Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 498/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2018-08-31

I C 467/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 września 2013

Data publikacji: 8 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarb państwa, skarbowe państwo, tysiąc, wydział cywilny, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, zapłata, koszt postępowań, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, prokuratoria generalna skarbu państwa, warszawa, rozprawa sprawy, stażysta, skarb państwa kwot, skarb państwa, skarbowe państwo, wydział cywilny w składzie, tysiąc, wydział cywilny, wrzesień, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, zapłata, koszt postępowań, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant
Zobacz»

I ACa 1044/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 listopada 2012

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • Powiązana tematyka
  • odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • przyznanie prawa pomocy, numer identyfikacyjny, skarga, niezgodność z prawem, ustanowienie adwokata, prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, prawomocne orzeczenie, przyznanie płatności bezpośrednich, zwolnienie od kosztów sądowych, zakres częściowy, naczelny sąd administracyjny, wniosek o przyznanie płatności, dopłata do gruntów, prejudykat, płatność do gruntów rolnych, orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego, szkoda, postępowanie przed sądem administracyjnym, ewidencja producentów, prawo o postępowaniu
Zobacz»

II Ca 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, pozwany skarb państwa
 • Ważne frazy
  • prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, prawo do tajemnicy korespondencji, naruszenie dobra osobiste, dyrektor zakładu karnego, przesyłka, koperta, pozwany skarb państwa, pośrednictwem dyrektorów, korespondencja skierowana do powoda, dobro osobiste powodów, doręczenie korespondencji, formularz potwierdzenia odbioru, druk potwierdzenia, naruszenie tajemnicy korespondencji, pośrednictwo administracji, zadośćuczynienie za naruszenie, nieznaczny rozmiar krzywdy, wysyłanie korespondencji, odpowiedni zakład, potwierdzenie odbioru korespondencji
Zobacz»

I ACa 681/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 sierpnia 2014

Data publikacji: 12 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • przyznanie płatności bezpośrednich, wpis do ewidencji producentów, producent rolny, dopłata, skarga, niezgodność z prawem, szkoda, kierownik biura powiatowego, organ i instancja, numer identyfikacyjny zmarłej matki, prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, odmowa przyznania płatności, postępowanie sądowo administracyjne, prejudykat, dobra osobiste, prawo orzeczenia, płatność do gruntów rolnych, płatność bezpośrednia do gruntów, przewlekłość, prawa pomoc
Zobacz»

I ACa 1389/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2012

Data publikacji: 3 marca 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarb państwa
 • Ważne frazy
  • prezes naczelnego sądu administracyjnego, prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, warszawa, utrata zaufania do państwa, przewlekłość postępowania, prawa pomoc, szkoda, działanie skarbu państwa, uznanie powstania, stwierdzenie uszczerbku, stwierdzenie objęcia, uznanie przewlekłości, uznanie naruszenia dobra osobistego, skarb państwa, prejudykat, decyzja narodowego funduszu zdrowia, naruszenie dobra osobistego powodów, zaniechanie, odrzucenie skargi, celu stwierdzenia
Zobacz»

I ACa 786/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 21 grudnia 2016

Data publikacji: 28 marca 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • prezes sądu rejonowego, prezes sądu okręgowy, prezes sądu apelacyjnego, rejonowy gdańsk, nowy sącz, prezes naczelnego sądu administracyjnego, prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, starogard gdański, przesłanka bezprawności, prokuratoria generalna skarbu państwa, skarga na przewlekłość, pierwszy prezes, skarb państwa, przewlekłość postępowania, odpowiedzialność skarbu państwa, dowód z zeznań strony, zdrowie, teren całego kraju, wschód, pełnomocnik z urzędu
Zobacz»

II C 168/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2011

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • wojewódzki sąd administracyjny, meldunek, decyzja o uchyleniu, warszawa, dokonanie wpisu, niemożliwość podjęcia, gminny ośrodek pomocy społecznej, zapłata zadośćuczynienia, wynajmowanie mieszkania, urzędnik, prezydent, skarga do wojewódzkiego sądu, zameldowanie na pobyt stały, wniosek pozwany o zasądzenie, moc zaskarżona decyzji, pozwane miasto, zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa, przedmiotowy lokal, areszt śledczy, koszt opłaty sądowej
Zobacz»

IV C 252/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 12 marca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • prezes, komisja konkursowa, świadczeniodawca, narodowy fundusz zdrowia, świadczenie opieki zdrowotne, kryterium oceny ofert, wojewódzki sąd administracyjny, dzień złożenia oferty, dyrektor, ciągłość, szkoda, oferent, ochrona konkurencji i konsumentów, postępowanie administracyjne, decyzja prezesa, decyzja administracyjna, zawarcie umowy o udzielanie, rozstrzygnięcie konkursu, związek przyczynowy, uczciwa konkurencja
Zobacz»

I ACa 701/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • główny księgowy, wydanie zaświadczenia, dyrektor izby skarbowej, minister obrony narodowej, mon, stwierdzenie nadpłaty, podatek za rok, zakres stosowania, nierozpoznanie istoty sprawy, ministerstwo obrony narodowej, naczelnik pierwszego urzędu skarbowego, szkoda, nadpłata podatku, wojewódzki sąd administracyjny, naczelny sąd administracyjny, skarga kasacyjna powodów, kwestia zakresu, postępowanie administracyjne, przedmiotowe zaświadczenie, prokuratoria generalna
Zobacz»

I ACa 1157/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • sąd administracyjny, odpowiedzialność skarbu państwa, udzielenie pozwolenia na budowę, nieprawomocne orzeczenie sądu, niezgodność z prawem, konstytucja rp, inwestycja, prawo w sposób oczywisty, analiza prawnicza, zatwierdzenie projektu budowlanego, prawo budowlane, poznanie, postępowanie przed sądem administracyjnym, odpowiedzialność odszkodowawcza, prawo o postępowaniu, potrzeba głębszej analizy, wyspecjalizowany organ, decyzja wojewody, władza publiczna, skarb państwa
Zobacz»

I C 707/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 6 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, naczelnik urzędów skarbowych, wojewódzki sąd administracyjny, murowana część, dokonanie rozbiórki, grzywna w celu przymuszenia, decyzja administracyjna, inwestor, mur oporowy, część gospodarcza budynku, nakazanie, matka i brat, nakaz rozbiórki, prywatna wizyta lekarska, pozwany, wojewódzki inspektor nadzoru, dobra osobiste, betonowy mur, wymagane pozwolenie, ostateczna decyzja
Zobacz»

II C 915/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2017

Data publikacji: 11 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • otwór okienny i drzwiowy, zamurowanie otworów okiennych, budynek, decyzja wojewody, wojewódzki sąd administracyjny, przedmiot pozwolenia, decyzja prezydenta miasta, inwestycja, wznowienie robót, zatwierdzenie projektu budowlanego, decyzja o pozwoleniu, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, naczelny sąd administracyjny, decyzja administracyjna, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, udzielenie pozwolenia na budowę, ściana, robota budowlana, bezprawność, wersja projektów
Zobacz»

I ACa 658/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2012

Data publikacji: 1 marca 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • naczepa, urząd skarbowy, powodowa spółka, zajęty pojazd, dyrektor izby skarbowej, zajęta ruchomość, zobowiązanie podatkowe, wycena, podatek, strona powodowa, zielona góra, postępowanie zabezpieczające, wojewódzki sąd administracyjny, ciągnik siodłowy, zajęcie ruchomości, licytacja, organ podatkowy, ordynacja podatkowa, wartość szacunkowa, decyzja
Zobacz»

I ACa 211/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 września 2012

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

odpowiedzialność skarbu państwa
 • Ważne frazy
  • prawo do rekompensaty, współczynnik inflacji, skarga na bezczynność, ujawnienie w rejestrze, szkoda, specjalistyczna opinia, wyliczenie, wojewoda, waloryzacja rekompensaty, średnie oprocentowanie, nieruchomość poza obecnymi granicami, wojewódzki sąd administracyjny, rekompensata za mienie, pozostawienie nieruchomości, obligacja skarbu państwa, prokuratoria generalna skarbu państwa, wypłata rekompensaty, wskaźnik zmiany cen, odszkodowanie, wniosek o ujawnienie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Majka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Zawierciu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Borkowski
Data wytworzenia informacji: