Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2273/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2019-02-05

XVII AmC 514/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2010

Data publikacji: 3 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

konsument, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, regulamin, operator, włączenie do sieci, skutek natychmiastowy, wzorzec, odszkodowanie w przypadku, zawieszenie połączenia, przekroczony termin, prawo i obowiązek konsumentów, własny wybór, dobry obyczaj, umowa, zachowanie okresu wypowiedzenia, sieć telekomunikacyjna, niedozwolone postanowienie umowne, cennik usługi, pozwany
Zobacz»

XVII AmC 3255/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 lutego 2013

Data publikacji: 20 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

konsument, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, naruszenie interesu konsumenta, korespondencja, adres konsumenta, stopień naruszenia interesu, główne świadczenie, umowa, kwestionowane postanowienie, pozwany, wykorzystywanie w obrocie, dotychczasowe oznaczenie, poinformowanie o zmianie, proponowana umowa, konsument postanowień, prawo i obowiązek konsumentów
Zobacz»

VII AGa 1076/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2018

Data publikacji: 18 września 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

konsument, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, regulamin, wzorzec, operator, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa, zakres świadczonych usług, dobry obyczaj, wniosek abonenta, przypadek awarii, rozpoczęcie świadczenia usług, poziom jakości, stosunek umowny, zwrot kaucji, następujący przypadek, postanowienie, zachowanie terminów wypowiedzenia, interes konsumentów, jakość świadczonych usług, warunek świadczenia usługi
Zobacz»

VI ACa 486/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2010

Data publikacji: 26 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

konsument, umowa, aneks, świadczenie usługi telekomunikacyjnej
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, pakiet, oferta promocyjna, interes konsumentów, dobry obyczaj, pełny okres rozliczeniowy, sporny wzorzec, abonent, umowa, telewizja, zapis, sporna klauzula, opłata miesięczna, aneks, postanowienie wzorca umowy, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, klient, uznanie postanowienia, przedsiębiorca, niedozwolone postanowienie
Zobacz»

VI ACa 819/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 10 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

konsument, umowa, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, opłata instalacyjna, umowa, wzorzec umowny, główne świadczenie strony, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, kwestionowane postanowienie, uznanie postanowienia, jednorazowa opłata, postanowienie wzorca umowy, przedsiębiorca, pozwany wzorzec, przyłączenie do sieci, rażące naruszenie interesów konsumentów, sprzeczność z dobrymi obyczajami, pozwany, rozwiązanie umowy, konsument postanowień, zakwestionowane postanowienie, klauzula
Zobacz»

VI ACa 800/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2012

Data publikacji: 25 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

konsument, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, przedsiębiorca, prawo i obowiązek konsumentów, korespondencja, interes, pozwana spółka, nowy adres, uprzywilejowana pozycja, pozwany, doręczenie zastępcze, regulamin, sporne zapisy, przedmiotowa klauzula, pismo sądowe, publikacja prawomocnego wyroku, kontrahent, warszawa, uznanie postanowienia wzorca umowy, przykład wyników
Zobacz»

I C 2591/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa, stawka podatku, obiekt, podatek vat, element systemów, pozwany, postanowienie umowy, zaklasyfikowanie, dobry obyczaj, wzorzec, usługa, interes konsumentów, podatek od towarów i usług, budownictwo mieszkaniowe, naruszenie interesu, dzieło, zaległe odsetki, prawo i obowiązek, skala strat
Zobacz»

XVII AmC 2123/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 marca 2012

Data publikacji: 26 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

konsument, świadczenie usługi, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, sporna klauzula, regulamin świadczenia usług telemetrycznych, świadczenie usługi, przedmiotowe postanowienie, główne świadczenie strony, obrót z konsumentami, przedsiębiorca, pozwany, wzorzec umowny, podpisana umowa o świadczenie, prawo i obowiązek konsumentów, postanowienie wzorca umowy, nowy regulamin, utrata przez konsumenta, reklamacja konsumenta, zbiorowy interes konsumenta, dysproporcja praw i obowiązków
Zobacz»

XVII AmC 5468/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lutego 2012

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

konsument, świadczenie usługi, usługa telekomunikacyjna, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, przerwa w świadczeniu usług, interes konsumentów, wadliwe funkcjonowanie, świadczenie usługi, dobry obyczaj, operator, przedsiębiorca, usługa telekomunikacyjna, pomocnik, przyczyna niezależna, postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie, odpowiedzialność, zakwestionowana klauzula umowna, awaria, funkcjonowanie systemów, przepis kodeksu cywilnego, pozwany
Zobacz»

VI ACa 801/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

konsument, świadczenie usługi, umowa
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, klauzula, dobry obyczaj, przedsiębiorca, postanowienie wzorców, wzorzec umowny, umowa świadczenia usług, świadczenie usługi, wypowiedzenie, świadczenie usług telemetrycznych, niedozwolone postanowienie umowne, ważna przyczyna, prawo rozwiązania umowy, naruszenie interesu konsumenta, zakwestionowane postanowienie, obrót z konsumentami, umowa, przedmiotowe postanowienie, prawo i obowiązek, stosunek umowny
Zobacz»

XVII AmC 5826/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 lutego 2012

Data publikacji: 24 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

konsument, usługa telekomunikacyjna
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, niedozwolone postanowienie umowne, dobry obyczaj, interes konsumentów, uznanie postanowienia wzorca umowy, kwota abonamentu, abonament miesięczny, klauzula, przerwa w świadczeniu usług, wzorzec umowny, uznanych reklamacji, usługa telekomunikacyjna, obrót z konsumentami, przedmiotowe postanowienie, winą operatora, przypadek przerwy, zgłoszenie awarii, zakwestionowane postanowienie, główne świadczenie strony, sprawa o uznanie postanowienia
Zobacz»

VI ACa 803/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

konsument, świadczenie usługi, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, interes konsumentów, dobry obyczaj, klauzula, utracone korzyści, ograniczenie odpowiedzialności, abonent, regulamin świadczenia usługi, niedozwolone postanowienie umowne, przedsiębiorca, świadczenie usług telemetrycznych, szkoda, strata, świadczenie usługi, pozwany, wzorzec umowy, postanowienie wzorca umownego, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, nienależyte wykonanie
Zobacz»

VI ACa 695/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lutego 2011

Data publikacji: 26 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

konsument, usługa telekomunikacyjna, umowa
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, abonent, usługa telekomunikacyjna, transmisja danych, dobry obyczaj, operator, usunięcie blokady, zawieszenie połączenia, pełny cykl rozliczeniowy, umowa, technologia transmisji, postanowienie wzorca umowy, zasięg sieci, informacja o zaległych należnościach, zasiąg sieci, aktywacja karty, jednorazowa opłata, klauzula, interes konsumentów, usługa transmisji
Zobacz»

XVII AmC 1554/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 5 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, umowa
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, prawa konsumenta, postanowienie wzorca umowy, koszt dostawy, bezwzględnie obowiązujący przepis ustawy, regulamin, klauzula, dobry obyczaj, przedsiębiorca, zakwestionowane postanowienie, prawo odstąpienia, sklep internetowy, koszt towarów, umowa, bezpośredni koszt, odstąpienie konsumenta od umowy, prawo i obowiązek, postanowienie nieważne, przelew bankowy na konto, wysyłka towaru
Zobacz»

VI ACa 1799/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2014

Data publikacji: 5 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, numer, umowa, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, oznaczony numer, klauzula, numer, postanowienie wzorca umowy, umowa, zleceniobiorca, zleceniodawca, odrębna zgoda, zgoda konsumenta, wypowiedzenie umowy, dobry obyczaj, pozwany, wykonanie opinii, prowadzenie sprawy, konsument prawa do odstąpienia, zryczałtowana stawka, ochrona konkurencji i konsumentów, wynagrodzenie prowizyjne, kwestionowane postanowienie
Zobacz»

XVII AmC 3106/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 września 2016

Data publikacji: 4 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, umowa, aneks
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, krew pępowinową, interes konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowy, umowa, przechowywanie, aneks, postanowienie wzorców, klauzula, zapłata kolejnych faktur, odpowiedni aneks do umowy, komórka macierzysta, wysokość podwyżki, podniesienie opłaty, woli kontynuowania umowy, odstąpienie od umowy, opłata wynikająca z umowy, rodzic, obowiązująca stawka podatku
Zobacz»

VI ACa 805/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 26 marca 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, usługa, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, interes konsumentów, klauzula, dobry obyczaj, cena za świadczone usługi, niedozwolone postanowienie umowne, zakwestionowane postanowienie, możliwość zmiany ceny, usługa, odpowiednie modyfikacje, regulamin świadczenia usługi, prawo i obowiązek, pozwany, zaistnienie okoliczności niezależnych, postanowienie wzorca umownego, cena w przypadku, obrót z konsumentami, świadczenie usług telemetrycznych, przedsiębiorca, powodująca konieczność
Zobacz»

XVII AmC 2026/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2012

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, umowa, pozwany, świadczenie usługi
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wzorzec umowny, świadczenie usługi transportowej, umowa z konsumentem, regulamin świadczenia usługi, dobry obyczaj, nienależyte wykonanie, odrzucenie pozwu, postanowienie umowne, klauzula, umowa, pozwany, obrót krajowy, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia wzorca umowy, świadczenie usługi, przewóz, ochrona interesów konsumentów, prawo przewozowe, pozwana spółka
Zobacz»

XVII AmC 5606/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2012

Data publikacji: 24 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, świadczenie usługi, usługa telekomunikacyjna
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, zawieszenie świadczenia usług, świadczenie usługi, zaprzestanie świadczenia usług, zakwestionowana klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, dostawca usługi, postanowienie wzorca umowy, równowaga kontraktowa, postanowienie wzorca umownego, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony, przedsiębiorca, satelita, znamiona przepisu, nienależyte wykonanie zobowiązania, usługa telekomunikacyjna, kodeks
Zobacz»

II Ca 1619/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 16 listopada 2017

Data publikacji: 19 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

konsument, aneks, umowa, zawarcie, świadczenie
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wartość wykupu, aneks, umowa, wartość podstawowa, świadczenie główne, zawarcie, polisa, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, interes konsumentów, wskaźnik, umowa ubezpieczenia na życie, składka regularna, iloczyn wartości, świadczenie, potrącenie, klauzula umowna, wcześniejsze rozwiązanie umowy, inwestowanie, dobry obyczaj
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Majka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Zawierciu
Osoba, która wytworzyła informację:  Bętkowska Katarzyna
Data wytworzenia informacji: