Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1385/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2019-01-30

VIII C 1807/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 11 stycznia 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, umowa pożyczki gotówkowej, bieg przedawnienia, fundusz inwestycyjny, kodeks cywilny, klauzula wykonalności, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, umowa pożyczki gotówkowej, bieg przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyrok zaoczny, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, kodeks cywilny, klauzula wykonalności, termin przedawnienia, nabywca wierzytelności, przerwanie biegu przedawnienia, uzasadniona wątpliwość, przelew wierzytelności, przedawnienie roszczeń, nadanie klauzul wykonalności, bank, identyczność, ustawa, pierwszy bieg
Zobacz»

I C 1048/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 13 marca 2018

Data publikacji: 7 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, umowa pożyczki gotówkowej, klauzula wykonalności, roszczenie, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia, umowa pożyczki gotówkowej, klauzula wykonalności, roszczenie, siedziba, przerwanie biegu, nabywca wierzytelności, zbywca, warunek przedmiotowej umowy, roszczenie majątkowe, zarzut przedawnienia, należność główna stała, umowa sprzedaży wierzytelności, będącymi bankami, bieg terminu przedawnienia, cesjonariusz, wierzyciel
Zobacz»

I C 352/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg, klauzula wykonalności, zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg terminu przedawnienia, bieg, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności, zarzut przedawnienia, kredyt, przedawnienie roszczeń, dłużnik, bank, pierwotny wierzyciel, wierzytelność, postępowanie klauzulowe, umowa bankowa, roszczenie majątkowe, umowa zobowiązania, księga rachunkowa funduszu, tytuł wykonawczy, przedawnione roszczenie
Zobacz»

I C 1559/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2018

Data publikacji: 14 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, roszczenie, bieg przedawnienia, fundusz inwestycyjny, klauzula wykonalności, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, wiarygodność przedłożonych dokumentów, wszczęcie mediacji, pieczęć i podpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, umowa bankowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, roszczenie, bieg przedawnienia, fundusz inwestycyjny, klauzula wykonalności, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, wiarygodność przedłożonych dokumentów, regulowanie rat, przedawnienie przedmiotowego roszczenia, wszczęcie mediacji, wypowiedzenie, brak regulowania, bank wierzytelności, brak dowodów doręczenia, przerwanie, bieg terminów, pieczęć i podpis
Zobacz»

XVI C 432/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, klauzula wykonalności, bieg przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, klauzula wykonalności, przerwa biegu przedawnienia, bieg przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia, tytuł wykonawczy, kredyt, data stempla pocztowego, przelew, nabywca wierzytelności, data wystawienia bankowego, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wysokość odsetek maksymalnych, egzekucja, nakaz zapłaty, roszczenie banku, sprzeciw, poprzednik prawny, roszczenie związane z prowadzeniem
Zobacz»

IV Ca 704/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 13 grudnia 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, fundusz inwestycyjny, klauzula wykonalności, termin przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bank, fundusz inwestycyjny, klauzula wykonalności, konsument, kredyt, upływ terminu przedawnienia, komornik, skutek przerwy biegu przedawnienia, nabywca wierzytelności, termin przedawnienia roszczenia, cesjonariusz, przerwanie biegu przedawnienia, zobowiązanie naturalne, wniosek o nadanie klauzul, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, rozważenie interesów stron, zbycie wierzytelności
Zobacz»

I C 1754/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 27 marca 2017

Data publikacji: 24 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, zarzut przedawnienia, klauzula wykonalności, fundusz inwestycyjny, przedawnienie roszczeń, umowa, pożyczka, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia, klauzula wykonalności, fundusz inwestycyjny, przedawnienie roszczeń, przerwanie biegu przedawnienia, miasto stołeczne warszawy, złożenie wniosku o nadanie, umowa cesji, warszawa w warszawie, dochodzona wierzytelność, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, umowa, pozwany, pożyczka, wniosek o nadanie klauzul, termin przedawnienia
Zobacz»

I C 315/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 22 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia roszczenia, zwrot na warunkach, termin przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, bankowy tytuł egzekucyjny, roszczenie majątkowe, fundusz inwestycyjny, upływ terminu przedawnienia, siedziba, kredyt, pozwany, sprzedaż wierzytelności, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, koszt monitów i upomnień, zwrot na warunkach, należność główna stała, pakiet usług, fakt niekwestionowany, termin przedawnienia roszczenia, stanowisko na piśmie
Zobacz»

III Ca 1987/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, zarzut przedawnienia, klauzula wykonalności, termin przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, zarzut przedawnienia, przerwanie, bieg terminu przedawnienia, klauzula wykonalności, wierzyciel, wniosek banku, prawo bankowe, termin przedawnienia roszczenia, roszczenie banku, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, działalność gospodarcza banku, roszczenie z umowy kredytu, wniosek o wszczęcie, upływ terminu przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia, złożenie przez bank, czynność zmierzająca do zaspokojenia, niebędący przedsiębiorca
Zobacz»

II C 1516/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 listopada 2016

Data publikacji: 7 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, roszczenie, klauzula wykonalności, zarzut przedawnienia, pożyczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, bieg przedawnienia, roszczenie, klauzula wykonalności, przerwanie przedawnienia, brat, wniosek o nadania, śródmieście w łodzi, zarzut przedawnienia, dom dzieci, cofnięcie pozwu bez zrzeczenia, siostra, pozwany, ustalenie terminu przedawnienia, pożyczka, nadanie klauzuli, typ stosunków prawnych, zastosowanie trzyletniego terminu przedawnienia
Zobacz»

I 1 C 2202/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 10 lutego 2016

Data publikacji: 25 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bieg przedawnienia, roszczenie, termin przedawnienia, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, rejonowy gdańsk, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, południe, bieg przedawnienia, roszczenie, termin przedawnienia, fundusz inwestycyjny, przerwanie, poprzednik prawny powodów, umowa pożyczki, siedziba, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, należność główna, dzień wystawienia bankowego
Zobacz»

I C 1004/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 25 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, klauzula wykonalności, termin przedawnienia, fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, kredyt konsumpcyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, klauzula wykonalności, termin przedawnienia, zgłoszony zarzut przedawnienia roszczenia, wierzytelność, umorzenie egzekucji, bank, fundusz inwestycyjny, sąd polubowny, termin biegu przedawnienia, umowa bankowa, kserokopia postanowienia, świadczenie okresowe, profesjonalna obsługa prawna, zarzut przedawnienia roszczenia, prawo bankowe, umowa kredytów
Zobacz»

I C 2283/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 29 marca 2016

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, termin przedawnienia, umowa pożyczki, roszczenie, bieg przedawnienia, fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, termin przedawnienia, kapitał wymagalny, umowa pożyczki, roszczenie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, postępowanie egzekucyjne, przerwanie biegu terminu przedawnienia, sądowa klauzula wykonalności, bieg przedawnienia, strona powodowa, fundusz inwestycyjny, wierzytelność, nadanie klauzul wykonalności, odsetki umowne, pozwany, zarzut przedawnienia, odsetka karna, na nowo
Zobacz»

I C 1506/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 14 stycznia 2014

Data publikacji: 3 lutego 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, bieg przedawnienia, umowa pożyczki, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, bieg przedawnienia, poprzednik prawny, wierzytelność, termin zapłaty ostatniej raty, strona powodowa, umowa pożyczki, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, nadanie klauzul wykonalności, postępowanie egzekucyjne, harmonogram spłaty, twierdzenie powodów, bieg terminów, rozstrzygnięcie stosunku, przerwanie biegu przedawnienia, klauzula wykonalności, równa rata miesięczna, czynność przedsięwzięta przed sądem
Zobacz»

I C 1419/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 30 maja 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, klauzula wykonalności, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, klauzula wykonalności, poprzednik prawny powodów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przerwa biegu przedawnienia, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, elektroniczne postępowanie, roszczenie główne, sytuacja prawna, podstawa do wydania nakazu, przerwanie biegu terminu przedawnienia, uchwała, brak podstawy do wydania
Zobacz»

VIII C 2267/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 13 grudnia 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, opóźnienie od kwot, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, pozew do dnia zapłaty, bieg, kodeks cywilny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, umowa o przelew wierzytelności, opóźnienie od kwot, termin przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, organ powołany do rozpoznawania, wyciąg z elektronicznego załącznika, zarzut przedawnienia roszczenia, ustawowa odsetka za opóźnienie, załącznik do umowy sprzedaży, sąd polubowny, przedmiotowe powództwo, pozew do dnia zapłaty, pozwany, bieg, kodeks cywilny, siedziba, przerwanie przedawnienia
Zobacz»

I C 208/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 28 maja 2018

Data publikacji: 27 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie, klauzula wykonalności, umowa, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia, wierzyciel pierwotny, roszczenie, siedziba, klauzula wykonalności, bank, całość praw i obowiązków, przerwanie biegu, umowa o kartę kredytową, wymagalność, umowa bankowa, nabywca wierzytelności, umowa, zbywca, zarzut przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, warunek przedmiotowej umowy
Zobacz»

II C 583/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 października 2018

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, będącymi bankami, przerwa biegu przedawnienia, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przelew wierzytelności, brak spłaty, poprzednik prawny powodów, materialnoprawny skutek, zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany, upływ terminu przedawnienia, wierzyciel pierwotny, siedziba, egzekwowanie roszczeń, spłata zadłużenia, nabywca wierzytelności, roszczenie związane z prowadzeniem, umowa
Zobacz»

I C 829/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 27 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

termin przedawnienia, fundusz inwestycyjny, przedawnienie roszczeń, opóźnienie od kwot, umowa pożyczki gotówkowej, bieg przedawnienia, ostatni dzień roku kalendarzowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, fundusz inwestycyjny, przedawnienie roszczeń, opóźnienie od kwot, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, rozważenie interesów stron, podstawa umowy przelewu, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, bieg przedawnienia, konsument, data wymagalności roszczenia, uprawniony przedsiębiorca, atencja, moralny aspekt, należytą formę, obowiązek odwołania, ostatni dzień roku kalendarzowego, kwota naliczonych odsetek
Zobacz»

I C 192/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2018

Data publikacji: 5 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bieg przedawnienia, fundusz inwestycyjny, roszczenie, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, poprzednik prawny powodów, klauzula wykonalności, bieg przedawnienia, fundusz inwestycyjny, roszczenie, przerwa biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia, nabywca wierzytelności, termin przedawnienia, roszczenie główne, sytuacja prawna, przerwanie biegu terminu przedawnienia, przelew wierzytelności, apel, cesjonariusz, roszczenie o odsetki, cedent, data wszczęcia postępowania egzekucyjnego, roszczenie o świadczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Cichorska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Glinkiewicz
Data wytworzenia informacji: