Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 487/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2012-10-04

I C 292/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 listopada 2014

Data publikacji: 9 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

odszkodowanie, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, nieważność, własność nieruchomości, ostateczna decyzja, szkoda, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • akt samorządowego kolegium odwoławczego, odszkodowanie, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, zakład rolny, rażące naruszenie prawa, nieważność, własność nieruchomości, decyzja z naruszeniem, wieś, ostateczna decyzja, szkoda, dokument w aktach, roszczenie o odszkodowania, decyzja naczelnika gminy, stan nieruchomości, decyzja administracyjna, skarb państwa, wojewoda, zawezwanie, przedawnienie
Zobacz»

I C 61/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 maja 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, rada narodowa, prezydium, nieważność decyzji, spadek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, wydział gospodarki komunalnej, decyzja prezydium rady narodowej, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, rada narodowa, prezydium, nieważność decyzji prezydium rady, nieważność decyzji, spadek, użytkowanie wieczyste, prawo przyszłe, wojewoda, własność czasowa, stwierdzająca nieważność decyzji, odwołanie w administracyjnym toku, administracyjny tok instancji, zarzut przedawnienia, rozpatrzenie wniosku, przedawnienie roszczeń, wydanie decyzji o ustanowieniu
Zobacz»

I C 1031/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 marca 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wejście w życie konstytucji, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, nieruchomość, własność, spadek, decyzja administracyjna, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wejście w życie konstytucji, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, lokal, nieruchomość, własność, grunt nieruchomości, nieruchomość w udziale, przyznanie prawa własności czasowej, wojewoda, orzeczenie administracyjne, prezydium rady, nieważność z powodu, spadek, część spadku, decyzja administracyjna, związany udział, nieodwracalny skutek prawny, współużytkownik wieczysty nieruchomości, rada narodowa, częściowe zniesienie
Zobacz»

I ACa 1709/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2018

Data publikacji: 28 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

nieważność decyzji, ostateczna decyzja, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie, ponowne rozpatrzenie sprawy, wniosek o ponowne rozpoznanie, nieważność decyzji, teren urzędu, ostateczna decyzja, zarzut przedawnienia, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, przyznanie prawa własności czasowej, wojewoda, termin przedawnienia roszczenia, decyzja z dni, urząd dzielnicowy, odszkodowanie, ostateczna decyzja nadzorcza, decyzja kierownika wydziału, dzień wydania, stwierdzająca nieważność decyzji, bieg terminu przedawnienia, ponowne rozpoznanie sprawy
Zobacz»

I ACa 115/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

rada narodowa, prezydium, nieważność decyzji, odszkodowanie, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, ostateczna decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • rada narodowa, prezydium, dzielnicowa rada narodowa, zarzut przedawnienia, leśnictwo, nieważność decyzji, decyzja kierownika wydziału, odszkodowanie, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, termin przedawnienia, ostateczna decyzja, stwierdzająca nieważność decyzji, decyzja ministra rolnictwa, prezydium rady, roszczenie o odszkodowania, nieważność decyzji kierownika, przedawnienie roszczeń, decyzja wydana z naruszeniem, minister rolnictwa i rozwoju wsi, nadużycie prawa
Zobacz»

V ACa 521/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2018

Data publikacji: 26 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nieruchomość, nieważność, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, rada narodowa, własność, prezydium
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • własność czasowa, nieruchomość, orzeczenie administracyjne, użytkowanie wieczyste, dekret, metr kwadratowy, metrum kwadratowe, nieważność, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, prezydium rady, rada narodowa, własność, plany zabudowania, prezydium, poprzedniczka prawna powoda, decyzja dekretowa, własność i użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów na obszarze, plan miejscowy, powierzchnia
Zobacz»

I ACa 331/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 22 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

samorządowe kolegium odwoławcze, odszkodowanie, decyzja administracyjna, nieruchomość, nieważność, szkoda, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja nadzorcza, odszkodowanie, decyzja dekretowa, decyzja administracyjna, zarzut przedawnienia, orzeczenie administracyjne, roszczenie, wniosek o odszkodowanie, organy administracji, termin przedawnienia, nieruchomość, bezprawna decyzja administracyjna, nieważność, szkoda, prezydium rady, odmowa przyznania odszkodowania, przerwa przedawnienia, bieg przedawnienia, rada narodowa
Zobacz»

I ACa 2455/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nieważność decyzji, ostateczna decyzja, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, odszkodowanie, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie, ponowne rozpatrzenie sprawy, nieważność decyzji, ostateczna decyzja, wniosek o ponowne rozpoznanie, następczyni prawna, przyznanie prawa własności czasowej, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, decyzja z dni, odszkodowanie, termin przedawnienia roszczenia, ostateczna decyzja nadzorcza, decyzja administracyjna, decyzja kierownika wydziału, dzień wydania, wydanie z naruszeniem, stwierdzająca nieważność decyzji, bieg terminu przedawnienia, pozwany zarzut przedawnienia, wydanie przez prezydenta
Zobacz»

I ACa 376/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 października 2012

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, ostateczna decyzja, nieruchomość, nieważność decyzji, decyzja administracyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wniosek o ponowne rozpoznanie, zarzut przedawnienia, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, nadużycie prawa, odwołanie w administracyjnym toku, administracyjny tok instancji, wniosek o ponowne rozpatrzenie, wydanie drugiej decyzji, ostateczna decyzja, ponowne rozpatrzenie sprawy, opóźnienie w dochodzeniu roszczenia, przedawnienie roszczeń, stwierdzenie nieważności decyzji naczelnika, nieważność decyzji naczelnika gminy, termin przedawnienia, decyzja z rażącym naruszeniem, nowelizacja kodeksu, nieruchomość, nieważność decyzji, decyzja administracyjna
Zobacz»

I ACa 788/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 20 lutego 2013

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

nieruchomość, wejście w życie konstytucji, odszkodowanie, decyzja administracyjna, szkoda, ostateczna decyzja, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, nieważność decyzji, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przymusowy wykup, nieruchomość, przymusowo wykupiona nieruchomość, wejście w życie konstytucji, część nieruchomości, odszkodowanie, decyzja administracyjna, szkoda, ostateczna decyzja, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, kwota wykupu, nieważność decyzji, ostateczna decyzja administracyjna, wydanie wadliwych decyzji, stwierdzenie nieważności, przeznaczenie, rażące naruszenie prawa, obniżenie wartości, trybunał konstytucyjny, skarb państwa
Zobacz»

I C 315/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 12 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, nieruchomość, poprzednik prawny, szkoda, decyzja administracyjna, własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja naczelnika dzielnicy, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, poprzednik prawny powódki, nieruchomość, poprzednik prawny, naczelnik wydziału, nieodwracalny skutek prawny, prezydent, koc, nieważność z powodu, szkoda, wojewoda, prawo użytkowania wieczyste, powierzchnia, decyzja administracyjna, użytkowanie gruntów, zwaloryzowana wartość, własność, przyznanie prawa własności czasowej, wadliwa decyzja
Zobacz»

I C 1090/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2013

Data publikacji: 8 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

ostateczna decyzja, nieruchomość, decyzja administracyjna, rada narodowa, prezydium, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, spadek, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • tabela likwidacyjna, byłej wsi, ostateczna decyzja, termin przedawnienia, własność czasowa, nieruchomość, prezydium rady, zarzut przedawnienia, decyzja administracyjna, wniosek o ponowne rozpatrzenie, orzeczenie administracyjne, rada narodowa, prezydium, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, wydanie z naruszeniem, wojewoda, spadek, przedmiotowa nieruchomość, odszkodowanie, przedawnienie roszczeń
Zobacz»

V ACa 435/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 5 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nieruchomość, reforma rolna, prezydium wojewódzkie, wojewódzka rada narodowa, powiatowa rada narodowa, prezydium powiatowe, własność, nieważność decyzji, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, reforma rolna, prezydium wojewódzkie, wojewódzka rada narodowa, minister rolnictwa i reform, powiatowa rada narodowa, prezydium powiatowe, decyzję komunalizacyjną, własność, wojewoda, nieważność decyzji, powierzchnia, decyzja prezydium wojewódzkiej rady, przedawnienie, nabycie przez gminę, prawa własność, szkoda, minister rolnictwa i rozwoju wsi, stwierdzające nabycie, decyzja prezydium powiatowej rady
Zobacz»

I ACa 33/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2014

Data publikacji: 16 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

rada narodowa, prezydium, nieważność decyzji, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, odszkodowanie, konstytucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja prezydium rady narodowej, nieważność decyzji prezydium rady, rada narodowa, prezydium, ponowne rozpoznanie wniosku dekretowego, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, przedawnienie roszczenia, nieważność decyzji, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, upływ terminu przedawnienia, odszkodowanie, bieg terminu przedawnienia, próby ugodowe, przyznanie prawa własności czasowej, zarzut przedawnienia, własność i użytkowanie gruntów, konstytucja, użytkowanie gruntów na obszarze
Zobacz»

VI ACa 1786/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2014

Data publikacji: 9 października 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja administracyjna, ostateczna decyzja, nieruchomość, nieważność decyzji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • samorządowe kolegium odwoławcze, administracyjny tok instancji, hipermarket, odwołanie w administracyjnym toku, ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja administracyjna, warunek zabudowy i zagospodarowania, kodeks postępowania administracyjny, ostateczna decyzja, wniosek o ponowne rozpoznanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie, budowa zespołów, decyzja nadzorcza, sąd administracyjny, termin przedawnienia, gmina miasta, decyzja burmistrza miasta, nieruchomość, nieważność decyzji, zawezwanie do próby ugodowej
Zobacz»

II C 194/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2015

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

rada narodowa, orzeczenie prezydium, decyzja, własność, spadek, szkoda, poprzednik prawny powodów, samorządowe kolegium odwoławcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • rada narodowa, sprzedaż lokali, orzeczenie prezydium, decyzja, miasto stołeczne, wojewoda, własność, orzeczenie prezydium rady narodowej, spadek, szkoda, własność czasowa, budynek, poprzednik prawny powodów, samorządowe kolegium odwoławcze, użytkowanie wieczyste, własność skarbu państwa, zgoda na częściowe cofnięcie, przedawnienie, grunt nieruchomości, decyzja naczelnika dzielnicy
Zobacz»

I ACa 857/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2013

Data publikacji: 24 marca 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

samorządowe kolegium odwoławcze, własność, odszkodowanie, nieważność, decyzja administracyjna, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • decyzja kierownika, samorządowe kolegium odwoławcze, odmowa przyznania odszkodowania, dekret, nieważność z powodu, sprzedany lokal, przyznanie prawa własności czasowej, nieodwracalny skutek prawny, własność, odszkodowanie, decyzja o sprzedaży lokali, przyczyna opóźnienia, zarzut przedawnienia, użytkowanie wieczyste, wydanie decyzji o sprzedaży, dotychczasowy właściciel, nieważność, termin przedawnienia, decyzja administracyjna, szkoda
Zobacz»

I ACa 1125/11

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 września 2012

Data publikacji: 27 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

odszkodowanie, nieruchomość, rada narodowa, prezydium, własność, nieważność decyzji, samorządowe kolegium odwoławcze, decyzja samorządowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • wojewoda, odszkodowanie, nieruchomość, odszkodowanie za przedmiotową nieruchomość, przyznanie odszkodowania, rada narodowa, nieważność decyzji prezydium rady, pozwany skarb państwa, prezydium, roszczenie odszkodowawcze powodów, stwierdzająca nieważność, własność, prezydent, decyzja prezydium rady narodowej, nieważność decyzji, samorządowe kolegium odwoławcze, przyznanie własności czasowej, zarzut przedawnienia, postępowanie administracyjne, decyzja samorządowa
Zobacz»

I ACa 896/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 31 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

odszkodowanie, ostateczna decyzja, samorządowe kolegium odwoławcze, nieruchomość, decyzja administracyjna, nieważność, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • przymusowy wykup, odszkodowanie, wojewoda, ostateczna decyzja, samorządowe kolegium odwoławcze, nieruchomość, decyzja nadzorcza, decyzja administracyjna, decyzja naczelnika gminy, działka powódki, wykup nieruchomości, nieważność, niski poziom produkcji, skarb państwa, szkoda, przejęcie, kodeks cywilny, wartość działki, skład gospodarstwa, roszczenie
Zobacz»

I C 1006/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2019

Data publikacji: 10 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, nieruchomość, ostateczna decyzja, rada narodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • decyzja administracyjna
 • Ważne frazy
  • zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o zawezwanie, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, prezydent, prokuratoria generalna, termin przedawnienia, administracyjny tok instancji, nieruchomość, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, nieruchomość gminy, odwołanie w administracyjnym toku, skarb państwa, zawarcie ugody, parcela, ostateczna decyzja, przekazanie w użytkowanie wieczyste, rada narodowa, pełnomocnik pozwanej gminy, bieg
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kurpierz,  Barbara Owczarek
Data wytworzenia informacji: