Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1388/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2018-10-03

II C 78/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 grudnia 2016

Data publikacji: 13 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • ciężar dowodu
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, uznanie powództwa, nieznana osoba, zamiar wywiązania, wschód, powództwo w odpowiedzi, prokuratura rejonowa dla wrocławia, wyłudzenie usług telekomunikacyjnych, zaginięcie dokumentów, rozprawa stanowiska, protokół odbiorczy, obejście prawa, dokument z urzędu, przywołany dokument, krzyk, moment zamknięcia rozprawy, sprawa wyłudzenia, sprawa w charakterze powodów, pozwany
Zobacz»

I C 788/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 21 czerwca 2021

Data publikacji: 18 lutego 2022

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi
 • Powiązana tematyka
  • ciężar dowodu
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, operator, kwota roszczenia, maksymalna wysokość, przepisanie umów, obowiązek przytaczania dowodów, przyznanie abonentowi, obowiązek równego traktowania stron, miesięczny cykl, możliwość zarządzania, cykl rozliczeniowy, dowód na poparcie, odstąpienie od odpowiedzialności sądu, zasada przygotowania, wypowiedzenie umowy o świadczenie, część umowy, przyznana ulga, warunek oferty promocyjnej, podstawowa zasada procesu cywilnego
Zobacz»

I C 995/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 13 lipca 2018

Data publikacji: 27 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi
 • Powiązana tematyka
  • ciężar dowodu
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, drugie wezwanie, abonent, umowa o świadczenie usługi, faktura, wezwanie do zapłaty, ostateczne wypowiedzenie, strona w spełnianiu, ponowne zadłużenie, wypowiedzenie umowy, obowiązek przytaczania dowodów, na czas, obowiązek równego traktowania stron, przeciwne oświadczenie, upływ terminu obowiązywania umowy, możliwość zarządzania, odstąpienie od odpowiedzialności sądu, zasada przygotowania, umowa operatora, łącze internetowe
Zobacz»

I C 4746/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 10 marca 2017

Data publikacji: 30 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, powództwo, koszt procesu, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, ustalenie, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
 • Powiązana tematyka
  • ciężar dowodu
 • Ważne frazy
  • ustalenie istnienia stosunku prawnego, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, następujący skład, umowa o świadczenie usługi, siedziba, posiedzenie niejawne, powództwo, marzec, koszt procesu, maj, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, ustalenie, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, sprawa, dzień
Zobacz»

X C 1657/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 24 października 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • ciężar dowodu
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, operator telekomunikacyjny, nota obciążeniowa na kwotę, umowa o świadczenie usługi, wartość upustu, droga umowy, fakt zasadności, wystawiona nota obciążeniowa, umowa o oświadczenie usług, warunek umowy o świadczenie, treść noty, dochodzona kwota, rozwiązanie umowy z powodem, wierzyciel pierwotny, rozwiązana umowa, żądanie zgłoszone w pozwie, pozwany, zasadność i wysokość, na stronie
Zobacz»

I C 73/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 9 maja 2016

Data publikacji: 6 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany, zwrot kosztu procesu, wydział cywilny, sprawa z powództwa, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, ustalenie
 • Powiązana tematyka
  • ciężar dowodu
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy o świadczenie, opłata wyrównawcza, rybak, telekomunikacja, sekretarka, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nieistnienie stosunku prawnego, ustalenie istnienia, uiszczanie, umowa o świadczenie usługi, pozwany, zwrot kosztu procesu, wydział cywilny, maj, sprawa z powództwa, kwota, czerwiec, wyrok, rzeczpospolita polski, ustalenie
Zobacz»

III C 289/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 października 2015

Data publikacji: 15 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany, koszt procesu
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, operator telekomunikacyjny, umowa o świadczenie usługi, pozwany, usługa telekomunikacyjna wraz, stront, zobowiązanie wynikające z umowy, dłużnik odpowiedzialności, opłacenie faktury, spełnienie przez pozwanego zobowiązania, przelew wierzytelności, opłata za świadczenie usługi, wierzyciel, wynik opóźnienia, ewentualne zawinienie, pozwany proces, warunek świadczenia usługi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, koszt procesu, nienależyte wykonanie
Zobacz»

VIII C 612/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 marca 2014

Data publikacji: 23 maja 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, numer, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, numer, umowa o świadczenie usługi, faktura, aneks do umowy, plan taryfowy, nota obciążeniowa, strona powodowa, numer w sieci, aktywny numer, rozwiązanie umowy o świadczenie, opłata wyrównawcza, pozwany, życzenie abonentów, księga rachunkowa funduszu, przydzielony numer, kwota abonamentu, nowym abonentom, zmiana planów, umowa ramowa przelewu wierzytelności
Zobacz»

I C 620/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 14 grudnia 2020

Data publikacji: 24 marca 2021

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, zakres ekspertyzy, badanie pisma ręcznego, porozumienie do umowy, umowa ramowa przelewu wierzytelności, podpis na umowach, opinii biegłych, pozwany, siedziba, strona w spełnianiu, dochodzenie w sprawie wyłudzenia, obowiązek przytaczania dowodów, obowiązek równego traktowania stron, wyłudzenie usług telekomunikacyjnych, wierzyciel łączy, dane osobowe, otrzymanie przedmiotu, wykrycie sprawcy przestępstwa, możliwość zarządzania
Zobacz»

VIII GC 2123/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, prawo telekomunikacyjne, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, miesięczny limit, wynik przelewu, nota obciążeniowa, zarzut przedawnienia, należność, nowy wierzyciel, trzyletni termin przedawnienia roszczenia, pozwany, bieg, umowa ramowa, wierzyciel na podstawie umowy, pozew do sądu, obowiązek dostawcy usług, umowa i element, pojęcie świadczenia usług
Zobacz»

I C 782/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 19 lutego 2013

Data publikacji: 14 maja 2013

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, uwierzytelniony odpis, wierzytelność, świadczona usługa telekomunikacyjna, abonent, zięć, regulamin świadczenia, adres, kara umowna, zwłoka w zapłacie, nota odsetkowa, należność za usługi telekomunikacyjne, świadczenie usługi internetowej, strona powodowa, lublin, wypowiedzenie umowy, pozwany, zmiana miejsca, cesja
Zobacz»

VIII C 832/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 13 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, swobodne powzięcie decyzji, powzięcie decyzji i wyrażenia, sprzeciw, decyzja i wyrażenie woli, zespół psychoorganiczny otępienny, pierwotny wierzyciel, pozwany, woli w warszawie, pełnomocnik, kserokopia umowy, wierzytelność, podstawa roszczenia powodów, zasada promocji, ogólny warunek świadczenia usług, postępowanie upominawcze, wyrażenie woli z powodu
Zobacz»

I C 322/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 3 września 2014

Data publikacji: 5 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, rozwiązanie umowy o świadczenie, dostawca usług telekomunikacyjnych, abonent, stare miasto, wierzytelność, prawo odstąpienia od umowy, wysokość abonamentu, rozpoczęcie świadczenia usług, ramy promocji, naliczenie kary umownej, przedterminowe rozwiązanie umowy, prawo telekomunikacyjne, doprecyzowanie zasady, wprowadzenie nowych rozwiązań, cennik, nota obciążeniowa, oświadczenie, wzór
Zobacz»

XVII GC 441/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2015

Data publikacji: 9 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany, numer
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, na czas, umowa ramowa przelewu wierzytelności, wykaz wierzytelności, pozwany, faktura i nota, numer, okres rozliczeniowy, porozumienie, pakiet, termin płatności, legitymacja procesowa, aneks do umowy, elektroniczne postępowanie upominawcze, dokonanie cesji wierzytelności, należność, zarzut przeciwko żądaniu pozwu, obejście prawa, referendarz sądowy w sądzie
Zobacz»

II C 689/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 13 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, numer, zwrot kosztu procesu, wydział cywilny, sprawa z powództwa, kwota, pozwany, wyrok, rzeczpospolita polski, ustalenie, protokolant
 • Powiązana tematyka
  • ciężar dowodu
 • Ważne frazy
  • zero, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, miasto stołeczne warszawy, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, rozpoznanie na rozprawie, siedziba, tysiąc, numer, zwrot kosztu procesu, wydział cywilny, koszt zastępstwa procesowy, listopad, sprawa z powództwa, kwota, pozwany, wyrok, rzeczpospolita polski, ustalenie, protokolant
Zobacz»

I C 143/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Trzciance

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 19 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, abonent, nota obciążeniowa, prawo telekomunikacyjne, data i podpis, badanie dokumentów, pozwany, dziedzina badania, nabywca usługi, zawiadomienie o cesji wierzytelności, fundusz inwestycyjny, cedent, wydanie dowodu osobistego, wniosek o odrzucenie pozwu, siedziba, fundusz sekurytyzacyjny, przelew wierzytelności, materiał porównawczy, regulamin
Zobacz»

I C 197/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2016

Data publikacji: 2 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, abonent, umowa o świadczenie usługi, nota debetowa, pierwotny wierzyciel, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, strona powodowa, operator, pozwany, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prawo telekomunikacyjne, cesja, termin przedawnienia, przelew wierzytelności, wcześniejsze wątpliwości, dłużnik, podpis, siedziba, przebyty wylew, roszczenie
Zobacz»

I C 46/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nidzicy

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 6 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, pozwany
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, świadczenie usługi telefonicznej, wierzytelność, wierzyciel pierwotny, pozwany, podrobiony dokument, strona powodowa, salon, elektroniczne postępowanie upominawcze, operator telefonów komórkowych, ramach konta, skutek nieuczciwości, dokument z postępowania przygotowawczego, wiedza o funkcjonowaniu, prokuratura rejonowa, data i podpis, związek z oszustwami, sprzedaż firmy, dane osobowe
Zobacz»

II K 52/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2021

Data publikacji: 14 grudnia 2021

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, numer
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, wydany sprzęt, upoważniony pracownik, świadczona usługa telekomunikacyjna, zamiar wywiązania, zawarta umowa o świadczenie, czyn, płacenie raty, postanowienie zawartej umowy, numer, punkt rozstrzygnięcia, komis, zakres badania dokumentów, wykonanie kary, karta, warunkowe umorzenie postępowania, model telefonu komórkowego, błąd, opłata w sprawach karnych
Zobacz»

XIII Ga 542/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 czerwca 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa o świadczenie usługi, numer, pozwany
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, rzekomy pełnomocnik, umowa o świadczenie usługi, umocowanie, numer, druga osoba, pozwany, pierwsza instancja, wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników, działanie w imię, proces przeniesienia, przeniesienie przydzielonego numeru, postawiony zarzut błędu, aktywny numer, przedmiotowa umowa, formułowane roszczenie, nowy operator, osoby dział, prawidłowość ustalenia stanu, uznanie za nieważną umowę
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Majka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Zawierciu
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Jurczyk
Data wytworzenia informacji: