Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACa 628/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2014-01-17

I ACa 1584/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 13 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna, należyte wykonanie kontraktu, roszczenie beneficjenta, stosunek podstawowy, treść gwarancji, inwestor, nienależyte wykonanie, pierwsze żądanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna, wykonawca należności, należyte wykonanie kontraktu, charakter gwarancji, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, strona powodowa, stosunek podstawowy, koryto rzeki, treść gwarancji, inwestor, zobowiązanie, całkowite wynagrodzenie, nienależyte wykonanie, pierwsze żądanie, skutek odstąpienia, zwolnienie wykonawcy
Zobacz»

I ACa 792/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, roszczenie beneficjenta, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, pisemne wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, prawo bankowe, roszczenie beneficjenta, pośrednictwo banków, wykonawca należności, pierwsze pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, otrzymania oryginałów, osoba uprawniona do składania, oświadczenie woli w imieniu, treść gwarancji, charakter abstrakcyjny, nienależyte wykonanie umowy, prowadzący rachunek, pisemne wezwanie, pisemne wezwanie do zapłaty, aktualny odpis, właściwe usunięcie
Zobacz»

I ACa 187/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, podwykonawca, beneficjent, gwarant, należyte wykonanie kontraktu, pisemne wezwanie, nienależyte wykonanie, wezwanie do zapłaty, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, podwykonawca, beneficjent, gwarant, należyte wykonanie kontraktu, pisemne wezwanie, nienależyte wykonanie, beneficjent gwarancji, gwarancja bankowa, zapłata kwot należnych, klauzula, potwierdzenie wysłania, wezwanie do zapłaty, kopia wezwania do zapłaty, nienależyte wykonanie kontraktu, bank, pozwany, pozwany ubezpieczyciel, wezwanie do zapłaty kwot, umowa
Zobacz»

VII AGa 1345/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 11 września 2018

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, nota księgowa, kara umowna, wezwanie do zapłaty, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, ważność gwarancji, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, nota księgowa, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, kara umowna, nadużycie prawa podmiotowego, zgodność z oryginałem, wezwanie do zapłaty, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, ważność gwarancji, wezwanie do zapłaty kary, wypłata gwarancji, formalne gwarancje, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, zapłata kary umowna, pozwany
Zobacz»

I C 839/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 24 października 2019

Data publikacji: 27 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

gwarant, beneficjent, okres ważności gwarancji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, umocowanie osoby, pisemne wezwanie, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, beneficjent, umowa o roboty budowlane, okres ważności gwarancji, odpis pisma, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, dokument gwarancji, wykonawca robót budowlanych, odpis oświadczenia, odstąpienie od umowy, umocowanie osoby, zawarcie umowy gwarancji, przedmiot gwarancji, wypadek gwarancyjny, strona stosunku gwarancji, jednostronne oświadczenie woli, pisemne wezwanie, nienależyte wykonanie, potwierdzenie wysłania
Zobacz»

VIII Ga 302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, pisemne wezwanie, kara umowna, wykonanie kontraktów, wezwanie do zapłaty, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, pisemne wezwanie, odstąpienie od umowy, kara umowna, postanowienie gwarancji, gmina, wykonanie kontraktów, wezwanie do zapłaty, interwenient uboczny, umowa gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, służba graniczna, sposób użytkowania budynku, oświadczenie, wypłata gwarancji, wymóg formalny, formalne gwarancje, pozwany
Zobacz»

VI Ga 134/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 22 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, kara umowna, umowa gwarancji, stosunek podstawowy, wezwanie do zapłaty, należyte wykonanie kontraktu, pisemne wezwanie, beneficjent, suma gwarancyjna, umocowanie osoby
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, kara umowna, umowa gwarancji, stosunek podstawowy, wezwanie do zapłaty, należyte wykonanie kontraktu, pisemne wezwanie, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent, zapłata kary umowna, wezwanie do zapłaty kary, wypłata sumy, boisko, strona wykonawcy, suma gwarancyjna, umocowanie osoby, potwierdzenie wysłania, orlik, wypłata gwarancji
Zobacz»

XIII GC 4436/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 1 lipca 2020

Data publikacji: 12 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, pisemne wezwanie, roszczenie beneficjenta, stosunek podstawowy, ważność gwarancji, okres ważności, wezwanie do zapłaty, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • dokument gwarancji, instalacja klimatyzacji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, urząd wojewódzki, wada i usterka, pisemne wezwanie, roszczenie beneficjenta, dłużnik ze stosunku podstawowego, stosunek podstawowy, ważność gwarancji, beneficjent gwarancji, okres ważności, wezwanie do zapłaty, pierwsze pisemne wezwanie, okres obowiązywania gwarancji, zobowiązanie abstrakcyjne, realizacja gwarancji, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, wykonanie instalacji
Zobacz»

VIII GC 138/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, kara umowna, pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, beneficjent, kontrakt, pozwany, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, konsorcjum, odstąpienie od umowy, pismo, interwenient uboczny, syndyk masy upadłości, kara umowna, pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, wypłata środków z gwarancji, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, beneficjent, okres obowiązywania gwarancji, żądanie wypłaty, oświadczenie, kontrakt, pozwany, zgłoszenie żądania, nienależyte wykonanie
Zobacz»

X GC 977/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 23 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, gwarant, umowa, należyte wykonanie kontraktu, pozwany, nienależyte wykonanie, stosunek podstawowy, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, weksel, gwarant, beneficjent gwarancji, odstąpienie od umowy, umowa, umowa generalna, gmina, deklaracja wekslowa, prawna gwarancja, należyte wykonanie kontraktu, realizacja gwarancji, udzielona gwarancja ubezpieczeniowa, pozwany, nienależyte wykonanie, ogólny warunek umowy, stosunek podstawowy, zapłata, spłata zobowiązania podatkowego
Zobacz»

II Ca 584/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2014

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

gwarant, wezwanie do zapłaty, pisemne wezwanie, beneficjent, zapłata sumy gwarancyjnej, należyte wykonanie kontraktu, treść gwarancji, pozwany, umowa gwarancji ubezpieczeniowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, wezwanie do zapłaty, pisemne wezwanie, beneficjent, zapłata sumy gwarancyjnej, wymóg formalny, oświadczenie beneficjenta, należyte wykonanie kontraktu, niezwłoczne przekazanie, treść gwarancji, pośrednictwo banków, wypłata sumy, pozwany, stopień zaawansowania prac, województwo, zobowiązanie wynikające z umowy, formalne wezwanie, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, treść wezwania, prace projektowe
Zobacz»

XX GC 638/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2014

Data publikacji: 9 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, gwarant, beneficjent, należyte wykonanie kontraktu, nienależyte wykonanie, pozwany, okres ważności gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, gwarant, beneficjent, należyte wykonanie kontraktu, zapłata kwot należnych, nienależyte wykonanie, kwota gwarancji, siedziba, zgodność z oryginałami kopii, beneficjent gwarancji, kopia wezwania do zapłaty, żądana kwota, wezwanie do zapłaty kwot, nienależyte wykonanie kontraktu, wykonanie kontaktów, pozwany, okres ważności gwarancji, baran, wymóg formalny
Zobacz»

V AGa 54/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2 lipca 2020

Data publikacji: 11 września 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

beneficjent, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, żądanie zapłaty, nienależyte wykonanie, ważność gwarancji, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, należyte wykonanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, faktura rozliczeniowa, wartość niewykonanych robót, dłużnik ze stosunku podstawowego, nienależyte wykonanie, podpisany protokół odbioru, ważność gwarancji, kwota roszczenia, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, należyte wykonanie, udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, szczegółowy wykaz, biegły sądowy, pozwany
Zobacz»

I ACa 1368/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 22 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

kara umowna, roszczenie beneficjenta, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, umocowanie osoby, zapłata sumy gwarancyjnej, zobowiązanie gwaranta, wezwanie do zapłaty, pisemne wezwanie, należyte wykonanie kontraktu, treść gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wypadek gwarancyjny, wypłata środków z gwarancji, roszczenie beneficjenta, interwenient uboczny, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, umocowanie osoby, obowiązek gwaranta, zapłata sumy gwarancyjnej, zobowiązanie gwaranta, formalne żądanie, zapłata kary umowna, wezwanie do zapłaty, odstąpienie od umowy, pisemne wezwanie, żądanie wypłaty, należyte wykonanie kontraktu, zwrot wynagrodzenia, treść gwarancji
Zobacz»

I C 256/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2020

Data publikacji: 9 grudnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, umowa gwarancji, treść gwarancji, wykonanie kontraktów, okres ważności gwarancji, beneficjent, zobowiązanie gwaranta, stosunek podstawowy, suma gwarancyjna, umocowanie osoby, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, umowa gwarancji, treść gwarancji, wykonanie kontraktów, okres ważności gwarancji, beneficjent, zobowiązanie gwaranta, podpisanie wezwania do zapłaty, nienależyte usunięcie, postanowienie gwarancji, stosunek podstawowy, usunięcie wad i usterek, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, pełnomocnictwo, nienależyte wykonanie kontraktu, suma gwarancyjna, umocowanie osoby, siedziba placówki, pozwany
Zobacz»

XI GC 1416/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 marca 2016

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, kontrakt, roszczenie beneficjenta, wezwanie do zapłaty, zobowiązanie gwaranta, kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, dłużnik ze stosunku podstawowego, powiat, weksel, kwota z gwarancji, kontrakt, umowa generalna, roszczenie beneficjenta, szczególny warunek umowy, roszczenie regresowe, wezwanie do zapłaty, zobowiązanie gwaranta, łączny limit, zobowiązanie podatkowe, potwierdzenie odbioru, ogólny i szczególny warunek, wypłata należności, kara umowna
Zobacz»

I ACa 1122/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 19 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie kontraktu, nienależyte wykonanie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • wykonanie umowy przez wykonawcę, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, fakt nienależytego wykonania umowy, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie kontraktu, dokument gwarancji, umowa gwarancyjna, wykładnia gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, pozwany, umowa podwykonawcza, zarzut nadużycia prawa podmiotowego, dłużnik ze stosunku podstawowego, dochodzenie roszczeń przez powódkę, zarzut wynikający ze stosunku, zobowiązanie gwarancyjne, gwarancja zapłaty
Zobacz»

I AGa 170/18

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 października 2018

Data publikacji: 20 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

gwarant, beneficjent, kara umowna, nienależyte wykonanie, stosunek podstawowy, wezwanie, kontrakt, umowa gwarancji ubezpieczeniowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, interwenient uboczny, beneficjent, kara umowna, syndyk masy upadłości, nienależyte wykonanie, stosunek podstawowy, wezwanie, gmina miasta, wypłata środków z gwarancji, wykorzystanie gwarancji, kontrakt, oświadczenie o odstąpienia, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna za odstąpienie, lider, zobowiązanie, upadłość likwidacyjna
Zobacz»

I ACa 516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 13 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent, zobowiązanie gwaranta, nienależyte wykonanie, kara umowna, treść gwarancji, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, interwenient, beneficjent, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr, nadużycie prawa, siedziba
Zobacz»

I ACa 183/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, umowa gwarancji, należyte wykonanie, zobowiązanie gwaranta, stosunek podstawowy, wykonanie umowy, żądanie zapłaty, okres ważności, zapłata sumy gwarancyjnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, umowa gwarancji, należyte wykonanie, zobowiązanie gwaranta, stosunek podstawowy, wykonanie umowy, wygaśnięcie gwarancji, należyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, okres ważności, beneficjent gwarancji, zwiększenie zobowiązań, jednolite reguły, usunięcie wad i usterek, aneks, wykonanie ekranów akustycznych, zapłata sumy gwarancyjnej, dłużnik ze stosunku podstawowego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Pieknik-Tkacz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Wilk,  Janusz Kiercz
Data wytworzenia informacji: