Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 401/18 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej z 2019-04-11

XVII GC 693/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2015

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

wniosek o nadanie klauzul, nadanie klauzul wykonalności, giełda praw majątkowych, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, złożenie wniosku o nadanie, nowy wierzyciel, tytuł wykonawczy, roszczenie, przerwanie, bieg terminu przedawnienia, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • wniosek o nadanie klauzul, nadanie klauzul wykonalności, giełda praw majątkowych, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, złożenie wniosku o nadanie, nowy wierzyciel, przerwanie biegu przedawnienia, tytuł wykonawczy, wschód, roszczenie, przerwanie, bieg terminu przedawnienia, rok sądu, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, egzekucja, odsetka ustawowa za okresy, uznanie długu, wniosek o wszczęcie postępowań, odsetka
Zobacz»

I ACa 171/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 20 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, termin przedawnienia, przerwanie, następca, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, roszczenie, pierwotny wierzyciel, bieg terminów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bieg przedawnienia, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, przerwanie, następca, następca prawny, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, roszczenie, pierwotny wierzyciel, wyegzekwowanie roszczenia, postępowanie egzekucyjne, prawomocny nakaz, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, bieg terminów, egzekucja
Zobacz»

I C 1565/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 24 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, bieg przedawnienia, tytuł wykonawczy, pierwotny wierzyciel, zapłata w postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty w postępowaniu, wykonawcza wykonalność, organ powołany do rozpoznawania, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, prawomocność nakazu zapłaty, wniosek o nadanie klauzul, bieg przedawnienia, tytuł wykonawczy, pierwotny wierzyciel, zapłata w postępowaniu upominawczym, data prawomocności, wierzytelność, nakaz zapłaty w postępowaniu, sąd polubowny, wykonawcza wykonalność, organ powołany do rozpoznawania, tożsamość podmiotowa, roszczenie, przerwa biegu przedawnienia, klauzula wykonalności postanowienia, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, odsetka ustawowa za okresy, świadczenie okresowe
Zobacz»

II Ca 664/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, przerwanie, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, bieg terminu przedawnienia, tytuł egzekucyjny, złożenie wniosku o nadanie, odsetki wymagalne, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, przerwanie biegu przedawnienia, przerwanie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, należność główna, bieg terminu przedawnienia, tytuł egzekucyjny, wniosek o wszczęcie egzekucji, przerwa biegu terminu przedawnienia, na nowo, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przedawnienie odsetek, odsetka ustawowa od kwot, złożenie wniosku o nadanie, odsetki wymagalne, złożenie wniosku o wszczęcie, wierzyciel
Zobacz»

VIII Ga 183/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 lipca 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, złożenie wniosku o nadanie, bieg terminu przedawnienia, odsetka, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, wyrok zaoczny sądu rejonowy, tytuł wykonawczy, złożenie wniosku o nadanie, bieg terminu przedawnienia, odsetka, odsetka ustawowa od kwot, przerwa w biegu przedawnienia, gorzów wielkopolski, odniesienie do odsetek ustawowych, tytuł egzekucyjny, zarzut środka zaskarżenia, postawa dłużnika, dzień skierowania, sąd polubowny, wywiedziony środek zaskarżenia, świadczenie okresowe, postępowanie egzekucyjne, termin dziesięcioletni
Zobacz»

II Ca 323/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, złożenie wniosku o nadanie, wykonawcza wykonalność, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, bieg przedawnienia, wyrok roszczenia, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, uprawomocnienie, odsetka za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, odsetki umowne, zachód, złożenie wniosku o nadanie, wykonawcza wykonalność, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, roszczenie o odsetki, bieg przedawnienia, dzień opóźnienia, opóźnienie w zapłacie należności, przedawnienie odsetek, wyrok roszczenia, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, wniosek w trybie, uprawomocnienie, dzień złożenia wniosku, odsetka za opóźnienie, wola spłaty zadłużenia
Zobacz»

I C 3836/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, termin przedawnienia, bieg przedawnienia, wniosek o nadanie klauzul, pozbawienie wykonalności, przerwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, przedmiotowy nakaz zapłaty, termin przedawnienia, klauzula wykonalności przedmiotowej, bieg przedawnienia, komornik, wniosek o nadanie klauzul, roszczenie o pozbawienie, pozbawienie wykonalności, powództwo odszkodowawcze, zgłoszone żądanie, roszczenie ewentualne, nakaz zapłaty sądu rejonowego, postępowanie egzekucyjne, pozew, przerwanie, data nadania
Zobacz»

I ACz 318/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 25 marca 2013

Data publikacji: 23 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, tytuł wykonawczy, złożenie wniosku o nadanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, tytuł wykonawczy, właściwe postępowanie egzekucyjne, zarządzenie w przedmiocie zwrotu, zwrot wniosku o nadanie, dokładny adres, dopuszczalność zaskarżenia zarządzenia, złożenie wniosku o nadanie, postępowanie klauzulowe, złożenie wniosku o wszczęcie, przerwanie biegu, wniosek o ponowne wydanie, wnioskodawczyni, brak formalny wniosku, adres dłużnika, możliwość wniesienia zażalenia, postanowienie w przedmiocie nadania
Zobacz»

VIII Cz 290/15

postanowienie

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 5 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, pierwotny wierzyciel, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, przejście uprawnienia, pierwotny wierzyciel, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, tryb usuwania, przepis kodeksu postępowania cywilnego, dopuszczalność zażalenia, usuwanie braków, zwrot wniosku o nadanie, klauzula wykonalności z przejściem, zarządzenie o zwrocie wniosku, uchylenie zaskarżonego zarządzenia, brak formalny wniosku, postępowanie o nadanie klauzuli, zarządzenie przewodniczącego w sądzie, wnioskodawca, zasadzie wydania
Zobacz»

I Cz 89/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 10 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, wierzyciel, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, wierzyciel, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, przepis kodeksu postępowania cywilnego, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, wzywanie wierzyciela, warunek formalny wniosku, wymóg dołączenia, zwrot wniosku o nadanie, wezwanie wierzyciela, związek z przejściem, egzekucja sądowa, zażalenie wierzycieli, przejście uprawnienia, prawidłowy bieg, zaskarżone zarządzenie, załączenie, postanowienie sądu w sprawie
Zobacz»

I Cz 108/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, wierzyciel, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, wierzyciel, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, przepis kodeksu postępowania cywilnego, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, wzywanie wierzyciela, warunek formalny wniosku, wymóg dołączenia, zwrot wniosku o nadanie, wezwanie wierzyciela, związek z przejściem, egzekucja sądowa, zażalenie wierzycieli, przejście uprawnienia, prawidłowy bieg, zaskarżone zarządzenie, załączenie, postanowienie sądu w sprawie
Zobacz»

II Cz 164/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 27 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, nowy wierzyciel, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, następca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, nowy wierzyciel, wniosek o nadanie klauzul, zwrot wniosku, zaskarżone zarządzenie, tytuł egzekucyjny, przejście uprawnienia, następca, komornik, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, formalizm, prawidłowy bieg, postępowanie klauzulowe, żądanie sądów, rozpatrzenie wniosku, przesłanka pozytywnego rozstrzygnięcia, zakreślony termin do uzupełnienia, uczynienie
Zobacz»

II Cz 165/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 27 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, nowy wierzyciel, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, następca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, nowy wierzyciel, wniosek o nadanie klauzul, zwrot wniosku, zaskarżone zarządzenie, tytuł egzekucyjny, przejście uprawnienia, następca, komornik, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, formalizm, prawidłowy bieg, postępowanie klauzulowe, żądanie sądów, rozpatrzenie wniosku, przesłanka pozytywnego rozstrzygnięcia, zakreślony termin do uzupełnienia, uczynienie
Zobacz»

I Cz 133/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, wniosek o nadanie klauzul, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, postanowienie o nadanie klauzuli, przejście uprawnienia, tytuł egzekucyjny, nabywca wierzytelności, postępowanie egzekucyjne, wniosek o nadanie klauzul, pierwotny wierzyciel, egzekucja, brak oryginału, regulamin urzędowania sądów powszechnych, kwestia techniczna, dłużnik, przejście prawa, akt egzekucyjny, strony wierzycieli, zażalenie wierzycieli, wydanie nowe, ponowne nadanie
Zobacz»

I Cz 144/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 22 marca 2013

Data publikacji: 10 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, wierzycielka, tytuł wykonawczy, przepis kodeksu postępowania cywilnego, wierzyciel, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, warunek formalny wniosku, wymóg dołączenia, zwrot wniosku o nadanie, wezwanie wierzyciela, związek z przejściem, egzekucja sądowa, przejście uprawnienia, prawidłowy bieg, zaskarżone zarządzenie, sytuacji wezwania, załączenie, strona prowadzonego postępowania egzekucyjnego
Zobacz»

I Cz 88/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 10 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, wierzyciel, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, wierzyciel, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, przepis kodeksu postępowania cywilnego, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, wzywanie wierzyciela, wymóg dołączenia, zwrot wniosku o nadanie, wydanie dalsze, dołączenie do wniosku, poprzedni wierzyciel, powoływany przepis, związek z przejściem, zarządzenie, postanowienie o nadanie klauzuli, brak formalny wniosku, egzekucja sądowa, przejście uprawnienia
Zobacz»

II Cz 443/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, wniosek o nadanie klauzul
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, obecność notariusza, wierzyciel, istnienie i treść, postępowanie elektroniczne, siedziba, system teleinformatyczny, prawo o notariacie, nakaz zapłaty sądu rejonowego, poświadczony dokument, nabywca wierzytelności, okazany dokument, dłużnik, wniosek o nadanie klauzul, własnoręczność podpisu, klauzula wykonalności z przejściem, wyciąg, poświadczanie
Zobacz»

II Cz 864/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 8 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, wniosek o nadanie klauzul
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, dłużniczka, koszt postępowania klauzulowego, wierzyciel, zbywca, nabywca wierzytelności, klauzula wykonalności z przejściem, przeniesienie wierzytelności, przejście uprawnienia, skutek nadania, wniosek o nadanie klauzul, miejsce nadania, instytucja powództwa, rozporządzeniu przepisu, zmiana zobowiązania, sprawa o sygnaturze, dłużnik, przeszkoda w uwzględnieniu
Zobacz»

I Cz 102/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, wniosek o nadanie klauzul, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, przepis kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o nadanie klauzul, wierzyciel, warunek formalny wniosku, wymóg dołączenia, zwrot wniosku o nadanie, zaskarżone zarządzenie, wydział cywilny sądu rejonowego, odpis, wniosek w trybie, związek z przejściem, postanowienie o nadanie klauzuli, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, egzekucja sądowa, przejście uprawnienia, prawidłowy bieg, wierzytelność
Zobacz»

I Cz 124/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 22 marca 2013

Data publikacji: 10 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, przepis kodeksu postępowania cywilnego, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, wzywanie wierzyciela, zażalenie wierzycielki, warunek formalny wniosku, wymóg dołączenia, zwrot wniosku o nadanie, wierzyciel, związek z przejściem, egzekucja sądowa, przejście uprawnienia, prawidłowy bieg, zaskarżone zarządzenie, wniosek pierwotnego wierzyciela, kwestionowane zarządzenie, możliwość uzyskania klauzuli
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Glądys
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Anetta Maćkowiak
Data wytworzenia informacji: