Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 212/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2019-09-16

VI Gz 187/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 września 2017

Data publikacji: 8 września 2017

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

planowanie wydatków, zażalenie, koszty sądowe, racjonalne planowanie, pokrycie bieżących kosztów, działalność winna, procedura planowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • planowanie wydatków, opłata od apelacji, zażalenie, koszty sądowe, swoisty kredyt, tum, zarzut błędny ustaleń, przedstawione orzecznictwo, racjonalne planowanie, mowa o kosztach, pokrycie bieżących kosztów, zmiana postanowienia i zwolnienie, zażalenie dokumentów, koszt związany z opiniami, obowiązek liczenia, środek na koszty sądowe, działalność winna, procedura planowania, konieczność ponoszenia kosztów sądowych, przedsiębiorca
Zobacz»

VI Gz 130/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

planowanie wydatków, zwolnienie od kosztów, zażalenie, dostateczny środek, koszty sądowe, racjonalne planowanie, pokrycie bieżących kosztów, działalność winna, procedura planowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • dokument i oświadczenie, planowanie wydatków, zwolnienie od kosztów, termin do uiszczenia opłaty, uiszczenie opłaty od apelacji, zażalenie, krótki termin, dostateczny środek, wyciąg z rachunków bankowy, koszty sądowe, wniosek i zwolnienie, zarzut błędny ustaleń, racjonalne planowanie, wniosek o braku przesłanek, stosowne dochodzenie, pokrycie bieżących kosztów, ocena sytuacji, działalność winna, procedura planowania, środek na koszty sądowe
Zobacz»

VI Gz 108/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 29 czerwca 2016

Data publikacji: 1 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

zażalenie, planowanie wydatków, zwolnienie od kosztów sądowych, pozwany, działalność winna, procedura planowania, obrona w procesie, zdolność do zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • zażalenie, planowanie wydatków, zwolnienie od kosztów sądowych, swoisty kredyt, pozwany, dostępny środek finansowy, brak środków na uiszczenie, całkowicie dowolna ocena dowodów, analiza sytuacji majątkowej, posiadany środek pieniężny, działalność winna, procedura planowania, szeroka działalność, przedsiębiorca, argument podniesiony w uzasadnieniu, osoby majętne, całość bądź część, aktywność gospodarcza, obrona w procesie, zdolność do zapłaty
Zobacz»

VI Gz 153/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 10 lipca 2017

Data publikacji: 26 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

planowanie wydatków, zwolnienie od kosztów sądowych, dostateczny środek, zażalenie, racjonalne planowanie, pokrycie bieżących kosztów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • wysoki koszt działalności, niepełna osoba, planowanie wydatków, brak zdolności kredytowej, zwolnienie od kosztów sądowych, dostateczny środek, trudności finansowe, zażalenie, swoisty kredyt, prowadzenie przez sąd dowodu, dowodna ocena, oświadczenie strony przeciwnej, racjonalne planowanie, przychód w styczniu, uzasadnienie zażalenia, pokrycie bieżących kosztów, stosowne dochodzenie, zmiana postanowienia i zwolnienie, ponoszenie przez spółkę, ponoszenie wysokich kosztów
Zobacz»

VI Gz 248/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 29 listopada 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

planowanie wydatków, zwolnienie od kosztów, racjonalne planowanie, rachunek bankowy, pokrycie bieżących kosztów, koszty sądowe, działalność winna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • opłata od apelacji, planowanie wydatków, pełna ocena, szczegółowa informacja, uszczerbek utrzymania koniecznego, swoisty kredyt, ociągnięcie, zwolnienie od kosztów, zwolnienie od opłaty, zarzut błędny ustaleń, sprzeczność miedzy, racjonalne planowanie, rachunek bankowy, pokrycie bieżących kosztów, przepływ środków finansowych, identyczny zarzut, przesłanka do oddalenia wniosku, koszty sądowe, apelacja w świetle, działalność winna
Zobacz»

VI Gz 66/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

zwolnienie od kosztów sądowych, planowanie wydatków, zażalenie, działalność winna, procedura planowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, planowanie wydatków, przedsiębiorca, zażalenie, większy rygor, uzdrowienie sytuacji finansowej, jedyny koszt sądowy, bieżąca działalność przedsiębiorstwa, proces sądowy, możliwość płatnicza powodów, przynoszące straty, wydatek związany z pokryciem, koszt sądowy obciążający powoda, element działalności gospodarczej, działalność winna, procedura planowania, elementy właściwe, posiadanie środków finansowych, zwolnienie osoby, nieodłączny element
Zobacz»

II Cz 415/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 23 lipca 2014

Data publikacji: 4 września 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

zwolnienie od kosztów sądowych, dostateczny środek, planowanie wydatków, środek na prowadzenie, rachunek zysków i strat, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • samofinansowanie, osoba prawna, zwolnienie od kosztów sądowych, pomoc państwa, dostateczny środek, strata za lata, zasiedzenie, działalność statutowa, planowanie wydatków, środek na prowadzenie, rachunek zysków i strat, instytucja zwolnienia, zażalenie, zweryfikowanie sytuacji, ocena sytuacji majątkowa wnioskodawcy, polski charakter, opłata w przedmiotowej sprawie, większy rygor, zwolnienie strony od ponoszenia, bardzo zła sytuacja finansowa
Zobacz»

VI Gz 218/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • procedura planowania, ocena sytuacji finansowa, zwolnienie od kosztów, planowanie wydatków, koszty sądowe, dostateczny środek, zażalenie, dokument z postępowania egzekucyjnego, zadłużenie wobec skarbu państwa, odrębne konto bankowe, uzasadnienie zażalenia, przynoszące straty, konieczność zagwarantowania, możliwość ponoszenia kosztów, środek na koszty sądowe, zintegrowany system, rzeczywista sytuacja finansowa spółki, wartościowe ruchomości, przyszły koszt, fakt osiągnięcia
Zobacz»

I ACz 1299/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

dostateczny środek, opłata od zarzutów, zwolnienie od kosztów sądowych, rachunek zysków i strat, pozwany, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • spółka, dostateczny środek, opłata od zarzutów, zwolnienie od kosztów sądowych, ogłoszenie upadłości, rachunek zysków i strat, przychód, postanowienie sądu apelacyjnego, osoba prawna, dostateczny środek na uiszczenie, raport kasowy, uiszczenie kosztów, pokrycie kosztu, rozchód, obowiązek wykazania przesłanek, obciążenie publicznoprawne, koszt bieżącej działalności, wyciąg z konta bankowego, pozwany, zażalenie
Zobacz»

IV Pz 20/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 14 czerwca 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zwolnienie od kosztów sądowych, dostateczny środek, planowanie wydatków, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty sądowe
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, osoba prawna, dostateczny środek, opłata od sprzeciwu, nierzetelność kontrahentów, pokrycie kosztów sądowych, wydatek związany z pokryciem, zator płatniczy, pokrycie kosztów procesu, planowanie wydatków, uiszczenie, złożone oświadczenie, posiadanie środka, zażalenie, sprawa cywilna, prawo przed sądem, poniesienie kosztów sądowych, oświadczenie majątkowe, oceniająca zdolność, możliwość pozytywnego rozpoznania
Zobacz»

VI Gz 125/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 27 maja 2019

Data publikacji: 7 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów, środek na prowadzenie, dostateczny środek, zaliczka na koszt, milion złoty, koszty sądowe, dłużnik o zwolnienie, wniosek o ogłoszenie upadłości, płynność, zestawienie spłat, konieczność uwzględnienia wniosku, składanie wniosku o ogłoszenie, uchylenie i zwolnienie, pokrycie bieżących kosztów, sprawa z wniosku dłużnika, wykonywanie wymagalnych zobowiązań, problem z płynnością finansową, sytuacja w dniach, poprawność ustaleń sądu, pierwszeństwo przed należnościami skarbu
Zobacz»

VI Gz 44/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2 marca 2018

Data publikacji: 9 marca 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • środek na koszty sądowe, zażalenie, koszty sądowe, zajęcie komornicze, swoisty kredyt, możliwość generowania, opłata od apelacji, rezerwa na pokrycie, generowanie zysków, zarzut błędny ustaleń, przedstawione orzecznictwo, wynajem rusztowań, orzecznictwo powołane w uzasadnieniu, uzasadnienie zażalenia, szereg zajęć, pokrycie bieżących kosztów, strata w prowadzonej działalności, naprawa maszyn i urządzeń, działalność gospodarcza, obowiązek liczenia
Zobacz»

VIII Gz 244/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 28 września 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rachunek zysków i strat, dostateczny środek, przychód, zwolnienie od kosztów sądowych, koszt działalności, stan majątkowy wnioskodawcy, sytuacja finansowa, ustawa o kosztach sądowych, braków dostatecznych, pozwany, przedłożony rachunek, koszt sądowy w sprawie, dostateczny środek na uiszczenie, uiszczenie opłaty od apelacji, postanowienie sądu rejonowego szczecin, wniosek o zwolnienie, sprawa cywilna, finansowa strona, wykazanie braków, majątkowa strona
Zobacz»

II Cz 1100/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 25 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik o zwolnienie, zwolnienie od kosztów, zachód, koszty sądowe, dostateczny środek, uiszczenie kosztów sądowych, osoba prawna, planowanie wydatków, posiadanie środka, wniosek dłużników, prawo przed sądem, zażalenie, składnik działalności, historia konta, dostępność, obowiązek zarządzenia, przedłożenie dodatkowej dokumentacji, sprawa z wniosku komornika, skorzystanie z dobrodziejstwa instytucji, pomieszczenie gospodarskie
Zobacz»

I ACz 118/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 8 marca 2013

Data publikacji: 28 marca 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pewne przygotowanie, posiadanie zdolności kredytowej, brak w ciągu, brak możliwości uiszczenia opłaty, wynik finansowy pozwanej spółki, trwały brak, uiszczenie opłaty od zarzutów, podstawa do zwolnienia strony, możliwość uiszczenia opłaty, interes w postępowaniu, strona w przypadku, dokonanie opłaty, przypadek zwolnienia, koszty sądowe, zwolnienie strony od kosztów, trwała niemożność, zażalenie, zwolnienie od kosztów, strona od kosztów sądowych, umożliwiające dokonanie
Zobacz»

I ACz 1173/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 lipca 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, osoba prawna, dostateczny środek, futro, planowanie wydatków, posiadanie środka, prawo przed sądem, wyciąg, składnik działalności, oceniająca zdolność, zapłatę wpisu, jednostka organizacyjna, konieczność ponoszenia, koszt sądowy w sprawie, zasada prowadzenia prawidłowej gospodarki, prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, suma na prowadzenie, przestępstwo przeciwko prawom, możliwość poczynienia odpowiednich oszczędności, kolejny wydatek
Zobacz»

XXV C 1390/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2014

Data publikacji: 3 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, rachunek bankowy, rachunek zysków i strat, dostateczny środek, wyciąg z rachunków bankowy, wszczęcie egzekucji i zajęcie, większy rygor, osoba prawna, spółki aktywów, zwalnianie od kosztów sądowych, proces sądowy, referendarz sądowy, zaliczka na koszty sporządzenia, weryfikacja możliwości, upadłe przedsiębiorstwo, sporządzenie wydruku, zapłata przez zamawiającego wynagrodzenia, preferencyjne traktowanie, skutek obciążenia, naruszenie równowagi
Zobacz»

VII Pz 6/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 7 lutego 2018

Data publikacji: 22 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dostateczny środek, środek na uiszczenie kosztów, zwolnienie od kosztów sądowych, rachunek zysków i strat, uiszczenie kosztów sądowych, osoba prawna, dostateczny środek na uiszczenie, pozwany, zdolność prawna, sytuacja majątkowa strony, wniosek o zwolnienie, sytuacja majątkowa spółki, przedstawienie wyciągu, bilans, ocena sytuacji, koszt sądowy w sprawie, rok straty, sytuacja finansowa pozwanej spółki, deklaracja podatkowa, sprawa cywilna
Zobacz»

IV Cz 670/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 28 grudnia 2018

Data publikacji: 18 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie od kosztów sądowych, dostateczny środek, spółka, poniesienie kosztów sądowych, odpowiedni dokument finansowy, przedstawienie kopii, wykazanie braku posiadania, środek na poniesienie kosztów, posiadanie środków finansowych, zwolnienie od opłaty, opłata sądowa od skargi, postanowienie sądu najwyższe, skarga na czynność, konieczność udowodnienia, bilans, osoba prawna, dostęp do sądu, rachunek bankowy, wniosek o zwolnienie, brak środka
Zobacz»

I ACz 589/13

postanowienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2013

Data publikacji: 4 września 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty sądowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pasywa spółki, opłata od zarzutów, stan likwidacji, rachunek zysków i strat, uchwała wspólnika, zwolnienie od kosztów sądowych, pełny bilans, opis kondycji, płynność finansowa, zarzut od nakazów zapłaty, płynność, postawienie spółki w stan, ustanowienie likwidatora, ocena kondycji finansowa spółki, przyznanie zwolnienia od kosztów, spółka na koniec, wykazanie przez osobę, strata spółki, środek na uiszczenie kosztów, osoba prawna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Falkiewicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy P. Naworski
Data wytworzenia informacji: