Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ga 162/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2016-10-14

XII Ga 112/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 5 maja 2020

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, umowa sprzedaży energii elektrycznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa sprzedaży energii elektrycznej, należność za energię elektryczna, rozwiązanie umowy, zapłata należności za energię, prawo energetyczne, wypadek odstąpienia od umowy, cennik, kara umowna na wypadek, odbiorca końcowy, pozwany, przepis kodeksu cywilnego, miesiąc po upływie, wypadek rozwiązania, nienależyte wykonanie, termin płatności, sprzedawca energii elektrycznej, wypowiedzenie, przedsiębiorstwo energetyczne, zawarcie umowy pomiędzy powodem
Zobacz»

V GC 874/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 października 2016

Data publikacji: 3 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, sprzedaż energii elektrycznej, nota obciążeniowa, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, rozwiązanie umowy, należność za energię elektryczna, sprzedaż energii elektrycznej, odbiorca, opłaty sankcyjne, zapłata należności za energię, cennik, szkoda, miesiąc po upływie, pozwany, wypowiedzenie, nienależyte wykonanie zobowiązania, nota obciążeniowa, upływ terminów płatności, wolumen energii, adekwatny związek przyczynowy, prawo energetyczne, należność, zobowiązanie niepieniężne
Zobacz»

VIII GC 58/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2019

Data publikacji: 23 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kara umowna, umowa sprzedaży energii elektrycznej, nota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wysokość kary umowna, adres do korespondencji, gwarancja ceny, pozwany, koniec okresu obowiązywania, zużycie energii, okres obowiązywania gwarancji, stawka jednostkowa, adres do doręczeń, transakcja handlowa, zmiana adresów, umowa sprzedaży energii elektrycznej, roczne zużycie, wypowiedzenie umowy, nota, cena energii, ilość energii, zadeklarowana wartość, regulamin oferty
Zobacz»

VIII GC 346/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

kara umowna, umowa sprzedaży energii elektrycznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, karta, punkt poboru energii, korespondencja elektroniczna, spotkanie, grupa taryfowa, moc przyłączeniowa, pozwany, sprzedawca, rozpoczęcie sprzedaży, oferta, umowa sprzedaży energii elektrycznej, wina klienta, zapłata kary, nowy punkt, algorytm, oświadczenie woli, przedstawiciel, niemożliwość świadczenia, negocjacja
Zobacz»

VIII Ga 201/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 14 czerwca 2019

Data publikacji: 27 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, umowa inwestycyjna, nieterminowe wykonanie umowy, numer, pozwany, projekt budowlany przyłącza, przyłącze gazu, postępowanie uproszczone, realizacja przyłączenia, przyłączenie do sieci gazowej, mail, dzień opóźnienia, oświadczenie woli, budowa przyłącza, zarzut potrącenia, ogólna dyrektywa wykładni oświadczeń, wykonanie projektów, wartość zadania, wykonanie przyłącza
Zobacz»

XV GC 568/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 sierpnia 2013

Data publikacji: 15 maja 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udział w promocjach, odbiorca, kara umowna, regulamin promocji, sprzedawca, umowa sprzedaży energii elektrycznej, strona powodowa, oferta, dowód odbioru, cena promocyjna, faktura korygująca, wniosek o udział, wiadomość elektroniczna, wypowiedzenie umowy sprzedaży, usługa dystrybucji, energia elektryczna i usługa, usługi przesyłowe, grupa taryfowa, dowód wysłania, wysłanie wiadomości
Zobacz»

VIII GC 463/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opłaty handlowe, pozwany, regulamin oferty, brak dostaw energii, gwarancja ceny, zapłata kary umowna, lokal, dostawa energii elektryczna, faktura, zaległość, dostarczanie energii, sprzedaż energii elektrycznej, okres obowiązywania gwarancji, poprzedni najemca, nowa umowa, dostawa prądu, odbiorca, sprzedana energia elektryczna, impreza
Zobacz»

VIII Ga 68/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 lipca 2015

Data publikacji: 29 września 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, uznanie długu, postępowanie uproszczone, obowiązek zapłaty kary umownej, sens oświadczenia woli, zwłoka, ujęcie kary, odpowiedzialność, dłużnik, świetle zachowań, granica winy, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, umowa zawarta przez strony, opóźnienie w oddaniu, opóźnienie w wykonaniu robót, pozwana kwestia, wykładnia
Zobacz»

XV Ca 956/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 22 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, gwarancja ceny, stanowiąca kara umowna, pozwany, zobowiązanie pieniężne, zobowiązanie niepieniężne, umowa sprzedaży energii elektrycznej, ilość energii elektrycznej, zastrzeżenie kary umownej, kruk, nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, koniec okresu obowiązywania, roczne zużycie, zużycie energii, okres obowiązywania gwarancji, wypowiedzenie umowy, trudna sytuacja życiowa, regulamin, poznanie, znaczna strata
Zobacz»

I ACa 1032/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 10 października 2017

Data publikacji: 11 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, klient, skorzystanie z oferty, regulamin, pozwany, rabat, punkt poboru, umowa kompleksowa, okres obowiązywania oferty, opcja, wypowiedzenie umowy, miesięczne zużycie, dostawca energii, rozwiązanie umowy, rynek energetyczny, sprzedaż energii elektrycznej, cennik, cena energii, zużycie energii, oferta do momentu
Zobacz»

I C 1467/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 27 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, infolinia, konsultant, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, pakiet promocyjny, błędna informacja, pozwany, miarkowanie kary umownej, wypowiedzenie, koniec umowy, funkcja kary umownej, energia elektryczna, umowa sprzedaży energii, dostawca energii, zmniejszenie kary umownej, regulamin, wykonanie zobowiązania, klient, podstawowa funkcja
Zobacz»

XIII Ga 676/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 8 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opłata manipulacyjna, dostawca energii, dotychczasowy dostawca, pozwany, ogólny warunek umowy, rażąca wysokość, sprzedawca energii, miarkowanie kary umownej, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie pełnomocnictwa, wierzyciel szkody, umowa sprzedaży energii, dłużnik, zapłata kary, sprzedaż energii elektrycznej, kara umowna na wypadek, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, zastrzeżona kara umowna, umowa kary
Zobacz»

I ACa 498/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 listopada 2017

Data publikacji: 9 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zmiana sprzedawcy, kara umowna, procedura zmiany, numer ewidencyjny, sprzedawca energii elektrycznej, zgłoszenie zmiany, punkt poboru energii, sprzedaż energii elektrycznej, brak numerów, jednostka prokuratury, prokuratura okręgowa, opóźnienie w rozpoczęciu, pozwany, rozpoczęcie sprzedaży, odrębna kara umowna, operator systemów, dostawa energii elektryczna, umowa sprzedaży energii, pobór energii elektrycznej, opóźnienie w podjęciu
Zobacz»

I ACa 450/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 listopada 2017

Data publikacji: 9 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zmiana sprzedawcy, kara umowna, sprzedawca energii elektrycznej, numer ewidencyjny, procedura zmiany, dostawa energii elektryczna, zgłoszenie zmiany, proces zmiany, miarkowanie kary umownej, dowolna ocena dowodów, brak numerów, pozwany, umowa sprzedaży energii elektrycznej, dniowe opóźnienie, platforma, skuteczne wdrożenie, prokuratura okręgowa, wykonanie zobowiązania, opóźnienie w wykonaniu umowy, właściwy numer
Zobacz»

VI GC 772/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 5 stycznia 2016

Data publikacji: 4 września 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania, dokonane potrącenie wierzytelności, aktualizacja mapy
Zobacz»

VIII Ga 277/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, fracht, rozładunek, przewoźnik, ogólny warunek umowy, umowa przewozu, wierzytelność, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, załadunek towarów, zlecenie, potrącenie, kierowca, ładunek, zapłata kary, szkoda, godzinne opóźnienie, dłużnik
Zobacz»

VIII Ga 484/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 lipca 2019

Data publikacji: 30 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa kompleksowa, świadczenie usługi dystrybucji, spóźnione twierdzenie i dowód, twierdzenie i dowód, przyłączenie instalacji, umowa o świadczenie usługi, pozwany, umowa o przyłączenie, zawarcie umowy o świadczenie, umowa sprzedaży energii, zwłoka w rozpoznaniu sprawy, przyłączenie do sieci, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, doręczenie informacji, opóźnienie, wyjątkowa okoliczność, skapitalizowana odsetka, postępowanie uproszczone
Zobacz»

V ACa 492/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 stycznia 2017

Data publikacji: 15 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, teren stacji, zasilanie w energię elektryczną, stałe zasilanie, energia elektryczna, potrącenie, brak zasilania, pozwany, dokumentację powykonawczą, gazociąg, nota, wartość kontraktów, miarkowanie kary umownej, teren budowy, odbiór techniczny, linia, liczba dni opóźnienia, kontener, realizacja przedmiotu umowy, obiekt do odbioru
Zobacz»

VIII Ga 56/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2015

Data publikacji: 2 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zlecenie spedycyjne, miarkowanie kary umownej, pozwany, nota obciążeniowa, adres mailowy, wysokość frachtu, wiadomość, wykonany przewóz, postępowanie uproszczone, miejsce załadunku, droga elektroniczna, zrealizowanie zlecenia, potrącenie kwot, wykonanie zlecenia, możliwość odbioru, naliczenie kary umownej, należność, potrącenie do zapłaty, przewóz towaru
Zobacz»

I C 2842/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 4 lipca 2016

Data publikacji: 8 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, agio, wierzytelność, zasilenie konta, kwota minimalna, nota obciążeniowa, telefon, zapłata kary umowna, odsetki naliczone, postępowanie uproszczone, siedziba, abonent, obowiązkowa liczba, nakaz zapłaty, pismo z dni, uprawnienie do żądania, postępowanie upominawcze, opis pozycji, umowa dotycząca udziału
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Olimpia Hordyk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: