 134/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 9 grudnia 2016

Data publikacji: 5 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, gmina, pozwany, dach sali, harmonogram, kserokopia pisma powoda, gwarancja ubezpieczeniowa, publiczne gimnazjum, należyte wykonanie kontraktu, oświadczenie o odstąpienia, prace budowlane, miarkowanie kary umownej, zobowiązanie, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa sali gimnastyczna, ekspektatywa wierzytelności, inspektor nadzoru inwestorskiego, dziennik budowy
Zobacz»

VII Ga 411/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 29 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, płatność, dzień odstąpienia od umowy, odsetka od nieterminowych wpłat, zaległa faktura, opóźnienie w zapłacie faktur, wprowadzenie na plac budowy, przyczyna odstąpienia, poprzednia umowa, naliczona kara umowna, dłużnik, żądanie miarkowania kary umownej, oddalenie roszczenia o zapłatę, przedmiot porozumienia, zapłata kary umowna, zaległe odsetki, wniosek o miarkowanie kary, zwrot kaucji gwarancyjnej
Zobacz»

VII AGa 175/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 18 maja 2018

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, warunek ogólny umowy, odstąpienie od umowy, podwykonawca, plac budowy, pozwany, nasyp, sprzęt, wynagrodzenie umowne, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, warstwa podłoża, opóźnienie, praca, pierwsza warstwa, zapłata kary, przedmiot umowy, kontrakt, harmonogram, dłużnik
Zobacz»

I ACa 679/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, powodu wzajemnego, kwartał, odstąpienie od umowy, teren, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, gwarancja ubezpieczeniowa, harmonogram rzeczowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, gwarant, opóźnienie w usunięciu, usunięcie uchybień, opóźnienie w wykonaniu umowy, powództwo wzajemne, powództwo główne, naliczona kara umowna, praca saperska, potrącenie
Zobacz»

VIII GC 521/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, uzupełniające zgłoszenie
Zobacz»

I ACa 137/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 14 lipca 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, siedziba prokuratury rejonowa, biały montaż, podwykonawca, budynek dla potrzeb, protokół inwentaryzacji, fotografia, budowa, termomodernizacja, zaprzestanie prac, wykonanie pracy, wynagrodzenie określone w umowach, większość urządzeń, umowa za odstąpienie, inwestycja, przebudowa budynków, miarkowanie kary, pozwana praca
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Czyż-Bogacka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Lesław Zieliński,  Barbara Przybyła
Data wytworzenia informacji: